door Willem Vlot,
analytics engineer

Elke dag opnieuw heeft het weer invloed op ons doen en laten. Bijna elke organisatie heeft er in de uitvoering of planning van werkzaamheden mee te maken. En iedereen heeft een andere mening over ‘goed weer’. Wat we merken is dat het veranderende klimaat invloed heeft op onze leefomgeving en extreme weersituaties zoals heftige neerslag of langdurige droogte vaker voorkomen. Sinds kort is het mogelijk om verschillende soorten weerdata integraal te benaderen voor gebruikers van het ArcGIS-platform. Wat houdt dit in en hoe kunt u deze content gebruiken om slimmere beslissingen te nemen?

Met name extreme weersomstandigheden hebben een grote invloed op de maatschappij en kunnen aanleiding geven voor lokale wateroverlast, zichtbeperkingen en schade aan gewassen en gebouwen. Kennis over tijd en locatie van dit soort weersfenomenen is belangrijk om de economische en sociale impact goed te kunnen inschatten.

Over het weer en het KNMI

Weerpatronen zijn moeilijk te voorspellen vanwege hun omvang en complexiteit. Wetenschappers verfijnen voortdurend hun instrumenten, processen en modellen om het klimaat beter te begrijpen en nauwkeuriger weersverwachtingen te maken. Sensoren op land, zee en lucht rapporteren hiervoor elke dag enorme hoeveelheden weergegevens en geavanceerde weer- en klimaatmodellen bieden voorspellend inzicht in de toekomstige meteorologische condities op allerlei tijdschalen.

Binnen Nederland is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) het nationale kennis- en datacentrum voor weer en klimaat. Het instituut adviseert en waarschuwt de samenleving rondom risicovolle weersituaties en stelt metingen en verwachtingen beschikbaar die aan de basis staan van besluiten die Nederland veilig en leefbaar houden. Vanuit het KNMI Data Centre (KDC) wordt open data beschikbaar gesteld, onder meer met betrekking tot de actuele weersituatie en de verwachte weersituatie op korte termijn (2 dagen vooruit). Zij gebruiken deze informatie zelf om de operationele weersverwachting voor Nederland op te stellen.

Content in ArcGIS

Esri Nederland wil alle gebruikers van het ArcGIS-platform graag voorzien van deze rijke weerdata, om zo proactief te anticiperen op weersontwikkelingen die activiteiten kunnen beïnvloeden. Daarom zijn er op dit moment 3 verschillende datasets van het KNMI door het ArcGIS Content-team binnen het platform beschikbaar gesteld.

Het gaat om het actuele neerslagradar-beeld met een historie van 1 uur, het verwachte neerslagradar-beeld tot 2 uur vooruit en verwachtingen van ruim 20 weersvariabelen uit het HARMONIE-weermodel tot 48 uur vooruit. Dit weermodel levert informatie over onder meer temperatuur, regen, sneeuw, windsnelheid, windstoten en straling op uurlijkse basis en met een ruimtelijke resolutie van 2,5 kilometer.

De image services zijn onder meer beschikbaar via de nieuwe ArcGIS-Online-groep ‘Weer & Klimaat’.

Toepassingen

Met het beschikbaar stellen van de content kunnen ArcGIS-gebruikers relevante weersinformatie in werkprocessen meenemen, zodat iedereen die het moet weten altijd op de hoogte is van de actuele en verwachte weersituatie op een locatie.

Zo kan een gemeente inschatten of er gladheid wordt verwacht om strooiwagens op pad te sturen. Een energieleverancier kan bepalen hoeveel zon- en windenergie kan worden opgewekt op de korte termijn. Netwerkoperators kunnen anticiperen op zware regen en onweersbuien die impact hebben op het netwerk. En voor publieke evenementen kunnen maatregelen worden genomen op basis van de verwachte risico’s die extreme weersomstandigheden met zich meebrengen.

De weerdata is publiekelijk toegankelijk en is te gebruiken in een 2D- of 3D-omgeving. Voor ontwikkelaars is het mogelijk om via het REST-protocol met de image services te communiceren om toepassingen te ontwikkelen bovenop de content. Door de aanwezigheid van een tijdscomponent kan bijvoorbeeld in ArcGIS Pro een tijdgrafiek worden gemaakt om de weersituatie op een of meerdere locaties met elkaar te kunnen vergelijken. Zo kan met deze standaardanalyse snel worden geconstateerd dat op basis van de modelanalyse van vrijdagochtend de temperatuur op een zekere locatie de volgende dag ongeveer 2 graden hoger zal uitvallen.

Door de beschikbare weerdata te combineren met de tools in het platform en de nodige kennis over het weer, zijn weersrisico’s en de potentiele impact hiervan op organisatieactiviteiten beter in te schatten, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Ook is het mogelijk de weercontent te combineren met eigen kaartlagen waardoor interessante visualisaties en analyses ontstaan. In dit voorbeeld is de cumulatieve som regen gecombineerd met peilgebieden van waterschap Scheldestromen. Zo zijn vraagstukken als ‘hoeveel mm neerslag valt er naar verwachting in mijn polder?’ te analyseren. De weergave in 3D geeft een extra visuele dimensie, waarmee de ruimtelijke verdeling van neerslag over de tijd nog beter inzichtelijk wordt. De mogelijkheid om grafieken en animaties te maken vormt ook hier toegevoegde waarde in het begrijpen van de weersituatie.

Meer informatie

Wilt u direct aan de slag met de weerdata? Bekijk alle kaartlagen in de ArcGIS Online-groep Weer & Klimaat. Voor vragen over de weercontent kunt u contact opnemen met het content-team van Esri Nederland via content@esri.nl.


Neem contact met ons op over dit artikel


Tekst: Willem Vlot

Beeld: Esri Nederland, Shutterstock en Pixabay.com


Deel dit artikel: