Basisregistraties zijn een verplichting voor overheden. Het Kadaster speelt een grote rol in de rechtszekerheid ten aanzien van kadastrale data van Nederland en biedt dus onder meer informatie over percelen en de daarop gevestigde rechten. De Basisregistratie Kadaster (BRK) omvat de registratie van onroerende goederen, de zakelijke rechten erop en de kadastrale kaart zelf. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop.

Gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, provincies en (diensten van) ministeries: allemaal zijn ze dagelijks bezig in de openbare ruimte. Om bijvoorbeeld te beoordelen of bebouwing daadwerkelijk geregistreerd is, wie de eigenaar is van te betrekken gronden of bij wie ze moeten zijn voor een handhavingsactie. Ook kabelmaatschappijen of ingenieursbureaus hebben baat bij kadastrale informatie. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur is eigendomsinformatie nodig: wie zijn de eigenaren van de grond, welke rechten van overpad zijn er en welke beperkingen?

BRK en ontzorgen

Het Kadaster biedt de 'BRK Levering' aan, in een XML-bestand, volgens een beschreven standaard. Het product GeoBRK van Esri Nederland ontsluit sinds vorig jaar deze BRK-informatie via services. “We ontzorgen organisaties daarmee volledig”, legt productmanager Simon Plat uit. De complexe conversies en techniek worden op de achtergrond omgevormd tot een bruikbare database die als service beschikbaar is. “De services zijn overal in het ArcGIS-platform te gebruiken.” De update van het Kadaster op de BRK wordt automatisch dagelijks verwerkt.

GeoBRK is niet alleen handig om snel over actuele informatie te beschikken. Het scheelt in de aanschaf en onderhoud van hardware en software. Organisaties maken er hun architectuur eenvoudiger mee. Bovendien waarborgt het beveiliging, onderhoud, snelheid en de hoge beschikbaarheid waar ArcGIS-gebruikers aan gewend zijn.

Er zijn meerdere services en functies: er zijn immers verschillende manieren om naar de data te kijken. “Elke gebruiker kijkt op zijn eigen manier. Soms is het nodig om alleen de (belangrijkste) eigenaar te zien. Of je wilt alleen de grootgrondbezitter in beeld hebben. Wat ook kan is het bebouwd oppervlakte van een perceel visualiseren. De BRK is de sleutel tot een antwoord bij dit soort vragen.” Het aantal services en functies groeit en is onderdeel van de productontwikkeling.

"De BRK-service is overal te gebruiken, in het veld en op kantoor."

Simon Plat

Esri Nederland

Niets merken van de nieuwe BRK

BRK Levering bestaat nu zo’n 5 jaar en rond 2020 volgt BRK 2.0, een nieuwe vorm van leveren met meer zekerheid en meer informatie. “BRK 2.0 gaat Esri direct ondersteunen”, geeft Simon Plat aan. “En het mooie is dat de gebruikers niets van de overgang merken. Alleen dat er nieuwe services zijn die weer meer informatie bevatten dan de oude.”

Organisaties kunnen met de services hun eigen kaarten en themakaarten maken en ter beschikking stellen aan elke collega in de organisatie. “De service is ook meteen voor het hele ArcGIS-platform beschikbaar. In het veld en op kantoor; overal is de BRK-informatie te gebruiken.” Alles wat in het ArcGIS-platform kan met services, kan dus ook met de BRK-services uit GeoBRK. Het is mogelijk om analyses te doen, om het te combineren met eigen data, maar ook het te combineren met open data van ArcGIS Content, zoals planinformatie.

Voorbeelden van kaartinformatie uit de BRK:

  • Koopjaar
  • Eigendom
  • Grootgrondgebruik
  • Tijdelijke grenzen
  • Percentage bebouwd oppervlak

AVG-conform

Tara Bachoe, legal manager Esri Nederland: “Met persoonsgegevens gaan we voorzichtig om. De AVG is erg belangrijk voor zowel gebruikers van ArcGIS als ons. Met GeoBRK leveren we privacygevoelige data aan organisaties. Daarom is het goed om te zien dat de maatregelen die we hebben genomen om deze data in alle schakels van de keten passend te beveiligen secuur en weldoordacht zijn."

Perceelinformatie gebruiken... wat denkt u?

In hoeveel procent van de processen van overheden wordt gebruik gemaakt van kadastrale gegevens?

Meer informatie

Lees meer over GeoBRK op esri.nl

Harmen van Doorn

Esri Nederland en Pixabay

Deel dit artikel: