Klimaatverandering. De impact daarvan op onze leefomgeving is groot en beïnvloedt alle aspecten van de samenleving. Ook de vastgoedmarkt zoekt naar de beste manier om zekerheid te bieden voor de uitdagingen van een veranderend klimaat. Om deze zoektocht te ondersteunen ontwikkelde CBRE Nederland het “Climate Resilience Dashboard”, een tool die inzicht biedt in de fysieke en transitie klimaatrisico’s van een vastgoedportfolio.

Ilse van Klooster, consultant voor Capital Markets bij CBRE vertelt: “Een aantal maanden terug hadden we een adviserend gesprek bij een klant van ons en kregen we de vraag om hun klimaatrisico’s in kaart te brengen. We hadden zelf niet gedacht dat klimaat een grote rol kon spelen bij investeringen, maar het werd al snel duidelijk dat het steeds meer een drijvende factor wordt.” Institutionele beleggers zijn verplicht om te rapporteren over de impact van klimaatverandering bij het maken van investeringen. Daarnaast heerst er ook een sterke verantwoordelijkheidszin. “Analyse van klimaatrisico’s is eigenlijk niet meer dan normaal. Nadenken over wat kan gebeuren, dat is bewust ondernemen en investeren.”, aldus Van Klooster.

“We willen met dit dashboard inzicht geven in het effect van alle klimaatverstoringen op vastgoed.”

Aoife McCarthy

Sustainability Consultant

CBRE wil klanten zekerheid bieden over de impact van het klimaat op een vastgoedobject en -portfolio en ging daarom aan de slag met ArcGIS. Aoife McCarthy, Sustainability Consultant, legt uit: “We ontwikkelden een dashboard dat de mogelijkheid biedt om direct verschillende klimaatscenario’s te analyseren. In dit dashboard tonen we zowel fysieke- als transitierisico’s.” Onder de fysieke risico’s verzamelt CBRE data over onder andere hittegolven, overstromingen en droogte. Transitierisico’s zijn minder tastbare gevolgen zoals veranderende klimaatwetten, beschikbaarheid van natuurlijke bronnen of bedrijfsreputatie. McCarthy: “We willen met dit dashboard inzicht geven in het effect van alle klimaatverstoringen op vastgoed.”

Ingrijpen voordat het mis gaat

Op dit moment biedt het dashboard vooral inzicht, maar CBRE wil dat hun klanten in de toekomst datagedreven beslissingen maken bij hun investeringen. “We tonen zowel de situatie zoals hij nu is als toekomstscenario’s.”, aldus McCarthy. “We maken hiervoor gebruik van publiek beschikbare informatie en aggregeren die in het dashboard. Zelf maken we geen eigen klimaatbenchmarks, want daar ligt onze expertise niet.” De data die aangeboden wordt binnen de tool, daar is steeds meer vraag naar vanuit de vastgoedmarkt. Door gebruik te maken van geverifieerde publieke bronnen, zoals het KNMI, kan CBRE nauwkeurige en up-to-date analyses uitvoeren. Voor beleggers betekent dit dat ze preventief risico’s op hun vastgoedportfolio kunnen managen en proactief kunnen communiceren over potentiële verstoringen. Ook kunnen financiële instellingen de tool gebruiken bij de verplichte milieurapportage met betrekking tot het vastgoed dat zij verhypothekeren.

Locatie maakt risico’s tastbaar

Het Climate Resilience Dashboard is gebouwd op het ArcGIS-platform. “We halen veel voordeel uit de interactiviteit van het platform.”, vertelt Van Klooster. “Tijdens een klantgesprek kunnen we meteen assets uploaden en analyseren op welke locaties er een klimaatrisico is. Andere tools in de markt leveren vaak enkel rapporten op. Dit dashboard in ArcGIS biedt onmiddellijk resultaat en het visualiseren van dit resultaat versterkt ons verhaal naar de klant toe.” Het dashboard maakt risico’s tastbaar. Klanten zien meteen hun locaties verschijnen op de kaart én zien welke risico’s die locatie loopt. Van Klooster: “Toen we deze tool ontwikkelden kwamen we voor een aantal verrassingen te staan. Bij één klant zagen we meteen een locatie met een hoog risico voor overstroming en een tweetal maanden later stond die locatie effectief onder water.” Ook voor het bepalen van de locatie van nieuwe projecten is het dashboard gebruikt. Zo identificeerde CBRE regio’s met te slechte luchtkwaliteit, iets waar hun klanten vaak zelf niet van op de hoogte waren. “Soms veranderen reguleringen en wetgevingen zo snel dat onze klanten niet meer bij kunnen blijven.”, aldus Van Klooster.

Duurzaamheid: de belofte van CBRE

Begin dit jaar kondigde de organisatie hun Real Impact Project aan. McCarthy: “Met dit project spreken we twee doelstellingen uit: ten eerste willen we de koolstofemissie van de vastgoedmarkt met 25% verlagen tegen 2030. Ten tweede willen we duurzaamheid integreren in alle business units van CBRE.” De hoop van McCarthy en Van Klooster is dat het Climate Resilience Dashboard een belangrijke module wordt binnen dit project. Het team ontwikkelt daarom ook continue verder aan deze tool. “We willen dit dashboard inzetten als een onderdeel van onze consultancy en daarmee een grotere rol spelen in de gesprekken rond duurzaamheid binnen de sector. Datagedreven en proactief beslissingen nemen wordt cruciaal om klimaatrisico’s goed te beheersen.”, vult Van Klooster aan.

Datagedreven beheersen van risico’s

Om zekerheid te bieden met betrekking tot de klimaatverandering en de risico’s die het met zich mee brengt, is het noodzakelijk om goed geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen op basis van betrouwbare data. Het Climate Resilience Dashboard is een belangrijke tool voor de vastgoedmarkt. Door de combinatie van locatie, open data en de expertise van CBRE, kunnen beleggers en projectontwikkelaars beter anticiperen op risico’s en duurzamer ondernemen. CBRE neemt een duidelijke stap vooruit en spreekt een heldere belofte uit voor hun sector. Welke bedrijfssector neemt de volgende stap?

Meer informatie

Klimaatverandering… hoe zit dat bij u?

Deel dit artikel: