Wat als medewerkers zich op hoge snelheid verplaatsen door hun werkgebied of bijvoorbeeld werkhandschoenen aan hebben en weinig tijd hebben voor het invullen van een vragenlijst? Ze kunnen nu met de app ArcGIS QuickCapture met één druk op de - voorgedefinieerde - knop een melding maken. Product engineer Willem Jan Vierbergen beschrijft in dit artikel de mogelijkheden.

Het ArcGIS-platform biedt apps die het gehele veldwerkproces ondersteunen, zowel bij werkzaamheden op kantoor als buiten in het veld. Dit veldwerkproces kan onderverdeeld worden in verschillende fasen, namelijk: plannen, coördineren, navigeren, creëren van context, het inwinnen van nieuwe informatie en monitoring. Voor het inwinnen van nieuwe informatie, het daadwerkelijke veldwerk, kan ArcGIS QuickCapture ingezet worden.


ArcGIS QuickCapture is afgelopen zomer toegevoegd aan het ArcGIS-platform. Zoals de naam al doet vermoeden focust deze mobiele oplossing zich op het snel en eenvoudig vastleggen van waarnemingen in het veld. Net als bij andere ArcGIS-apps zijn waarnemingen in realtime zichtbaar op kantoor, terwijl het team nog in het veld is. Dit in combinatie met het extreme gebruiksgemak maakt dat deze app uitermate geschikt is voor 'sporadische (1)', 'frequente' (2) en 'snelle' (3) meldingen.

Net als bij andere ArcGIS-apps zijn waarnemingen in realtime zichtbaar op kantoor, terwijl het team nog in het veld is.

1. Sporadische meldingen

Veldmedewerkers zijn buiten aan het werk, nemen een afwijkende situatie waar en kunnen deze direct eenvoudig melden. Deze meldingen kunnen recht-toe-recht-aan met één druk op de knop gedaan worden. Prettig voor werknemers waarvan het schouwen en/of melden niet de primaire taak is, maar die wel storingen constateren. Op deze manier zijn er direct een veelvoud aan ‘ogen en oren’ in het veld. De eenvoud en het gebruikersgemak zorgen voor een drempelloze ervaring van de meldingenapp. Sporadische melders zijn bijvoorbeeld medewerkers van een vuilnisophaaldienst die verzakkingen of scheefliggende bestrating waarnemen.

2. Frequente meldingen

Veldmedewerkers kunnen eenvoudig een grote hoeveelheid waarnemingen in korte tijd vastleggen. Dit vermindert de complexiteit voor bijvoorbeeld deelnemers aan een flora- of faunatelling. Doordat iedere waarneming wordt vastgelegd met één druk op de knop, kunnen gebruikers zich in dit voorbeeld optimaal focussen op de flora en fauna zelf.

3. Snelle meldingen

Veldwerkers die als bijrijder in de auto, op de fiets (let op: telefoonhouder is verplicht) of zelfs vanuit een helikopter snel meldingen willen vastleggen kunnen dit nu doen voordat ze door hun snelheid de locatie van waarneming gepasseerd zijn. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld de constateringen uit een weginspectie direct vanuit een rijdende auto worden vastgelegd.

Brede configuratiemogelijkheden

Ondanks de 1-knop benadering van ArcGIS QuickCapture zijn er veel mogelijkheden om de app naar wens te configureren. Zo kunnen knoppen gegroepeerd worden, standaard in- of juist uitgeklapt staan en naast punten ook lijnen en vlakken worden ingewonnen. Ook het toevoegen van foto’s bij een melding en offline werken zonder dat de gebruiker dit merkt behoort tot de mogelijkheden. De configuratie vindt plaats in de gebruiksvriendelijke webdesigner.

Is een stapje extra gewenst en moeten allerlei systeemvariabelen, zoals gebruiker, snelheid en bewegingsrichting, bij een melding meegenomen worden? Dat kan. Op die manier kan nóg meer informatie worden verkregen bij iedere waarneming, zonder extra handeling van de veldmedewerker. Met de komst van ArcGIS QuickCapture wordt de bundel met veld-apps, waar ook Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS en Workforce for ArcGIS deel van uitmaken, uitgebreid met een app voor het snel en eenvoudig inwinnen van waarnemingen in het veld.

Meer informatie

Ga naar pagina over ArcGIS QuickCapture voor meer informatie en om te kijken hoe u aan de slag kunt.

Neem contact met ons op over dit artikel

Willem Jan Vierbergen

Esri

Deel dit artikel: