Bij geografie zijn we niet snel geneigd om te denken aan locaties binnen gebouwen. Dat is terug te zien in het werk. GIS-toepassingen zijn enorm divers: van het bijhouden van registraties tot het analyseren van optimalisaties en veldwerk. Het leeuwendeel hiervan vindt plaats in de ‘buitenwereld’ en is allemaal heel goed te ondersteunen met een compleet GIS. Nu is het tijd om de grenzen van ArcGIS te verleggen en ook ín gebouwen de kracht van locatie toe te passen.

De digitale transformatie, digital twins, Internet of Things en smart cities, workplaces en offices. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het digitaal in kaart brengen van de binnenruimte steeds belangrijker wordt. De binnenruimte wordt meer en meer gemonitord door sensoren die de werking van assets, het leefklimaat en het gebruik van de ruimte realtime in de gaten houden. Er wordt in kantooromgevingen steeds meer flexibel gewerkt op verschillende plekken in verschillende gebouwen. En bezoekers zijn gewend om digitaal de weg te kunnen zoeken. Deze ontwikkelingen zorgen dat de vraag naar GIS in de binnenruimte steeds meer toeneemt.

GIS voor binnen

Heel plat gesteld is GIS binnen de muren van gebouwen niet anders dan GIS in de buitenruimte. Objecten in de binnen- en in de buitenruimte blijven immers punten, lijnen en vlakken die vastgelegd zijn op coördinaten. Het feit dat ArcGIS ook al gebruikt wordt voor het in kaart brengen en met name beheren van de binnenruimte door onder meer Schiphol Groep is hier het bewijs van.

Op Schiphol is de gehele binnenruimte in kaart gebracht en deze kaarten worden gebruikt voor diverse assetmanagement-toepassingen. Wat wel wezenlijk verschillend is, is de manier van plaatsbepaling. In de buitenruimte kunnen we met behulp van GPS plaatsbepalen, maar in de binnenruimte is GPS niet beschikbaar en zijn er andere methodes.

‘Blue dot’ positiebepaling

Dit verschil zorgt ervoor dat veel van de werkprocessen waar het ArcGIS-platform in de buitenruimte voor wordt ingezet (denk aan het digitaal inspecteren en routes bepalen) niet zomaar mogelijk was: er is nog geen ‘blue dot positioning’ beschikbaar voor binnen. Met het ontwikkelen van ArcGIS Indoors wordt hier verandering ingebracht.

Begin dit jaar is de eerste versie van ArcGIS Indoors beschikbaar gekomen. Het maakt het in kaart brengen van de binnenruimte mogelijk, het delen van deze kaarten in toegespitste webapps voor intranet en heeft een mobiele app. Het geeft een compleet overzicht van de werkomgeving voor het management, dienstverleners, onderhoudsmedewerkers, overige medewerkers en bezoekers. Dit biedt de gebruikers van de werkomgeving de mogelijkheid om de omgeving beter te begrijpen en te beheren.

Wat uniek is aan ArcGIS Indoors, is dat het GIS binnen en buiten naadloos integreert en ook routebepaling en navigatie tussen verschillende gebouwen mogelijk maakt. Dit stelt organisaties met grote campussen, zoals ExxonMobile, in staat om een integrale oplossing te bieden voor de binnen- en de buitenruimte.

De mogelijkheden van ArcGIS Indoors

Wat is er mogelijk met ArcGIS Indoors?

  • Het vinden van locaties, assets (die van plaats kunnen veranderen) en mensen op campussen en in grote gebouwen.
  • Routebepaling en turn-by-turn navigatie in binnenruimtes, inclusief rolstoeltoegankelijke routes.
  • Assetmanagement, inspectie en onderhoudswerkzaamheden waarbij ook indoor plaatsbepaling vereist is.
  • Het monitoren van alle activiteiten en assets in binnenruimtes voor veiligheids- en beveiligingstoepassingen.
  • Het plannen en optimaliseren van de binnenruimte op basis van geografische analyses

Plaatsbepaling binnen

Om deze functies in de binnenruimte mogelijk te kunnen maken, biedt Esri nu ook een Indoor Positioning System (IPS). Hiermee is het mogelijk om ‘blue dot’ positiebepaling te hebben binnen gebouwen. Waar in de buitenruimte gebruik wordt gemaakt van GPS-satellieten, kunnen in de binnenruimte bluetooth beacons of wifi access points gebruikt worden voor plaatsbepaling. Het IPS van Esri is hierin technologie agnostisch, het werkt zowel met bluetooth als met wifi als met een combinatie van beiden.

In eerste instantie is het IPS van Esri ontwikkeld als onderdeel van ArcGIS Indoors, maar Esri wil dit, zoals ook 3D, breed in het hele ArcGIS-platform beschikbaar gaan stellen. Dit betekent dat werkprocessen in de buitenruimte, zoals het inspecteren met de mobiele apps en locatieanalyse, verrijkt worden met plaatsbepaling in de binnenruimte. Hiermee gaat ArcGIS van buiten naar binnen – of eigenlijk van buiten naar binnen én buiten.

Meer informatie

Neem contact met ons op over dit artike


Tekst: Niels van der Vaart

Beeld: Esri (Nederland) en Shutterstock.com


Deel dit artikel: