WEB GIS


RUD UTRECHT
KAN EFFECTIEVER TOEZICHT HOUDEN
EN ADVIES GEVEN
DANKZIJ WEB GIS

De principes van een Web GIS zijn bij elke organisatie goed toe te passen. Ook voor kleinere organisaties biedt de informatiegestuurde aanpak al direct voordelen. Daarom maakt ook de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) steeds meer gebruik van het Web GIS. Zo brengt sinds kort de Bodem App voor toezichthouders 'een stukje binnen naar buiten'.

De RUD Utrecht voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Utrecht en elf gemeenten. “Wij zijn een uitvoeringsorgaan met name op het milieuvlak, maar ook op het gebied van onder meer bodem, water en natuur. Daarom zijn we voortdurend bezig met wat er gebeurt in het gebied”, vertelt Alexander Obermeijer, projectleider van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH 3.0) -programma van de RUD.


“Vorig jaar zijn we gaan kijken hoe we GIS in onze organisatie op de kaart willen zetten,” zegt Gerrit Hoffman, sinds een jaar actief als functioneel beheerder GIS bij de RUD. “We zijn een betrekkelijk kleine organisatie en daarom willen we het Web GIS lean & mean inzetten. Wat dat betekent? De Web GIS-aanpak biedt het voordeel dat je met de bouwblokken je eigen invulling kunt geven en je dus heel snel van start kunt.” De RUD begon met het verwerken van meldingsgegevens en andere data op de kaart, waarna er een concrete toepassing kwam in de vorm van de Bodem App. De app kon, dankzij het gebruik van de ‘bouwblokken’ in korte tijd ontwikkeld worden.

Een stukje binnen naar buiten

“Ik ben toezichthouder en handhaver en doe in die hoedanigheid controles, zowel gerichte als algemene”, vervolgt Niek Engel. “Bij de laatste ga ik relatief blanco een gebied in om te kijken welke werkzaamheden door welke aannemer worden uitgevoerd.”


Vroeger nam een toezichthouder bij zo'n inspectie een blocnote mee. Engel: “En soms een geprint kaartje waar ik dan wat op krabbelde.” De Bodem App biedt toezichthouders nu veel meer informatie. “Ik zie op de app alle toepassingen op het gebied van grond, en of er meldingen zijn of dat sprake is van verontreinigde grond”, vertelt Engel. “Vroeger moest ik daarvoor terug naar kantoor.” Andersom kan de toezichthouder via de app aantekeningen maken en zo meldingen ‘teruggeven’ naar collega’s op kantoor.


“Onze toezichthouders willen die informatie near realtime beschikbaar hebben”, vult Obermeijer aan. Niet alleen om overtredingen sneller te zien, maar ook zodat je meteen kan zien of het ergens wél in orde is. “Zo kan de toezichthouder zijn energie richten op wat er toe doet. Dat scheelt ongelofelijk veel administratieve rompslomp.” Engel: “En hoeven we de aannemer niet meer ‘lastig te vallen’ wanneer hij alles al op orde heeft.”


"Omdat we stapsgewijs zijn begonnen met Web GIS konden we al heel snel een app ontsluiten met de basisinformatie."

Steeds meer kaartlagen

“Omdat we stapsgewijs zijn begonnen met Web GIS konden we al heel snel een app ontsluiten met de basisinformatie”,vertelt Hoffman over het ontwikkelen van de GIS-infrastructuur. “Het combineren van nieuwe datasets en het visualiseren daarvan op de kaart is vervolgens een doorlopend proces. Er komen op die manier steeds kaartlagen bij.” Per gebruiker kan de informatie op een andere – voor hem relevante – manier worden ontsloten.” Die flexibiliteit is mogelijk door een duidelijke basisstructuur aan te houden, legt Obermeijer uit. “We modelleren alle binnenkomende data zó dat het op elkaar past. Door een goed uitgedachte voorbereiding zorgen we dus dat het model toekomstbestendig is en blijft. En hoeven we achteraf niets recht te breien.”

Schakels in de VTH-informatieketen

“Het mooie is dat we alle schakels – vergunningverlening, toezicht, handhaving - in onze eigen organisatie nu op deze manier van informatie kunnen voorzien”, schetst Obermeijer. Ook richting externe partijen in de VTH-keten ziet hij de meerwaarde: “Aanpassingen en signalen die eerst veel tijd kostten om te ontsluiten, zijn nu snel zichtbaar te maken. Daarom is onze ambitie om de partijen in de VTH-keten op tijd te kunnen informeren over signalen die van belang zijn om onze taken uit te kunnen voeren en het leefmilieu te beschermen.”


Meer informatie

Meer informatie over Web GIS is te vinden op de website van Esri Nederland


Tekst: Iddo Havinga

Beeld: Tom Nauta Fotografie


Neem contact met ons op over dit artikel


Deel dit artikel: