WEB GIS-CHECK


EEN WEB GIS IS VAN VANDAAG
EN METEEN VOOR MORGEN

Het aantal mensen dat direct of indirect te maken heeft met het ArcGIS-platform groeit. Dat betekent dat GIS-technologie een grotere rol speelt in het dagelijks werk. Technisch gezien is het platform daar als Web GIS op voorbereid. Wat houdt dat in? Hoe profiteert een organisatie van die mogelijkheden? En kan elke organisatie zomaar beginnen? Martin Schluter, manager producten en opleidingen bij Esri Nederland, legt uit hoe het zit.

Een Web GIS; zo wordt het ArcGIS-platform de laatste jaren vaker genoemd. “Dit is een vorm waarbij je binnen de organisatie en erbuiten mensen toegang kan geven tot de juiste geo-informatie”, legt Martin Schluter kernachtig uit. “Met iedereen waarmee je samenwerkt – in de organisatie, maatschappij of keten – kun je informatie delen, zodat iedereen een specifiek informatieproduct voor zichzelf kan krijgen. Daarmee kunnen juiste beslissingen worden genomen en werkprocessen goed worden opgevolgd. En dat kan allemaal op basis van actuele data!”

Springplank en groeimodel

Samenwerken is van alle tijden, maar het is nu eenvoudiger geworden. “De hele infrastructuur van een Web GIS is een springplank voor samenwerken én het is een groeimodel. Als een nieuwe afdeling – ook al bestaat die uit 5, 50 of 500 mensen – toegang nodig heeft tot het portaal, dan kan dat met een paar klikken.”


Hoe heeft Esri het Web GIS technisch ingevuld? Schluter: “De techniek achter de aanpak werkt op basis van services en open API’s. Centraal in het Web GIS staat het portaal, waar alle datalagen, kaarten en applicaties bij elkaar komen. Deze elementen zijn allemaal ingericht op effectief samenwerken; zo is de architectuur ontworpen. Een portaal kan daardoor ook ‘samenwerken’ met een ander portaal.”


Dat deze technologie er is, betekent iets voor elke organisatie, geeft Schluter aan. “Natuurlijk hangt het er vanaf hoe groot de rol is van locatie binnen de informatievoorziening van een organisatie. Toch is het de vraag welke winst je wilt behalen als het gaat om gerichte informatieproducten? En wil je samenwerken op een nieuwe, flexibele manier invullen?”

Stip op de horizon

Het Web GIS-concept biedt een blik op de toekomst. Waar begin je? De eerste stap is nadenken over de visie en de strategie. Schluter: “Waar werkt de organisatie naartoe en wat betekent dat voor de geo-informatievoorziening? Is dat bijvoorbeeld loyaliteit opbouwen bij klanten, dan vraagt dit om snel en gericht informatie kunnen leveren. In deze context denk je dan ook na over wat je vindt van self-service-mapping.”


Voor het strategische vraagstuk is een helder antwoord nodig. Waar draagt het denken in locatie bij aan het behalen van de (organisatie)doelstellingen? Het moet duidelijk zijn wat de stip op de horizon is, zodat helder is wat het voor de operationele kant van de organisatie betekent om daar te komen.


Lees hoe Royal HaskoningDHV dit aanpakt

Klaar voor een Web GIS?

De meeste organisaties migreren geleidelijk en dat kan een verstandige aanpak zijn, legt Schluter uit. “Als je klein begint, kun je het goed opbouwen en kwaliteit waarborgen.” Het Web GIS is ideaal geschikt als groeimodel. “Dat betekent dat je huidige werkprocessen kunt blijven gebruiken. Als organisatie kun je stukje voor stukje veranderen. Dat duurt langer, maar geeft veel rust. Het is voor veel organisaties toch een omslag in denken om de geo-informatie heel gericht in de werkprocessen beschikbaar te stellen. Daar is tijd voor nodig en dat moet je goed begeleiden.”


De Web GIS-aanpak beantwoordt de wens van de gebruiker, die meer informatie tot zijn beschikking wil hebben en dit direct in zijn proces wil gebruiken. “De trend is dat mensen snel gerichte informatie tot zich kunnen nemen”, legt Schluter uit. Die informatie komt uit steeds meer bronnen binnen en buiten de organisatie, bijvoorbeeld van sensoren en vanuit de keten waarin wordt samengewerkt. Ook is er een goede analyse nodig. “Daar moet je op voorbereid zijn. En het goede nieuws is dat de technische mogelijkheden met het ArcGIS-platform al in huis zijn.”

‘Mensen prikkelen om na te denken over waarde’

Marco Wagemakers

solution architect

“We prikkelen organisaties om na te denken over de waarde en daarmee het maximaliseren van de impact van locatie. Daarvoor bekijken we de uitdagingen en doelstellingen van de organisatie, definiëren we geschikte oplossingen en zorgen we voor het goed renderen van de uiteindelijke investering.

De 9 ArcGIS-gebruikspatronen bieden een goed raamwerk om de kansen voor de organisatie in beeld te brengen. Met een enthousiaste en inspirerende aanpak brengen we diverse sleutelfiguren in beweging tijdens gesprekken, presentaties en workshops. Dit alles creëert draagvlak voor de verdere implementatie en bijbehorende verandering. Ik vind het belangrijk om vanuit een goede relatie, vanuit gelijkheid en gezamenlijkheid te werken met onze opdrachtgevers. We merken voortdurend dat onze aanpak enorm wordt gewaardeerd.”

‘Het maximale uit
je informatie halen’

Theo Michielse

team lead gis technology

“Elke organisatie heeft al een flinke basisinvestering gedaan door data te registreren. Veel organisatie hebben hun dataopslag inmiddels wel op orde. Maar er komt steeds meer informatie bij. Managed en unmanaged informatie. Hoe ga je daar mee om? Daar geven we advies in. Het Web GIS helpt medewerkers vervolgens om het maximale uit informatie te halen.”

‘Hoe wil je de migratie
naar Web GIS realiseren?’

Roland Vossen

projectmanager

“Veranderen heeft impact op allerlei organisatieonderdelen: infrastructuur, informatie/applicaties, processen en diensten. Het gebeurt regelmatig dat bij een verandertraject alle aandacht gaat naar de technische verandering. Terwijl de business uiteindelijk moet werken met wat er wordt bedacht. Zeker voor een migratie naar Web GIS is er dus een team nodig waarin alle disciplines evenredig vertegenwoordigd zijn en waar systematisch wordt nagedacht over de te nemen stappen en organisatie, processen en cultuur worden meegenomen. Wat vaak gebeurt is dat een organisatie technisch migreert, maar de werkprocessen veranderen niet. Hoe je denkt over processen en rollen betekent veel. Heel concreet: voor een optimaal gebruik van Web GIS is het van belang de rol en het proces van contentbeheer geïmplementeerd te hebben. Met Web GIS is de gebruiker zelf in staat de benodigde geo-informatie nog beter aan te laten sluiten op de behoefte. Hierbij helpen best-practices, net als voor de eerder genoemde onderdelen, om de migratie soepel te laten verlopen.

‘Elke nieuwe ervaring begint
met nieuwe kennis opdoen’

Wybren Raap

contentmanager

“Werken met een Web GIS betekent dat er andere manieren van werken komen. Daarmee moet een organisatie anders gaan denken over informatie en de voorziening ervan. Er is nieuwe kennis en kunde nodig om in de breedte van de organisatie de waarde van geo-informatie te zien en te kunnen benutten.


Het betekent ook praktisch iets. In welke vormen bied je de nieuwe kennis aan? Vooraf via een grote kick-off? Of tijdens het werk via een tutorial bij een webapp voor self-service-mapping? Ook Esri Nederland zal daarom naast de huidige trainingen nieuwe trainingsvormen gaan inzetten om gebruikers van geo-informatie succesvol te laten blijven.”

Meer informatie

Tekst: Harmen van Doorn

Beeld: Tom Nauta fotografie


Meer informatie over Web GIS is te vinden op de website van Esri Nederland


Deel dit artikel: