“ArcGIS Urban is een product dat volledig vanuit GIS werkt, maar niet gemaakt is voor de GIS-specialist”, legt business developer Maarten Welmers bij Esri uit. “Het is erop gericht om ook een stedenbouwkundige met geografische informatie en modellen te ondersteunen bij gebiedsontwikkeling: eenvoudig experimenteren met de ruimtelijke plannen in verschillende scenario’s.” Maar ArcGIS Urban is meer dan alleen een tool voor stedenbouwkundigen. Doordat allerlei data gekoppeld kan worden aan het 3D-model kunnen alle verschillende rollen binnen stedelijke ontwikkeling hun bijdrage efficiënter leveren.

Voor het Hoofd Stedelijke Ontwikkeling

“Een hoofd Stedelijke Ontwikkeling, bijvoorbeeld, krijgt met 3D niet alleen een veel realistischer perspectief op de werkelijkheid”, vertelt Welmers, “maar kan met ArcGIS Urban ook gebiedsdoelen stellen, bijvoorbeeld over natuur, parkeernormen of sociale infrastructuur.” Presales engineer Marleen Mulder vult aan: “Je kunt projectinformatie koppelen aan die doelen en zo zie je in ArcGIS Urban precies in hoeverre projecten bijdragen aan het behalen ervan.”

Voor de GIS-specialist

Hoewel ArcGIS Urban ontwikkeld is voor niet-GIS'ers, vervullen zij natuurlijk wel een rol in het proces. “De GIS-specialist creëert met zijn geo-data en visualisaties de 3D-wereld waarin de stedenbouwkundige verder kan werken”, zegt Welmers. “Ook kunnen zij analyses toevoegen die ze eerder in ArcGIS Pro hebben uitgevoerd, zoals de berekende afstand tot groen of de dichtstbijzijnde OV-halte.”

Voor de Stedenbouwkundige

De kern van ArcGIS Urban bestaat uit het ontwikkelen van scenario's in 3D door de stedenbouwkundige, waarbij het kunnen samenvoegen van allerlei data meteen veel inzicht geeft. “Nadat op gebiedsniveau de doelen zijn gesteld, kun de stedenbouwkundige verschillende scenario's ontwerpen: wát gaan we hier bouwen en wat is de impact van het scnenario?”, zegt Welmers. Mulder: “Verschillende gebouwfuncties krijgen eigen kleuren, en achter al deze gebruikstypes zit informatie over bijvoorbeeld hoeveel mensen er straks kunnen wonen en werken. Je kunt bestemmingsplannen inladen, op basis waarvan je regels kunt toevoegen over wat er in een specifiek gebied mag worden gebouwd. Je kunt daarbij in detail treden: hoe hoog mag een gebouw zijn en tot welke afstand van de stoep? Aan de hand daarvan kun je het gebouw modelleren.”

Voor deCommunicatie-adviseur

Het visualiseren van de informatie is behulpzaam als je wilt rapporteren aan collega's of bijvoorbeeld een gemeenteraad, maar ook voor communicatie richting inwoners is ArcGIS Urban bruikbaar. “Omdat het in een browser werkt, kan je het eenvoudig embedden op een eigen website”, vertelt Mulder. “Inwoners hebben op de website de beschikking over dezelfde tools en kunnen bijvoorbeeld nagaan hoe de schaduw zich in een gebied gedraagt als er nieuwe gebouwen komen.” Ook kunnen inwoners feedback achterlaten via de site, waarbij er gekozen kan worden of die voor iedereen zichtbaar is of niet. Welmers: “Het feit dat het project in 3D beschikbaar is, helpt bij inspraakprocessen. Je kunt inwoners echt iets laten zien en zo meer gevoel geven bij bijvoorbeeld een vergunning die wordt aangevraagd voor een gebouw. Je kunt zo heel transparant maken hoe de stad ervoor staat.”

ArcGIS Urban kan van alles. En wat heeft uw organisatie nodig?

Waar heeft uw organisatie vooral behoefte aan?

Meer informatie

Deel dit artikel: