door Willem Jan Vierbergen

product consultant

Deze nieuwe versie van ArcGIS Pro is beschikbaar sinds 6 februari. Hoog tijd voor een overzicht van de nieuwe mogelijkheden! De update biedt nieuwe visualisatiemogelijkheden in zowel 2D als 3D, meer dan 80 nieuwe geoprocessing-tools, ArcGIS Notebooks en nog veel meer.

Kaarten en visualisatie

Met chart-symbologie is het nu mogelijk om een grafiek toe te voegen aan punten, lijnen en vlakken in de kaart. Dit kunnen taartdiagrammen of, eventueel gestapelde, staafdiagrammen zijn. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de leeftijdsopbouw per wijk in de kaart weer te geven.

Environment-mapped reflections kunnen gebruikt worden om 3D-views nog echter te maken. GlTF-markers laten deze omgevingsafhankelijke reflecties nu zien bij bijvoorbeeld voertuigen, zodat deze er nog realistischer uitzien.

Het is nu ook mogelijk om een aangepaste Import Layout-galerij te maken met eigen templates. Elementen in een layout kunnen eenvoudig worden voorzien van een aangepaste extent door een nieuwe editor voor vertices in Layouts. Nieuwe vertices, arcs en curves kunnen toegevoegd worden.

Wilt u een kaart verder bewerken? Exporteer de kaart naar AIX-formaat om een kaart voor high-end graphic design in Adobe Illustrator verder te bewerken met de ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud-extensie.

Met color management-instellingen kan nu worden ingesteld dat kleuren consistent worden gerenderd op verschillende apparaten.

Het is nu mogelijk om overprint aan te zetten op een symbol layer. Dit zorgt ervoor dat deze altijd boven al het andere wordt geprint en niet knocked-out wordt.

De attributentabel heeft een Find and Replace-tool gekregen. Toets simpelweg Ctrl+F wanneer de tabel actief is. Het is nu ook mogelijk om één of meerdere kolommen te bevriezen zodat deze bij het scrollen altijd zichtbaar blijft of blijven.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om afbeeldingen bij een object op te nemen in een Report, zodat bijvoorbeeld bij een inspectierapportage direct foto’s toegevoegd kunnen worden die gemaakt zijn bij de inspectie.

Analyse en geoprocessing

Tools kunnen gescheduled worden. Hiermee is het mogelijk om tools op een later moment te laten starten en herhalend uit te voeren met een frequentie naar keuze. Deze optie is beschikbaar onder het nieuwe History pane.

Een aantal andere nieuwe mogelijkheden rondom analyse en geprocessing zijn:

  • Er is nieuwe functionaliteit beschikbaar met betrekking tot TIN en Terrain-datasets, waaronder een nieuwe TIN Editor.
  • Met de nieuwe Set LAS Class Codes Using Raster-tool is het mogelijk om een LAS-dataset te classificeren op basis van geclassificeerde imagery. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om LIDAR-punten eenvoudig te classificeren als water.
  • Met de BIM File To Geodatabase-tool is het nu mogelijk om meerdere Revit-bestanden om te zetten naar een enkele Feature Dataset. Met de eveneens nieuwe tool Make Building Layer kan vervolgens een samengestelde laag gemaakt worden, zodat de oorspronkelijke Revit-bestanden omgezet kunnen worden naar een Building Scene Layer Package voor gebruik in ArcGIS Pro en in een browser met ArcGIS Online of ArcGIS Enterprise.

Er zijn drie tools toegevoegd aan de Deep Learning-toolset; het is vanaf nu niet meer nodig om ArcGIS Pro te verlaten om een deep learning model te trainen, dit kan geheel vanuit ArcGIS Pro gedaan worden, gebruikmakend van TensorFlow, Keras, PyTorch, Fast.ai en Torchvision Python.

De Create Network Dataset-tool zorgt ervoor dat het gehele proces van het maken, configureren, bouwen en gebruiken van een netwerk in ArcGIS Pro gedaan kan worden.

Jupyter notebooks zijn geïntegreerd in ArcGIS Pro onder de naam ArcGIS Notebooks. Hiermee is het mogelijk om analyses uit te voeren, te documenteren, een workflow te automatiseren en dit direct te delen met anderen. Naast alle Python-functionaliteit kan de omgeving ook uitgebreid worden met open source libraries.

Editing

Er is een nieuwe Editor Tracking-tab beschikbaar voor alle Feature Classes en tabellen in een (file) geodatabase. Hiermee kan worden vastgelegd wie een object wanneer heeft gecreëerd en wie wanneer de laatste bewerking op het betreffende object heeft gedaan.

In het Attributes Pane is er een nieuwe tab Layers beschikbaar waarmee er door door alle features in een laag gelopen kan worden, handmatig of door de afspeelmogelijkheid te gebruiken.

Geodatabase replicatie

ArcGIS Pro ondersteunt geodatabase replicatie workflows om met gedistribueerde data te werken. Er zijn nu tools beschikbaar om replica’s te maken en te beheren en om wijzigingen te synchroniseren.

Zelf aan de slag?

Book een demo, vraag een trial aan of neem contact op.

Deel dit artikel: