Brabant Water levert drinkwater en industriewater aan afnemers in heel Noord-Brabant. In 2018 startte het bedrijf met een pilot om over te stappen op het ArcGIS Utility Network (UN). Daarmee was Brabant Water het eerste waterleidingbedrijf in Nederland dat dit platform ging gebruiken.

Harrie van Meel is projectleider bij de afdeling Informatiemanagement van Brabant Water. Hij legt uit dat GIS een van de vier kernapplicaties is van Brabant Water. “In dit systeem zijn alle ondergrondse assets geregistreerd. Die assets spelen een rol in de verplaatsing van het water van ons bedrijf naar de afnemers. Denk aan leidingen, afsluiters, brandkranen, enzovoorts. Dit systeem helpt ons de werkprocessen te optimaliseren en op een goede manier assetmanagement uit te voeren. Ook kunnen ook derden inzicht krijgen in die gegevens.”

"Het was voor ons een spannende keuze om als eerste bedrijf met het ArcGIS Utility Network te gaan werken."

Harrie van Meel

Projectleider, Informatiemanagement Brabant Water

Van registreren naar zelfstandig opereren

Bij Brabant Water bestond al jaren de behoefte aan een geavanceerd geografisch informatiesysteem dat het bedrijf in staat zou stellen verstoringen in het productie- en distributieproces te verhelpen voordat de klant er iets van merkt. We willen het registratiesysteem graag verder ontwikkelen tot een beslissingsondersteunend of zelfs zelfstandig opererend systeem. Daarom heeft de organisatie in 2017 een visie op GIS opgesteld. Daarin staat dat alle processen met een geografische component adequaat ondersteund moeten worden met informatie van optimale kwaliteit die altijd en overal beschikbaar is. Het ArcGIS Utility Network speelt een vitale rol in de realisatie van die visie. Van Meel: “Het oude systeem kon onze toekomstvisie niet ondersteunen. Het liep vaak achter op de ontwikkelingen van een groot deel van de functionaliteiten. Bij het opzetten van de gewenste architectuur om de visie te ondersteunen benaderde Esri ons met het voorstel om een pilot te gaan draaien met hun nieuwe utility-netwerkmodel.” Mark Clavaux, business developer voor het utility-domein bij Esri Nederland, vertelt dat ArcGIS Utility Network is ontstaan vanuit de nieuwe filosofie van Web GIS. “Wij wilden de utility-bedrijven meenemen in de Web GIS-visie dat data en informatie niet meer bij één systeem of specialist horen, maar voor iedereen toegankelijk kan worden.”

De aanleg van een nieuw netwerk voor drinkwater.

Een spannende keuze

Om de visie te implementeren is Brabant Water een project gestart dat de naam MAGIC droeg (Mapping Assets and Geographic Information System). Dit project heeft twee jaar geduurd. “Toen wij ermee begonnen was het Utility Network nog niet klaar,” blikt Van Meel terug. “Uit de roadmap die Esri presenteerde bleek wel dat de toekomstige versies alle functionaliteiten zouden bevatten die wij nodig hebben.” Brabant Water is een organisatie die gebaat is bij stabiliteit. “Onze kernactiviteit is dat we altijd dezelfde hoge kwaliteit drinkwater moeten leveren,” vertelt Van Meel. “Het was voor ons dus best een spannende keuze om als eerste bedrijf met het nieuwe ArcGIS Utility Network te gaan werken. Gelukkig zat Esri er vanaf het begin bovenop. Tijdens het implementatieproces konden wij op alle aandacht rekenen. Die samenwerking heeft ons ook verder geholpen in ons denken over assetmanagement.” “Eigenlijk voerde Brabant Water meerdere projecten tegelijkertijd uit,” vult Clavaux aan. “Zo wilden ze enerzijds het GIS-systeem vervangen en anderzijds een webbased informatiesysteem neerzetten. Dat maakte het project complex. Op het moment dat de informatie via webservices beschikbaar is, heb je een andere ICT-infrastructuur nodig. Dat moet je ook op een andere manier beheren. Het gevolg is dat je anders moet gaan werken. Die mentaliteitsverandering moet je doormaken voordat je de nieuwe infrastructuur ten volle kan gebruiken.”

Het ArcGIS Utility Network ondersteunt Brabant Water bij de aanleg van nieuwe waternetwerken.

Het juiste platform

Van Meel is blij met het ArcGIS Utility Network. Het levert Brabant Water enorme tijdswinst op. “Wij hebben allerlei patches en andere updates in twee weken kunnen installeren. Normaal deden we daar maanden over. En als Esri nu een applicatie lanceert, hebben we die morgen ook operationeel.” Uiteraard gaat zo’n grote implementatie gepaard met uitdagingen, legt Van Meel uit: “We kampen nog wel met stabiliteits- en performanceproblemen, maar we werken er keihard aan om die op te lossen. Dat doen we samen met Esri zodat wij onze werkwijze kunnen optimaliseren met het gebruik van het Utility Network. En Esri leert voor volgende implementaties, zodat zij organisaties advies kunnen geven qua inrichting en werkwijze.” Het ArcGIS Utility Network is voor Brabant Water het juiste platform om de toekomstvisie op GIS te realiseren. “Met de implementatie van ArcGIS Utility Network kunnen we onze geoprocessen en ons geografisch informatiesysteem verder optimaliseren.” Zo verandert Brabant Water langzaam naar een innovatieve organisatie en wordt de opgestelde GIS-visie werkelijkheid. “Zolang Esri de techniek blijft innoveren, blijven wij up-to-date. Nu, en ook nog over twintig jaar.”

Meer informatie

Heeft uw organisatie behoefte aan meer informatie over het ArcGIS Utility Network? Stuur een bericht naar contact@esri.nl. We gaan graag met u in gesprek!

Tekstschrijvers.nl

Brabant Water

Deel dit artikel: