Bouwbedrijf VolkerWessels zette de afgelopen jaren grote stappen bij het inzetten van BIM en GIS in infrastructurele bouwprojecten. Jeroen Tishauser, informatiemanager bij het Infra Competence Centre, vertelt over hun bevindingen.

Voor VolkerWessels, bekend van infrastructurele projecten als SAAOne (wegverbreding A1-A6 met het aquaduct in de A1 en de bekende grote spoorbrug), de N18 en de Amstelveenlijn, is BIM al een decennium lang een begrip. In 2010 verving het bouwbedrijf haar 2D-tekeningen door een 3D-Bouwwerk Informatie Model (BIM) als basis voor het ontwerp. Sindsdien maakte ze grote stappen, waaronder de integratie van BIM met een geografisch informatiesysteem (GIS). Aanleiding hiertoe was dat projectmedewerkers individueel losse informatie downloadden en implementeerden in een eigen omgeving. Communicatie over deze informatie bleek schaars, waardoor er vaak dubbel werk werd verricht en er van verschillende bronnen gebruik werd gemaakt. Er werd een GIS-loket in het leven geroepen wat alle projecten van gestandaardiseerde kaartlagen voorziet. Tishauser: “Op die manier hoeven we niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden, maar hebben we één locatie waar ondergronden en topografieën als kadastergegevens, kabels en leidingen samenkomen. Alles gaat via dit centrale loket. Dat is voor ons de grootste winst.”

“Als je alleen naar een 3D-model kijkt en niet naar de omgeving, is het alsof je met oogkleppen op door je eigen project loopt.”

Jeroen Tishauser

VolkerWessels Infra Competence Centre

Het belang van GIS

GIS is een belangrijke speler geworden voor VolkerWessels’ basisinformatie en het bedrijf maakte daarom het GIS-loket leidend voor al haar projecten. Tishauser: “Als je gaat bouwen heb je immers veel vragen. Waar liggen de (bestaande) objecten? Hoe zit het met grenzen? Waar zijn boringen en onderzoeken uitgevoerd? GIS kan een heel groot gebied inzichtelijk maken, wat voor projecten rondom infrastructuur ideaal is. Denk aan transportroutes, logistiek, bereikbaarheid en omleidingen tijdens de bouwperiodes.”

Geen aha-erlebnis

De integratie tussen BIM en GIS verliep geheel organisch. “Er was geen aha-erlebnis,” zegt Tishauser. “We werden niet getriggerd door een fout, alleen door inefficiëntie en informatie-verantwoordelijkheid. We zagen de meerwaarde van het systeem direct. Er waren geen enorme faalkosten waardoor we dachten dat we hierin moesten investeren. We hebben juist faalkosten ontweken door de interactie op te zoeken.”

Integratie van systemen

“We zijn afgestapt van het idee dat we alles in één model willen hebben. In plaats daarvan werken we aan een integratie van systemen,” aldus Tishauser. VolkerWessels wil dus geen zaligmakend 3D-model waar alles in zit. Er zijn relaties gelegd met verschillende systemen zodat ze kunnen visualiseren, simuleren en animeren en er zijn relaties gelegd met ArcGIS, dat de benodigde omgevingsinformatie naar boven haalt. Tishauser vervolgt: “We laten de data bij de bron en leggen koppelingen. De kracht hiervan is dat de informatie op de plaats blijft waar de kwaliteit wordt geborgd. Het GIS-loket zorgt voor updates, waardoor data altijd actueel is. Het heeft ons vooral veel consistentie gebracht. We voorkomen dubbel werk.”

Voor de koppeling met ArcGIS heeft VolkerWessels direct contact met Esri. Tishauser: “Wij bespreken onze wensen, de huidige (on)mogelijkheden en delen onze visie. We zien een enorme welwillendheid om te helpen en te ondersteunen en juist dat te ontwikkelen wat we nodig hebben in de koppeling van BIM en GIS.”

De toegevoegde waarde van GIS aan BIM

Infra is bij voorbaat al een langgerekt project. Het bestrijkt meerdere soms zelfs tientallen kilometers. Een project van VolkerWessels kan een nieuwe weg van 2 kilometer, maar ook een snelweg van 50 kilometer omvatten. Een wegverbreding bijvoorbeeld maak je volgens Tishauser niet inzichtelijk met een ‘simpel BIM-modelletje’. Je hebt meerdere kaarten nodig die tonen hoe omleidingsroutes lopen en hoe het verkeer gaat. De toegevoegde waarde van GIS aan BIM is volgens Tishauser meer dan een feestje voor alleen grote lineaire infraprojecten. “Voor de omgevingssituatie heb je veel aan GIS. Als je alleen naar een 3D-model kijkt en niet naar de omgeving, is het alsof je met oogkleppen op door je eigen project loopt.”

Over VolkerWessels Infra Competence Centre

Bij VolkerWessels Infra Competence Centre komt alle expertise van de VolkerWessels Infrastructuurbedrijven samen om grote infrastructurele projecten eenduidig te realiseren. De projecten, waar rail (VolkerRail), weg (KWS), civiel (Van Hattum en Blankevoort) en technische installaties (Vialis) samenkomen (multidisciplinair), vragen om een integrale aanpak op het gebied van projectmanagement, ontwerpmanagement, assetmanagement, digitalisering en informatisering. De afdeling informatiemanagement houdt zich bezig met digitalisering en biedt ondersteuning aan medewerkers met opleidingen en trainingen op het gebied van software en procesmatige diensten.

Meer informatie

Een BIM en GIS-integratie… hoe zit dat bij u?

Karen Teuling

Petra Hoogerbrug, Petronellanitta

Deel dit artikel: