Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

verandert daarmee ook de status van het punt van 'nog te benaderen' naar 'vrijgegeven'. Hiermee krijgt het punt op de kaart een andere kleur, zodat iedereen weet welke punten al gedaan zijn en nog benaderd moeten worden. Op deze manier kan het werk, mede dankzij ArcGIS veiliger en efficiënter gedaan worden."

Niels vervolgt: "Als een collega zo’n punt benadert om te kijken of er echt nog een explosief aanwezig is, dan weet hij dankzij de GIS-kaart precies waar hij moet zoeken en welke informatie er beschikbaar is over dit mogelijke explosief. Als hij vervolgens iets aantreft, een stuk oud ijzer, een fiets, of inderdaad een explosief, kan hij in de lege invulvelden duidelijk maken wat hij heeft gevonden en wat er mee gebeurt. De collega

Tekst: Tekstschrijvers. Beeld: Petra Fotografie

Martens en Van Oord in het Brabantse Oosterhout is al meer dan 35 jaar actief in grond-, weg- en waterbouw. Om werkzaamheden goed en efficiënt te kunnen uitvoeren, speelt geo-informatie een belangrijke rol. Dat belang neemt volgens Niels van Loenhout, 3D-ontwerper en -tekenaar bij Martens en Van Oord, alleen maar toe. Mede daarom nam hij in 2023 deel aan de ArcGIS Vakopleiding. "Om mijn kennis te verbreden en nog beter in te kunnen spelen op de GIS-behoeften binnen ons bedrijf. Zo houd ik mij bezig met alle GIS-aspecten die spelen in ons werkveld. Dankzij de opleiding heb ik nu vaker een antwoord paraat op al die 'moeilijke' vragen van mijn collega's en zorg ik ervoor dat ze nog efficiënter kunnen werken", zegt hij lachend.

Veiliger en efficiënter werken

Fijne en nuttige opleiding

Martens en Van Oord heeft verschillende expertises, waarbij grondwerk een van de belangrijkste pijlers is. Dat varieert van droog grondverzet (verplaatsen van grond door uitgraving of ophoging) tot natuurontwikkeling, bouw- en woonrijp maken en dijkversterking. Ook baggerwerk, offshore-werkzaamheden en engineering horen tot het dienstenpakket. Dat alles vertaalt zich naar talloze projecten in binnen- en buitenland. Als 3D-ontwerper verzorgt Niels realistische projectsituaties waar de medewerkers in het veld hun voordeel mee kunnen doen. "Dat doe ik al zo'n elf jaar en met veel plezier. Het werk is gevarieerd en ik zit hier echt op mijn plek", zegt Niels.

Twee blokken
Invulvelden toevoegen

De opleiding duurt twaalf weken en is opgedeeld in twee blokken. Niels: "In het eerste blok ging het vooral om het leren hoe je data kunt omzetten naar informatieproducten die bruikbaar zijn binnen je organisatie. Daarbij gebruikmakend van verschillende ArcGIS-applicaties. Aan de hand van de opleiding heb ik bijvoorbeeld een handleiding gemaakt voor het gebruik van webmaps. Dit op basis van een StoryMap van Esri. In die StoryMap heb ik de webmap uitgelegd en interactief gemaakt door bepaalde kaarten in de StoryMap op te nemen. Deze heb ik ook gedeeld met mijn collega's en daar wordt zeker gebruik van gemaakt. In het tweede blok lag de focus op datagedreven werken, beheer en kwaliteit van data en mogelijkheden van opslag en toepassing van geo-data in werkprocessen. Onder andere ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro en ArcGIS FieldMaps kwamen aan bod. Alles bij elkaar weet ik nu nog beter en efficiënter in te spelen op de GIS-vragen die op me afkomen."

Kaarten interactief maken

De opgedane kennis komt goed van pas in de praktijk. Vanuit zijn vakgebied ziet Niels dat 3D in combinatie met geodataverwerking en -analyses onmisbaar is geworden. "Bijna al onze projecten hebben tegenwoordig een GIS-component. Zo gebruiken we sinds enkele jaren ArcGIS om informatie in kaart te brengen, zodat we weten waar er bijvoorbeeld bij een grondverzetproject op locatie kabels en leidingen liggen. Met deze kaarten vol informatie kunnen onze veldwerkers uit de voeten, maar het zijn vooral statische kaarten. Tijdens de ArcGIS Vakopleiding heb ik zoals gezegd geleerd om de kaarten interactief te maken. Zo wordt het meer dan een digitale 3D-tekening, en kunnen medewerkers via hun tablet of telefoon zo nodig informatie toevoegen. Op deze manier wordt het meer een werktool dan slechts een viewer."

Niels is blij dat hij de ArcGIS Vakopleiding heeft gevolgd om zodoende meer GIS-kennis op te doen. "Het was een fijne en vooral nuttige opleiding. Goed verzorgd ook. Ik heb er veel aan gehad. Sommige zaken waren mij al bekend, maar ik heb ook nieuwe dingen geleerd die ik nu in de praktijk kan toepassen. Niet alleen technische informatie, zoals het interactiever maken van 3D-kaarten, maar ook vaardigheden die je kunt benutten. Zoals je optimaal kunnen verdiepen in de materie en doorvragen als het nodig is. Leuk was ook dat ik de opleiding heb gevolgd met collega-cursisten van allerlei verschillende organisaties. Dat gaf een mooie wisselwerking en zorgde ervoor dat we ook kennis met elkaar konden uitwisselen. Er waren klassikale lessen en zelfstudie. Die balans was goed. Er was zeker wat zelfstudie nodig, maar alles wel in verhouding tot de uren die ik klassikaal volgde. Ook speelt mee welke kennis je al hebt van ArcGIS en hoe snel je bepaalde materie oppikt."

Niels van Loenhout

Een van de projecten waar Niels de opgedane 'interactieve' kennis tot uiting brengt is het project Inhaalslag Baggeren Vaarwegen in Noord-Brabant. Dit voert Martens en Van Oord uit in opdracht van het waterschap Brabantse Delta. "Hierbij vinden verschillende onderhoudsbaggerwerkzaamheden plaats in rivieren en kanalen. We moeten daarbij rekening houden met locaties in de vaarwegen waar zich niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, ofwel: ontplofbare oorlogsresten, bevinden. Met ArcGIS brengen we dit in kaart. Ik vertaal dit naar 3D-kaarten waarbij ik een deel van de data interactief en bewerkbaar maak voor de collega's ter plekke. Zo heb ik verschillende invulvelden gemaakt die door de collega’s buiten ingevuld kunnen worden. Met detectieapparatuur wordt duidelijk waar er mogelijk nog explosieven aanwezig zijn in de bodem. Daarna plaatsen we deze locaties in de GIS-kaart, met daarbij de beschikbare data, zoals waarschijnlijke diepteligging."

Meer informatie

Benieuwd wat de ArcGIS Vakopleiding voor uw carrière kan betekenen? Ga vrijblijvend met Esri Nederland in gesprek.

Martens en Van Oord
haalt meer waarde uit ArcGIS dankzij
ArcGIS Vakopleiding

Niels van Loenhout

Martens en Van Oord heeft verschillende expertises, waarbij grondwerk een van de belangrijkste pijlers is. Dat varieert van droog grondverzet (verplaatsen van grond door uitgraving of ophoging) tot natuurontwikkeling, bouw- en woonrijp maken en dijkversterking. Ook baggerwerk, offshore-werkzaamheden en engineering horen tot het dienstenpakket. Dat alles vertaalt zich naar talloze projecten in binnen- en buitenland. Als 3D-ontwerper verzorgt Niels realistische projectsituaties waar de medewerkers in het veld hun voordeel mee kunnen doen. "Dat doe ik al zo'n elf jaar en met veel plezier. Het werk is gevarieerd en ik zit hier echt op mijn plek", zegt Niels.

Niels vervolgt: "Als een collega zo’n punt benadert om te kijken of er echt nog een explosief aanwezig is, dan weet hij dankzij de GIS-kaart precies waar hij moet zoeken en welke informatie er beschikbaar is over dit mogelijke explosief. Als hij vervolgens iets aantreft, een stuk oud ijzer, een fiets, of inderdaad een explosief, kan hij in de lege invulvelden duidelijk maken wat hij heeft gevonden en wat er mee gebeurt. De collega Als hij vervolgens iets aantreft, een stuk oud ijzer, een fiets, of inderdaad een explosief, kan hij in de lege invulvelden duidelijk maken wat hij heeft gevonden en wat er mee gebeurt. De collega verandert daarmee ook de status van het punt van 'nog te benaderen' naar 'vrijgegeven'. Hiermee krijgt het punt op de kaart een andere kleur, zodat iedereen weet welke punten al gedaan zijn en nog benaderd moeten worden. Op deze manier kan het werk, mede dankzij ArcGIS veiliger en efficiënter gedaan worden."

Veiliger en efficiënter werken

Kaarten interactief maken

De opleiding duurt twaalf weken en is opgedeeld in twee blokken. Niels: "In het eerste blok ging het vooral om het leren hoe je data kunt omzetten naar informatieproducten die bruikbaar zijn binnen je organisatie. Daarbij gebruikmakend van verschillende ArcGIS-applicaties. Aan de hand van de opleiding heb ik bijvoorbeeld een handleiding gemaakt voor het gebruik van webmaps. Dit op basis van een StoryMap van Esri. In die StoryMap heb ik de webmap uitgelegd en interactief gemaakt door bepaalde kaarten in de StoryMap op te nemen. Deze heb ik ook gedeeld met mijn collega's en daar wordt zeker gebruik van gemaakt. In het tweede blok lag de focus op datagedreven werken, beheer en kwaliteit van data en mogelijkheden van opslag en toepassing van geo-data in werkprocessen. Onder andere ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro en ArcGIS FieldMaps kwamen aan bod. Alles bij elkaar weet ik nu nog beter en efficiënter in te spelen op de GIS-vragen die op me afkomen."

Fijne en nuttige opleiding

Martens en Van Oord in het Brabantse Oosterhout is al meer dan 35 jaar actief in grond-, weg- en waterbouw. Om werkzaamheden goed en efficiënt te kunnen uitvoeren, speelt geo-informatie een belangrijke rol. Dat belang neemt volgens Niels van Loenhout, 3D-ontwerper en -tekenaar bij Martens en Van Oord, alleen maar toe. Mede daarom nam hij in 2023 deel aan de ArcGIS Vakopleiding. "Om mijn kennis te verbreden en nog beter in te kunnen spelen op de GIS-behoeften binnen ons bedrijf. Zo houd ik mij bezig met alle GIS-aspecten die spelen in ons werkveld. Dankzij de opleiding heb ik nu vaker een antwoord paraat op al die 'moeilijke' vragen van mijn collega's en zorg ik ervoor dat ze nog efficiënter kunnen werken", zegt hij lachend.

Martens en Van Oord haalt meer waarde uit ArcGIS dankzij ArcGIS Vakopleiding

Meer informatie

Benieuwd wat de ArcGIS Vakopleiding voor uw carrière kan betekenen? Ga vrijblijvend met Esri Nederland in gesprek.

Een van de projecten waar Niels de opgedane 'interactieve' kennis tot uiting brengt is het project Inhaalslag Baggeren Vaarwegen in Noord-Brabant. Dit voert Martens en Van Oord uit in opdracht van het waterschap Brabantse Delta. "Hierbij vinden verschillende onderhoudsbaggerwerkzaamheden plaats in rivieren en kanalen. We moeten daarbij rekening houden met locaties in de vaarwegen waar zich niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, ofwel: ontplofbare oorlogsresten, bevinden. Met ArcGIS brengen we dit in kaart. Ik vertaal dit naar 3D-kaarten waarbij ik een deel van de data interactief en bewerkbaar maak voor de collega's ter plekke. Zo heb ik verschillende invulvelden gemaakt die door de collega’s buiten ingevuld kunnen worden. Met detectieapparatuur wordt duidelijk waar er mogelijk nog explosieven aanwezig zijn in de bodem. Daarna plaatsen we deze locaties in de GIS-kaart, met daarbij de beschikbare data, zoals waarschijnlijke diepteligging."

Invulvelden toevoegen

Niels is blij dat hij de ArcGIS Vakopleiding heeft gevolgd om zodoende meer GIS-kennis op te doen. "Het was een fijne en vooral nuttige opleiding. Goed verzorgd ook. Ik heb er veel aan gehad. Sommige zaken waren mij al bekend, maar ik heb ook nieuwe dingen geleerd die ik nu in de praktijk kan toepassen. Niet alleen technische informatie, zoals het interactiever maken van 3D-kaarten, maar ook vaardigheden die je kunt benutten. Zoals je optimaal kunnen verdiepen in de materie en doorvragen als het nodig is. Leuk was ook dat ik de opleiding heb gevolgd met collega-cursisten van allerlei verschillende organisaties. Dat gaf een mooie wisselwerking en zorgde ervoor dat we ook kennis met elkaar konden uitwisselen. Er waren klassikale lessen en zelfstudie. Die balans was goed. Er was zeker wat zelfstudie nodig, maar alles wel in verhouding tot de uren die ik klassikaal volgde. Ook speelt mee welke kennis je al hebt van ArcGIS en hoe snel je bepaalde materie oppikt."

Twee blokken

Tekst: Tekstschrijvers. Beeld: Petra Fotografie

De opgedane kennis komt goed van pas in de praktijk. Vanuit zijn vakgebied ziet Niels dat 3D in combinatie met geodataverwerking en -analyses onmisbaar is geworden. "Bijna al onze projecten hebben tegenwoordig een GIS-component. Zo gebruiken we sinds enkele jaren ArcGIS om informatie in kaart te brengen, zodat we weten waar er bijvoorbeeld bij een grondverzetproject op locatie kabels en leidingen liggen. Met deze kaarten vol informatie kunnen onze veldwerkers uit de voeten, maar het zijn vooral statische kaarten. Tijdens de ArcGIS Vakopleiding heb ik zoals gezegd geleerd om de kaarten interactief te maken. Zo wordt het meer dan een digitale 3D-tekening, en kunnen medewerkers via hun tablet of telefoon zo nodig informatie toevoegen. Op deze manier wordt het meer een werktool dan slechts een viewer."