EVIDES


DOORLOOPTIJD VAN
AANVRAGEN BODEMONDERZOEK
VERMINDEREN MET ARCGIS

Bij een aanvraag voor grondwerkzaamheden bepaalt de Bodemdesk van Evides Waterbedrijf of er omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op het graven. Dankzij een webapp van ArcGIS gaat dat proces nu veel sneller.

“De doorlooptijd van de Bodemdesk is van vijf weken teruggebracht naar anderhalve week.”

“Voor alle grondwerkzaamheden die Evides uitvoert, van nieuwe aansluitingen en het aanleggen van distributieleidingen tot aan het verwijderen van brandkranen, moet worden bepaald wat de milieukundige kwaliteit is van de bodem waarin gegraven wordt”, vertelt Evides’ specialist Bodemdesk Gerard van den Heuvel. “Dit gaat om zo'n 3000 aanvragen per jaar. We geven advies of er milieuprocedures nodig zijn en onder welke veiligheidsomstandigheden er gegraven mag worden.”

Van playground naar productie

Toen Van den Heuvel in 2017 bij Evides kwam werken was het systeem veel eenvoudiger. Er kon maar één iemand tegelijk in werken.” Rapportages van de onderzoeken zaten nog in fysieke mappen. “We wisten eigenlijk meteen: daar moeten we snel vanaf.”


Met behulp van GAMEs (Geografische Asset Management bij Evides), een playground-omgeving op basis van ArcGIS, waarin Evides innovatieve toepassingen voor het waterleidingbedrijf ontwikkelt, werden de aanvragen gekoppeld aan kaartgegevens. “We zagen hoeveel voordelen dat had, en besloten die weg verder in te slaan en de toepassing om te zetten naar het Geoportaal.” Sinds januari 2019 is het realiteit geworden. “Het systeem is stabiel, er wordt onderhoud verricht en de kaart is altijd bereikbaar”, schetst Van den Heuvel het verschil. “Het is onze productie-omgeving; we werken er elke dag in.”

Doorlooptijden veel sneller

Met het geografisch projecteren van de aanvragen gaat het verwerkingsproces veel sneller en efficiënter. “Toen ik hier startte had de Bodemdesk een doorlooptijd van vijf weken”, zegt Van den Heuvel. “Dat hebben we nu teruggebracht naar anderhalve week. De klant wordt dus sneller aangesloten.”


Hoe de app precies werkt? “We tekenen een tracé of vakje op de kaart en dan hebben we toegespitste opties die we kunnen invullen of muteren”, legt de specialist uit. “Alle data zit erin, waaronder doorlooptijden, zodat we daar managementconclusies aan kunnen verbinden. Ook zien we conclusies van eventuele eerdere onderzoeken.” Daarnaast heeft Evides extra kaartlagen toegevoegd, zoals de eigen leidingen, onderzoeken van partner netbeheerder Stedin, onderzoekscontouren en bodemkwaliteitskaarten.


De kaart is ook te raadplegen voor andere afdelingen binnen Evides. “Bijvoorbeeld door storingsdiensten, die de situatie ter plekke kunnen bekijken voordat zij beginnen met graven”, vertelt Van den Heuvel.

Alles op de kaart

Evides zet nu de volgende stap door de aanvragen voor grondwerkzaamheden via een widget direct in de webapp terecht te laten komen. Ook kan data straks gedeeld worden met samenwerkingspartners als Stedin of gemeenten in het leveringsgebied. “Onze kaart staat ook in ArcGIS Online, nadat alle privacygevoelige data eruit is gehaald”, legt Van den Heuvel uit. “Stedin kan dan meteen onze conclusies zien.”


Van den Heuvel wil graag nog verder door een rapportagemodule toe te voegen aan de kaart. “In sommige gevallen kunnen conclusies dan automatisch worden gegenereerd. We gaan meer doen op de kaart, dat is absoluut de toekomst!”

Meer informatie

Meer informatie over webapps is te vinden op de website van Esri Nederland


Trainingsinformatie over webapps configureren is te vinden op de website van Esri Nederland


Tekst: Iddo Havinga

Beeld: Tom Nauta Fotografie en Pixabay


Deel dit artikel: