Sinds de release van ArcGIS Pro 2.2 kunnen Revit-bestanden ingeladen worden in een scene in ArcGIS Pro. Daarmee werd het voor het eerst mogelijk om BIM-modellen (Bouwwerkinformatiemodellen) direct te bekijken in ArcGIS Pro en ze te georefereren om ze ruimtelijke context te geven. Er is daarna steeds meer functionaliteit bijgekomen voor het gebruik van BIM-modellen in ArcGIS Pro. Met de release van ArcGIS Pro 2.8 wordt een volgende grote stap gezet: nu kunnen ook IFC-bestanden direct worden ingeladen, waarmee de ondersteuning voor BIM-modellen nog groter wordt.

Building Layers in ArcGIS Pro

Maar laten we eerst nog even stilstaan bij het gebruik van BIM-modellen afkomstig uit Revit in ArcGIS Pro. Bij het inladen van een Revit-model in ArcGIS Pro, wordt dit een zogenaamde ‘Building Layer’. Naast het georefereren zijn er ook andere mogelijkheden voor het gebruik van Building Layer in ArcGIS Pro. Zo kan een Building Layer op basis van een Revit-model omgezet worden naar een geodatabase, zodat de geometrie en de attributen bewerkt kunnen worden. Daarnaast kan het model gebruikt worden als input voor de 2D- en 3D-analyses. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een Sun Shadow Frequency-analyse te visualiseren wat de invloed van een nieuw gebouw is op het zonlicht in de omgeving. Daarna kan het model en/of de analyse eenvoudig gedeeld worden via ArcGIS Online om het model in zijn omgeving te delen met anderen.

IFC-modellen als input voor de Sun Shadow Frequency tool

Wat is IFC?

Industry Foundation Classes, afgekort IFC, is een bestandsformaat voor BIM-modellen dat gebruikt wordt in de Architecture, Engineering en Construction-wereld. Het doel van dit formaat is om data over gebouwen uit te wisselen. Het IFC-formaat is daarom een open formaat dat onafhankelijk is van één specifiek softwarepakket. Omdat IFC een open bestandsformaat is, wordt dit door veel verschillende applicaties ondersteund en is het een veelgebruikt formaat in de bouw.

IFC-bestanden openen in ArcGIS Pro

Bij de doorontwikkeling van ArcGIS houdt Esri continue in de gaten welke open standaarden veel gebruikt worden om te borgen dat deze ook in ArcGIS ingeladen kunnen worden. Vanaf ArcGIS Pro 2.8 is het dan ook mogelijk om de IFC-data te gebruiken. Voor degenen die al vaker Revit-modellen hebben ingeladen, zal het inladen van IFC-modellen bekend voorkomen. Het inladen van een IFC-bestand in 2.8 werkt namelijk precies hetzelfde. IFC-modellen zijn na het inladen in ArcGIS Pro ook een Building Layer en hebben grotendeels dezelfde mogelijkheden binnen ArcGIS Pro als Building Layers op basis van Revit-modellen. IFC-bestanden kunnen via de Windows Verkenner of het Catalog venster in ArcGIS Pro naar een scene gesleept worden. Bij het inladen wordt het model in meerdere disciplinelagen verdeeld in de Building Layer: ExteriorShell, Architectural, Structural, Electrical, Mechanical en Plumbing. De ExteriorShell laag wordt automatisch aangemaakt door ArcGIS Pro en bevat de buitenkant van het model die standaard wordt gebruikt om het model weer te geven. De overige lagen zijn gebaseerd op de manier waarop BIM-modellen vaak worden ingedeeld. Revit maakt bijvoorbeeld ook gebruik van deze indeling. Het is mogelijk om binnen ArcGIS Pro data aan één van de lagen in de Building Layer toe te voegen door met de rechtermuisknop op de laag te klikken en daarna te kiezen voor ‘Add Data’.

Het toevoegen van data aan de Building Layer

IFC-bestanden georefereren en gebruiken in ArcGIS Pro

In IFC-bestanden wordt er gebruik gemaakt van een lokaal coördinatensysteem om onderdelen van een gebouw op de juiste locatie binnen het model te plaatsen. Soms ontbreekt er echter informatie over waar het model zich bevindt in de wereld. Bij het inladen van het model in ArcGIS Pro, moet het gebouw dan eerst naar juiste locatie verplaatst worden door te georefereren. Als de aanpassingen zijn opgeslagen, dan worden er twee nieuwe bestanden opgeslagen in dezelfde map als het originele IFC-bestand. Deze bevatten informatie over het coördinatensysteem en hoe de lokale coördinaten van het model vertaald moeten worden naar geografische coördinaten. Elke keer als het model daarna weer in ArcGIS Pro wordt ingeladen, dan wordt deze automatisch op de juiste locatie weergegeven.

Gegeorefereerde IFC-modellen

Het is mogelijk om een Building Layer op basis van een IFC-model om te zetten naar multipatch-bestanden in een geodatabase met de BIM File to Geodatabase-tool. Op deze manier kan het gebouw bewerkt worden, net zoals elke andere multipatch feature class. Ook kan de data uit de geodatabase verbonden worden met andere externe documenten over het model door gebruik te maken van een Relationship Class. Na het bewerken kan er met de Make Building Layer-tool van de multipatch lagen weer één Building Layer gemaakt worden. Daardoor krijgt het model binnen ArcGIS Pro weer dezelfde structuur als voorheen.

Het bewerken van multipatch data van een IFC-model

IFC in ArcGIS Online

Een Building Layer van een IFC-model kan (net als bij een Revit-model) direct naar ArcGIS Online worden gepubliceerd als Building Scene Layer. Dit type laag heeft in vergelijking met gewone Scene Layers een extra optie in de scene viewer, namelijk de Building Explorer. Hiermee kunnen er verschillende filters worden ingesteld op de data. Zo kan er op een specifieke discipline worden gefilterd, maar er kan ook op gefilterd worden op een verdieping of specifieke onderdelen van het gebouw.

De Building Explorer in ArcGIS Online

Daarnaast kan de Slice Tool in ArcGIS Online ook gebruikt worden om delen van het model weg te filteren. Samen met de Building Explorer kan zo het gebouw ook van binnen verkend worden.

De Slice-Tool

GIS- en BIM-integratie

Het toevoegen van directe ondersteuning voor IFC-bestanden in ArcGIS is een belangrijke stap in de steeds verdere integratie van GIS en BIM op technisch vlak. GIS biedt context voor BIM en BIM biedt op haar beurt content voor GIS. Dit stelt organisaties in staat om de gehele cyclus van planning, ontwerp, realisatie en beheer steeds meer integraal gebruik te maken van verschillende informatiebronnen. Voorbeelden van IFC-modellen in ArcGIS Online kunnen via deze links bekeken worden: https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=ab77cda422524fd4964b05a567bc1e00

Meer over ArcGIS Pro

Meer weten over ArcGIS Pro? Neem contact op met contact@esri.nl.

Niels Aalbersberg

Esri Nederland

Deel dit artikel: