WAT ALS JE KAART VIRAL GAAT


‘PERFORMANCE
IS GEEN ISSUE’

Hoe lang duurt het voor een online kaart wordt getoond? Deze gebruikerservaring is cruciaal bij toenemende internetsnelheden en wensen van mensen. Niet alleen het gebruik neemt, dankzij de digitale transformatie, toe. Ook de datahoeveelheid groeit: big data is in opkomst. Interactieve kaarten moeten omgaan met deze data-explosie. Wat betekent de exponentiele toename van data-aanbod en -gebruik? Tot welke technische reactie leidt dit? En hoe ver kunnen we nog gaan? Maarten van Hulzen, developer van Esri Nederland, geeft antwoorden op vragen over de technologie achter de performance van online kaarten.

Heeft de data-explosie voor techneuten veel veranderd?

“Ja en nee. We konden ons 5 jaar geleden nog niet voorstellen dat we zoveel data met zo’n hoge performance kunnen delen. De hoeveelheid die we aankunnen is tegelijk met de snelheid enorm toegenomen. Maar: hoe we nu en 10 jaar geleden technisch gezien met internet omgaan is nog steeds hetzelfde gebleven. Eerst was er een dunne internetkabel waar we de data zo klein mogelijk doorheen stuurden. Nu hebben we een dikke lijn en die willen we nog steeds maximaal benutten. Het concept van data zo compact mogelijk versturen gebruiken we nog steeds. De hoeveelheden kunnen daardoor enorm toenemen.”

Wat is er allereerst belangrijk
als het gaat om performance?

“Het draait vooral om het inzetten van de hardware: snel de data kunnen serveren, snel kunnen ontvangen en snel kunnen verwerken. Browsers zijn vaak een uitdaging. Ondanks alle standaarden zijn alle browsers subtiel anders. Zelfs dezelfde browser kan op verschillende devices anders reageren. De oorzaak? De bekendste browsers ontwikkelen graag nieuwe snufjes die in eerste instantie alleen in hun eigen browser werken.”

De nieuwste standaard voor performance in browsers is WebGL. Wat betekent dit?

“WebGL is een open standaard voor het gebruik van de grafische kaart van de computer via browsers. Daarmee is het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld kaarten, een graphic, veel sneller weer te geven zonder een speciale plug-in voor de webbrowser. De client van de persoon die een kaart bekijkt, krijgt eigenlijk direct binair de gerenderde kaart te zien. Terwijl via de ‘gebruikelijke’ JSON-manier er tekst wordt doorgegeven, waarbij de client de tekst omzet in een graphic. De komst van WebGL is een logische nieuwe ontwikkeling. We hebben behoefte om meer data te delen, dus moeten we het versturen ervan nog compacter maken. En meer gebruik maken van de hardware die het device heeft.”

In hoeverre hebben de architectuur, implementatie van technologie
en processen invloed op de performance?

“De technische inrichting van de technologie en hoe een organisatie werkt hebben invloed op efficiëntie en effectiviteit: zijn er geen onnodige stappen in het proces en wordt het achterliggende doel bereikt? Hier is kennis en ervaring natuurlijk een succesfactor. De performance van kaarten op internet is echt maar van één ding afhankelijk: wordt de goede versie gebruikt? Vanaf de ArcGIS API for Javascript 4.9 wordt WebGL automatisch ondersteund. Met deze basis krijg je als gebruiker van de kaart automatisch hoogst haalbare performance.”

"We hebben behoefte om meer data te delen, dus moeten we het versturen ervan nog compacter maken.
En meer gebruik maken van de hardware die het device heeft."

Wat betekent de hogere performance
voor organisaties?

“De technologie is geen beperking meer voor wat je wilt delen. Databestanden met honderdduizenden puntjes – bijvoorbeeld 600.000 records – leverden voorheen enorme performance-issues op. Sinds de nieuwe API-versie (4.9, red.) is dit niet meer het geval, want het opschalen van de services gebeurt automatisch. Een kaart die plotseling viral gaat, dat kan probleemloos. Een 3D-puntenwolk op een mobiel device bekijken is ook geen issue meer. Of elke dag een analyse op 18.000 routes, gecombineerd met miljoenen mogelijk te bezoeken adressen: dat is allemaal geen punt.”

Wat moet een organisatie doen
om de nieuwe API te gebruiken?

“Het gebruik van de minimale versie-vereisten is belangrijk. Eén van de organisaties waar ik regelmatig voor werk, gingen meteen over en zij merkten onmiddellijk het verschil. Zij hadden al hun data al in de cloud, waardoor zij alleen via Web AppBuilder for ArcGIS hun apps opnieuw configureerden. Ze waren heel blij om het effect te ervaren. De standaard StoryMaps en de templates (templates die al via de online Web AppBuilder for ArcGIS zijn geconfigureerd, red.) zijn al automatisch up-to-date. Zonder het te weten maak je er dan al gebruik van. Lokale installaties gaan natuurlijk niet automatisch over naar een nieuwe versie; hier is het dus belangrijk om deze te updaten. Bijblijven dus, en dan genieten van de performance!”

Meer informatie

Lees meer over de ArcGIS API for Javascript 4.9 op de website van Esri


Wilt u weten in welke browser de WebGL-technologie werkt? En of het in een app werkt?
Doe de check!


Tekst: Harmen van Doorn

Beeld: Tom Nauta Fotografie en Esri


Neem contact met ons op over dit artikel


Deel dit artikel: