Meterslange Excel-bestanden met een kilometeraanduiding in de kantlijn, vol met data over de conditie van het asfalt. Jarenlang werden ze gebruikt op de Infra-afdeling van bouwbedrijf Heijmans. Maar dankzij een slimme combinatie van FME en Microsoft Flow, ontsluit Heijmans de data tegenwoordig in Power BI en ArcGIS Online. “We kunnen nu data inwinnen, visueel ontsluiten, uitwisselen en analyseren binnen één platform.”

Wouter Heijsser, Afdelingsleider Asfalttechniek bij Heijmans, kijkt naar een interactieve kaart met snelwegen. Op de wegen zijn talloze stipjes te zien. “Meetpunten”, verklaart Heijsser. In plaats van in een Excel, staan de data nu op een kaart in het Wegbouwkunde-portaal (WBK-portaal). “Je ziet hier onder andere data over laagdikte, constructieopbouw, dwarshelling, boorkernen, stroefheids- en dichtheidsmetingen en de teerhoudendheid. De combinatie van geografische presentatie en de toegankelijkheid van de informatie is in ArcGIS heel sterk. Het is vele malen overzichtelijker dan onze oude Excel-bestanden, en er gaat nooit meer iets verloren.”

Efficiënter werken

Heijmans doet jaarlijks honderden infraprojecten. Heijsser: “Wat je vaak zag is dat de data na afloop van een project verloren gingen. Zonde! Want je kunt nooit meer projectoverstijgend kijken naar de continuïteit en kwaliteit van ons werk. Dat wordt extra belangrijk als we ook het onderhoud van een weg voor onze rekening nemen. Neem de data van boorkernen. Per rijstrook moeten we om de 300 meter een kern uitboren om de kwaliteit van het asfalt te bepalen. Dit gebeurt vooraf, zodat we weten welke ingrepen we moeten doen om de weg te herstellen. En achteraf, om het resultaat van ons werk te bepalen. Het kost veel tijd, geld en energie als we die data steeds opnieuw moeten opvragen. Of nog erger; als we opnieuw moeten gaan boren! Toch kwam dat nog weleens voor…”

Geautomatiseerd

De techneut achter het WBK-portaal is Ezra Heymans, projectadviseur Digitaal Bouwen. “Voorafgaand aan een project krijgen we veel data van de opdrachtgever. Dat is negen van de tien keer Rijkswaterstaat, een provincie of een gemeente. Ik bouwde een flow waarin de aangeleverde data meteen in ons portaal terecht komt. Als een Excel- of PDF-bestand met data in de WBK-mailbox komt, stuurt MS Flow deze meteen door naar SharePoint. Met FME zorgen we ervoor dat de data automatisch gecontroleerd, gestandaardiseerd en opgewerkt worden. Denk aan het standaardiseren van coördinaten en de datum van de opname en het voldoen aan RAW-standaarden. Deze data wordt dagelijks ververst en ontsloten in Power BI en ArcGIS Online. Vanuit daar kunnen we kaarten maken, analyses uitvoeren en uiteraard verrijken we de gegevens met onze eigen data en expertise.”

Teamwork

Om een portaal zoals het onze goed op te zetten is teamwork essentieel”, vertelt Dennis Weijers, senior adviseur Informatie- en Datamanagement. “Daarvoor hebben we de ervaringen nodig van mensen als Wouter, die dagelijks projecten leiden en weten welke data er nodig zijn. En mensen als Ezra, die slimme toepassingen kunnen bouwen. Ik ben de schakel tussen hen twee. Ik weet meer van data dan Wouter maar minder van programmeren dan Ezra.” Naast een goed team zijn de juiste tools belangrijk: “Esri heeft partnerships met Safe Software (FME) en Microsoft (Power BI). Dit maakt het mogelijk om geografische data te combineren met andere data. Die kunnen we enkelvoudig opslaan, maar meervoudig ontsluiten, toegespitst op verschillende kennis- en beheerniveau’s. Zonder de juiste tooling en ondersteuning van Esri Nederland was dit nooit gelukt.”

Onderbouwde keuzes

Om een goede laag asfalt af te leveren, houdt Heijmans rekening met veel verschillende variabelen. Heijsser: “Die komen allemaal samen in ons portaal. Stel: we gaan 25 kilometer asfalt leggen, dan bepalen keuzes uit het verleden – zoals de aanleg van de weg – en bijvoorbeeld de schade aan het wegdek hoe we te werk gaan. Die informatie halen we uit de boorkernen. Op basis daarvan gaan we asfalt draaien. Je hebt verschillende soorten mengsels, die zich ook weer anders gedragen in verschillende omstandigheden. Als we al die informatie hebben, over al onze projecten heen, kunnen we inschatten wat het beste gaat werken in deze specifieke situatie.”

Verantwoordelijk

Op een aantal trajecten is Heijmans naast uitvoerder ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. En ook daar komt het WBK-portaal goed van pas. Heijsser: “We doen bijvoorbeeld stroefheidsmetingen op de deklaag. Die waardes moeten binnen een bepaalde bandbreedte vallen, daar geven we garanties voor af. Wordt de weg te glad, dan zijn wij als aannemer daarvoor verantwoordelijk. Met ons WBK-portaal kunnen we snel zien waar de kritieke waarden bereikt worden, en kunnen we daarop actie ondernemen.”

Verder uitbouwen

Naast het WBK-portaal heeft Heijmans ook nog een asfaltdashboard, custom built in Azure. “Hierin staan de aanleggegevens”, verklaart Heijsser. “Denk aan de temperatuur van het asfalt tijdens het leggen, het aantal walsovergangen en de condities waarin we werkten, zoals zon of regen.” Op den duur wil Heijmans dit dashboard integreren in het WBK-portaal. “Dat is interessant, want in het portaal werken we alleen met puntmetingen. Als we die data kunnen combineren met de gegevens van een groter vlak, zoals in het dashboard, dan hebben we nog betere data. Bovendien hebben we dan de hele asfaltketen in beeld, van tender tot aanleg en van oplevering tot het onderhoud.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het WBK-portaal? Neem contact met ons op via contact@esri.nl.

Tekstschrijvers.nl

Esri Nederland & Heijmans

Deel dit artikel: