ROYAL HASKONINGDHV


‘WIJ ZIJN DE AIRBNB VAN MOBILITEIT’

Organisaties die zich willen ontwikkelen ontkomen er niet aan om de digitale transformatie te omarmen. “Niet meegaan leidt ertoe dat je langzaam uit de markt verdwijnt.” Frank Legters, Director Business Unit Transport & Planning Europe is er duidelijk over: “Voor Royal HaskoningDHV is ‘digital’ een speerpunt. We kijken kritisch naar wat waarde heeft voor onze klanten, maar zien heel veel kansen. Door middel van innovatie, het combineren van disciplines en het benutten van nieuwe technieken probeert Royal HaskoningDHV processen te verbeteren.”

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft de digitale transformatie als strategie omarmd. In al hun werk – advies- en projectmanagement – zoekt het bedrijf de meerwaarde van digitalisering, vertelt Legters. “Dankzij de digitalisering kan veel werk sneller en effectiever worden gedaan. Daarnaast kan digitale interactie met de klant ervoor zorgen dat er snel inzicht komt in de wensen van de klant. Met alle enorme hoeveelheden data en services die beschikbaar zijn is het mogelijk om dit om te zetten in diensten en services en zo snel te reageren op maatschappelijke trends en daar meteen een antwoord op te geven. Dit maakt dat wij als bedrijf meer waarde en nieuwe waardes kunnen ontwikkelen, heel uitdagend.”

Van lijvig document naar digitaal iReport

Een treffende uitwerking van Royal HaskoningDHV’s strategie is de digitalisering van het milieueffectrapport (MER), onder meer ingezet rondom de Houtribdijk voor Rijkswaterstaat. Een MER was altijd een dik boekwerk, waardoor het voor belanghebbenden ingewikkeld was om toegang te krijgen tot de informatie in dit rapport, laat staan de informatie te lezen. Royal HaskoningDHV heeft het MER gedigitaliseerd en interactief gemaakt. Met behulp van StoryMaps was het mogelijk om de informatie veel toegankelijker te maken zonder dat de rapportage verandert. Daarnaast ontstonden op deze manier meer mogelijkheden om draagvlak te verwerven.


Het digitaliseren van informatie is natuurlijk niet alleen interessant voor milieueffectrapporten, daarom heeft Royal HaskoningDHV het iReport gelanceerd. Het is een digitaal rapport dat voor een brede doelgroep te bereiken is. Vergeleken met het digitale MER is het iReport een stuk generieker en heeft meer mogelijkheden en toepassingen. De toegankelijkheid van informatie speelt hier weer een belangrijke rol in. Met het iReport wordt de meeste informatie overgebracht op visuele manieren, zoals afbeeldingen, grafieken, filmpjes en (interactieve) kaarten. Er wordt maar weinig tekst (70% minder) gebruikt om de visuele informatie te verduidelijken. Dankzij digitalisering wordt informatie dus een stuk toegankelijker en is het eenvoudiger geworden om informatie te delen.

Wat biedt de toekomst?

Met het oog op de toekomst werkt Royal HaskoningDHV aan de implementatie van FLOWTACK. Het is een oplossing voor realtime verkeersmanagement op stadsniveau. Legters: “Er zal de komende jaren veel veranderen in het verkeer vanwege de grote beschikbare hoeveelheden data.” Op dit moment worden verkeerslichten geregeld door lusdetectie in het wegdek, waardoor alleen het verkeer in de directe omgeving geregeld kan worden. FLOWTACK maakt naast deze lusdetectie ook gebruik van data van de verkeerssystemen op straat en de weggebruikers zelf. Op deze manier kan de meest optimale verkeersregeling gegenereerd worden. De gemeente kan er ook voor kiezen om bepaalde verkeersstromen of doelgroepen voorrang te verlenen. Door de digitale ontwikkelingen en de bestaande infrastructuur te combineren hoeven er verder geen aanpassingen te worden gedaan. Legters: “Hoe cool is het om de Airbnb van mobiliteit te zijn? Airbnb heeft geen hotels en geen woningen, maar verschaft wel onderdak. Wij hebben geen wegen en geen verkeersinstallaties, maar kunnen wel voor de beste doorstroming zorgen.”

Gold Partner van Esri Nederland

Sinds maart 2017 is Royal HaskoningDHV Gold Partner van Esri Nederland. Hiervoor was de organisatie Silver Partner, wat laat zien dat de samenwerking tussen Esri en Royal HaskoningDHV altijd al goed is geweest. Sinds 2017 is de samenwerking nog intensiever geworden.
Lees meer over het partnerschap

Eerste ArcGIS Online-gebruiker

Sinds juli 2018 telt Nederland meer dan 1000 organisaties die ArcGIS Online actief gebruiken. In 2012 was Royal HaskoningDHV de eerste Nederlandse organisatie die aan de slag ging met ArcGIS Online. Ondertussen zijn meer dan 325 medewerkers binnen Royal HaskoningDHV aangesloten.
Lees meer over het partnerschap

Meer informatie

Tekst: Jens Braster en Harmen van Doorn

Foto's: Tom Nauta Fotografie


Neem contact op met de schrijver van dit artikel

Deel dit artikel: