TEGSIS


TAUW ZET VOLGENDE STAP MET GIS

Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft bodemonderzoek als belangrijke expertise. Een belangrijke pijler hierbij is de door henzelf ontwikkelde applicatie TEGSIS. Deze ondersteunt specialisten in het doen van bodemonderzoek en het interpreteren van de resultaten. Sinds kort is deze applicatie op basis van ArcGIS gemoderniseerd, waarmee Tauw de mogelijkheden van geografische informatie nog beter kan benutten en kan delen met haar klanten.

Henriëtte Keijzer is senior consultant bij Tauw. Ze werkt inmiddels 7 jaar bij het milieuadviesbureau en geeft strategisch advies aan klanten uit de industrie hoe om te gaan met bodemverontreiniging op hun 'sites' (terreinen). “Wanneer een klant met een vraag over bodemkwaliteit komt, maken we eerst een onderzoeksstrategie of boorplan, dat we vaak baseren op historische onderzoeken die we samenbrengen in onze databases”, legt ze uit. “Onze veldmedewerkers zetten dan boringen en/of peilbuizen en nemen monsters van de bodem en het grondwater die naar het lab worden gestuurd ter analyse. Dit hele proces van Veld-Lab-Advies binnen TEGSIS gaat geheel geautomatiseerd.”


“Locatie is voor ons cruciaal”, vult Floor Verhoeven aan. Als projectmedewerker is zij één van de grootgebruikers van het programma dat Tauw hiervoor ter ondersteuning gebruikt: de TEGSIS Soil Viewer.

Volgende stap met GIS

In de wereld van het bodemonderzoek staat Tauw bekend om hun gedegen, integrale manier van werken, waarbij hun Tauw Enterprise Geographic Site Information System (TEGSIS) een essentieel onderdeel is. Voor ongeveer 300 medewerkers vormt het al jaren de basis voor hun dagelijkse workflow. Nu is het programma omgezet en maakt daarbij op een vernieuwende manier gebruik van ArcGIS, bijvoorbeeld door gebruik van ArcGIS Content in de vorm van basiskaarten en het is nu geschikt voor mobiel gebruik. “We zetten nu organisatiebreed een volgende stap in GIS”, concludeert Keijzer.


“TEGSIS is een database waarin van een bepaalde locatie alle bodeminformatie op te vragen is”, legt Verhoeven uit. “Die informatie komt uit eigen onderzoek en van derde partijen.” De applicatie suite bestaat uit een webvariant (Soil Viewer) voor op kantoor en een mobiele versie voor in het veld. “TEGSIS Mobile gaat mee in het veld bij het vastleggen van de locatie van de geplaatste boring en het verzamelen van veldgegevens”, vertelt Verhoeven. “Die data wordt gekoppeld aan andere gegevens, zoals analysegegevens uit het lab en in de Soil Viewer op kantoor kunnen we dat allemaal inzien. Zo heb je direct een compleet beeld, met alle bodemgegevens op een centraal punt verzameld.”

Weten welke kabel waar ligt

Met de vernieuwing ondergaat TEGSIS een grote moderniseringsslag. Verhoeven: “Het oude programma baseerde zich op topografie van de klant of van kadastrale gegevens: een witte achtergrond met zwarte lijntjes. Nu hebben we een mooie achtergrond met veel meer referentiepunten, zoals bomen die ook in de basiskaarten zitten. Met de mobiele versie is het voor de veldmedewerker nu veel eenvoudiger om zich te oriënteren. Daardoor wordt de kwaliteit hoger, want punten kunnen nauwkeuriger worden ingetekend.”


Keijzer: “Het is nu ook eenvoudiger om gegevens te verrijken en te exporteren voor rapportage en om te delen met een klant. We kunnen meer kaartlagen toevoegen met informatie over bijvoorbeeld verontreinigingscontouren of kabels en leidingen.” Verhoeven: “Veldmedewerkers zien nu precies wat voor ze tegen kunnen komen tijdens hun bodemonderzoek. Voorheen zagen ze zes zwarte lijntjes en moest je terug naar papier om te weten wat het nu precies was.”

De volgende stap?

Tauw levert de TEGSIS Soil Viewer ook aan een twintigtal klanten uit de industriesector, die zo zelf de resultaten van bodemonderzoeken kunnen volgen om zo bijvoorbeeld hun graafwerkzaamheden erop af te stemmen. Voor hen wordt de nieuwe versie vooral veel eenvoudiger om mee te werken, denkt Keijzer.


De volgende stap? “Ons ideaalbeeld is dat we naast de bodemkwaliteitsgegevens ook bodemopbouw, watergangen, onttrekkingen in 3D kunnen visualiseren”, zegt Keijzer. “Dat maakt je interpretatie nog eenvoudiger. Die droom is er; technologisch kan dit ook en met GIS heb ik het gevoel: ‘we kunnen zelfs nog veel meer!’” Keijzer denkt aan het interpoleren van gegevens en voorspellingen doen over het al dan niet aanwezig zijn van verontreiniging.

Meer informatie

Tekst: Iddo Havinga

Beeld: Tom Nauta Fotografie en Pixabay


Neem contact met ons op over dit artikel


Deel dit artikel: