Imagery speelt een cruciale rol in de digitale transformatie. Beeldmateriaal en LiDAR zijn de snelste manier om een basis te leggen voor een digital twin, een digitale kopie van de wereld om ons heen. Steeds vaker en op steeds meer diverse manieren wordt beeldmateriaal door organisaties ingewonnen. Satellietbeelden en luchtfoto’s vanuit vliegtuigen zijn al wat langer beschikbaar. De afgelopen jaren zijn deze bronnen vooral uitgebreid met kleinschaliger inwinning, die u en ik vaak ook zelf kunnen doen. Denk daarbij aan inwinning vanaf drones en inwinning vanaf de grond. Het kan zo eenvoudig zijn als een foto met een telefoon.

En waar de manieren van inwinnen diverser werden door de jaren heen, zo is ook de technologie om te werken met dit nieuwe beeldmateriaal uitgebreid. In dit artikel meer over de mogelijkheden van imagery in ArcGIS, onderverdeeld in drie groepen; beelden van ver bovenaf (satellieten en luchtfoto’s, beelden van dichtbij bovenaf (dronebeelden) en beelden vanaf andere perspectieven (foto’s, 360 graden-beelden).

Oriented Imagery in ArcGIS

Luchtfoto's en satellietbeelden

Dit zijn de oude vertrouwde beelden die we meestal niet zelf inwinnen: vanuit satellieten en vliegtuigen. Bij de veel voorkomende nadir beelden (in tegenstelling tot stereo of oblique beelden) is de hoek meestal erg klein. Dat wil zeggen dat de foto bijna loodrecht naar beneden genomen wordt. Er is vaak een onregelmatige overlap in de beelden aanwezig, al dan niet met veel tijdverschil tussen verschillende foto’s. Hierdoor zijn wij als gebruikers van deze data vaak op zoek naar een specifiek beeld, bijvoorbeeld de meest recente of de ‘beste’, bijvoorbeeld de foto met de minste wolken. Dit type beelden kunt u ontsluiten met ArcGIS Enterprise én sinds kort ook met ArcGIS Image for ArcGIS Online. De oorspronkelijke beelden blijven onaangeroerd en door slimme configuratie krijgt de gebruiker steeds de juiste set aan beelden te zien. Ook is het mogelijk om on-the-fly verschillende visualisaties te tonen en zelfs om on-the-fly analyses uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is de Sentinel Explorer. Met deze app is het mogelijk om Sentinel 2-beelden van de Europese Ruimtevaart Organisatie ESA te tonen en hierin gebruik te maken van filters voor opnamedatum, wolkendek en locatie. Ook kunnen verschillende combinaties aan multispectrale banden gecombineerd worden, zodat de app ook geschikt is voor vegetatie- en droogteanalyse.

Drone- en stereobeelden

Steeds meer wordt er ook materiaal ingewonnen vanaf drones. Behalve dat deze beelden vaak een veel hogere grondresolutie kunnen behalen, is het ook mogelijk om met deze beelden 3D-puntenwolken en 3D-meshes te maken. Dit geldt tegenwoordig ook voor sommige beelden die vanuit een vliegtuig worden gemaakt, zoals stereobeelden met veel overlap. Hierbij zijn twee voorwaarden: de drone of het vliegtuig moet de foto’s met voldoende overlap maken én de beelden mogen geen horizon bevatten. De 3D-producten kunt u maken met ArcGIS Drone2Map, SiteScan for ArcGIS en Sure for ArcGIS. Ook is het mogelijk om Lidar-data toe te voegen aan de camerabeelden zodat deze gecombineerd kunnen worden voor een nóg beter eindresultaat. Het maken van een zo gedetailleerd mogelijk 3D-model noemen we ook wel Reality Capture. Een voorbeeld van dit laatste wordt beschreven in het volgende artikel Demosite in the spotlight.

Beeldmateriaal met afwijkende kenmerken

Lang niet alle beelden voldoen vallen in één van de twee categorieën zoals hierboven beschreven. Denk hierbij aan foto’s gemaakt vanaf een telefoon, 360 graden-foto’s vanaf auto’s, beelden vanaf drones waarbij geen of weinig overlap met andere foto’s is of de horizon zichtbaar is of zelfs videobeelden. Ook beelden met afwijkende kenmerken kunnen met en in ArcGIS beschikbaar gemaakt worden met de solution Oriented Imagery. Hiermee is het mogelijk om ieder beeld, mits voorzien van oriëntatiegegevens, te positioneren in of met een kaart of 3D-scene. Door de relatie met de kaart te leggen kunt u niet alleen zien wáár het beeld is gemaakt, maar ook welk deel van de kaart of scene wordt bedekt door het fotobeeld, middels een blikveld op de kaart. Op deze manier weet u dus ook waar objecten die op de foto staan zich op de kaart bevinden.

Oriented Imagery bestaat uit een aantal componenten:

  • Een ArcGIS Pro Add-in voor het bekijken en analyseren van beelden
  • Geoprocessing tools voor het beheren en publiceren van beelden
  • Webapplicaties voor het bekijken en delen van beelden

In dit voorbeeld met video kunt u op de kaart klikken, waarna een video wordt geopend op het moment waarin de betreffende locatie zichtbaar is. Ook is het mogelijk de video af te spelen waarbij het blikveld voortdurend verandert. Wilt u hiermee aan de slag? Ga dan direct naar de Imagery Workflow (Engels). Vanuit ArcGIS QuickCapture is het sinds kort ook mogelijk om Oriented Imagery te gebruiken. Deze capability zorgt ervoor dat de oriëntatiegegevens van de foto’s automatisch opgeslagen worden en deze kunnen vervolgens direct bekeken worden in Oriented Imagery webapplicaties. Hiermee kunnen foto’s die tijdens veldwerk en inspecties op dit moment slechts nog als bijlage dienen, een ruimtelijke dimensie krijgen en zo ingezet worden voor verdere analyses. Bekijk hier de demonstraties over imagery op de Esri GIS Tech.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van imagery? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op via contact@esri.nl

Willem-Jan Vierbergen

Esri Nederland

Deel dit artikel: