INSIGHTS FOR ARCGIS IN DE PRAKTIJK


EINDHOVEN WIL
VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID
VERBETEREN VIA GEBIEDSANAYLSES

De gemeente Eindhoven heeft samen met Esri Nederland gewerkt aan nieuwe manieren om gebiedsanalyses geografisch te visualiseren. Met Insights for ArcGIS brachten ze het verband tussen overlastmeldingen en woonvoorzieningen voor verwarde personen in kaart. De innovatieve analyses die ze daarmee konden realiseren geven een nieuwe kijk op de stad.

Heidi van der Vloet is coördinator Geo-informatie & Kwaliteit van de gemeente Eindhoven. Ze heeft jarenlange ervaring met het ArcGIS-platform. Samen met Rianne van Lomm, manager Veiligheid bij de gemeente en senior business developer Bert Vermeij van Esri Nederland startte zij een project om te kijken naar de mogelijkheden die data-analyse biedt om iets te zeggen over leefbaarheid in de wijken. “We wilden op een innovatieve manier aan de gang met de gebiedsanalyse”, vertelt Van der Vloet. Het doel? Data niet alleen registreren, maar gebruiken voor inzichten die processen ondersteunen en de stad beter maken.

Verwarde personen

De case study bestond uit het idee dat leefde in de wijk Gestel: er zou een verband zijn tussen de leefbaarheid van de wijk en de nabijheid van woonvoorzieningen voor verwarde personen. Er volgde een statistische analyse op basis van gecombineerde data. “Het is nog niet gebruikelijk om domeinoversteigend samen te werken”, zegt Van der Vloet. “Ook niet op het gebied van data. Dat willen we wel heel graag, want de leefwereld van onze inwoners is helemaal niet per domein georganiseerd.”


Business developer Vermeij legt uit waar de analyse in deze pilot uit bestond: “We maakten een selectie uit alle meldingen die te maken hadden met overlast van verwarde personen. Met Insights for ArcGIS konden we vervolgens veel verschillende vergaande geografische analyses doen. Allereerst door de meldingen te koppelen aan afstandszones.” En wat bleek? De meeste overlastmeldingen worden juist wat verder van de instellingen gedaan. Vermeij: “De feiten weerspreken het onderbuikgevoel.”


“Een van de andere analysefuncties van ArcGIS zijn hotspotanalyses,” licht Vermeij toe. “Daaruit kun je concluderen of ruimtelijke concentraties ook statistisch significant zijn; of de nabijheid van voorzieningen een bepalende factor is in de aanwezigheid van bepaalde problematiek.” De concentratiegebieden met overlastmeldingen werden weergegeven als rode 'hot spots', terwijl dichtbij de instellingen 'cold spots' te zien waren. Een andere techniek, die de 'center mean' toont, liet ook zien dat het zwaartepunt van de meldingen inderdaad verder van de instellingen af ligt.

Domeinoversteigend samenwerken is nieuw, terwijl het leven niet per domein is georganiseerd.

Voorspellen

“Omdat dit statistisch relevante patronen zijn, kunnen we daarmee gaan voorspellen,” zegt Van Lomm. “Als het aantal overlastmeldingen in hot spots groter is dan in de cold spots, kan dat leiden tot een wijziging in ons beleid, of bijvoorbeeld de inzet van wijkagenten op de situatie afstemmen.” Het is ook mogelijk om patronen te zien in tijd en ruimte, vertelt ze. “Zo zie je bijvoorbeeld of er op donderdagmiddag andere meldingen zijn dan op maandagochtend.”


Rianne van Lomm: “Als we vervolgvragen willen beantwoorden moeten we kijken naar meer verklarende variabelen. Waar ligt het precies aan dat die meldingen verder weg van de woonvoorzieningen zijn? Om zo uiteindelijk de leefbaarheid en de veiligheid te waarborgen.”


Van de case study leerde het drietal dat integraal samenwerken loont. Van der Vloet: “Andere collega-analisten hebben ook geleerd van de tools die wij gebruiken. Het ruimtelijk analyseren en visualiseren van statistische data vinden ze een enorme verrijking voor ons vakgebied. De meerwaarde geldt voor de hele gemeente. Ook binnen de organisatie delen we daarom wat we hebben gedaan om ervoor te zorgen dat we meer op deze manier gaan werken!”

Meer informatie

Meer informatie over de Insights for ArcGIS is te vinden op de website van Esri Nederland


Tekst: Iddo Havinga

Beeld: Tom Nauta Fotografie


Neem contact met ons op over dit artikel


Deel dit artikel: