Wat zien we precies? Linksboven een webmap uit ArcGIS Online met topografische basiskaart en footprints van alle tramhaltes. Deze footprints zijn gelinkt aan ACC-features en worden in de Link Explorer weergegeven. Hierin staan een gelinkt DWG-bestand, pdf-bestand en een Revit-model. Zodra men een koppeling activeert (show linked document) wordt deze in de viewer rechts getoond: in dit voorbeeld een schets (pdf) van de trapvorm van de tramhalte.

Naast het linken van modellen aan footprints, kunnen ook links gecreëerd worden tussen individuele objecten van modellen. Dit gebeurt door middel van het instellen van link rules. Een voorbeeld hiervan is hieronder gevisualiseerd. De geselecteerde abri in de Scene Viewer zien we ook terug op de schets van de halte-inrichting (sheet van Revit-model in de ACC), welke automatisch in blauw is gearceerd. De ArcGIS GeoBIM-gebruiker wordt op deze manier aan de hand genomen en zo wordt de beschikbaarheid van projectinformatie optimaal benut.

ArcGIS GeoBIM-apps bieden ook 3D-mogelijkheden. Een voorbeeld is hieronder afgebeeld, waarin het oorspronkelijke Revit-model vanuit de ACC wordt getoond in een Forge Viewer en is gelinkt aan de footprint in ArcGIS Online.

Het nut en belang van het combineren van GIS- en BIM-data is de afgelopen jaren door menigeen ingezien. Veel organisaties zijn ermee aan de slag gegaan en probeerden op projectbasis onderdelen bij elkaar te sprokkelen. Zo worden gedetailleerde ontwerpmodellen bijvoorbeeld in InfraWorks (Autodesk) verrijkt met locatie- en contextinformatie, ter ondersteuning van BIM-processen. Anderzijds worden complete Revit-modellen in de Scene Viewer 

Autodesk & Esri bundelen krachten

getoond en aangevuld met 2D- en 3D-data uit de Levende Atlas.

AEC-bedrijven en hun klanten kwamen echter tot uitdagingen te staan en trokken aan de bel. Want hoe behandel je ongelijksoortige gegevens op meerdere platforms? Hoe houd je data actueel en hoe wordt informatie toegankelijk voor stakeholders? Er bleek behoefte aan één opzichzelfstaande weergave van BIM-projecten om projectinformatie eenvoudig en veilig te kunnen communiceren.Esri en Autodesk hebben daarom hun krachten gebundeld en letterlijk de GIS-wereld en BIM-wereld met elkaar verbonden door ArcGIS GeoBIM te ontwikkelen. ArcGIS GeoBIM is een cloudoplossing voor teams om samen te werken aan BIM-projecten, met data uit meerdere systemen in een ruimtelijke context.


ArcGIS GeoBIM

Handige links

Terugkijken

Voor vragen kunt u contact opnemen met de auteur Marleen Mulder (mmulder@esri.nl), Frank de Zoeten (fdezoeten@esri.nl) of mailen naar contact@esri.nl. 


Om aan de slag te gaan met ArcGIS GeoBIM zijn licenties vereist van zowel Esri als Autodesk.
Welke hangt af van de rol van de gebruiker: raadplegen of configureren.

Voor het raadplegen van ArcGIS GeoBIM

Dit is werk dat wordt uitgevoerd door bouwkundigen, architecten, directieleden of projectmanagers. Hiervoor zijn de volgende licenties benodigd:

 1. ArcGIS Named User (elke)
 2. ArcGIS GeoBIM User Type Extensie
 3. Autodesk Construction Cloud Named User (elke)

Voor het configureren van ArcGIS GeoBIM 

Dit is werk dat wordt uitgevoerd door BIM- en GIS-technici. Hiervoor zijn de volgende licenties benodigd:

 1. Creator of ArcGIS Professional User Type
 2. ArcGIS GeoBIM User Type Extensie
 3. Autodesk Construction Cloud Named User (elke)

Goed om te weten: Bij een ArcGIS Professional Standard of Advanced User Type zit een ArcGIS GeoBIM-licentie inbegrepen. Verder geldt voor alle gebruikers dat het noodzakelijk is om binnen ArcGIS Online en ACC toegang te hebben tot de juiste projecten.

ArcGIS GeoBIM voor ArcGIS Enterprise

Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan de beschikbaarheid van ArcGIS GeoBIM voor ArcGIS Enterprise. De verwachting is dat deze voor het einde van 2022 gereleased wordt.

Voor wie is ArcGIS GeoBIM?
Aan de slag

ArcGIS GeoBIM is bedoeld voor de AEC-markt: sectoren waar organisaties vaste fysieke activa bouwen, beheren of renoveren - of dat nu wegen- of spoorwegnetwerken, nutsnetwerken, campussen of waterinstallaties zijn. Er zijn drie belangrijke gebruikerstypen voor wie ArcGIS GeoBIM nieuwe voordelen kan bieden: AEC-leidinggevenden, AEC-projectmanagers en eigenaren/exploitanten. Verdere toelichting is te lezen in dit Engelstalige blog. 

Combineer geo en BIM met ArcGIS GeoBIM

Twee templates bieden de gebruiker een helpende hand bij de configuratie. Naast het Viewer-template (voorgaande afbeeldingen) is er ook een Issues Dashboard-template (onderstaande afbeelding). Hiermee kunnen issues worden gemonitord, zoals de voortgang en status. Issues worden aangemaakt en beheerd in Autodesk-applicaties en zijn in feite aandachtspunten van een BIM-project, zoals een verkeerd ingetekend element of gemeld defect. Issues dienen door een aangewezen gebruiker uitgevoerd of opgelost te worden. GeoBIM biedt de uitkomst dat locaties van issues nu op de kaart inzichtelijk worden.

Een duiker met profiel

Wat biedt ArcGIS GeoBIM?
In ArcGIS GeoBIM kan vervolgens een verbinding worden gelegd tussen objecten uit webmaps (2D) en webscenes (3D) uit ArcGIS Online en projectdata uit de ACC. Deze zogeheten links worden handmatig in GeoBIM gecreëerd.

Hieronder is een voorbeeld van een geconfigureerde GeoBIM-app. De app biedt een projectenoverzicht en is in staat om achterliggende projectinformatie uit de ACC op te vragen. Het betreft een project van VolkerWessels, waar onlangs tramhaltes langs de Amstelveenlijn zijn gerenoveerd.

In de GeoBIM Project Manager worden projecten gecreëerd en beheerd. Na een autorisatiestap met een ACC- of BIM360-account, is het van belang dat gegevens en documenten met ArcGIS GeoBIM worden gesynchroniseerd. Hier is een speciale tool voor ontwikkeld: Locate Engineering Documents. Deze tool lokaliseert CAD- en BIM-documenten en maakt er footprints (polygonen) van. 

De footprints worden in een webmap (2D) weergegeven, die op deze manier een ruimtelijk overzicht van alle gesynchroniseerde BIM- en CAD documenten biedt. Een belangrijke voorwaarde voor dit proces is dat BIM-en CAD documenten juist gegeorefereerd zijn. Instructies voor het georefereren zijn beschikbaar in deze StoryMap:
A Hitchhiker’s Guide to ArcGIS GeoBIM”. 

Inzoomen op ArcGIS GeoBIM

ArcGIS GeoBIM is een nieuwe webapplicatie in ArcGIS, gereleased in oktober 2021. Deze innovatieve cloudoplossing is gericht op het integreren en visualiseren van BIM-projecten in GIS. Door middel van een cloud-to-cloud verbinding tussen ArcGIS Online en de Autodesk Construction Cloud (of BIM360) wordt samenwerken en communiceren een stuk eenvoudiger voor AEC-teams en hun stakeholders. In dit artikel gaan we dieper in de achtergrond van deze nieuwe applicatie, zoomen we in op wat het te bieden heeft en geven we informatie om ermee aan de slag te gaan.

Meer informatie

Meer weten over ArcGIS GeoBIM? Klik hier

Esri Nederland

Marleen Mulder

ArcGIS GeoBIM is een webapplicatie waarmee doelgerichte apps gecreëerd kunnen worden. De cloud-to-cloud oplossing maakt een directe koppeling mogelijk tussen ArcGIS Online van Esri en de Autodesk Construction Cloud (BIM360) van Autodesk. Naar verwachting volgt later dit jaar de ondersteuning voor ArcGIS Enterprise.De Autodesk Construction Cloud (vanaf nu ACC) is een online samenwerkingsplatform en documentmanagementsysteem voor gebruikers uit de bouw-, installatie- en civieltechnische sector. Het wordt ingezet gedurende de levenscyclus van planontwikkelingen, gebouwen, installaties of objecten; van ontwerpfase tot aan de oplevering. Dit soort projectgegevens, documenten en issues (toelichting issues zie onder) kunnen met ArcGIS GeoBIM in ruimtelijke context (op de kaart) geplaatst worden. Er kan zelfs een compleet portfolio vanuit één applicatie ontsloten worden. Dit helpt teams om projecten beter te begrijpen, betere beslissingen te nemen en efficiënter te werken.

ArcGIS GeoBIM biedt nog meer voordelen:

 • Door gebruiksvriendelijke, speciaal gebouwde apps hebben belanghebbenden projectinformatie ruimtelijk inzichtelijk. Dit bevordert de samenwerking en communicatie met belanghebbenden, en kunnen beter geïnformeerde beslissingen genomen worden.

 • Data en modellen hoeven minder vaak geconverteerd te worden tussen systemen van Esri en Autodesk, omdat GeoBIM verbinding maakt met beide omgevingen en de inhoud tegelijkertijd toont in één applicatie. Dit bespaart tijd, verlaagt de kosten en maakt het eenvoudiger om projecten te organiseren zonder dat gegevens over en weer gestuurd hoeven te worden.


Met de juiste licenties (meer info hieronder) en het nemen van enkele autorisatiestappen, kan ArcGIS GeoBIM gestart worden vanuit de app-launcher in ArcGIS Online. Om er zeker van te zijn dat de juiste gebruikers toegang krijgen tot de inhoud van GeoBIM-apps, is het noodzakelijk om items correct te delen. Dit geldt zowel voor items in de ACC, als voor content in ArcGIS Online. 


Twee templates bieden de gebruiker een helpende hand bij de configuratie. Naast het Viewer-template (voorgaande afbeeldingen) is er ook een Issues Dashboard-template (onderstaande afbeelding). Hiermee kunnen issues worden gemonitord, zoals de voortgang en status. Issues worden aangemaakt en beheerd in Autodesk-applicaties en zijn in feite aandachtspunten van een BIM-project, zoals een verkeerd ingetekend element of gemeld defect. Issues dienen door een aangewezen gebruiker uitgevoerd of opgelost te worden. GeoBIM biedt de uitkomst dat locaties van issues nu op de kaart inzichtelijk worden.

ArcGIS GeoBIM-apps bieden ook 3D-mogelijkheden. Een voorbeeld is hieronder afgebeeld, waarin het oorspronkelijke Revit-model vanuit de ACC wordt getoond in een Forge Viewer en is gelinkt aan de footprint in ArcGIS Online.


Wat zien we precies? Linksboven een webmap uit ArcGIS Online met topografische basiskaart en footprints van alle tramhaltes. Deze footprints zijn gelinkt aan ACC-features en worden in de Link Explorer weergegeven. Hierin staan een gelinkt DWG-bestand, pdf-bestand en een Revit-model. Zodra men een koppeling activeert (show linked document) wordt deze in de viewer rechts getoond: in dit voorbeeld een schets (pdf) van de trapvorm van de tramhalte.

In ArcGIS GeoBIM kan vervolgens een verbinding worden gelegd tussen objecten uit webmaps (2D) en webscenes (3D) uit ArcGIS Online en projectdata uit de ACC. Deze zogeheten links worden handmatig in GeoBIM gecreëerd.

Hieronder is een voorbeeld van een geconfigureerde GeoBIM-app. De app biedt een projectenoverzicht en is in staat om achterliggende projectinformatie uit de ACC op te vragen. Het betreft een project van VolkerWessels, waar onlangs tramhaltes langs de Amstelveenlijn zijn gerenoveerd.

In de GeoBIM Project Manager worden projecten gecreëerd en beheerd. Na een autorisatiestap met een ACC- of BIM360-account, is het van belang dat gegevens en documenten met ArcGIS GeoBIM worden gesynchroniseerd. Hier is een speciale tool voor ontwikkeld: Locate Engineering Documents. Deze tool lokaliseert CAD- en BIM-documenten en maakt er footprints (polygonen) van. 

De footprints worden in een webmap (2D) weergegeven, die op deze manier een ruimtelijk overzicht van alle gesynchroniseerde BIM- en CAD documenten biedt. Een belangrijke voorwaarde voor dit proces is dat BIM-en CAD documenten juist gegeorefereerd zijn. Instructies voor het georefereren zijn beschikbaar in deze StoryMap:
A Hitchhiker’s Guide to ArcGIS GeoBIM”. 

Inzoomen op ArcGIS GeoBIM

Handige links

Terugkijken

Voor vragen kunt u contact opnemen met de auteur Marleen Mulder (mmulder@esri.nl), Frank de Zoeten (fdezoeten@esri.nl) of mailen naar contact@esri.nl. 


Om aan de slag te gaan met ArcGIS GeoBIM zijn licenties vereist van zowel Esri als Autodesk.
Welke hangt af van de rol van de gebruiker: raadplegen of configureren.

Voor het raadplegen van ArcGIS GeoBIM

Dit is werk dat wordt uitgevoerd door bouwkundigen, architecten, directieleden of projectmanagers. Hiervoor zijn de volgende licenties benodigd:

 1. ArcGIS Named User (elke)
 2. ArcGIS GeoBIM User Type Extensie
 3. Autodesk Construction Cloud Named User (elke)

Voor het configureren van ArcGIS GeoBIM 

Dit is werk dat wordt uitgevoerd door BIM- en GIS-technici. Hiervoor zijn de volgende licenties benodigd:

 1. Creator of ArcGIS Professional User Type
 2. ArcGIS GeoBIM User Type Extensie
 3. Autodesk Construction Cloud Named User (elke)

Goed om te weten: Bij een ArcGIS Professional Standard of Advanced User Type zit een ArcGIS GeoBIM-licentie inbegrepen. Verder geldt voor alle gebruikers dat het noodzakelijk is om binnen ArcGIS Online en ACC toegang te hebben tot de juiste projecten.

ArcGIS GeoBIM voor ArcGIS Enterprise

Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan de beschikbaarheid van ArcGIS GeoBIM voor ArcGIS Enterprise. De verwachting is dat deze voor het einde van 2022 gereleased wordt.

Aan de slag

ArcGIS GeoBIM is bedoeld voor de AEC-markt: sectoren waar organisaties vaste fysieke activa bouwen, beheren of renoveren - of dat nu wegen- of spoorwegnetwerken, nutsnetwerken, campussen of waterinstallaties zijn. Er zijn drie belangrijke gebruikerstypen voor wie ArcGIS GeoBIM nieuwe voordelen kan bieden: AEC-leidinggevenden, AEC-projectmanagers en eigenaren/exploitanten. Verdere toelichting is te lezen in dit Engelstalige blog. 

ArcGIS GeoBIM is een webapplicatie waarmee doelgerichte apps gecreëerd kunnen worden. De cloud-to-cloud oplossing maakt een directe koppeling mogelijk tussen ArcGIS Online van Esri en de Autodesk Construction Cloud (BIM360) van Autodesk. Naar verwachting volgt later dit jaar de ondersteuning voor ArcGIS Enterprise.


De Autodesk Construction Cloud (vanaf nu ACC) is een online samenwerkingsplatform en documentmanagementsysteem voor gebruikers uit de bouw-, installatie- en civieltechnische sector. Het wordt ingezet gedurende de levenscyclus van planontwikkelingen, gebouwen, installaties of objecten; van ontwerpfase tot aan de oplevering. Dit soort projectgegevens, documenten en issues (toelichting issues zie onder) kunnen met ArcGIS GeoBIM in ruimtelijke context (op de kaart) geplaatst worden. Er kan zelfs een compleet portfolio vanuit één applicatie ontsloten worden. Dit helpt teams om projecten beter te begrijpen, betere beslissingen te nemen en efficiënter te werken.

ArcGIS GeoBIM biedt nog meer voordelen:

 • Door gebruiksvriendelijke, speciaal gebouwde apps hebben belanghebbenden projectinformatie ruimtelijk inzichtelijk. Dit bevordert de samenwerking en communicatie met belanghebbenden, en kunnen beter geïnformeerde beslissingen genomen worden.

 • Data en modellen hoeven minder vaak geconverteerd te worden tussen systemen van Esri en Autodesk, omdat GeoBIM verbinding maakt met beide omgevingen en de inhoud tegelijkertijd toont in één applicatie. Dit bespaart tijd, verlaagt de kosten en maakt het eenvoudiger om projecten te organiseren zonder dat gegevens over en weer gestuurd hoeven te worden.


Met de juiste licenties (meer info hieronder) en het nemen van enkele autorisatiestappen, kan ArcGIS GeoBIM gestart worden vanuit de app-launcher in ArcGIS Online. Om er zeker van te zijn dat de juiste gebruikers toegang krijgen tot de inhoud van GeoBIM-apps, is het noodzakelijk om items correct te delen. Dit geldt zowel voor items in de ACC, als voor content in ArcGIS Online.

Wat biedt ArcGIS GeoBIM?

Het nut en belang van het combineren van GIS- en BIM-data is de afgelopen jaren door menigeen ingezien. Veel organisaties zijn ermee aan de slag gegaan en probeerden op projectbasis onderdelen bij elkaar te sprokkelen. Zo worden gedetailleerde ontwerpmodellen bijvoorbeeld in InfraWorks (Autodesk) verrijkt met locatie- en contextinformatie, ter ondersteuning van BIM-processen. Anderzijds worden complete Revit-modellen in de Scene Viewer getoond en aangevuld met 2D- en 3D-data uit de Levende Atlas.

AEC-bedrijven en hun klanten kwamen echter tot uitdagingen te staan en trokken aan de bel. Want hoe behandel je ongelijksoortige gegevens op meerdere platforms? Hoe houd je data actueel en hoe wordt informatie toegankelijk voor stakeholders? Er bleek behoefte aan één opzichzelfstaande weergave van BIM-projecten om projectinformatie eenvoudig en veilig te kunnen communiceren.

Esri en Autodesk hebben daarom hun krachten gebundeld en letterlijk de GIS-wereld en BIM-wereld met elkaar verbonden door ArcGIS GeoBIM te ontwikkelen. ArcGIS GeoBIM is een cloudoplossing voor teams om samen te werken aan BIM-projecten, met data uit meerdere systemen in een ruimtelijke context.

Autodesk & Esri bundelen krachten

ArcGIS GeoBIM

ArcGIS GeoBIM is een nieuwe webapplicatie in ArcGIS, gereleased in oktober 2021. Deze innovatieve cloudoplossing is gericht op het integreren en visualiseren van BIM-projecten in GIS. Door middel van een cloud-to-cloud verbinding tussen ArcGIS Online en de Autodesk Construction Cloud (of BIM360) wordt samenwerken en communiceren een stuk eenvoudiger voor AEC-teams en hun stakeholders. In dit artikel gaan we dieper in de achtergrond van deze nieuwe applicatie, zoomen we in op wat het te bieden heeft en geven we informatie om ermee aan de slag te gaan.

Combineer geo en BIM met ArcGIS GeoBIM

Esri Nederland

Marleen Mulder

Meer informatie

Meer weten over ArcGIS GeoBIM? Klik hier