"

"

De digital twin is nooit af. Niet voor niets
wordt het 'living digital twin' genoemd.

"

"

We maken als organisatie grote stappen voorwaarts wat betreft datavolwassenheid.

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Realtime weergave van de hoeveelheid water die door de leidingen stroomt. De puntjes geven aan of de druk goed is.

Weergave van stroomsnelheid in het netwerk.

Friso Postma

Tekst: Tekstschrijvers.nl. Beeld: Vitens.

Living Digital Twin

Zelf ook aan de slag met een digital twin en op zoek naar meer inspiratie?
Ga naar www.livingdigitaltwin.nl

Kennisbehoud

Ook kunnen we calamiteitensituaties oefenen vergelijkbaar met een flightsimulator, zodat we goed voorbereid te werk kunnen gaan. Verder willen we het proces van drinkwaterverdeling beter kunnen optimaliseren. Om dit te bereiken zijn we met een zogenoemde agile scrum-werkmethode aan de slag gegaan ten aanzien van de digital twin-applicatie. Daarbij werken we met een multidisciplinair team vanuit de hele organisatie en twee ontwikkelaars van Esri.”

Niet alleen het complexe leidingnet, maar ook kennisbehoud is een uitdaging voor Vitens. "Digitalisering en kennis vastleggen in systemen is nodig door meer verloop van personeel, bijvoorbeeld vanwege pensioen. We zien bovendien dat vooral jonge nieuwe medewerkers vaak korter in dienst blijven. Om die problemen te tackelen hebben we een visie opgesteld voor onze digital twin voor distributie. Daarbinnen geven we aan dat we mensen sneller en beter kunnen opleiden in het vak van drinkwaterverdeling.

Volgens Friso is het nodig om het bouwen van hydraulische modellen sneller en makkelijker te maken. "Zo kunnen we de applicatie verder vullen. Friesland is zo goed als 'gecoverd', maar het leidingennetwerk in de overige provincies waar we leveren, is wat meer 'versnipperd' en dat kost meer tijd om dat in beeld te brengen. Binnen Vitens hebben we ook een mooie digital twin voor onze productiebedrijven. Daar willen we graag mee koppelen, zodat we ons water van productie tot de eindgebruiker in beeld hebben. Op deze manier werken we steeds meer toe naar een datagedreven watervoorziening. Belangrijke nieuwe mogelijkheden die gebruikers graag willen blijven we toevoegen. Alles erop gericht dat we 365 dagen per jaar en 24/7 goed betrouwbaar drinkwater blijven leveren."

Simulatie van een geplande schakeling toont aan of er genoeg water bij de klanten komt. De rode puntjes geven een te lage druk aan.

Toekomstplannen

Voor andere organisaties om mee te nemen...

Modulair opgebouwde applicatie

"Ik kan aanraden om het zelf te doen. Je wordt er als organisatie beter van in je datavolwassenheid en je biedt je medewerkers een leuke uitdaging waarin ze creatief te werk kunnen gaan", zegt Friso. "De agile scrum-methode werkt voor ons heel goed, omdat we multidisciplinair en afdelingoverstijgend werken en dicht bij de gebruikers staan. Zelf ben ik in dezen ook een gebruiker. Zo krijgen we veel gedaan en doen we altijd dat wat de gebruikers het meeste oplevert."

Friso vervolgt: “We werken in sprints van drie weken. Steeds aan het eind van die drie weken laten we ons werk zien aan de gebruikers en de organisatie, en sturen waar nodig bij. De digital twin-applicatie is modulair en helemaal in eigen beheer opgebouwd en kan altijd gebruikt worden; ook als deze in ontwikkeling is. Op deze manier krijgen we live feedback. Omdat de applicatie ook in de cloud draait, is deze snel en schaalbaar. De applicatie gebruiken we momenteel dus al, maar er zijn nog uitdagingen. Zo zijn nog lang niet al onze gebieden beschikbaar als hydraulische modellen. Verder zijn de datakwaliteit en beschikbaarheid wisselend. Vanuit ons team zijn wij de aanjagers om dat te optimaliseren, we maken als bedrijf nu grote stappen voorwaarts wat betreft datavolwassenheid. De digital twin is nooit af. Niet voor niets wordt het 'living digital twin' genoemd. Niet vreemd ook aangezien de data continu geactualiseerd moet worden en er voortdurend inzicht nodig is; nu en in de toekomst."

Een van de uitdagingen waar Vitens mee te maken heeft, is het complexe en verbonden leidingnet met zo'n 48.000 km aan leidingen. Van dat leidingnet wordt steeds meer gevraagd op het gebied van waterverbruik en onderhoud. Anders dan bij energiebedrijven beschikt het bedrijf niet over slimme meters. "Maar je wil wel weten waar je aan toe bent als het gaat om de beschikbare hoeveelheid water en waar er mogelijk storingen zijn in het netwerk. Of wat de gevolgen van schakelingen in het net zijn bij onderhoudswerkzaamheden of bij lekkages. Zelf beschikken we over een gelimiteerd aantal meetpunten. De digital twin geeft daarbij een actueel beeld, maar kan ook op basis van voorgenomen scenario's een toekomstvoorspelling doorrekenen en presenteren. Op basis van berekeningen, met een afwijkingsmarge van zo'n 5%, weten we beter waar we aan toe zijn. Belangrijk daarbij is dat we communiceren en samenwerken met collega's over deze schakelingen", aldus Friso.

Vitens levert drinkwater aan zo'n 5,9 miljoen klanten in Nederland. Het bedrijf is actief in de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Alles bij elkaar een enorm leidingennetwerk. Juist omdat water een eerste levensbehoefte is, wil Vitens realtime data hebben over waar het water heen stroomt en of de druk overal op orde is. Daarom heeft Vitens voor de distributie van haar water een digital twin ontwikkeld. "Hiermee slaan we kennis op, creëren we meer en beter inzicht en gebruiken we deze ook om mensen mee op te leiden. Dat is een continu proces", zegt Friso Postma, procesanalist en product owner digital twin bij Vitens.

Vitens houdt de digital twin levend

"

"

We maken als organisatie grote stappen voorwaarts wat betreft datavolwassenheid.

Vitens houdt de digital twin levend

Friso vervolgt: “We werken in sprints van drie weken. Steeds aan het eind van die drie weken laten we ons werk zien aan de gebruikers en de organisatie, en sturen waar nodig bij. De digital twin-applicatie is modulair en helemaal in eigen beheer opgebouwd en kan altijd gebruikt worden; ook als deze in ontwikkeling is. Op deze manier krijgen we live feedback. Omdat de applicatie ook in de cloud draait, is deze snel en schaalbaar. De applicatie gebruiken we momenteel dus al, maar er zijn nog uitdagingen. Zo zijn nog lang niet al onze gebieden beschikbaar als hydraulische modellen. Verder zijn de datakwaliteit en beschikbaarheid wisselend. Vanuit ons team zijn wij de aanjagers om dat te optimaliseren, we maken als bedrijf nu grote stappen voorwaarts wat betreft datavolwassenheid. De digital twin is nooit af. Niet voor niets wordt het 'living digital twin' genoemd. Niet vreemd ook aangezien de data continu geactualiseerd moet worden en er voortdurend inzicht nodig is; nu en in de toekomst."

Simulatie van een geplande schakeling toont aan of er genoeg water bij de klanten komt. De rode puntjes geven een te lage druk aan.

Volgens Friso is het nodig om het bouwen van hydraulische modellen sneller en makkelijker te maken. "Zo kunnen we de applicatie verder vullen. Friesland is zo goed als 'gecoverd', maar het leidingennetwerk in de overige provincies waar we leveren, is wat meer 'versnipperd' en dat kost meer tijd om dat in beeld te brengen. Binnen Vitens hebben we ook een mooie digital twin voor onze productiebedrijven. Daar willen we graag mee koppelen, zodat we ons water van productie tot de eindgebruiker in beeld hebben. Op deze manier werken we steeds meer toe naar een datagedreven watervoorziening. Belangrijke nieuwe mogelijkheden die gebruikers graag willen blijven we toevoegen. Alles erop gericht dat we 365 dagen per jaar en 24/7 goed betrouwbaar drinkwater blijven leveren."

Toekomstplannen

"

"

De digital twin is nooit af. Niet voor niets
wordt het 'living digital twin' genoemd.

Ook kunnen we calamiteitensituaties oefenen vergelijkbaar met een flightsimulator, zodat we goed voorbereid te werk kunnen gaan. Verder willen we het proces van drinkwaterverdeling beter kunnen optimaliseren. Om dit te bereiken zijn we met een zogenoemde agile scrum-werkmethode aan de slag gegaan ten aanzien van de digital twin-applicatie. Daarbij werken we met een multidisciplinair team vanuit de hele organisatie en twee ontwikkelaars van Esri.”

"Ik kan aanraden om het zelf te doen. Je wordt er als organisatie beter van in je datavolwassenheid en je biedt je medewerkers een leuke uitdaging waarin ze creatief te werk kunnen gaan", zegt Friso. "De agile scrum-methode werkt voor ons heel goed, omdat we multidisciplinair en afdelingoverstijgend werken en dicht bij de gebruikers staan. Zelf ben ik in dezen ook een gebruiker. Zo krijgen we veel gedaan en doen we altijd dat wat de gebruikers het meeste oplevert."

Voor andere organisaties om mee te nemen...

Modulair opgebouwde applicatie

Living Digital Twin

Zelf ook aan de slag met een digital twin en op zoek naar meer inspiratie?
Ga naar www.livingdigitaltwin.nl

Niet alleen het complexe leidingnet, maar ook kennisbehoud is een uitdaging voor Vitens. "Digitalisering en kennis vastleggen in systemen is nodig door meer verloop van personeel, bijvoorbeeld vanwege pensioen. We zien bovendien dat vooral jonge nieuwe medewerkers vaak korter in dienst blijven. Om die problemen te tackelen hebben we een visie opgesteld voor onze digital twin voor distributie. Daarbinnen geven we aan dat we mensen sneller en beter kunnen opleiden in het vak van drinkwaterverdeling.

Kennisbehoud

Een van de uitdagingen waar Vitens mee te maken heeft, is het complexe en verbonden leidingnet met zo'n 48.000 km aan leidingen. Van dat leidingnet wordt steeds meer gevraagd op het gebied van waterverbruik en onderhoud. Anders dan bij energiebedrijven beschikt het bedrijf niet over slimme meters. "Maar je wil wel weten waar je aan toe bent als het gaat om de beschikbare hoeveelheid water en waar er mogelijk storingen zijn in het netwerk. Of wat de gevolgen van schakelingen in het net zijn bij onderhoudswerkzaamheden of bij lekkages. Zelf beschikken we over een gelimiteerd aantal meetpunten. De digital twin geeft daarbij een actueel beeld, maar kan ook op basis van voorgenomen scenario's een toekomstvoorspelling doorrekenen en presenteren. Op basis van berekeningen, met een afwijkingsmarge van zo'n 5%, weten we beter waar we aan toe zijn. Belangrijk daarbij is dat we communiceren en samenwerken met collega's over deze schakelingen", aldus Friso.

Vitens levert drinkwater aan zo'n 5,9 miljoen klanten in Nederland. Het bedrijf is actief in de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Alles bij elkaar een enorm leidingennetwerk. Juist omdat water een eerste levensbehoefte is, wil Vitens realtime data hebben over waar het water heen stroomt en of de druk overal op orde is. Daarom heeft Vitens voor de distributie van haar water een digital twin ontwikkeld. "Hiermee slaan we kennis op, creëren we meer en beter inzicht en gebruiken we deze ook om mensen mee op te leiden. Dat is een continu proces", zegt Friso Postma, procesanalist en product owner digital twin bij Vitens.

Tekst: Tekstschrijvers.nl. Beeld: Vitens.

Friso Postma

Realtime weergave van de hoeveelheid water die door de leidingen stroomt. De puntjes geven aan of de druk goed is.

Weergave van stroomsnelheid in het netwerk.