In het vorige Esri Magazine gingen we in gesprek met Joris Bak en Jeroen van Winden van Esri Nederland over de nieuwe User Types. Hierin wordt vastgelegd wie je bent (welke naam en rol je hebt), wat je kan (functies, tools, apps) en waar je bij mag (toegang tot kaarten, data). Belangrijk, want je kunt alleen data delen met anderen (of anderen met jou) als je bekend bent binnen het systeem. Enkele maanden later zijn we benieuwd wat de ervaringen zijn van gebruikers…

‘User Types passen goed bij het werk van onze organisatie’

De stap naar User Types kwam als geroepen, zegt Jöran Thielemans, GIS-medewerker bij Bosgroep Midden Nederland. “We hebben veel collega’s ‘in het veld lopen’. Zij hoeven alleen maar informatie te raadplegen en het één en ander te registreren. Dat is niet het ‘echte’ GIS-werk. Een ander type gebruikersaccount past dan ook veel beter en dat voorkomt extra beheer. Ook scheelt de toevoeging van het Field Worker-type voor ons in de kosten. De nieuwe User Types passen goed bij het werk van onze organisatie.”

De Bosgroep was één van de organisaties die het verzoek om andere accounttypes bij Esri had neergelegd. De Bosgroepen zijn coöperaties van bos- en natuureigenaren. Ze adviseren en ontzorgen hun leden (ruim 1500, verspreid over Nederland) bij het duurzaam beheer van bos en natuur. Steeds meer onderdelen van de organisatie worden aangesloten op het ArcGIS-platform. Onlangs is de Flora- en Fauna-inventarisatie toegevoegd en ook de ecologen zijn overgestapt. De patronen in het werk kenmerken monitoring, beheer en bodemonderzoek. Thielemans: “Het mooie van de nieuwe User Types is dat de medewerkers verder niets van de veranderingen hebben gemerkt.”

Wat betekent het dat er User Types zitten in ArcGIS?

  1. User Types zijn ontstaan, omdat gebruikers hier behoefte aan hebben en het zo meer aansluit op de wensen.
  2. Er verandert niets, dankzij User Types komen er meer mogelijkheden bij (in plaats van Level 1 en Level 2 Named Users zijn er nu 6 niveaus User Types).
  3. Met User Types kunnen organisaties beter aansluiten op het werk binnen organisaties.

‘Verschillende gebruikersgroepen koppelen aan User Types’

Achter de schermen is er wel van alles gebeurd. De Named User-accountlevels 1 en 2 zijn gemigreerd naar de nieuwe User Type-niveaus Viewer en Creator. Dat er ‘eigenlijk niet veel is veranderd’, ervaart ook Antoon Uijtdehaag. Hij is data-analist bij de gemeente Roosendaal. “Het verschil in User Types komt overeen met gebruikersgroepen hier. We hebben bijvoorbeeld een buitenploeg die mobiele apps gebruiken. Nu is er het Field Worker-User Type die daarvoor geschikt is. We hebben ook mensen op kantoor die kaarten maken, een Creator dus. Op die manier zetten we de User Types in. Niet iedereen hoeft de volledige licentie te hebben en dat is fijn, want niet iedereen hoeft alles in ArcGIS te kunnen.”

“We zijn ook blij dat we met de User Types nu alleen betalen voor dat wat we willen gebruiken. Het is eenvoudiger om nieuwe afdelingen aan te sluiten op GIS. De buitendienst maakt gebruik van mobiele apps om wijzigingen in de openbare ruimte door te geven. Deze mutaties worden dan weer direct in de BGT en BOR verwerkt. Ook de wijkchefs zijn aangesloten en maken gebruik van het Viewer-User Type. Ze zien de meldingen van de openbare ruimte weer op hun iPad. Zo hebben wijkchefs een goed beeld van wat er aan de hand is in de wijk.”

Gebruikers van ArcGIS Online hebben inmiddels wel kunnen zien dat hun User Type vermeld staat. De beheerders hebben een aangepaste interface die inspeelt op veelvoorkomende taken. Nu kun je als beheerder eenvoudig de rechten van collega’s verfijnen en herverdelen. En is het mogelijk om toegang te verlenen tot informatie en tools.

“Het verschil in User Types komt overeen met gebruikersgroepen hier.”

‘Wat iedereen kan doen met data regelen de User Types’

Lars de Vries ziet dat met de verschillende User Types de gevraagde informatie op de juiste wijze bij de juiste mensen in de organisatie terecht komt. Onder de naam Omkeere is hij als zzp’er actief voor het grote infrastructurele project A16 Rotterdam voor de aannemerscombinatie De Groene Boog, een consortium van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI. De A16 Rotterdam vormt de nieuwe verbinding tussen knooppunt Terbregseplein (A16/A20) en de A13.

In dit project worden medewerkers eenvoudig op maat uitgerust met de mogelijkheden die bij zijn of haar rol passen: moet iemand raadplegen, editen of ook publiceren? “De kracht van het ArcGIS-portaal is dat we kaarten, services en apps eenvoudig kunnen configureren naar de behoefte van de organisatie. User Types zijn daar een belangrijk onderdeel van: we delen intern met alle viewers alle projectinformatie. Daarnaast richten we aanvullende functies in voor Editors en Field Workers, waardoor iedereen in zijn eigen informatiebehoefte kan voorzien. Niet iedereen kan dus alles doen, dat regelen de User Types.”

De Groene Boog is een project waarin veel verschillende personen met verschillende rollen samenwerken. Zo zijn er werkvoorbereiders die met de Editor-User Type aangeven wat er moet gebeuren. Er zijn uitvoerders die als Field Worker het resultaat van proefsleuven invoeren, inclusief foto’s. De coördinator van kabels en leidingen gebruikt de informatie als Creator. Naast het gebruik van een ingericht dashboard en een aantal apps, houdt hij de eigenschappen van één van de services bij. Ook worden er systemen gekoppeld in een digital twin, waar developers aan werken vanuit een Creator-rol.

Hoe zat het nu ook alweer met het portaal en met de nieuwe User Types? Deze video legt het in 5 minuten uit:

Ontworpen vanuit de gebruiker

Met de businessgerichte aanpak haal je het meeste uit de User Types. De User Types zijn ontworpen vanuit de gebruiker. De indeling ervan past daardoor goed bij de visie van het Web GIS: vanuit de vraag in plaats van het aanbod aan de slag. Zo krijgt elke medewerker – van engineer en analist tot beleidsmedewerker en inspecteur – een passend User Type met meteen de passende mogelijkheden.

Elke organisatie kan gebruik maken van de nieuwe User Types, benadrukt Esmer van der Kooij, manager customer service bij Esri Nederland. “Sinds het voorjaar zijn de User Types ook in ArcGIS Enterprise beschikbaar gekomen. Veel organisaties met grote GIS-afdelingen zijn in afwachting van hun enterprise-migratie naar ArcGIS 10.7. Daarna kunnen ook grote organisaties volop werken vanuit de User Types.”

Een migratie naar het Web GIS is meteen de migratie naar het nieuwe licentiemodel met User Types. U bepaalt dan de User Types die u nodig hebt.

User Types zijn beschikbaar voor ArcGIS Online en voor ArcGIS Enterprise vanaf versie 10.7.

Heeft u vragen over de verschillende User Types? Neem dan contact met ons op via contact@esri.nl.

De verschillende User Types en de mogelijkheden op een rijtje:

Viewer:

De Viewer heeft alleen het recht om kaarten en apps te raadplegen. Dit type is gelijk aan een voormalige Level 1 Named User.

Insights Analyst:

Met deze User Type krijgt u toegang tot de applicatie Insights for ArcGIS, voor het analyseren van ruimtelijke en niet ruimtelijke data.

Creator:

Een Creator maakt kaarten en apps, voert ruimtelijke analyses uit en deelt resultaten via direct-te-gebruiken apps. De Creator is gelijk aan een voormalige Level 2 Named User.

Editor:

De Editor voegt ruimtelijke data toe en wijzigt bestaande data via apps die met hen gedeeld zijn. De Editor is voor die medewerkers in een organisatie die op veilige manier wijzigingen willen aanbrengen in data met behulp van webapps. De Editor is een nieuw User Type.

Field Worker:

Deze User Type is beschikbaar voor medewerkers in het veld die toegang willen tot de veldwerk-apps. Deze persoon kan data bekijken en editen via webapps, maar heeft aanvullend ook de beschikking tot Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS en Workforce for ArcGIS. De Field Worker is een nieuw User Type.

Insights Analyst: later toevoegen.

GIS Professional:

Als GIS Professional wordt het mogelijk om geavanceerde kaarten, visualisaties en analyses te maken. De GIS Professional is een nieuw User Type. De GIS Professional User Type heeft dezelfde mogelijkheden als de Creator User Type, met aanvullend ook toegang tot de desktop-applicatie ArcGIS Pro.

Meer informatie

Neem contact met ons op over dit artikel


Tekst: Harmen van Doorn

Beeld: Esri Nederland en Freepik.com


Deel dit artikel: