Ernst Eijkelenboom

product consultant

Niels van der Vaart

product consultant

Na de release van ArcGIS Pro 2.5 begin 2020 is er door Esri weer hard gewerkt aan de opvolger: ArcGIS Pro 2.6. De verwachting is dat deze release begin juli 2020 beschikbaar zal komen. Er zullen weer een aantal interessante en grote functies toegevoegd worden, aangevuld met heel veel kleine, maar zeker ook waardevolle, mogelijkheden.

De grote nieuwe functies zijn: - Het toevoegen en aanpassen van graphics in de kaart, door middel van een Graphics Layer - Voxel layers: Het visualiseren van grote multi-dimensionale voxels, zowel met ruimtelijk als tijdscomponent - Trace Networks: Netwerk traces uitvoeren op eenvoudige netwerken, zoals hydrologische modellen - Link Analysis: Visualiseren van gerelateerde data in een interactieve Link Chart - Solutions voor Openbare Orde en Veiligheid - Interactieve geschiktheidsanalyse - Nieuwe extensie: Aviation In dit artikel laten we u kennismaken met deze en nog een aantal andere nieuwe mogelijkheden.

Graphics Layer

Een veelgevraagde functie uit ArcMap komt nu beschikbaar in ArcGIS Pro: het aanmaken en bewerken van een Graphics Layer. De Graphics Layer maakt het mogelijk om grafische elementen bovenop een kaart te tekenen. Deze elementen worden niet in een database of bestand opgeslagen. Een grafisch element kan een punt, lijn of vlak zijn, maar ook tekstelementen gekoppeld aan een punt, lijn of vlakobject. Daarnaast kunnen ook afbeeldingen, zoals een GIF, JPG of SVG-bestand toegevoegd worden.

Voxel Layers

In ArcGIS Pro 2.6 is ook een compleet nieuw layer type toegevoegd: de Voxel Layer . Met de Voxel Layer kunnen voxel-modellen, zoals het GeoTOP-model van de ondiepe ondergrond van TNO, in 3D worden ingeladen door een NetCDF-bestand te openen. De introductie van de Voxel Layer in ArcGIS maakt het mogelijk om hele grote modellen van bijvoorbeeld de ondergrond, watertemperatuur of luchtkwaliteit direct te gebruiken in ArcGIS, met honderden miljoenen voxels tegelijk. Na het openen van het NetCDF-bestand kan deze op verschillende manieren worden gevisualiseerd door klassen of continue waarden weer te geven. Daarnaast is het mogelijk om het model weer te geven als doorsnedes of isosurfaces. Deze kunnen ook worden bewaard zodat ze eenvoudig opnieuw geopend kunnen worden.

Trace Networks

Met de Trace Network-mogelijkheden kunnen eenvoudige connectiviteitsmodellen, zoals rail- of waterwegen, gemodelleerd worden voor visualisatie en analyse. Net als bij het Utility Network kunnen er analyses worden gedaan op een Trace Network: wat zit aan elkaar vast, selecteer alles naar de bron toe of af en de kortste route. Een selectie van een Trace Network kan worden omgezet naar een schematische weergave met de Diagrams-optie.

Link Charts & Analyses

Link Chart is een nieuwe visualisatie van gerelateerde data. De Link Chart is aanvullend aan de normale kaart. Een Link Chart bestaat uit twee componenten: een node en een link. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld schematisch relaties tussen klanten en winkellocaties in beeld gebracht worden. Naast het visualiseren, kunnen er ook link-analyses worden uitgevoerd: Welke locatie ligt het meest centraal, welke incidenten doen zich waar voor, waar treedt het grootste cluster aan incidenten op?

Interactieve geschiktheidsanalyse

Als onderdeel van de analysetools is er in ArcGIS Pro 2.6 een nieuwe ‘Suitability Modeler’ workflow.

Met deze Suitability Modeler wordt de gebruiker aan de hand genomen bij het maken van een multicriteria-analyse door verschillende rasterbestanden met verschillende gewichten te combineren. Bij het maken van een Suitability Model wordt een nieuwe tab op de Ribbon getoond die alle functionaliteit voor de multicriteria-analyse overzichtelijk ter beschikking stelt.

Create Database View in file geodatabases

Met de Create Database View-tool kunnen nu ook views gemaakt worden in een file geodatabase. Zo kan er bijvoorbeeld een view gemaakt worden die alleen de BAG-panden toont die als bouwjaar 2000 of later hebben. De view wordt zichtbaar als een feature class in de file geodatabase en past zich automatisch aan als de onderliggende data gewijzigd wordt.

Bivariate Colors Visualisatie

Een nieuwe visualisatie-methode om een kwantitatieve relatie tussen twee variabelen weer te geven is de Bivariate Colors. Via een matrix worden kleuren toegekend aan de relatie tussen de variabelen. Is er bijvoorbeeld een verband tussen bevolkingsdichtheid en percentage eenpersoonshuishoudens in Nederland?

Zwevende geoprocessing tool windows

Een aantal geoprocessing tools openen niet langer in de Geoprocessing Pane, maar openen als los window. Het gaat om veel voorkomende tools, als Select by Attribute en Location, Add Join, Calculate Field en Display XY Data. Deze tools kunnen tegelijk met de overige Geoprocessing tools worden uitgevoerd.

Solutions voor Openbare Orde en Veiligheid

Met ArcGIS Pro 2.6, is er ook een speciale configuratie van ArcGIS Pro voor toepassingen in de openbare orde en veiligheid. Binnen deze configuratie worden de tools op een zodanige manier beschikbaar gesteld dat dit de specifieke workflows voor intelligence processen ondersteunt. Door deze configuratie ziet ArcGIS Pro er heel anders uit, zelfs het opstartscherm. Naast bovenstaande nieuwe functionaliteit is er een lange lijst met nieuwe functies in ArcGIS Pro 2.6, zoals:

 • Nieuwe opties voor annotatie en labels
 • Nieuwe animatie-opties
 • Bookmarks kunnen geëxporteerd en geïmporteerd worden, om ze te kunnen uitwisselen tussen verschillende projecten
 • ArcGIS Pro-projecten worden automatisch opgeslagen. Mocht ArcGIS Pro onverwacht afsluiten dan kan teruggevallen worden op een automatisch opgeslagen versie van het project
 • Tiled service layers ondersteunen nu pop-ups
 • Baseer een mapserie op een verzameling bookmarks. Dit kunnen zowel 2D-bookmarks zijn als bookmarks gebaseerd op 3D-scenes. Bookmark Map Series ondersteunen ook tijd- en range-data opties
 • Grafieken kunnen worden opgenomen in rapporten
 • Wanneer gewerkt wordt met een tijdserie, kan nu rekening gehouden worden met onregelmatige tijdsintervallen Data verdwijnt nu niet uit het kaartbeeld als het niet voldoet aan het ingestelde tijdsinterval
 • De eigenaar van een Branch version kan nu gewijzigd worden
 • WFS Server-connecties ondersteunen nu twee nieuwe keywords: PAGESIZE en OUTPUTFORMAT PAGESIZE maakt het mogelijk om meerdere verzoeken naar een services te sturen in plaats van één verzoek om zo meer data op te halen Met OUTPUTFORMAT er bijvoorbeeld ook GeoJSOn worden opgevraagd in plaats van standaard GML.
 • Bestaande webmaps (in ArcGIS Online of ArcGIS Enterprise) kunnen vanuit ArcGIS Pro geüpdatet worden

Meer informatie

Meer weten over al deze nieuwe mogelijkheden? Schrijf u in voor de Esri GIS Conferentie & Tech op woensdag 23 en donderdag 24 september 2020. Op dit online evenement laten we veel van deze nieuwe mogelijkheden zien!

Ernst Eijkelenboom en Niels van der Vaart

Esri Nederland

Deel dit artikel: