Digitalisering en slim gebruik van data spelen een cruciale rol bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, energietransitie, dijkverzwaring en het tekort aan woningen. Voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland reden om samen de planregistratie Wonen te ontwikkelen. “Eigenlijk hebben we de al bestaande planmonitor Wonen doorontwikkeld”, vertellen Niels van Rijn, data analist Wonen van de provincie Zuid-Holland, en Jesper van Loon, strategisch adviseur omgevingsinformatie bij Provincie Utrecht. “Zo gebruiken we de data die gemeenten invoeren nu ook voor dashboards met allerlei overzichten, bijvoorbeeld de plannen per woningtype en de planstatus.”

Invoer planregistratie in ArcGIS

Esri’s innovatiesprint

Van Rijn en Van Loon hopen dat ook andere provincies de planregistratie Wonen gaan gebruiken. “Wij willen ze daarbij ondersteunen. Voorwaarde is wel dat ze gebruik maken van ArcGIS. Het voordeel is dat we dan in het hele land hetzelfde registratiesysteem en dus ook datamodel hanteren.”

Andere provincies welkom
Zelf oplossingen configureren
Dezelfde actuele gegevens
Overzicht van bouwplannen

ArcGIS als interactieve feitenbasis voor gesprek over bouwplannen

Van Loon: “De data en informatie over de plancapaciteit gebruiken we ook in gesprekken met woningbouwregio’s en gemeenten over hun bouwplannen. We kijken dan allemaal naar dezelfde kaart en de meest actuele gegevens. Dat voorkomt misverstanden en het heen en weer sturen van allerlei verschillende bestandjes.” Grote uitdaging was wel om iedere stakeholder de juiste toegangsrechten te geven. Van Rijn: “Soms wil een gemeente alleen zelf toegang tot een bouwplan en deze nog niet delen, bijvoorbeeld vanwege grondposities; soms is juist het delen van gegevens van groot belang, gezien de gevolgen van een bouwplan voor andere regio’s. De planregistratie Wonen biedt veel mogelijkheden voor overleg en samenwerking tussen gemeenten, regio’s en provincie.”

Om te komen tot een meer dynamische en interactieve planregistratie van de woningbouwcapaciteit voerden Van Loon en Van Rijn samen met Esri Nederland een innovatiesprint uit. Die resulteerde in een ArcGIS Hub. “Het streven was om binnen de ruime standaardfunctionaliteit van ArcGIS een oplossing te configureren. Een specifieke wens was om de een-op-veel relatie tussen plangebied en woningbouw voor meerdere jaren te laten invullen. Dit bleek echter niet in de standaardfunctionaliteit te passen van ArcGIS. Esri heeft ons bij de ontwikkeling van de app en de koppeling aan ArcGIS geholpen.”

Provinciale planregistratie Wonen

Omdat gebruik wordt gemaakt van het open platform van ArcGIS is de planregistratie-configuratie eigendom van de provincies. Van Loon: “ArcGIS biedt alle mogelijkheden om zelf oplossingen te configureren. We kunnen dus snel inspelen op wensen van andere provincies, gemeenten en bouwregio’s. We zullen de planregistratie dus blijven ontwikkelen, en bijvoorbeeld nieuwe dashboards toevoegen. Op termijn kunnen we de informatie ook gebruiken voor een interactieve geoplanner waarmee we de gevolgen van variabelen als stankcirkels of snelwegen voor de woningbouw inzichtelijk maken.”

Ook is de invoer van de bouwplannen door gemeenten en woningbouwregio’s verder geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Want de gemeenten en bouwregio’s vullen zelf het registratiesysteem in. Dat doen ze door op hun eigen pagina woningbouwplannen in te tekenen op kaarten, informatie toe te voegen en een gedetailleerde planning in te vullen. Van Rijn: “Vervolgens laten we daar als provincies allerlei analyses op los en voegen die toe. Gemeenten en regio’s krijgen zo beter inzicht in, en meer overzicht van, hun bouwplannen en waar de uitdagingen liggen. Dat maakt sturing op beleidsdoelen veel beter mogelijk.”

Meer informatie

Tijdens de Esri GIS Tech 2020 presenteerde de Provincie Utrecht over de woningbouwopgave. Bekijk de video hier.

Provincie Utrecht

Tekstschrijvers.nl

Het landelijk programma Woningbouw zet in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Een enorme bouwopgave waarbij samenwerking tussen provincies, gemeenten, bouwregio’s, het Rijk en andere stakeholders succesbepalend zijn. Ondersteund door Esri Nederland en gebruikmakend van de integratiemogelijkheden van ArcGIS, ontwikkelden de provincies Utrecht en Zuid-Holland de nieuwe Planregistratie Wonen. “Daarmee maken we in een aantrekkelijke informatievorm inzichtelijk wat de actuele bouwplannen van gemeenten zijn, of we op schema liggen en waar de uitdagingen zitten.”

Invoer planregistratie in ArcGIS

Van Rijn en Van Loon hopen dat ook andere provincies de planregistratie Wonen gaan gebruiken. “Wij willen ze daarbij ondersteunen. Voorwaarde is wel dat ze gebruik maken van ArcGIS. Het voordeel is dat we dan in het hele land hetzelfde registratiesysteem en dus ook datamodel hanteren.”

Andere provincies welkom

Van Loon: “De data en informatie over de plancapaciteit gebruiken we ook in gesprekken met woningbouwregio’s en gemeenten over hun bouwplannen. We kijken dan allemaal naar dezelfde kaart en de meest actuele gegevens. Dat voorkomt misverstanden en het heen en weer sturen van allerlei verschillende bestandjes.” Grote uitdaging was wel om iedere stakeholder de juiste toegangsrechten te geven. Van Rijn: “Soms wil een gemeente alleen zelf toegang tot een bouwplan en deze nog niet delen, bijvoorbeeld vanwege grondposities; soms is juist het delen van gegevens van groot belang, gezien de gevolgen van een bouwplan voor andere regio’s. De planregistratie Wonen biedt veel mogelijkheden voor overleg en samenwerking tussen gemeenten, regio’s en provincie.”

Dezelfde actuele gegevens
Esri’s innovatiesprint
Zelf oplossingen configureren
Overzicht van bouwplannen

Digitalisering en slim gebruik van data spelen een cruciale rol bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, energietransitie, dijkverzwaring en het tekort aan woningen. Voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland reden om samen de planregistratie Wonen te ontwikkelen. “Eigenlijk hebben we de al bestaande planmonitor Wonen doorontwikkeld”, vertellen Niels van Rijn, data analist Wonen van de provincie Zuid-Holland, en Jesper van Loon, strategisch adviseur omgevingsinformatie bij Provincie Utrecht. “Zo gebruiken we de data die gemeenten invoeren nu ook voor dashboards met allerlei overzichten, bijvoorbeeld de plannen per woningtype en de planstatus.”

ArcGIS als interactieve feitenbasis voor gesprek over bouwplannen

Provinciale planregistratie Wonen

Provincie Utrecht

Tekstschrijvers.nl

Meer informatie

Tijdens de Esri GIS Tech 2020 presenteerde de Provincie Utrecht over de woningbouwopgave. Bekijk de video hier.

Omdat gebruik wordt gemaakt van het open platform van ArcGIS is de planregistratie-configuratie eigendom van de provincies. Van Loon: “ArcGIS biedt alle mogelijkheden om zelf oplossingen te configureren. We kunnen dus snel inspelen op wensen van andere provincies, gemeenten en bouwregio’s. We zullen de planregistratie dus blijven ontwikkelen, en bijvoorbeeld nieuwe dashboards toevoegen. Op termijn kunnen we de informatie ook gebruiken voor een interactieve geoplanner waarmee we de gevolgen van variabelen als stankcirkels of snelwegen voor de woningbouw inzichtelijk maken.”

Om te komen tot een meer dynamische en interactieve planregistratie van de woningbouwcapaciteit voerden Van Loon en Van Rijn samen met Esri Nederland een innovatiesprint uit. Die resulteerde in een ArcGIS Hub. “Het streven was om binnen de ruime standaardfunctionaliteit van ArcGIS een oplossing te configureren. Een specifieke wens was om de een-op-veel relatie tussen plangebied en woningbouw voor meerdere jaren te laten invullen. Dit bleek echter niet in de standaardfunctionaliteit te passen van ArcGIS. Esri heeft ons bij de ontwikkeling van de app en de koppeling aan ArcGIS geholpen.”

Ook is de invoer van de bouwplannen door gemeenten en woningbouwregio’s verder geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Want de gemeenten en bouwregio’s vullen zelf het registratiesysteem in. Dat doen ze door op hun eigen pagina woningbouwplannen in te tekenen op kaarten, informatie toe te voegen en een gedetailleerde planning in te vullen. Van Rijn: “Vervolgens laten we daar als provincies allerlei analyses op los en voegen die toe. Gemeenten en regio’s krijgen zo beter inzicht in, en meer overzicht van, hun bouwplannen en waar de uitdagingen liggen. Dat maakt sturing op beleidsdoelen veel beter mogelijk.”

Het landelijk programma Woningbouw zet in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Een enorme bouwopgave waarbij samenwerking tussen provincies, gemeenten, bouwregio’s, het Rijk en andere stakeholders succesbepalend zijn. Ondersteund door Esri Nederland en gebruikmakend van de integratiemogelijkheden van ArcGIS, ontwikkelden de provincies Utrecht en Zuid-Holland de nieuwe Planregistratie Wonen. “Daarmee maken we in een aantrekkelijke informatievorm inzichtelijk wat de actuele bouwplannen van gemeenten zijn, of we op schema liggen en waar de uitdagingen zitten.”