Meer informatie

Meer weten over GIS voor waterschappen? Klik hier

Esri Nederland

Tekstschrijvers.nl

Weergave van een duiker

Dankzij het 3D waterlopen-project krijgen waterschappen inzicht in hoe hun infrastructuur erbij ligt. Het Waterschap Vechtstromen is enthousiast over de eerste resultaten. “Het gebruik van 3D-modellering gaat ons een totaaloverzicht van een waterloop geven”,
legt Johan Reefman, informatiemanager, uit. "We zien bijvoorbeeld in één oogopslag waar veel modder zit en waar we moeten
baggeren.” Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van de conventionele methode. “We meten om de 200 meter de dwarsprofielen van een waterloop. Die tekenden we uit op een kaart om vervolgens per profiel te kijken waar veel modder zit en waar niet. Dat is heel arbeidsintensief. De nieuwe methode biedt ons veel meer efficiëntie en gemak.”

De betere visualisaties en berekeningen ondersteunen niet alleen de bestaande processen van de waterschappen, ze zorgen ook voor nieuwe mogelijkheden. “Door te innoveren, ontdek je meer en kun je meer”, legt Johan Reefman uit. “Door jezelf uit te dagen, kom je erachter dat je steeds meer vragen kunt beantwoorden.” In een veranderende wereld is dit essentieel, vindt hij. “Voorheen waren we vooral gericht op het afvoeren van water. Nu zien we juist veel verdroging in het oosten en proberen we zoveel mogelijk water vast te houden. Dit is een compleet ander vraagstuk en daarom moeten we anders naar onze data kijken.”

Waterschappen bereiden zich voor
op de toekomst
met 3D-modellering
Voorspellen met GeoAI

Nu ligt de focus nog op realtime data. “We zijn echt bezig met de kennis die we hadden aan te vullen met continu inzicht. We meten de actuele waterstanden en dwarsprofielen en gebruiken satellieten om vegetatie in kaart te brengen”, vertelt Jeroen Waanders. “Daardoor identificeren we tijdig problemen.”

Door systematisch data in te winnen, bereiden waterschappen zich voor op het gebruik van Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI). GeoAI helpt waterschappen grote hoeveelheden data te analyseren, voorspellingen te doen en betere keuzes te maken. “Dat is de toekomstvisie”, zegt Jeroen Waanders. “We kunnen patronen nu al beter herkennen. Dat maakt de stap naar voorspellen kleiner.”

Johan Reefman
Informatiemanager 
Waterschap Vechtstromen

Klaar voor de toekomst

Jeroen Waanders
Adviseur innovatie WDOD

Het project is een belangrijke stap in de digitale transformatie van de waterschappen. Want hoewel zij al jaren 3D-metingen uitvoeren, werd de informatie tot voor kort vastgelegd in 2D. “Alles wordt al in 3D ingewonnen", vertelt Jeroen Waanders. “Maar die meting belandde vervolgens als een plat lijntje op een kaart. Dat is zonde.”

En die 2D-weergave is niet te vergelijken met de werkelijkheid, vindt

Digitale transformatie

Weergave van een stuw en vistrap 

Waanders. Het interpreteren van 2D-bestanden vereist veel verbeeldingskracht, fouten zijn veel moeilijker waar te nemen en het actueel houden van informatie is heel arbeidsintensief. Daarom bundelen de waterschappen hun krachten om de ingewonnen data in 3D te modelleren. Zo ontstaat geleidelijk een digitale werkelijkheid van de wateromgeving.

Dankzij 3D-modelleren zijn waterschappen niet afhankelijk van hun verbeeldingskracht, maar raadplegen zij altijd en overal een digitale
werkelijkheid van hun wateromgeving. Met betere berekeningen en visualisaties werken waterschappen efficiënter en ontdekken zij
nieuwe mogelijkheden. Door hun informatievoorziening af te stemmen op de veranderende wereld bereiden zij zich voor op de toekomst. En er is geen beter moment dan nu, vindt Johan Reefman. “Wacht niet tot alles compleet is om de overstap te maken", klinkt zijn advies. “Door onze krachten te bundelen en stapsgewijs mee te gaan met de ontwikkelingen, kunnen waterschappen hun doelen nog beter invullen.”

Onze waterschappen bewegen mee met een veranderende wereld. Als gevolg van klimaatverandering krijgen zij steeds vaker te maken met extremen, van langdurige droogte tot hevige wateroverlast. Daarnaast groeit de aandacht voor de ecologische waarde van waterlopen. Hierdoor veranderen de vraagstelling en de informatiebehoefte. Door 3D-data in te winnen en te modelleren, creëren waterschappen een 3D-werkelijkheid van hun wateromgeving. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en in de toekomst voor efficiëntie met voorspellende data.

De snelheid van het project – het prototype was binnen zes weken functioneel – toont aan dat de overstap van 2D naar 3D voor ieder waterschap haalbaar is. “We hebben soms de neiging om te denken dat we er nog niet klaar voor zijn", zegt Jeroen Waanders. “Maar het kan gewoon.” De techniek is beschikbaar, het is een kwestie van de juiste mensen met elkaar laten samenwerken om tot mooie resultaten te komen. Met ArcGIS is het opschalen van dergelijke innovaties goed mogelijk. Daarnaast is innoveren volgens Waanders onvermijdelijk. “Een Digital Twin is steeds vaker een randvoorwaarde om met overheden samen te werken. Met ArcGIS creëren wij een goede basis om aan overheidsprojecten mee te doen.”

Haalbaar 

Een duiker met profiel

Nieuwe inzichten

kantoor als voor de mensen in het veld. “Altijd, overal. Dat is het doel”, aldus Reefman. “Als je nu met deze technieken gaat werken, kun je de 3D-modellen aanbieden op een telefoon of tablet in het veld. Het ondersteunen van onze medewerkers bij het uitvoeren van veldcontroles is een belangrijke drijfveer om deze ontwikkeling door te zetten.”

Door actuele data over waterstanden, vegetatie en dwarsprofielen toe te voegen aan het 3D-model signaleren waterschappen vroegtijdig risico's zoals wateroverlast. Het toevoegen van deze data is eenvoudig dankzij nieuwe technieken. “Door lasers te monteren op bijvoorbeeld je maaimaterieel, krijg je tijdens het schoonmaken van een waterloop direct realtime 3D-data mee", legt Reefman uit.

Deze realtime informatie is waardevol voor zowel de medewerkers op

Altijd, overal is het doel

“We werken al langer aan een nieuwe manier om naar de wereld te kijken", aldus Jeroen Waanders, adviseur innovatie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als product owner is hij nauw betrokken bij het project 3D-waterlopen, een samenwerking tussen de Waterschappen ZuiderZeeland, Fryslân, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta. Samen werken zij toe naar een volledig en realtime 3D-model van hun wateromgeving.

Het project is een belangrijke stap in de digitale transformatie van de waterschappen. Want hoewel zij al jaren 3D-metingen uitvoeren, werd de informatie tot voor kort vastgelegd in 2D. “Alles wordt al in 3D ingewonnen", vertelt Jeroen Waanders. “Maar die meting belandde vervolgens als een plat lijntje op een kaart. Dat is zonde.”

En die 2D-weergave is niet te vergelijken met de werkelijkheid, vindt

Digitale transformatie
Nieuwe inzichten

Dankzij het 3D waterlopen-project krijgen waterschappen inzicht in hoe hun infrastructuur erbij ligt. Het Waterschap Vechtstromen is enthousiast over de eerste resultaten. “Het gebruik van 3D-modellering gaat ons een totaaloverzicht van een waterloop geven”,
legt Johan Reefman, informatiemanager, uit. "We zien bijvoorbeeld in één oogopslag waar veel modder zit en waar we moeten
baggeren.” Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van de conventionele methode. “We meten om de 200 meter de dwarsprofielen van een waterloop. Die tekenden we uit op een kaart om vervolgens per profiel te kijken waar veel modder zit en waar niet. Dat is heel arbeidsintensief. De nieuwe methode biedt ons veel meer efficiëntie en gemak.”

De betere visualisaties en berekeningen ondersteunen niet alleen de bestaande processen van de waterschappen, ze zorgen ook voor nieuwe mogelijkheden. “Door te innoveren, ontdek je meer en kun je meer”, legt Johan Reefman uit. “Door jezelf uit te dagen, kom je erachter dat je steeds meer vragen kunt beantwoorden.” In een veranderende wereld is dit essentieel, vindt hij. “Voorheen waren we vooral gericht op het afvoeren van water. Nu zien we juist veel verdroging in het oosten en proberen we zoveel mogelijk water vast te houden. Dit is een compleet ander vraagstuk en daarom moeten we anders naar onze data kijken.”

kantoor als voor de mensen in het veld. “Altijd, overal. Dat is het doel”, aldus Reefman. “Als je nu met deze technieken gaat werken, kun je de 3D-modellen aanbieden op een telefoon of tablet in het veld. Het ondersteunen van onze medewerkers bij het uitvoeren van veldcontroles is een belangrijke drijfveer om deze ontwikkeling door te zetten.”

Door actuele data over waterstanden, vegetatie en dwarsprofielen toe te voegen aan het 3D-model signaleren waterschappen vroegtijdig risico's zoals wateroverlast. Het toevoegen van deze data is eenvoudig dankzij nieuwe technieken. “Door lasers te monteren op bijvoorbeeld je maaimaterieel, krijg je tijdens het schoonmaken van een waterloop direct realtime 3D-data mee", legt Reefman uit.

Deze realtime informatie is waardevol voor zowel de medewerkers op

Altijd, overal is het doel

Weergave van een duiker

Voorspellen met GeoAI

Nu ligt de focus nog op realtime data. “We zijn echt bezig met de kennis die we hadden aan te vullen met continu inzicht. We meten de actuele waterstanden en dwarsprofielen en gebruiken satellieten om vegetatie in kaart te brengen”, vertelt Jeroen Waanders. “Daardoor identificeren we tijdig problemen.”

Door systematisch data in te winnen, bereiden waterschappen zich voor op het gebruik van Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI). GeoAI helpt waterschappen grote hoeveelheden data te analyseren, voorspellingen te doen en betere keuzes te maken. “Dat is de toekomstvisie”, zegt Jeroen Waanders. “We kunnen patronen nu al beter herkennen. Dat maakt de stap naar voorspellen kleiner.”

De snelheid van het project – het prototype was binnen zes weken functioneel – toont aan dat de overstap van 2D naar 3D voor ieder waterschap haalbaar is. “We hebben soms de neiging om te denken dat we er nog niet klaar voor zijn", zegt Jeroen Waanders. “Maar het kan gewoon.” De techniek is beschikbaar, het is een kwestie van de juiste mensen met elkaar laten samenwerken om tot mooie resultaten te komen. Met ArcGIS is het opschalen van dergelijke innovaties goed mogelijk. Daarnaast is innoveren volgens Waanders onvermijdelijk. “Een Digital Twin is steeds vaker een randvoorwaarde om met overheden samen te werken. Met ArcGIS creëren wij een goede basis om aan overheidsprojecten mee te doen.”

Haalbaar 

Een duiker met profiel

Klaar voor de toekomst

Dankzij 3D-modelleren zijn waterschappen niet afhankelijk van hun verbeeldingskracht, maar raadplegen zij altijd en overal een digitale
werkelijkheid van hun wateromgeving. Met betere berekeningen en visualisaties werken waterschappen efficiënter en ontdekken zij
nieuwe mogelijkheden. Door hun informatievoorziening af te stemmen op de veranderende wereld bereiden zij zich voor op de toekomst. En er is geen beter moment dan nu, vindt Johan Reefman. “Wacht niet tot alles compleet is om de overstap te maken", klinkt zijn advies. “Door onze krachten te bundelen en stapsgewijs mee te gaan met de ontwikkelingen, kunnen waterschappen hun doelen nog beter invullen.”

Meer informatie

Meer weten over GIS voor waterschappen? Klik hier

Weergave van een stuw en vistrap 

Onze waterschappen bewegen mee met een veranderende wereld. Als gevolg van klimaatverandering krijgen zij steeds vaker te maken met extremen, van langdurige droogte tot hevige wateroverlast. Daarnaast groeit de aandacht voor de ecologische waarde van waterlopen. Hierdoor veranderen de vraagstelling en de informatiebehoefte. Door 3D-data in te winnen en te modelleren, creëren waterschappen een 3D-werkelijkheid van hun wateromgeving. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en in de toekomst voor efficiëntie met voorspellende data.

“We werken al langer aan een nieuwe manier om naar de wereld te kijken", aldus Jeroen Waanders, adviseur innovatie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als product owner is hij nauw betrokken bij het project 3D-waterlopen, een samenwerking tussen de Waterschappen ZuiderZeeland, Fryslân, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta. Samen werken zij toe naar een volledig en realtime 3D-model van hun wateromgeving.

Johan Reefman
Informatiemanager 
Waterschap Vechtstromen

Jeroen Waanders
Adviseur innovatie WDOD

Waterschappen bereiden zich voor
op de toekomst
met 3D-modellering

Esri Nederland

Tekstschrijvers.nl