beschermen
en
met drones  
Weidevogels
traceren

Het aantal weidevogels wordt steeds kleiner. Zo is het aantal grutto’s sinds 2000 bijna gehalveerd tot minder dan 30.000 broedende paren. Daarom gaat de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) namens de provincie Utrecht proactief broedende weidevogels beschermen...

“Door de grote hoeveelheden weilanden is het inspecteren op broednesten van weidevogels haast niet te doen en anders heel arbeidsintensief en kostbaar”, vertelt Atze. “De nesten zitten onder het maaiveld. Soms heb je geluk en zie je op één plek weidevogels af en aan vliegen, maar in de meeste gevallen weet je niet óf en waar er nesten zitten. Daarom gingen we eigenlijk alleen af op meldingen. Met drones is het mogelijk een infrarood warmtebeeld te maken, waarop de nesten in een oogopslag zichtbaar worden. Dankzij drone mapping kunnen we de broedende weidevogels dus proactief in kaart brengen én beschermen door boeren te waarschuwen niet te maaien. In totaal gaat het om 5.500 hectare landbouwgrond die we met deze methode nu wel snel en efficiënt kunnen inspecteren. Als we dit handmatig zouden controleren, dan zou dit ongeveer 1350 manuren kosten. En dankzij Esri’s Deep Learning-technologie kunnen we straks de warmtebeelden van broedende weidevogels steeds beter onderscheiden van die van bijvoorbeeld hazen of andere dieren.”

Invoer planregistratie in ArcGIS

Esri’s innovatiesprint

Van Rijn en Van Loon hopen dat ook andere provincies de planregistratie Wonen gaan gebruiken. “Wij willen ze daarbij ondersteunen. Voorwaarde is wel dat ze gebruik maken van ArcGIS. Het voordeel is dat we dan in het hele land hetzelfde registratiesysteem en dus ook datamodel hanteren.”

Andere provincies welkom
Zelf oplossingen configureren
Dezelfde actuele gegevens
Overzicht van bouwplannen

Van Loon: “De data en informatie over de plancapaciteit gebruiken we ook in gesprekken met woningbouwregio’s en gemeenten over hun bouwplannen. We kijken dan allemaal naar dezelfde kaart en de meest actuele gegevens. Dat voorkomt misverstanden en het heen en weer sturen van allerlei verschillende bestandjes.” Grote uitdaging was wel om iedere stakeholder de juiste toegangsrechten te geven. Van Rijn: “Soms wil een gemeente alleen zelf toegang tot een bouwplan en deze nog niet delen, bijvoorbeeld vanwege grondposities; soms is juist het delen van gegevens van groot belang, gezien de gevolgen van een bouwplan voor andere regio’s. De planregistratie Wonen biedt veel mogelijkheden voor overleg en samenwerking tussen gemeenten, regio’s en provincie.”

Om te komen tot een meer dynamische en interactieve planregistratie van de woningbouwcapaciteit voerden Van Loon en Van Rijn samen met Esri Nederland een innovatiesprint uit. Die resulteerde in een ArcGIS Hub. “Het streven was om binnen de ruime standaardfunctionaliteit van ArcGIS een oplossing te configureren. Een specifieke wens was om de een-op-veel relatie tussen plangebied en woningbouw voor meerdere jaren te laten invullen. Dit bleek echter niet in de standaardfunctionaliteit te passen van ArcGIS. Esri heeft ons bij de ontwikkeling van de app en de koppeling aan ArcGIS geholpen.”

Omdat gebruik wordt gemaakt van het open platform van ArcGIS is de planregistratie-configuratie eigendom van de provincies. Van Loon: “ArcGIS biedt alle mogelijkheden om zelf oplossingen te configureren. We kunnen dus snel inspelen op wensen van andere provincies, gemeenten en bouwregio’s. We zullen de planregistratie dus blijven ontwikkelen, en bijvoorbeeld nieuwe dashboards toevoegen. Op termijn kunnen we de informatie ook gebruiken voor een interactieve geoplanner waarmee we de gevolgen van variabelen als stankcirkels of snelwegen voor de woningbouw inzichtelijk maken.”

Ook is de invoer van de bouwplannen door gemeenten en woningbouwregio’s verder geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Want de gemeenten en bouwregio’s vullen zelf het registratiesysteem in. Dat doen ze door op hun eigen pagina woningbouwplannen in te tekenen op kaarten, informatie toe te voegen en een gedetailleerde planning in te vullen. Van Rijn: “Vervolgens laten we daar als provincies allerlei analyses op los en voegen die toe. Gemeenten en regio’s krijgen zo beter inzicht in, en meer overzicht van, hun bouwplannen en waar de uitdagingen liggen. Dat maakt sturing op beleidsdoelen veel beter mogelijk.”

Meer informatie

Tijdens de Esri GIS Tech 2020 presenteerde de Provincie Utrecht over de woningbouwopgave. Bekijk de video hier.

Provincie Utrecht

Tekstschrijvers.nl

Een drone brengt de nesten van weidevogels in weilanden in kaart. Zijn er nesten, dan mogen boeren niet maaien. “Zonder drone mapping en ArcGIS is het niet mogelijk vele duizenden hectaren weiland te inspecteren en de beelden vervolgens te analyseren en te delen”, vertelt Atze Witteveen, GIS-specialist van de RUD. Hij ziet nog veel meer mogelijkheden voor het laagdrempelig gebruik van drones. 

Invoer planregistratie in ArcGIS

Van Rijn en Van Loon hopen dat ook andere provincies de planregistratie Wonen gaan gebruiken. “Wij willen ze daarbij ondersteunen. Voorwaarde is wel dat ze gebruik maken van ArcGIS. Het voordeel is dat we dan in het hele land hetzelfde registratiesysteem en dus ook datamodel hanteren.”

Andere provincies welkom

Van Loon: “De data en informatie over de plancapaciteit gebruiken we ook in gesprekken met woningbouwregio’s en gemeenten over hun bouwplannen. We kijken dan allemaal naar dezelfde kaart en de meest actuele gegevens. Dat voorkomt misverstanden en het heen en weer sturen van allerlei verschillende bestandjes.” Grote uitdaging was wel om iedere stakeholder de juiste toegangsrechten te geven. Van Rijn: “Soms wil een gemeente alleen zelf toegang tot een bouwplan en deze nog niet delen, bijvoorbeeld vanwege grondposities; soms is juist het delen van gegevens van groot belang, gezien de gevolgen van een bouwplan voor andere regio’s. De planregistratie Wonen biedt veel mogelijkheden voor overleg en samenwerking tussen gemeenten, regio’s en provincie.”

Dezelfde actuele gegevens
Esri’s innovatiesprint
Zelf oplossingen configureren
Overzicht van bouwplannen

“Door de grote hoeveelheden weilanden is het inspecteren op broednesten van weidevogels haast niet te doen en anders heel arbeidsintensief en kostbaar”, vertelt Atze. “De nesten zitten onder het maaiveld. Soms heb je geluk en zie je op één plek weidevogels af en aan vliegen, maar in de meeste gevallen weet je niet óf en waar er nesten zitten. Daarom gingen we eigenlijk alleen af op meldingen. Met drones is het mogelijk een infrarood warmtebeeld te maken, waarop de nesten in een oogopslag zichtbaar worden. Dankzij drone mapping kunnen we de broedende weidevogels dus proactief in kaart brengen én beschermen door boeren te waarschuwen niet te maaien. In totaal gaat het om 5.500 hectare landbouwgrond die we met deze methode nu wel snel en efficiënt kunnen inspecteren. Als we dit handmatig zouden controleren, dan zou dit ongeveer 1350 manuren kosten. En dankzij Esri’s Deep Learning-technologie kunnen we straks de warmtebeelden van broedende weidevogels steeds beter onderscheiden van die van bijvoorbeeld hazen of andere dieren.”

ArcGIS als interactieve feitenbasis voor gesprek over bouwplannen

Provinciale planregistratie Wonen

Provincie Utrecht

Tekstschrijvers.nl

Meer informatie

Tijdens de Esri GIS Tech 2020 presenteerde de Provincie Utrecht over de woningbouwopgave. Bekijk de video hier.

Omdat gebruik wordt gemaakt van het open platform van ArcGIS is de planregistratie-configuratie eigendom van de provincies. Van Loon: “ArcGIS biedt alle mogelijkheden om zelf oplossingen te configureren. We kunnen dus snel inspelen op wensen van andere provincies, gemeenten en bouwregio’s. We zullen de planregistratie dus blijven ontwikkelen, en bijvoorbeeld nieuwe dashboards toevoegen. Op termijn kunnen we de informatie ook gebruiken voor een interactieve geoplanner waarmee we de gevolgen van variabelen als stankcirkels of snelwegen voor de woningbouw inzichtelijk maken.”

Om te komen tot een meer dynamische en interactieve planregistratie van de woningbouwcapaciteit voerden Van Loon en Van Rijn samen met Esri Nederland een innovatiesprint uit. Die resulteerde in een ArcGIS Hub. “Het streven was om binnen de ruime standaardfunctionaliteit van ArcGIS een oplossing te configureren. Een specifieke wens was om de een-op-veel relatie tussen plangebied en woningbouw voor meerdere jaren te laten invullen. Dit bleek echter niet in de standaardfunctionaliteit te passen van ArcGIS. Esri heeft ons bij de ontwikkeling van de app en de koppeling aan ArcGIS geholpen.”

Ook is de invoer van de bouwplannen door gemeenten en woningbouwregio’s verder geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Want de gemeenten en bouwregio’s vullen zelf het registratiesysteem in. Dat doen ze door op hun eigen pagina woningbouwplannen in te tekenen op kaarten, informatie toe te voegen en een gedetailleerde planning in te vullen. Van Rijn: “Vervolgens laten we daar als provincies allerlei analyses op los en voegen die toe. Gemeenten en regio’s krijgen zo beter inzicht in, en meer overzicht van, hun bouwplannen en waar de uitdagingen liggen. Dat maakt sturing op beleidsdoelen veel beter mogelijk.”

Een drone brengt de nesten van weidevogels in weilanden in kaart. Zijn er nesten, dan mogen boeren niet maaien. “Zonder drone mapping en ArcGIS is het niet mogelijk vele duizenden hectaren weiland te inspecteren en de beelden vervolgens te analyseren en te delen”, vertelt Atze Witteveen, GIS-specialist van de RUD. Hij ziet nog veel meer mogelijkheden voor het laagdrempelig gebruik van drones.