Actuele en betrouwbare informatie over bedrijvigheid van ondernemingen is zeer waardevolle informatie. Deze data wordt door de Kamer van Koophandel beheerd in het Nationaal Handelsregister (HR). Dit is de authentieke bron van alle informatie van Nederlandse bedrijven, rechtspersonen en overige organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer. Met de komst van GeoHR is Handelsregisterdata nu direct te gebruiken in het ArcGIS-platform.

Handelsregister toepassen

Weten welke bedrijven waar zitten, hoe groot ze zijn en wat ze doen; er zijn tal van situaties waarbij Handelsregisterdata een enorme meerwaarde biedt voor besluitvorming. Een handhaver die vervuiling waarneemt op een bedrijventerrein en contact wil zoeken met het bedrijf. Een kennisinstituut dat de optimale locatie zoekt voor een nieuw kantoor. En voor gemeentelijke planvorming is de combinatie van bedrijvigheid, kinderopvang, parkeergelegenheid, bereikbaarheid en aanwezigheid van middenstand een krachtig middel voor economisch ontwikkelen van een regio. Daarnaast hebben overheden vanuit het Stelsel van Basisregistraties de plicht Handelsregisterdata te gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Bedrijven op de kaart met GeoHR

Zodra bedrijfsinformatie op de kaart wordt weergegeven, ontstaan er nieuwe inzichten. Zo leidt het gebruik van Handelsregisterdata in gebiedsanalyses tot waardevolle inzichten voor planvorming. Verbanden met andere locatie-gerelateerde data, zoals bereikbaarheid, nabijheid, verspreiding en regionale trends zijn namelijk direct in beeld te brengen. Om Handelsregisterdata eenvoudig te ontsluiten binnen ArcGIS is door Esri Nederland het product GeoHR ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat u direct en altijd gebruik kunt maken van de meest actuele data, zonder daarvoor eerst beheertaken te moeten uitvoeren.

Converteren

Om de bedrijven in het Handelsregister een zo correct mogelijke plek op de kaart te geven, wordt er gebruik gemaakt van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de authentieke bron voor adresinformatie in Nederland. Hierbij is het uitgangspunt de door de Kamer van Koophandel meegeleverde BAG-identificatie (indien deze afwezig is wordt er gekeken naar het adres). Het bestandsformaat waarmee de Kamer van Koophandel de handelsregisterdata levert, is niet direct bruikbaar in ArcGIS. Dit is onder andere een gevolg van de ontbrekende geometrie. De ervaring leert dat het voor gebruikers van deze data een heel karwei is om alle actuele gegevens te verzamelen en te converteren naar een bruikbaar formaat. Aan dit zwoegen komt een eind, want met GeoHR, de Data as a Service-variant voor het Handelsregister, is geactualiseerde bedrijfsinformatie op de kaart binnen handbereik. Voor het Handelsregister worden de wijzigingen geleverd in zogenoemde mutatiebestanden. Dit is ook voor Esri Nederland de informatiebron om de Handelsregister-database actueel te houden. De Kamer van Koophandel geeft u de keuze of dit gebeurt op basis van een wekelijkse of een maandelijkse levering. Dezelfde actualiteit wordt door Esri Nederland gegarandeerd, omdat we direct na binnenkomst het mutatiebestand gebruiken voor actualisatie op basis van de Dataservice. Met GeoHR krijgt u dus zowel de actualiteit van de mutatiebestanden als de volledigheid van de Dataservice.

GeoHR als DaaS

Basisregistraties waarvoor gebruiksbeperkingen gelden, zowel vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als vanuit de bronhouder, worden als Data as a Service (DaaS) geleverd. In het geval dat er gebruiksbeperkingen zijn, krijgen organisaties een eigen cloud-omgeving van waaruit, beveiligd, de basisregistraties als service worden benaderd en gebruikt binnen alle componenten van het ArcGIS-platform. Dit betekent dat u geen zorgen meer heeft rond het ophalen, actualiseren, converteren, opslaan en serveren van Handelsregisterdata. Het maakt de informatie betrouwbaar en voorkomt bijkomende kosten voor databeheer, hard- en software. Ook bij wijzigingen in het uitwisselformaat of in één van de softwarecomponenten kunt u altijd gebruik blijven maken van de Handelsregisterdata. Wat krijgt u bij GeoHR? Een eigen beveiligde cloud-omgeving met inloggegevens waardoor men niet bij informatie van andere organisaties kan. Met GeoHR heeft u een service voor ontsluiting van de Handelsregisterdata in het gehele ArcGIS-platform. Daarbij worden voorbeelden meegeleverd om de Handelsregister-data te ontsluiten en effectief te gebruiken.

Bent u benieuwd hoe GeoHR er uit ziet en hoe u er mee aan de slag kan gaan? Schrijf u dan hier in voor het webinar van donderdag 3 december.

Toepassing van GeoHR-data: Grip op het Halo Effect

GeoHR heeft unieke toepassingen in uiteenlopende sectoren. Zo ook bijvoorbeeld in de retailsector, waar de balans tussen online en offline een steeds grotere rol speelt. Onderzoek wijst uit dat de toekomst van retail een hybride vorm wordt: een combinatie van strategische winkellocaties en een gebruiksvriendelijk, online verkoopkanaal. De best presterende retailers houden zich dan ook steeds meer bezig met het zogenaamde Halo Effect: de invloed van de fysieke winkel op de online omzet. Dit Halo Effect stelt dat de locatie van een winkel beïnvloedt hoe consumenten het merk beleven en waarderen. De omgeving van een winkel is daarbij van erg groot belang. Waar bevindt een winkel zich. En nog belangrijker, welke andere retailers bevinden zich in de buurt van een winkel? Bij het bepalen van een nieuwe locatie houden retailers onder andere meer rekening met overige winkels bij hen in de buurt. Overige winkels hebben namelijk een invloed op de beleving en de waardering van het merk. Met GeoHR kunnen retailers meteen hun toekomstige “buren” op de kaart ontsluiten en voorspellingen doen over de positieve en negatieve invloed van het Halo Effect. En daar halen ze overduidelijk concurrentievoordeel uit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit nieuwe product? Neem contact op met Simon Plat, productmanager GeoHR of meld u aan voor het webinar.

Deel dit artikel: