Gijs Schulkes is accountmanager geo-informatie bij de gemeente Deventer en in die rol vakgroepcoördinator van de afdeling geo-informatie binnen het team Inrichting en Beheer Leefomgeving. Samen met collega’s werkte hij de afgelopen twee jaar aan de Digital Twin van Deventer. Hij noemt twee zaken als belangrijkste aanleiding om de Digital Twin te gaan ontwikkelen. Als eerste de maatschappelijke opgaven waar gemeenten mee te maken hebben. “De afgelopen jaren is er veel aandacht voor diverse maatschappelijke opgaven. De energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouw. Dat zijn voor een gemeente belangrijke opgaven om invulling aan te geven, want uiteindelijk landen die opgaven in je straten.”


De tweede trigger voor de Digital Twin was een workshop. “Enkele jaren geleden volgden we de workshop ‘Datastrategie voor een slimme stad’, georganiseerd door Esri Nederland. Hierin werd gekeken naar de kansen van analyseren en scenario’s schetsen aan de hand van locatiedata. Deze twee sporen zorgde ervoor dat de aanzet tot de Digital Twin bij ons een stroomversnelling raakte. Want die maatschappelijke opgaven zijn allemaal met elkaar verbonden, en dus ultieme voorbeelden waarbij een grote hoeveelheid datasets bij elkaar moet komen om er invulling aan te geven.” Daarbij was het idee van de Digital Twin volgens Gijs niet van de grond gekomen zonder de Programmamanger Leefomgeving, Richard van Hout. “Richard was van begin af aan een voorstander van het gebruik van data voor scenariodenken. Zo iemand heb je nodig.”

Heeft uw organisatie ook plannen om te starten met een Digital Twin? Gijs heeft een aantal tips voor een succesvolle start:

 • “Begin met de vraag: voor wie maak ik dit en wat levert het op? In plaats van alle data in een model te laden om daarna te kijken wat je ermee gaat doen, want dan verzuip je.”
 • “Zorg dat je je data zo inricht dat je het niet eenmalig ophaalt bij de bron, maar dat dit gescheduled gebeurt, zodat de Digital Twin altijd up-to-date blijft.”
 • “Maak goede afspraken met externe leveranciers van data om toegang te krijgen tot hun API’s.”
 • “Het is belangrijker dat je gebruikers iets met de Digital Twin kunnen, dan dat het er mooi uitziet. Wij richten ons niet op een hyperrealistische weergave, maar willen dat het goed gebruikt kan worden.”
 • “Esri heeft al veel webscenelayers beschikbaar die je zo kunt gebruiken, denk aan gebouwen, verkeersborden, de BGT en de BAG. Maak hier slim gebruik van.”
 • “Zorg dat je binnen je geo-informatieteam de competenties hebt om deze toepassing te bouwen en onderhouden.”
6 tips voor het starten met een Digital Twin

De Digital Twin van Deventer wordt voor diverse projecten gebruikt. Eén daarvan is Stadscampus De Kien. In Stadscampus De Kien werken ondernemers, onderwijs, gemeente en provincie de komende jaren samen aan een bruisende en dynamische plek in Deventer, waar elke student en jonge professional wil wonen en werken.

Een ander project is de Fieldlab Go Ahead Eagles, waarbij diverse partijen de handen ineen hebben geslagen om van de Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles, het duurzaamste stadion van Nederland te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de relevante data uit de Digital Twin Deventer. Het stadion moet daarbij niet alleen een voorbeeld worden voor andere stadions in Nederland, maar wordt op het gebied van duurzaamheid een uithangbord voor de hele stad.


“Wanneer we aan een project werken waarbij de Digital Twin gebruikt wordt, kunnen we een klein stukje uit de Digital Twin halen en hier een weergavelaag van beschikbaar maken voor de betrokken partijen. De data die we niet willen delen houden we afgesloten.”

Door het gebruik van open standaarden kan de Digital Twin breed worden gedeeld. Daarbij hoopt Gijs dat op termijn alle medewerkers van de gemeente Deventer met de Digital Twin gaan werken en het model optimaal kunnen inzetten voor hun eigen werkprocessen. “Als we met de Digital Twin een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven die nu spelen, dan realiseren we een mooie leefomgeving voor onze kinderen de komende jaren.”

We worstelen een beetje met het vraagstuk welke data openbaar moet zijn en welke niet. Ons standpunt daarin is: ‘openbaar, tenzij…’ maar we delen natuurlijk niet alleen eigen data in de Digital Twin, maar ook van andere partijen. Woningcorporaties en nutsbedrijven zijn niet altijd even happig op het openbaar delen van data van hun strategische plannen.” 

De kracht van het model zit hem volgens Gijs in de mogelijkheid om voor verschillende assets aan de knoppen te kunnen draaien. 

Stadscampus de Kien & 
Fieldlab Go Ahead Eagles
Op weg naar breder gebruik
De Digital Twin op bestuurlijk niveau

Een van de uitdagingen waar het geoteam met de Digital Twin mee te maken heeft, is het meekrijgen van de organisatie. Gijs merkt dat de term datagedreven werken steeds meer valt binnen de gemeente. Maar nog lang niet iedereen is al zover. Gijs: “Er werken zo’n 900 mensen bij de gemeente Deventer. Zeg dat 100 daarvan al enthousiast zijn over de mogelijkheden van de Digital Twin, dan zijn er nog heel veel anderen die mee moeten. Zeker 80% van de medewerkers binnen de gemeente doet iets met locatiedata. Ook binnen thema’s waar je het niet direct verwacht.” Hij ziet in de Digital Twin het ideale instrument om mensen hier nog meer van te overtuigen. “De Digital Twin is een erg toegankelijke tool, want je ziet in één oogopslag wat er allemaal in zit en raakt direct enthousiast. Je kunt er goed mee inzichtelijk maken wat datagedreven werken precies inhoudt.”

Daarbij is het ook van belang dat de gemeente op bestuurlijk niveau de kracht inziet van de Digital Twin. Temeer omdat het in orde maken en houden van de data en de technologie ook een financiële uitdaging is. “Uiteindelijk moeten niet alleen geo-

medewerkers met de Digital Twin kunnen werken. Juist voor besluitvorming biedt het een schat aan informatie waarmee je op basis van data onderbouwde beslissingen kan nemen. We hebben de Digital Twin al gepresenteerd aan het bestuur om deze mogelijkheden te tonen en willen dit nog breder uitrollen in de gemeente.”


Een andere toepassing die Gijs aan de Digital Twin wil toevoegen is het gebruik van sensordata. “We gebruiken in Deventer steeds meer sensoren. Onder andere in het verkeer, voor parkeren en bijvoorbeeld in ondergrondse afvalcontainers. Momenteel zijn we aan het kijken hoe we deze sensordata realtime kunnen toevoegen aan de Digital Twin, zodat je hier altijd op kunt zien wat de huidige parkeersituatie is, of welke afvalbakken vol zijn.” Maar ook afdelingen waarvan je het niet direct verwacht zijn gebaat bij de Digital Twin, legt Gijs uit. “Uiteindelijk is met een Digital Twin van de gemeente veel meer mogelijk dan veel mensen denken. Zo kan de Digital Twin ook ingezet worden bij het maken van beleid. Dat gebeurt nu nog vrij weinig. Hier ligt de uitdaging om medewerkers mee te nemen in deze ontwikkeling. Want zij moeten het ook onderhouden en gebruiken.”

Aan de basis van de Digital Twin Deventer stonden drie typen assets: groen, wegen en riolering. Gijs: “Dat zijn voor de gemeente de belangrijkste drie. Want als het riool vervangen moet worden, moet heel de straat op de schop.” Vervolgens werd de Digital Twin uitgebreid met andere data. Dit bleek wel een uitdaging. “Alleen al bij beheer openbare ruimte hebben we te maken met 15 verschillende beheersystemen, welke als SaaS-oplossing draaien bij leveranciers. Ook leveren externe partijen zoals nutsbedrijven en woningbouwcoöperaties data aan. Samen met collega Jan van Prooije hebben we gekeken hoe we  integraal konden gaan werken in de Digital Twin en niet meer vanuit verschillende beheersystemen. Standaardisatie van gegevens en uitwisseling is daarbij belangrijk. Dat was lastig, want sommige leveranciers leverde nog geen API’s. In de beginfase hebben we veel gesprekken gevoerd met leveranciers en ze gevraagd of ze dat voor ons wilden ontwikkelen,” vertelt Gijs.

Verschillende databronnen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ArcGIS en Digital Twin? Stuur een bericht naar contact@esri.nl. We gaan graag met u in gesprek!

Petra Fotografie

Willemijn Ruissen

Het verzamelen van data omvat volgens Gijs meer dan het registreren van objecten in de openbare ruimte. “We registreren niet alleen concrete informatie in de fysieke leefomgeving, zoals begraafplaatsen en speeltuinen, maar ook statistische informatie. Hoe is de bevolkingssamenstelling van een wijk? Maar ook het opnemen van meldingen in de openbare ruimte. Dat is nuttige informatie om allerlei analyses op los te laten,” legt Gijs uit. Het maken van analyses en scenario’s is volgens Gijs dan ook de grote meerwaarde van de Digital Twin. “We zitten nog in de ontwikkelfase van de Digital Twin. De basis staat en we kunnen er zelf inmiddels mee overweg. Maar de Digital Twin wordt pas echt interessant wanneer je situaties gaat analyseren. We zijn nu samen met Tauw aan het kijken of we met Tygron bepaalde scenario’s kunnen berekenen. Bijvoorbeeld: als we in een bepaald gebied in plaats van gazons wadi’s aanleggen (groengebieden die regenwater filteren en opslaan) en we laten daar neerslag vallen, beperkt dat dan de wateroverlast in tuinen of woningen bij hevige neerslag? Dat zijn nu mogelijkheden waar we op in willen zetten.”

Meer mogelijkheden dan verwacht
De gemeente Deventer pakt maatschappelijke opgaven aan met Digital Twin

De gemeente Deventer staat, net als vele andere overheidsinstanties, voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving. Om de maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken integraal te kunnen benaderen, werkt de gemeente aan een Digital Twin van Deventer: een digitale variant van de fysieke leefomgeving in 3D. Het geoteam ziet de Digital Twin als het ideale middel om de hele organisatie enthousiast te krijgen over datagedreven werken. 

Een van de uitdagingen waar het geoteam met de Digital Twin mee te maken heeft, is het meekrijgen van de organisatie. Gijs merkt dat de term datagedreven werken steeds meer valt binnen de gemeente. Maar nog lang niet iedereen is al zover. Gijs: “Er werken zo’n 900 mensen bij de gemeente Deventer. Zeg dat 100 daarvan al enthousiast zijn over de mogelijkheden van de Digital Twin, dan zijn er nog heel veel anderen die mee moeten. Zeker 80% van de medewerkers binnen de gemeente doet iets met locatiedata. Ook binnen thema’s waar je het niet direct verwacht.” Hij ziet in de Digital Twin het ideale instrument om mensen hier nog meer van te overtuigen. “De Digital Twin is een erg toegankelijke tool, want je ziet in één oogopslag wat er allemaal in zit en raakt direct enthousiast. Je kunt er goed mee inzichtelijk maken wat datagedreven werken precies inhoudt.”

Daarbij is het ook van belang dat de gemeente op bestuurlijk niveau de kracht inziet van de Digital Twin. Temeer omdat het in orde maken en houden van de data en de technologie ook een financiële uitdaging is. “Uiteindelijk moeten niet alleen geo-

De Digital Twin op bestuurlijk niveau

Een andere toepassing die Gijs aan de Digital Twin wil toevoegen is het gebruik van sensordata. “We gebruiken in Deventer steeds meer sensoren. Onder andere in het verkeer, voor parkeren en bijvoorbeeld in ondergrondse afvalcontainers. Momenteel zijn we aan het kijken hoe we deze sensordata realtime kunnen toevoegen aan de Digital Twin, zodat je hier altijd op kunt zien wat de huidige parkeersituatie is, of welke afvalbakken vol zijn.” Maar ook afdelingen waarvan je het niet direct verwacht zijn gebaat bij de Digital Twin, legt Gijs uit. “Uiteindelijk is met een Digital Twin van de gemeente veel meer mogelijk dan veel mensen denken. Zo kan de Digital Twin ook ingezet worden bij het maken van beleid. Dat gebeurt nu nog vrij weinig. Hier ligt de uitdaging om medewerkers mee te nemen in deze ontwikkeling. Want zij moeten het ook onderhouden en gebruiken.”

Het verzamelen van data omvat volgens Gijs meer dan het registreren van objecten in de openbare ruimte. “We registreren niet alleen concrete informatie in de fysieke leefomgeving, zoals begraafplaatsen en speeltuinen, maar ook statistische informatie. Hoe is de bevolkingssamenstelling van een wijk? Maar ook het opnemen van meldingen in de openbare ruimte. Dat is nuttige informatie om allerlei analyses op los te laten,” legt Gijs uit. Het maken van analyses en scenario’s is volgens Gijs dan ook de grote meerwaarde van de Digital Twin. “We zitten nog in de ontwikkelfase van de Digital Twin. De basis staat en we kunnen er zelf inmiddels mee overweg. Maar de Digital Twin wordt pas echt interessant wanneer je situaties gaat analyseren. We zijn nu samen met Tauw aan het kijken of we met Tygron bepaalde scenario’s kunnen berekenen. Bijvoorbeeld: als we in een bepaald gebied in plaats van gazons wadi’s aanleggen (groengebieden die regenwater filteren en opslaan) en we laten daar neerslag vallen, beperkt dat dan de wateroverlast in tuinen of woningen bij hevige neerslag? Dat zijn nu mogelijkheden waar we op in willen zetten.”

Meer mogelijkheden dan verwacht

De Digital Twin van Deventer wordt voor diverse projecten gebruikt. Eén daarvan is Stadscampus De Kien. In Stadscampus De Kien werken ondernemers, onderwijs, gemeente en provincie de komende jaren samen aan een bruisende en dynamische plek in Deventer, waar elke student en jonge professional wil wonen en werken.

Een ander project is de Fieldlab Go Ahead Eagles, waarbij diverse partijen de handen ineen hebben geslagen om van de Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles, het duurzaamste stadion van Nederland te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de relevante data uit de Digital Twin Deventer. Het stadion moet daarbij niet alleen een voorbeeld worden voor andere stadions in Nederland, maar wordt op het gebied van duurzaamheid een uithangbord voor de hele stad.

Stadscampus de Kien & 
Fieldlab Go Ahead Eagles

Heeft uw organisatie ook plannen om te starten met een Digital Twin? Gijs heeft een aantal tips voor een succesvolle start:

 • “Begin met de vraag: voor wie maak ik dit en wat levert het op? In plaats van alle data in een model te laden om daarna te kijken wat je ermee gaat doen, want dan verzuip je.”
 • “Zorg dat je je data zo inricht dat je het niet eenmalig ophaalt bij de bron, maar dat dit gescheduled gebeurt, zodat de Digital Twin altijd up-to-date blijft.”
 • “Maak goede afspraken met externe leveranciers van data om toegang te krijgen tot hun API’s.”
 • “Het is belangrijker dat je gebruikers iets met de Digital Twin kunnen, dan dat het er mooi uitziet. Wij richten ons niet op een hyperrealistische weergave, maar willen dat het goed gebruikt kan worden.”
 • “Esri heeft al veel webscenelayers beschikbaar die je zo kunt gebruiken, denk aan gebouwen, verkeersborden, de BGT en de BAG. Maak hier slim gebruik van.”
 • “Zorg dat je binnen je geo-informatieteam de competenties hebt om deze toepassing te bouwen en onderhouden.”
6 tips voor het starten met een Digital Twin


“Wanneer we aan een project werken waarbij de Digital Twin gebruikt wordt, kunnen we een klein stukje uit de Digital Twin halen en hier een weergavelaag van beschikbaar maken voor de betrokken partijen. De data die we niet willen delen houden we afgesloten.”

Door het gebruik van open standaarden kan de Digital Twin breed worden gedeeld. Daarbij hoopt Gijs dat op termijn alle medewerkers van de gemeente Deventer met de Digital Twin gaan werken en het model optimaal kunnen inzetten voor hun eigen werkprocessen. “Als we met de Digital Twin een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven die nu spelen, dan realiseren we een mooie leefomgeving voor onze kinderen de komende jaren.”

We worstelen een beetje met het vraagstuk welke data openbaar moet zijn en welke niet. Ons standpunt daarin is: ‘openbaar, tenzij…’ maar we delen natuurlijk niet alleen eigen data in de Digital Twin, maar ook van andere partijen. Woningcorporaties en nutsbedrijven zijn niet altijd even happig op het openbaar delen van data van hun strategische plannen.” 

De kracht van het model zit hem volgens Gijs in de mogelijkheid om voor verschillende assets aan de knoppen te kunnen draaien. 

Op weg naar breder gebruik

medewerkers met de Digital Twin kunnen werken. Juist voor besluitvorming biedt het een schat aan informatie waarmee je op basis van data onderbouwde beslissingen kan nemen. We hebben de Digital Twin al gepresenteerd aan het bestuur om deze mogelijkheden te tonen en willen dit nog breder uitrollen in de gemeente.”


Aan de basis van de Digital Twin Deventer stonden drie typen assets: groen, wegen en riolering. Gijs: “Dat zijn voor de gemeente de belangrijkste drie. Want als het riool vervangen moet worden, moet heel de straat op de schop.” Vervolgens werd de Digital Twin uitgebreid met andere data. Dit bleek wel een uitdaging. “Alleen al bij beheer openbare ruimte hebben we te maken met 15 verschillende beheersystemen, welke als SaaS-oplossing draaien bij leveranciers. Ook leveren externe partijen zoals nutsbedrijven en woningbouwcoöperaties data aan. Samen met collega Jan van Prooije hebben we gekeken hoe we  integraal konden gaan werken in de Digital Twin en niet meer vanuit verschillende beheersystemen. Standaardisatie van gegevens en uitwisseling is daarbij belangrijk. Dat was lastig, want sommige leveranciers leverde nog geen API’s. In de beginfase hebben we veel gesprekken gevoerd met leveranciers en ze gevraagd of ze dat voor ons wilden ontwikkelen,” vertelt Gijs.

Verschillende databronnen

Gijs Schulkes is accountmanager geo-informatie bij de gemeente Deventer en in die rol vakgroepcoördinator van de afdeling geo-informatie binnen het team Inrichting en Beheer Leefomgeving. Samen met collega’s werkte hij de afgelopen twee jaar aan de Digital Twin van Deventer. Hij noemt twee zaken als belangrijkste aanleiding om de Digital Twin te gaan ontwikkelen. Als eerste de maatschappelijke opgaven waar gemeenten mee te maken hebben. “De afgelopen jaren is er veel aandacht voor diverse maatschappelijke opgaven. De energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouw. Dat zijn voor een gemeente belangrijke opgaven om invulling aan te geven, want uiteindelijk landen die opgaven in je straten.”

De tweede trigger voor de Digital Twin was een workshop. “Enkele jaren geleden volgden we vanuit Esri de workshop ‘Datastrategie voor een slimme stad’, waarin werd gekeken naar de kansen van analyseren en scenario’s schetsen aan de hand van locatiedata. Deze twee sporen zorgde ervoor dat de aanzet tot de Digital Twin bij ons een stroomversnelling raakte. Want die maatschappelijke opgaven zijn allemaal met elkaar verbonden, en dus ultieme voorbeelden waarbij een grote hoeveelheid datasets bij elkaar moet komen om er invulling aan te geven.” Daarbij was het idee van de Digital Twin volgens Gijs niet van de grond gekomen zonder de Programmamanger Leefomgeving, Richard van Hout. “Richard was van begin af aan een voorstander van het gebruik van data voor scenariodenken. Zo iemand heb je nodig.”

De gemeente Deventer staat, net als vele andere overheidsinstanties, voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving. Om de maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken integraal te kunnen benaderen, werkt de gemeente aan een Digital Twin van Deventer: een digitale variant van de fysieke leefomgeving in 3D. Het geoteam ziet de Digital Twin als het ideale middel om de hele organisatie enthousiast te krijgen over datagedreven werken. 

De gemeente Deventer pakt maatschappelijke opgaven aan met Digital Twin

Petra Fotografie

Willemijn Ruissen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ArcGIS en Digital Twin? Stuur een bericht naar contact@esri.nl. We gaan graag met u in gesprek!