WEB GIS


Werkt uw organisatie al met het Web GIS-concept? Hiermee is het mogelijk om het gebruik van geo-informatie te verbreden en eenvoudiger te laten aansluiten aan de behoefte van de organisatie. Ook stelt een Web GIS de gebruikers in staat eenvoudig zelf informatieproducten te definiëren. Projectleider Roland Vossen van Esri Nederland vertelt wat komt er allemaal komt kijken bij een migratie.

De ontwikkelingen in de IT in zijn algemeenheid (en ArcGIS in het bijzonder) gaan snel. De stappen zijn wat betreft techniek wellicht niet zo groot, maar de gebruiksmogelijkheden zijn dat wel. “De migratie naar een Web GIS gaat echter niet alleen over techniek, maar ook over de organisatie en processen”, vertelt Roland Vossen. “Geo-informatie krijgt een steeds centralere en integrale rol in het applicatielandschap en wordt steeds breder gebruikt en gedeeld. En in toenemende mate ook als een vorm van samenwerking. Binnen de organisatie, maar ook over organisaties heen. Daarbij zijn services de verbindende factor. Daardoor is er veel keuzevrijheid met betrekking tot waar Web GIS draait: op de eigen locatie, in de cloud of in de vorm van SaaS.”

Aanpak: aansluiten op de organisatie

De migratie naar een Web GIS leent zich uitstekend voor een hybride aanpak: starten naast de bestaande situatie. Aansluiten op de behoefte van de organisatie is daarin van groot belang en vereist de betrokkenheid van een product owner bij de uitvoering, vertelt Vossen. “De migratie van een Web GIS is meestal een project dat onderdeel is van een veranderprogramma. Op die manier wordt de relatie met de geo-visie en bedrijfsarchitectuur van de organisatie vaak geborgd.” Vanuit het ontwerp van de architectuur volgt de realisatie en implementatie van de technologie, informatieproducten, processen en organisatie.

Volgens Roland Vossen is het de kunst om de eisen en wensen voor de ondersteuning van de processen te vertalen naar de nieuwe mogelijkheden van een Web GIS. Het één op één migreren van de bestaande functionaliteit laat de nieuwe mogelijkheden onbenut. Dat zou een gemiste kans zijn die de migratie ook nog eens zou kunnen bemoeilijken.” Zowel aan de gebruiks- als beheerkant verandert er dus wat.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zelf informatieproducten te maken (selfservice mapping). Projectleider Vossen: “Ondanks de eenvoud vraagt dat natuurlijk wel om gewenning en de juiste kennis. Dat kost tijd. Daarom is er bij de migratie naar Web GIS ook sprake van een transformatieperiode. Je ben niet in één dag over van de huidige wijze van gebruik van GIS naar de wijze, passend bij de mogelijkheden die Web GIS biedt.”

“Bij de migratie naar een Web GIS is er ook sprake van een transformatieperiode.”

Aandacht voor beheer

Ook voor het beheer zijn er veranderingen, legt Vossen uit. “Het zelf maken van informatieproducten door gebruikers vraagt om contentbeheer en de introductie van de rol contentbeheerder. Het doel daarvan is effectief om te kunnen gaan met vrije – en beheerde content.” Daarnaast verandert een Web GIS het OTAP-proces. “Informatieproducten volgen het OTAP-proces wel, maar volledig door middel van autorisatie in de productieomgeving. Het OTAP-proces wordt nog meer risicogedreven.” Alleen bij aanpassingen met grote risico’s wordt realisatie, test en acceptatie op gescheiden omgevingen doorgevoerd.

De toepassing van selfservice mapping vraagt vanuit beheer om monitorgedreven performancemanagement. Door het gebruik te monitoren en in hierop tijdig in te spelen door extra systeem resources in te zetten of vrij te geven.

En hoe werkt dit alles nu in de praktijk? Vossen: “Voor de aanpak, het gebruik en het beheer hebben we de ervaringen die we opgedaan hebben vast gelegd in best-practices. Deze gaan van het hanteren van architectuurprincipes tot het definiëren van criteria voor web-layers, webmaps en webapps. Te veel om op te noemen. Uiteraard delen we die graag met iedereen die daar kennis van wil nemen.”

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over migreren naar een Web GIS of heeft u interesse in de best-practices?
Neem contact met ons op over dit artikel


Tekst: Sjoerd Wielenga

Beeld: Esri en Pixabay.com


Deel dit artikel: