Op de website van Staatsbosbeheer staat een openbare kaart met informatie voor recreanten, zoals wandelroutes, de agenda en werk in uitvoering.

"

"

Staatsbosbeheer is heel GIS-minded. Het gebruik van ons ArcGIS Online-portaal is enorm gegroeid.

"

"

Vóór het Advantage Program was GIS voor de directie een abstract onderwerp. Nu staat het veel beter op de agenda bij het management.

Luberto Kruidhof

Gerard Eppink

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Petra Fotografie

Staatsbosbeheer beheert 270.000 hectare natuur en landschap in Nederland. GIS is daarbij een onmisbaar middel, dat zich bovendien in hoog tempo ontwikkelt. Om bij te blijven met deze ontwikkelingen en het maximale uit de GIS-toepassingen van de organisatie te halen, is Staatsbosbeheer drie jaar geleden gestart met het Advantage Program van Esri Nederland. Een langdurig programma waarbij Esri persoonlijke en structurele ondersteuning biedt bij diverse aspecten die bij de GIS-strategie komen kijken.

Een ander waardevol aspect van het Advantage Program is volgens Gerard de aandacht voor het stukje governance. “We hebben een aantal inspiratiesessies voor managers en de directie georganiseerd. Dat heeft er in geresulteerd dat men op dat niveau nu beter weet waar wij mee bezig zijn, wat het belang is van wat wij doen en wat de uitdagingen zijn,” vertelt Gerard. Luberto knikt en zegt: “Zo is Jeroen van Winden (CTO van Esri Nederland) een keer langs geweest om het een en ander uit te leggen. Dat heeft natuurlijk een ander effect dan wanneer wij dat zelf doen. Vóór het Advantage Program was GIS voor de directie een abstract onderwerp. Nu staat het veel beter op de agenda bij het management.”

Loskomen van de waan van de dag

Luberto Kruidhof is als teamleider van het GIS-team ook nauw betrokken bij het Advantage Program. Wanneer Staatsbosbeheer van start gaat met het programma zijn de verwachtingen nog niet helemaal helder, vertelt Luberto. “Aan het begin van het programma waren veel medewerkers wat afwachtend, maar heeft Esri ons op een heel prettige manier bij de hand genomen. In de jaarlijkse planningmeeting hebben we samen geïnventariseerd wat de wensen en behoeftes waren voor de komende jaren. Dat hielp ons goed om even los te komen van de waan van de dag en dwong ons om na te denken over de langere termijn,” zegt Luberto. Ook over de verdere invulling van het Advantage Program zijn ze bij Staatsbosbeheer heel tevreden. “Het Advantage Program biedt veel flexibiliteit, zodat we echt de inzet krijgen die we het hardst nodig hebben. De grootste waarde zit hem voor mij in de mix van technische ondersteuning, consultancy én opleidingen,” legt Luberto uit.

Vanaf het begin van het Advantage Program is Gerard Eppink (functioneel applicatiebeheerder) betrokken bij het programma. “Staatsbosbeheer is enorm GIS-minded. Voor onze medewerkers in het veld is een tablet met een viewer waarop ze kunnen zien hoe de buitenruimte er nu uitziet, vergeleken met de situatie van jaren geleden, heel prettig. Het gebruik van ons ArcGIS Online-portaal is de afgelopen jaren dan ook enorm gegroeid. We merkten wel dat we bij Staatsbosbeheer niet per se voorop liepen qua techniek en met de razendsnelle ontwikkelingen moesten we ervoor waken dat we achterop zouden raken. Het totaalpakket dat het Advantage Program biedt was voor ons een aantrekkelijke oplossing om hiermee aan de slag te gaan,” vertelt Gerard.

GIS op de kaart op managementniveau
Stip op de horizon
Dit doet Staatsbosbeheer met GIS
 • Invasieve exoten: app waarin de verspreiding van invasieve exoten (planten die niet van nature in Nederland voorkomen, zoals de Japanse duizendknoop) wordt gemonitord om te bepalen wanneer er actie moet worden ondernomen.

 • Recreatieve voorziening: digitale kaart met alles wat ter recreatie in natuurgebieden is geplaatst, zoals bankjes, slagbomen, borden en vuilnisbakken.

 • Grenscontrole-app: app die gebruikt wordt bij inspecties van de grenzen van de gebieden van Staatsbosbeheer.

GIS is een onmisbaar middel bij Staatsbosbeheer. In totaal werken ca. 800 medewerkers op regelmatige basis met GIS. Binnen de organisatie zijn er drie typen gebruikers van GIS: professionals (de specialisten), gevorderden (met vakinhoudelijke kennis, gebruik van o.a. ArcGIS for Desktop) en standaard (dagelijks gebruik van o.a. GeoWeb en ArcGIS Field Maps). Enkele voorbeelden van Staatsbosbeheers GIS-toepassingen zijn:

Second opinion ArcGIS-portaal

Na een volledig programma van drie jaar, staat Staatsbosbeheer begin 2024 aan het begin van weer een nieuwe cyclus. De planning meeting staat al in de agenda. “Het mooie is dat er na drie jaar natuurlijk ook wat routine in begint te komen. Waar men in het begin nog wat afwachtend was, hoef je nu alleen even een aankondiging te sturen en weten medewerkers direct wat er van ze verwacht wordt,” zegt Luberto. Gerard: “En doordat het programma inmiddels veel heeft opgeleverd zijn medewerkers ook gemotiveerd om mee te denken. Omdat ze zien dat het werkt.” Er zijn volgens beide heren nog voldoende dingen om op te pakken de komende jaren. Gerard: “Uiteindelijk willen we ons gaan richten op de hele WebGIS-transitie. Het portaal dat we momenteel gebruiken draait nog in de VS. Daarin zijn we best beperkt in het gebruik van privacygevoelige gegevens, dus we weten dat we daar iets mee moeten. We zijn nog bezig met het bepalen welke kant we precies op gaan. Er komt natuurlijk ontzettend veel bij kijken qua organisatie en techniek dus het is een grote stap waar we ons voorzichtig op oriënteren maar het is goed om die stip op de horizon te hebben.”

Eén van de concrete acties binnen het programma voor Staatsbosbeheer was de aanvraag voor een second opinion over het ArcGIS-portaal dat werd gebruikt door de organisatie. “Het portaal dat wij gebruikten was in korte tijd organisch gegroeid, waardoor we hier graag een check op wilden laten doen,” vertelt Gerard. “Hoe was de autorisatie ingeregeld, waren we op een slimme manier bezig? De inzichten hieruit waren voor ons heel waardevol.” Luberto vult aan: “Uiteindelijk was de second opinion voor ons een fijne bevestiging dat we eigenlijk best goed bezig waren. Sommige medewerkers waren wat huiverig voor wat er allemaal los zou komen. En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar het viel reuze mee. Dit zorgde ervoor dat mensen ook weer sneller met nieuwe vragen komen en beseffen dat ze niet alles zelf hoeven uit te zoeken. Door voor technische vraagstukken mensen van Esri met expertise op dat vlak in te zetten konden we zelf weer tijd besteden aan andere dingen.”

Meer weten?

Meer weten over het Advantage Program? Neem contact op.

Wat is het Advantage Program?
 • Een vaste adviseur die proactief contact onderhoudt met het team via (reguliere) contactmomenten.

 • Een jaarlijkse planning meeting waarin samen de langetermijndoelen afgestemd worden.

 • De ontwikkeling van een plan om invulling te geven aan architectuur, innovatie en ondersteuning in de lijnorganisatie.

 • De toegang tot support, opleiding en dienstverlening, die nodig zijn om organisatiedoelen te bereiken.

 • Strategisch advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van GIS binnen uw organisatie en het realiseren van oplossingen voor de business.

Het Advantage Program is een samenwerkingsvorm die organisaties toegang biedt tot Esri-experts en aanvullende services. Bij dit programma staat een actieve, langdurige samenwerking centraal, zodat Esri organisaties kan ondersteunen bij het definiëren, implementeren, en beheren van een ‘geospatial strategy’. Enkele voordelen van het Advantage Program:

De deelnemers aan het Advantage Program tijdens de jaarlijkse planningmeeting

Gerard Eppink en Luberto Kruidhof

Staatsbosbeheer
haalt maximale waarde uit
GIS dankzij Advantage Program

Op de website van Staatsbosbeheer staat een openbare kaart met informatie voor recreanten, zoals wandelroutes, de agenda en werk in uitvoering.

Luberto Kruidhof is als teamleider van het GIS-team ook nauw betrokken bij het Advantage Program. Wanneer Staatsbosbeheer van start gaat met het programma zijn de verwachtingen nog niet helemaal helder, vertelt Luberto. “Aan het begin van het programma waren veel medewerkers wat afwachtend, maar heeft Esri ons op een heel prettige manier bij de hand genomen. In de jaarlijkse planningmeeting hebben we samen geïnventariseerd wat de wensen en behoeftes waren voor de komende jaren. Dat hielp ons goed om even los te komen van de waan van de dag en dwong ons om na te denken over de langere termijn,” zegt Luberto. Ook over de verdere invulling van het Advantage Program zijn ze bij Staatsbosbeheer heel tevreden. “Het Advantage Program biedt veel flexibiliteit, zodat we echt de inzet krijgen die we het hardst nodig hebben. De grootste waarde zit hem voor mij in de mix van technische ondersteuning, consultancy én opleidingen,” legt Luberto uit.

Staatsbosbeheer
haalt maximale waarde uit
GIS dankzij Advantage Program

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Stip op de horizon

Na een volledig programma van drie jaar, staat Staatsbosbeheer begin 2024 aan het begin van weer een nieuwe cyclus. De planning meeting staat al in de agenda. “Het mooie is dat er na drie jaar natuurlijk ook wat routine in begint te komen. Waar men in het begin nog wat afwachtend was, hoef je nu alleen even een aankondiging te sturen en weten medewerkers direct wat er van ze verwacht wordt,” zegt Luberto. Gerard: “En doordat het programma inmiddels veel heeft opgeleverd zijn medewerkers ook gemotiveerd om mee te denken. Omdat ze zien dat het werkt.” Er zijn volgens beide heren nog voldoende dingen om op te pakken de komende jaren. Gerard: “Uiteindelijk willen we ons gaan richten op de hele WebGIS-transitie. Het portaal dat we momenteel gebruiken draait nog in de VS. Daarin zijn we best beperkt in het gebruik van privacygevoelige gegevens, dus we weten dat we daar iets mee moeten. We zijn nog bezig met het bepalen welke kant we precies op gaan. Er komt natuurlijk ontzettend veel bij kijken qua organisatie en techniek dus het is een grote stap waar we ons voorzichtig op oriënteren maar het is goed om die stip op de horizon te hebben.”

Wat is het Advantage Program?

Meer weten?

Meer weten over het Advantage Program? Neem contact op.

 • Een vaste adviseur die proactief contact onderhoudt met het team via (reguliere) contactmomenten.

 • Een jaarlijkse planning meeting waarin samen de langetermijndoelen afgestemd worden.

 • De ontwikkeling van een plan om invulling te geven aan architectuur, innovatie en ondersteuning in de lijnorganisatie.

 • De toegang tot support, opleiding en dienstverlening, die nodig zijn om organisatiedoelen te bereiken.

 • Strategisch advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van GIS binnen uw organisatie en het realiseren van oplossingen voor de business.

Het Advantage Program is een samenwerkingsvorm die organisaties toegang biedt tot Esri-experts en aanvullende services. Bij dit programma staat een actieve, langdurige samenwerking centraal, zodat Esri organisaties kan ondersteunen bij het definiëren, implementeren, en beheren van een ‘geospatial strategy’. Enkele voordelen van het Advantage Program:

Het is bij migraties belangrijk om oog
te hebben voor zowel de technische
als de menselijke kant

Eén van de concrete acties binnen het programma voor Staatsbosbeheer was de aanvraag voor een second opinion over het ArcGIS-portaal dat werd gebruikt door de organisatie. “Het portaal dat wij gebruikten was in korte tijd organisch gegroeid, waardoor we hier graag een check op wilden laten doen,” vertelt Gerard. “Hoe was de autorisatie ingeregeld, waren we op een slimme manier bezig? De inzichten hieruit waren voor ons heel waardevol.” Luberto vult aan: “Uiteindelijk was de second opinion voor ons een fijne bevestiging dat we eigenlijk best goed bezig waren. Sommige medewerkers waren wat huiverig voor wat er allemaal los zou komen. En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar het viel reuze mee. Dit zorgde ervoor dat mensen ook weer sneller met nieuwe vragen komen en beseffen dat ze niet alles zelf hoeven uit te zoeken. Door voor technische vraagstukken mensen van Esri met expertise op dat vlak in te zetten konden we zelf weer tijd besteden aan andere dingen.”

Een ander waardevol aspect van het Advantage Program is volgens Gerard de aandacht voor het stukje governance. “We hebben een aantal inspiratiesessies voor managers en de directie georganiseerd. Dat heeft er in geresulteerd dat men op dat niveau nu beter weet waar wij mee bezig zijn, wat het belang is van wat wij doen en wat de uitdagingen zijn,” vertelt Gerard. Luberto knikt en zegt: “Zo is Jeroen van Winden (CTO van Esri Nederland) een keer langs geweest om het een en ander uit te leggen. Dat heeft natuurlijk een ander effect dan wanneer wij dat zelf doen. Vóór het Advantage Program was GIS voor de directie een abstract onderwerp. Nu staat het veel beter op de agenda bij het management.”

De deelnemers aan het Advantage Program tijdens de jaarlijkse planningmeeting

Second opinion ArcGIS-portaal

"

"

Staatsbosbeheer is heel GIS-minded. Het gebruik van ons ArcGIS Online-portaal is enorm gegroeid.

Loskomen van de waan van de dag

Gerard Eppink

Luberto Kruidhof

Vanaf het begin van het Advantage Program is Gerard Eppink (functioneel applicatiebeheerder) betrokken bij het programma. “Staatsbosbeheer is enorm GIS-minded. Voor onze medewerkers in het veld is een tablet met een viewer waarop ze kunnen zien hoe de buitenruimte er nu uitziet, vergeleken met de situatie van jaren geleden, heel prettig. Het gebruik van ons ArcGIS Online-portaal is de afgelopen jaren dan ook enorm gegroeid. We merkten wel dat we bij Staatsbosbeheer niet per se voorop liepen qua techniek en met de razendsnelle ontwikkelingen moesten we ervoor waken dat we achterop zouden raken. Het totaalpakket dat het Advantage Program biedt was voor ons een aantrekkelijke oplossing om hiermee aan de slag te gaan,” vertelt Gerard.

Staatsbosbeheer beheert 270.000 hectare natuur en landschap in Nederland. GIS is daarbij een onmisbaar middel, dat zich bovendien in hoog tempo ontwikkelt. Om bij te blijven met deze ontwikkelingen en het maximale uit de GIS-toepassingen van de organisatie te halen, is Staatsbosbeheer drie jaar geleden gestart met het Advantage Program van Esri Nederland. Een langdurig programma waarbij Esri persoonlijke en structurele ondersteuning biedt bij diverse aspecten die bij de GIS-strategie komen kijken.

"

"

Vóór het Advantage Program was GIS voor de directie een abstract onderwerp. Nu staat het veel beter op de agenda bij het management.

GIS op de kaart op managementniveau
 • Invasieve exoten: app waarin de verspreiding van invasieve exoten (planten die niet van nature in Nederland voorkomen, zoals de Japanse duizendknoop) wordt gemonitord om te bepalen wanneer er actie moet worden ondernomen.

 • Recreatieve voorziening: digitale kaart met alles wat ter recreatie in natuurgebieden is geplaatst, zoals bankjes, slagbomen, borden en vuilnisbakken.

 • Grenscontrole-app: app die gebruikt wordt bij inspecties van de grenzen van de gebieden van Staatsbosbeheer.

GIS is een onmisbaar middel bij Staatsbosbeheer. In totaal werken ca. 800 medewerkers op regelmatige basis met GIS. Binnen de organisatie zijn er drie typen gebruikers van GIS: professionals (de specialisten), gevorderden (met vakinhoudelijke kennis, gebruik van o.a. ArcGIS for Desktop) en standaard (dagelijks gebruik van o.a. GeoWeb en ArcGIS Field Maps). Enkele voorbeelden van Staatsbosbeheers GIS-toepassingen zijn:

Dit doet Staatsbosbeheer met GIS

Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Petra Fotografie