Site Scan for ArcGIS is een relatief nieuw product binnen het ArcGIS-platform. Het is een alles-in-één, cloud-based drone mapping technologie voor het beheren van uw drones en het verzamelen, verwerken, analyseren en delen van data producten. Door Site Scan for ArcGIS te gebruiken, behoudt u de controle over dronevluchten, hardware en vluchtgeschiedenis in uw hele organisatie. In dit artikel leest u meer over de mogelijkheden en toepassingen van dit nieuwe product.

De mogelijkheden

Site Scan for ArcGIS beidt u verschillende mogelijkheden. Zo maakt u bijvoorbeeld gebruik van de cloud om digitale kopieën van projecten te verwerken, te beheren en er toegang tot te bieden. U gebruikt 2D- en 3D-dronebeelden om te vergelijken met uw plannen. Vervolgens meet en analyseert u de resultaten die u nodig hebt. Als dat is afgerond, deelt u de informatie met uw belanghebbenden in een voor hen begrijpelijk format: in een 3D-weergave, als een kaart of als een rapport.

De mogelijkheden van Site Scan for ArcGIS op een rij:

  • Plan dronevluchten en voer deze uit
  • Beheer de drone- en vluchtgegevens
  • Genereer 2D- en 3D-producten op basis van dronebeelden
  • Analyseer de producten on-the-fly
  • Deel de producten via ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise en Autodesk BIM 360

Flight app

Met de Site Scan for ArcGIS Flight Planning app kunnen vluchten worden gepland voor een drone en kan de vlucht vanuit de app gestart worden. Tijdens de vlucht kan de gebruiker de drone ook handmatig besturen vanuit de app. Een van de nieuwe opties voor het maken van een vluchtplan is de Corridor Scan. Hiermee is het nu nog eenvoudiger om langwerpige gebieden in kaart te brengen, zoals dijken en wegen. In plaats van een vlak is het namelijk mogelijk om een lijn te tekenen en aan te geven met welke breedte rond deze lijn gevlogen moet worden.

Een andere nieuwe optie is het plannen van vluchten in 3D met meer context door de ondersteuning van 3D-webscenes uit ArcGIS Online. Behalve het plannen van de vlucht in 3D kan de gebruiker hiermee ook in 3D meer informatie krijgen over de omgeving en ook tijdens de vlucht in 3D de drone live monitoren, van het opstijgen tot het landen. Na de vlucht kunnen de foto’s direct vanaf de iPad worden geüpload naar de Site Scan for ArcGIS cloud.

Manager

In de manager kunnen de producten bekeken worden en eventueel kan er nog extra processing worden gedaan. Zo is het hier bijvoorbeeld mogelijk om paspunten op de grond toe te voegen (Ground Control Points, GCP’s), die volledig automatisch herkend worden door de software middels machine learning. Door gebruik van deze GCP’s kunt u de nauwkeurigheid verhogen tot 1 centimeter of minder, zowel horizontaal als verticaal. In de manager zijn direct afgeleide producten beschikbaar waarmee u direct met het ingewonnen gebied aan de slag kunt, zoals:

  • Een orthomozaiek die een overzicht geeft van het gehele gebied. Voor bijvoorbeeld inspectiedoeleinden kunnen ook de oorspronkelijke foto’s vanuit de kaart geopend worden.
  • Een hoogtemodel, met een overzicht van het relief.
  • Meten is weten! Meet direct afstanden en volumes en vergelijk die eventueel met een eerdere vlucht.
  • Een viewer waarin het gebied of het ingevlogen object in 3D (puntenwolk en mesh) bekeken kan worden en een hoogteprofiel kan worden gemaakt.

Duinen op Terschelling in Site Scan for ArcGIS. Bron: RayFlight

Puntenwolk met hoogteprofiel

Delen en meer

De producten in Site Scan for ArcGIS kunt u direct delen naar uw ArcGIS Enterprise- of ArcGIS Online-portaal én naar Autodesk BIM 360. Op die manier kunt u de resultaten eenvoudig delen met anderen en aanvullende analyses uitvoeren. Zo kunnen de dronebeelden en puntenwolken als input dienen voor Deep Learning en andere vormen van objectherkenning in ArcGIS Pro.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Site Scan for ArcGIS?

Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

Willem Jan Vierbergen

Esri Nederland en Freepik

Deel dit artikel: