Al een aantal jaar is de scriptingtaal Arcade een onderdeel van ArcGIS. En het kan op veel verschillende plekken binnen ArcGIS gebruikt worden. In dit artikel gaan we in op 5 plekken waar kaarten nog interactiever gemaakt kunnen worden met behulp van Arcade.

Labeling

Een label moet in een kort stuk tekst duidelijke informatie geven over het object. Deze informatie komt uit de attributen van een feature maar deze is niet altijd ‘mooi’ genoteerd. Soms heb je daar een field calculator voor nodig om deze goed te zetten in een labelveld. Maar dat is weer niet handig met data die vaak wijzigt. Hiervoor biedt Arcade de oplossing. Door een Arcade-expressie te gebruiken als labeltekst zet je de 'berekening' die nodig is om een mooie en informatieve labeltekst te hebben eenvoudig in de expressie. Hiermee zijn bijvoorbeeld twee velden te combineren of woorden te vervangen door afkortingen of klassen te maken van waarden.

Expressie om een mooie en informatieve labeltekst te maken

Visualisatie

Ook bij visualisaties kan met Arcade extra kracht gegeven worden aan de kaart. Het was al wel mogelijk om op meerdere velden te visualiseren, maar soms kwam daar een heel lange lijst met unieke combinaties uit. Of kon het ene veld voor kleur en het andere voor grootte gebruikt worden. Maar als je bijvoorbeeld wilt visualiseren op welk veld de hoogste waarde heeft of op het gemiddelde van bepaalde velden, is een Arcade-expressie de beste oplossing.

Pop-ups

Een pop-up kan verschillende verschijningsvormen hebben. Er is de lijst met attributen, maar er is ook een tekstoptie waar mooi opgemaakte tekstuele informatie over het object gegeven kan worden. Deze pop-up is met Arcade-expressies nog dynamischer te maken. Door bepaalde teksten met een expressie te laten wijzigen o.b.v. de waarden van attributen kan er een nog gerichtere tekst gemaakt worden. En in een pop-up is het ook mogelijk om externe (ArcGIS-)data op te halen en op die manier een vergelijking te maken met het feature waar de pop-up van getoond wordt in relatie tot data uit andere featureservices. Zo kan bijvoorbeeld live geteld worden hoeveel punten met een bepaalde waarde in een vlak liggen of hoeveel afstand er tussen verschillende objecten zit. Natuurlijk moet performance wel in het achterhoofd gehouden worden, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.

Voorbeeld van een geconfigureerde pop-up met behulp van Arcade

Dashboards

ArcGIS Dashboards zijn van zichzelf al erg datagedreven en helemaal ingericht om met snel wisselende data om te gaan. Maar net als bij de voorgaande voorbeelden is ook hier weer met Arcade een overtreffende trap te bereiken. Natuurlijk is het mogelijk om ook hier weer classificaties te maken of te groeperen. Maar het is zelfs mogelijk om bestaande datasets te combineren tot een nieuwe dataset en deze weer te gebruiken in het dashboard. Hiermee kunnen live combinaties gemaakt worden die voorheen bijna onmogelijk leken.

Expressie om datasets te combineren

Field Calculator

Een wat onbekendere plek waar gebruikt gemaakt kan worden van Arcade is de Field Calculator, zowel in ArcGIS Pro als in ArcGIS Online. En omdat in Arcade de geometrie van een object eenvoudig aan te spreken is en met de FeatureSet andere datasets zijn aan te spreken kunnen hier erg krachtige expressies geschreven worden. Ook is er bij de Field Calculator toegang tot de attachments. Hiermee is bijvoorbeeld een berekening te doen of er wel een bepaalde attachment bij een feature zit of welke grootte attachments hebben. Zoals te zien is er met Arcade op allerlei plekken veel kracht toe te voegen. Nog wel een belangrijke tip voor het werken met Arcade – vergeet niet regelmatig een back-up te maken. Een prachtige pop-up met veel Arcade kan net zo eenvoudig verwijderd worden als dat hij toegevoegd is. En soms zit er dagen werk in de expressies. Dus sla de expressies ook op een tweede plek op.

Meer informatie

Voor meer tips over het gebruik van Arcade is er op de aankomende Esri GIS Conferentie ook een sessie waar nog meer voorbeelden gegeven zullen worden. Meld u aan via esri.nl/gisconferentie

Maarten van Hulzen

Esri Nederland

Deel dit artikel: