Als een van de eerste gemeenten publiceert Arnhem informatie over haar open data op de open data-website van de overheid (data.overheid.nl) via een directe koppeling tussen ArcGIS en het landelijke register. De data zelf stelt de gemeente beschikbaar met een vinkje via haar eigen ArcGIS-portaal. Alet Loijenga, adviseur functioneel beheer geo-informatie, vertelt hoe informatie opengesteld wordt voor iedereen en wat dit voor de organisatie betekent.

“We zijn al een aantal jaren bezig met open data”, vertelt Alet Loijenga. Samen met collega's is ze verantwoordelijk voor de geo-omgeving binnen de gemeente Arnhem. “Open en transparant zijn vinden we belangrijk en dat betekent dus veel data online zetten.”

"Vanuit de geo-hoek is er vaak al een bewustzijn van hoe je een algemene informatievoorziening op orde brengt; daar kun je vervolgens anderen weer mee helpen.”

Meer dan alleen geo-informatie

Het kernteam Open Data, waarin Alet Loijenga en collega's van diverse disciplines samenwerken heeft de opendata-strategie van Arnhem vorm gegeven. In het kernteam zitten functioneel beheerders en adviseurs op het gebied van Business Intelligence (BI), privacy en (geo)-informatiemanagement.

Het team vindt het belangrijk dat informatie uit alle hoeken van de organisatie komt. “Geo-informatie is vaak al open beschikbaar: monumenten- en bomenkaarten bijvoorbeeld. Maar we wilden juist andere gebieden erbij betrekken. Vanuit de geo-hoek is er vaak al een bewustzijn van hoe je een algemene informatievoorziening op orde brengt; daar kun je vervolgens anderen weer mee helpen.”

Naast geo-gerelateerde informatie biedt Arnhem ook raadsinformatie, verkeerstransactiedata en jaarcijfers aan.

Directe koppeling met Esri ontwikkeld

Van oudsher publiceert de gemeente Arnhem haar open data met ArcGIS. "We hoefden niet iets nieuws aan te schaffen. Met ArcGIS konden we al eenvoudig data publiceren en door de ArcGIS Hub te activeren konden we open data beschikbaar stellen”, zegt Loijenga.

Het openbaar bekend maken van open data van gemeenten gebeurt standaard via data.overheid.nl, de opendata-website van de overheid. “Toen we hiermee begonnen hielden we de informatie handmatig op data.overheid.nl bij”, vertelt Loijenga. “Samen met Esri hebben we toen een tool ontwikkeld waarmee we de metadata van de informatie die wij aanbieden op ons portaal nu meteen doorgezet wordt naar data.overheid.nl.”

Data meteen open maken

Na een initiële investering van de gemeenten Arnhem en Zwartewaterland stelt Esri Nederland de koppeling voor elke gemeente vrij ter beschikking. Janneke Korenromp, business manager bij Esri Nederland licht het waarom van de koppeling toe: “Het is belangrijk dat open data breed beschikbaar is en vindbaar via verschillende kanalen zoals via Google, data.overheid.nl en ArcGIS. Wij willen dit zo eenvoudig mogelijk faciliteren voor alle gebruikers van ArcGIS zodat zij zich vooral kunnen bezighouden met het beschikbaar stellen van meer data en oplossingen via de ArcGIS Hub.”


De gemeente Arnhem werkt inmiddels ruim een jaar met deze koppeling. “Door in ArcGIS een vinkje te zetten wordt onze data meteen open én breder beschikbaar dan alleen het ArcGIS-platform. Het mooie is dat dit allemaal op de achtergrond gebeurt”, zegt Alet Loijenga. Door de registratie op data.overheid.nl wordt de data bovendien geregistreerd op het Europese opendata-portaal.

Informatie van binnen naar buiten

Ondertussen werkt het kernteam aan het meer vanzelfsprekend maken van het openzetten van data binnen de gemeente. Als afdelingen bijvoorbeeld steeds dezelfde vragen krijgen van bewoners, vraagt het team: kun je die informatie niet open zetten? Daar ontzorgt het team die afdeling dan weer mee.

Het kernteam ziet dat iedereen bij de gemeente Arnhem bezig is met informatie. Maar vaak denken mensen dan alleen aan welke informatie nodig is voor hun eigen proces. Eigenlijk moet je standaard een stap aan je checklist toevoegen: kan deze data ook open? Is het antwoord ja? Dan meteen publiceren! Want daar doe je het in feite voor: de bewoner, andere organisaties, de buitenwereld. Wij vinden dat 'buiten' net zo goed geïnformeerd moet worden als de ambtenaren intern. En dat is waar Alet Loijenga ook aan denkt als het gaat om The Science of Where: “Het 'waar' van open data is niet achter gesloten deuren, maar open en overal beschikbaar!”