Esri Partner Network

Analyze is aangesloten bij het Esri Partner Network, een wereldwijde community. Organisaties die onderdeel zijn van het Esri Partner Network werken aan geavanceerde geografische oplossingen op basis van ArcGIS.

Datagedreven oplossingen

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Digitale Tweeling Alkmaar biedt compleet inzicht dankzij oplossingen Analyze

De gemeente Alkmaar werkt met het programma Smart City Alkmaar aan een veilige, gezonde, duurzame en democratische stad. Analyze ontwikkelde voor de Digitale Tweeling van Alkmaar diverse oplossingen binnen verschillende domeinen, van burgerparticipatie tot de ondergrond. Van een innovatief idee binnen gebiedsontwikkeling groeide de Digitale Tweeling uit tot een complete digitale weergave van de stad, waarin de verschillende domeinen in elkaar vloeien en elkaar versterken.

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: Analyze

Nu leggen we diverse gegevens hierin vast, zoals het sluiten van zogenoemde drugspanden, prostitutiecontroles, last onder dwangsommen en overige wijkincidenten.” Noortje Vassier, GIS-specialist bij Analyze, heeft de monitor in samenwerking met Tanairo en anderen ontwikkeld. “Op basis van een lijst met thema’s en subthema’s waar meldingen onder kunnen vallen hebben we een survey ingericht,” legt ze uit. “Hiermee kunnen medewerkers meldingen maken binnen die thema’s en zo een punt op de kaart zetten. Die zijn weer verwerkt in een dashboard, waar een aantal grafieken aan gekoppeld zijn. Ook zijn er veel filterfuncties, want het is handig om te kunnen filteren. Zo kun je precies weergeven welke thema’s waar in de stad spelen.”

Een van de oplossingen van Analyze die op dit moment volop in ontwikkeling is bij Alkmaar, is de gebiedsmonitor. Deze is toegevoegd aan de Digitale Tweeling vanuit de behoefte van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Tanairo Obispo is sinds twee jaar gebiedsmedewerker voor deze afdeling en wilde meer overzicht. Tanairo: “We wilden trends en ontwikkelingen in de gebieden beter in kaart brengen. We zijn begonnen met een kaart op de muur waar we stippen op zetten om zo te visualiseren welke thema’s er speelden in ons werkgebied, maar dat werd erg onoverzichtelijk. Toen kregen we het idee om te vragen of we hier binnen de digital twin iets mee konden. Vervolgens zijn we om de tafel gegaan met de GIS-specialisten en is de gebiedsmonitor ontstaan.

Niek Hendriks is Programmamanager van het programma Smart City Alkmaar, waarin het nieuwe product de Digitale Tweeling van Alkmaar is gelanceerd. Hij legt uit hoe het platform in elkaar steekt. “De Digitale Tweeling bestaat uit één infrastructuur waarin alle data en oplossingen bij elkaar komen. In totaal zijn er meer dan 200 kaartlagen in het platform binnen verschillende thema’s. De data in de verschillende lagen is afkomstig van diverse eigenaren en hebben ook verschillende stakeholders. Zowel de gemeente zelf als inwoners en ondernemers maken gebruik van de Digitale Tweeling van Alkmaar. Per oplossing kunnen we bepaalde rollen toewijzen en instellen welke mensen de data kunnen zien.”

Vier jaar geleden begon de gemeente Alkmaar met het programma Smart City Alkmaar. De eerste behoefte die er speelde was een platform voor een gebiedsontwikkelingstraject, met een BIM-model en andere relevante data. Inmiddels is er een Digitale Tweeling van Alkmaar ontwikkeld die realtime weergeeft wat er gebeurt in de stad, niet alleen op het gebied van gebiedsontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld op het vlak van groen, mobiliteit en onder de grond. Diverse datagedreven oplossingen van Analyze zijn onderdeel van de Digitale Tweeling.

Smart City in de toekomst
Metingen door inwoners

inzichtelijk. Dit soort samenwerkingen ontstaan er steeds meer.” En niet alleen de grensoverschrijdende samenwerking, maar ook de interne samenwerking gaat erop vooruit, volgens Niek. “Bij de gemeente Alkmaar merken we dat er dankzij het Smart City-programma steeds meer samenwerking komt tussen de verschillende domeinen. Voorheen waren dit eilandjes, met ieder zijn eigen kennis en kunde. Nu zien we dat bij mobiliteit dezelfde vraagstukken spelen als bij gebiedsontwikkeling en dat het sociale domein deze data ook weer kan gebruiken. Dus je ziet dat verschillende werkgroepen met dezelfde data aan de slag gaan. Dat zijn mooie ontwikkelingen voor de toekomst.”

De ontwikkelingen in het Smart City-programma gaan onverstoord door. Niek heeft zeker nog wensen voor de Digitale Tweeling voor de komende jaren. “We zijn al bezig met het nog meer modulair maken van alle lagen die nu in de Digitale Tweeling zitten, zodat het gemak van het koppelen van de kaarten nog groter wordt,” vertelt hij. “Maar interessanter zijn de ontwikkelingen op hoger niveau. Er gebeurt nu veel op het gebied van digital twins en we zijn momenteel samen met de provincie Noord-Holland en andere gemeentes en partijen al bezig met een provinciale digital twin waarin iedereen samenwerkt. Door over de gemeentegrenzen heen te kijken worden vraagstukken die specifiek voor Noord-Holland spelen

  • De gebiedsmonitor: brengt op een veilige manier vertrouwelijke gegevens rondom openbare orde en veiligheid in kaart brengt.

  • De particitatietool: haalt input op van inwoners over diverse thema’s, zoals omgevingsplannen.

  • De ondergrondmonitor: brengt alles wat zich bevindt in de ondergrond bij elkaar in een overzichtelijk tool.

  • De EcoPlanner: monitort de vergroening van de stad.

Analyze ondersteunt bedrijven en overheden op het gebied van datagedreven werken en digitale transformatie, in de vorm van advies, projectondersteuning en door ontwikkeling van gestandaardiseerde data-oplossingen. Analyze heeft meerdere oplossingen binnen ArcGIS ontwikkeld die data inzichtelijk maken over de openbare ruimte en die toepasbaar zijn binnen iedere gemeente. Een paar voorbeelden:

Een element van de Digitale Tweeling dat sterk in ontwikkeling is is burgerparticipatie. Dat komt volgens Niek doordat er steeds meer sensoren beschikbaar komen. Gemeente Alkmaar heeft deze ontwikkeling omarmd. “Bij verschillende vraagstukken zoeken we de samenwerking tussen inwoners en ambtenaren om het vraagstuk in kaart te brengen. Er is een burgernetwerk opgericht waarbij inwoners zelf sensoren kunnen aanvragen als zij hieraan mee willen doen. Bijvoorbeeld om geluidsoverlast of luchtkwaliteit te meten rondom hun woning. Deze aanpak heeft twee voordelen. Ten eerste zit er – waarschijnlijk niet geheel toevallig – altijd veel overlap in de plekken waar wij vanuit de gemeente inzicht in willen hebben, en de plekken waar inwoners initiatief nemen om te meten. Op plekken waar die informatiebehoefte er is komt dit vanzelf bij elkaar. En ten tweede zorgt deze aanpak ervoor dat de emotie uit bepaalde discussies wordt gehaald, doordat inwoners zelf kunnen aantonen wat er speelt. Dit zagen we bijvoorbeeld heel sterk tijdens de boerenincidenten rondom CO2-uitstoot.”

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Behoefte aan overzicht

Ook werd tijdens de ontwikkeling van de Digitale Tweeling van Alkmaar duidelijk dat wanneer je eenmaal begint met een oplossing, dit weer nieuwe ideeën opwekt voor andere domeinen. Zo breidt de Digitale Tweeling zich steeds meer uit, en, vult Noortje aan, de verschillende oplossingen versterken elkaar. “De inzichten van de verschillende oplossingen zijn vaak met elkaar verbonden. De EcoPlanner biedt bijvoorbeeld inzicht in al het groen boven de grond. De data uit de ondergrondmonitor sluit daar heel mooi op aan. Je kan namelijk niet zomaar ergens nieuwe bomen planten, vanwege de drukte in de ondergrond. Zo vormen de oplossingen samen een integraal beeld van de werkelijkheid.”

De gebiedsmonitor - maar ook de andere oplossingen die Analyze voor Alkmaar heeft ingericht – is schaalbaar, zodat ze deze ook aan andere gemeentes en organisaties kunnen aanbieden. Noortje: “We merken dat er veel behoefte is bij gemeentes om overzicht te hebben. De oplossingen die Alkmaar gebruikt, zijn eenvoudig te implementeren bij andere gemeentes. Natuurlijk zit er altijd wel wat maatwerk achter, want iedere organisatie registreert op zijn eigen manier, maar in de basis zijn de oplossingen overal toepasbaar.”

Openbare orde en veiligheid in kaart

Meer informatie

Digital twinning kent verschillende toepassingen in meerdere sectoren. Benieuwd naar meer inspirerende voorbeelden? Bezoek de website van de Living Digital Twin.

  • De gebiedsmonitor: brengt op een veilige manier vertrouwelijke gegevens rondom openbare orde en veiligheid in kaart brengt.

  • De particitatietool: haalt input op van inwoners over diverse thema’s, zoals omgevingsplannen.

  • De ondergrondmonitor: brengt alles wat zich bevindt in de ondergrond bij elkaar in een overzichtelijk tool.

  • De EcoPlanner: monitort de vergroening van de stad.

Analyze ondersteunt bedrijven en overheden op het gebied van datagedreven werken en digitale transformatie, in de vorm van advies, projectondersteuning en door ontwikkeling van gestandaardiseerde data-oplossingen. Analyze heeft meerdere oplossingen binnen ArcGIS ontwikkeld die data inzichtelijk maken over de openbare ruimte en die toepasbaar zijn binnen iedere gemeente. Een paar voorbeelden:

Analyze is aangesloten bij het Esri Partner Network, een wereldwijde community. Organisaties die onderdeel zijn van het Esri Partner Network werken aan geavanceerde geografische oplossingen op basis van ArcGIS.

Datagedreven oplossingen
Offline: This content can only be displayed when online.
Digitale Tweeling Alkmaar biedt compleet inzicht dankzij oplossingen Analyze

Nu leggen we diverse gegevens hierin vast, zoals het sluiten van zogenoemde drugspanden, prostitutiecontroles, last onder dwangsommen en overige wijkincidenten.” Noortje Vassier, GIS-specialist bij Analyze, heeft de monitor in samenwerking met Tanairo en anderen ontwikkeld. “Op basis van een lijst met thema’s en subthema’s waar meldingen onder kunnen vallen hebben we een survey ingericht,” legt ze uit. “Hiermee kunnen medewerkers meldingen maken binnen die thema’s en zo een punt op de kaart zetten. Die zijn weer verwerkt in een dashboard, waar een aantal grafieken aan gekoppeld zijn. Ook zijn er veel filterfuncties, want het is handig om te kunnen filteren. Zo kun je precies weergeven welke thema’s waar in de stad spelen.”

Een element van de Digitale Tweeling dat sterk in ontwikkeling is is burgerparticipatie. Dat komt volgens Niek doordat er steeds meer sensoren beschikbaar komen. Gemeente Alkmaar heeft deze ontwikkeling omarmd. “Bij verschillende vraagstukken zoeken we de samenwerking tussen inwoners en ambtenaren om het vraagstuk in kaart te brengen. Er is een burgernetwerk opgericht waarbij inwoners zelf sensoren kunnen aanvragen als zij hieraan mee willen doen. Bijvoorbeeld om geluidsoverlast of luchtkwaliteit te meten rondom hun woning. Deze aanpak heeft twee voordelen. Ten eerste zit er – waarschijnlijk niet geheel toevallig – altijd veel overlap in de plekken waar wij vanuit de gemeente inzicht in willen hebben, en de plekken waar inwoners initiatief nemen om te meten. Op plekken waar die informatiebehoefte er is komt dit vanzelf bij elkaar. En ten tweede zorgt deze aanpak ervoor dat de emotie uit bepaalde discussies wordt gehaald, doordat inwoners zelf kunnen aantonen wat er speelt. Dit zagen we bijvoorbeeld heel sterk tijdens de boerenincidenten rondom CO2-uitstoot.”

Meer informatie

Digital twinning kent verschillende toepassingen in meerdere sectoren. Benieuwd naar meer inspirerende voorbeelden? Bezoek de website van de Living Digital Twin.

Metingen door inwoners

De ontwikkelingen in het Smart City-programma gaan onverstoord door. Niek heeft zeker nog wensen voor de Digitale Tweeling voor de komende jaren. “We zijn al bezig met het nog meer modulair maken van alle lagen die nu in de Digitale Tweeling zitten, zodat het gemak van het koppelen van de kaarten nog groter wordt,” vertelt hij. “Maar interessanter zijn de ontwikkelingen op hoger niveau. Er gebeurt nu veel op het gebied van digital twins en we zijn momenteel samen met de provincie Noord-Holland en andere gemeentes en partijen al bezig met een provinciale digital twin waarin iedereen samenwerkt. Door over de gemeentegrenzen heen te kijken worden vraagstukken die specifiek voor Noord-Holland spelen inzichtelijk. Dit soort samenwerkingen ontstaan er steeds meer.” En niet alleen de grensoverschrijdende samenwerking, maar ook de interne samenwerking gaat erop vooruit, volgens Niek. “Bij de gemeente Alkmaar merken we dat er dankzij het Smart City-programma steeds meer samenwerking komt tussen de verschillende domeinen. Voorheen waren dit eilandjes, met ieder zijn eigen kennis en kunde. Nu zien we dat bij mobiliteit dezelfde vraagstukken spelen als bij gebiedsontwikkeling en dat het sociale domein deze data ook weer kan gebruiken. Dus je ziet dat verschillende werkgroepen met dezelfde data aan de slag gaan. Dat zijn mooie ontwikkelingen voor de toekomst.”

Smart City in de toekomst

De gebiedsmonitor - maar ook de andere oplossingen die Analyze voor Alkmaar heeft ingericht – is schaalbaar, zodat ze deze ook aan andere gemeentes en organisaties kunnen aanbieden. Noortje: “We merken dat er veel behoefte is bij gemeentes om overzicht te hebben. De oplossingen die Alkmaar gebruikt, zijn eenvoudig te implementeren bij andere gemeentes. Natuurlijk zit er altijd wel wat maatwerk achter, want iedere organisatie registreert op zijn eigen manier, maar in de basis zijn de oplossingen overal toepasbaar.”

Ook werd tijdens de ontwikkeling van de Digitale Tweeling van Alkmaar duidelijk dat wanneer je eenmaal begint met een oplossing, dit weer nieuwe ideeën opwekt voor andere domeinen. Zo breidt de Digitale Tweeling zich steeds meer uit, en, vult Noortje aan, de verschillende oplossingen versterken elkaar. “De inzichten van de verschillende oplossingen zijn vaak met elkaar verbonden. De EcoPlanner biedt bijvoorbeeld inzicht in al het groen boven de grond. De data uit de ondergrondmonitor sluit daar heel mooi op aan. Je kan namelijk niet zomaar ergens nieuwe bomen planten, vanwege de drukte in de ondergrond. Zo vormen de oplossingen samen een integraal beeld van de werkelijkheid.”

Behoefte aan overzicht

Een van de oplossingen van Analyze die op dit moment volop in ontwikkeling is bij Alkmaar, is de gebiedsmonitor. Deze is toegevoegd aan de Digitale Tweeling vanuit de behoefte van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Tanairo Obispo is sinds twee jaar gebiedsmedewerker voor deze afdeling en wilde meer overzicht. Tanairo: “We wilden trends en ontwikkelingen in de gebieden beter in kaart brengen. We zijn begonnen met een kaart op de muur waar we stippen op zetten om zo te visualiseren welke thema’s er speelden in ons werkgebied, maar dat werd erg onoverzichtelijk. Toen kregen we het idee om te vragen of we hier binnen de digital twin iets mee konden. Vervolgens zijn we om de tafel gegaan met de GIS-specialisten en is de gebiedsmonitor ontstaan.

Openbare orde en veiligheid in kaart

Niek Hendriks is Programmamanager van het programma Smart City Alkmaar, waarin het nieuwe product de Digitale Tweeling van Alkmaar is gelanceerd. Hij legt uit hoe het platform in elkaar steekt. “De Digitale Tweeling bestaat uit één infrastructuur waarin alle data en oplossingen bij elkaar komen. In totaal zijn er meer dan 200 kaartlagen in het platform binnen verschillende thema’s. De data in de verschillende lagen is afkomstig van diverse eigenaren en hebben ook verschillende stakeholders. Zowel de gemeente zelf als inwoners en ondernemers maken gebruik van de Digitale Tweeling van Alkmaar. Per oplossing kunnen we bepaalde rollen toewijzen en instellen welke mensen de data kunnen zien.”

Vier jaar geleden begon de gemeente Alkmaar met het programma Smart City Alkmaar. De eerste behoefte die er speelde was een platform voor een gebiedsontwikkelingstraject, met een BIM-model en andere relevante data. Inmiddels is er een Digitale Tweeling van Alkmaar ontwikkeld die realtime weergeeft wat er gebeurt in de stad, niet alleen op het gebied van gebiedsontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld op het vlak van groen, mobiliteit en onder de grond. Diverse datagedreven oplossingen van Analyze zijn onderdeel van de Digitale Tweeling.

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: Analyze

De gemeente Alkmaar werkt met het programma Smart City Alkmaar aan een veilige, gezonde, duurzame en democratische stad. Analyze ontwikkelde voor de Digitale Tweeling van Alkmaar diverse oplossingen binnen verschillende domeinen, van burgerparticipatie tot de ondergrond. Van een innovatief idee binnen gebiedsontwikkeling groeide de Digitale Tweeling uit tot een complete digitale weergave van de stad, waarin de verschillende domeinen in elkaar vloeien en elkaar versterken.

Offline: This content can only be displayed when online.
Esri Partner Network