Iedereen leert anders
Binnen Waterschap Limburg is geo-informatie verweven in de organisatie. Uiteindelijk moesten dan ook alle stakeholders in meer of mindere maten iets van de nieuwe functionaliteiten leren. Hiervoor heeft de content manager van Esri Nederland, Wybren Raap, samen met de organisatie ruim dertig ArcGIS Pro instructievideo’s gemaakt. In deze video’s van enkele minuten wordt de meest gebruikte ArcGIS Pro-functionaliteit op basis van eigen waterschapsdata helder uitgelegd. Hiermee kan iedere deelnemer in zijn eigen tempo de gewenste informatie raadplegen,” aldus Pergens.

Neem de tijd
Het is in het projectteam van de migratie een belangrijke afweging geweest om het migratietraject te verspreiden over de beschikbare capaciteit van de organisatie. Hierdoor werd het mogelijk om de medewerkers te laten wennen aan de veranderingen en om het kennisniveau in de organisatie structureel op te schalen. In fase 2 stap 3 is gedefinieerd dat de ‘koplopers’ beginnen met het volgen van een ArcGIS Pro-training. “Dit zijn medewerkers die veel met GIS werken. Zij verspreiden uiteindelijk hun kennis in de organisatie en zetten de eerste templates klaar voor de volgende stroming,” zo licht Pergens nader toe.

Kennisniveau
Door in kaart te brengen wie wanneer geraakt werd door de migratie en het kennisniveau vroeg in het proces te peilen konden diverse uitdagingen vroeg worden aangepakt. “Het blijft natuurlijk moeilijk om altijd iedereen op hetzelfde moment mee te nemen in de verandering. Het is namelijk druk en er lopen ook veel andere projecten die aandacht vragen. We hebben er dus voor gezorgd dat iedereen ruim van te voren wist wat er aan zat te komen en dus ook ruim de tijd had om het kennisniveau op peil te krijgen” aldus Pergens.

Het project is succesvol afgerond, maar de innovatie is nog maar net begonnen.


Harry Pergens

Adviseur informatievoorziezing, Waterschap Limburg

"

Zoals in de figuren te zien, zijn er voor het migratietraject meerdere kleine behapbare stappen gemaakt. Voornamelijk fase 1: ‘Focus op een stabiele werkomgeving’ was hierin een cruciaal onderdeel. In deze fase is gekeken naar de aanwezige en benodigde kennis van de medewerkers, maar ook naar de stakeholders en de middelen. Het doel van Waterschap Limburg was niet alleen de overstap te maken van platform X naar platform Y, maar ook om te innoveren en een professionalisering mogelijk te maken.

Stabiele basis voor nieuwe ontwikkelingen

"Je kunt kennis inkopen maar uiteindelijk moeten de medewerkers zelf succesvol worden met de nieuwe mogelijkheden. Ze moeten daar voldoende tijd voor krijgen én nemen. Tijdens het project hoorden we regelmatig hoeveel tijd het kost om je te verdiepen in iets nieuws naast alle andere werkzaamheden en veranderingen.  Maar nu horen we vaker: ‘Waarom hebben we de overstap naar ArcGIS Pro niet eerder gemaakt? Het werkt zoveel fijner.’ Dat is altijd achteraf. Het project is nu succesvol afgerond, maar de innovatie is nog maar net begonnen” aldus Pergens. Met het nieuwe platform heeft de organisatie een stabiele basis en de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op te pakken.

Innoveren en professionaliseren

Het Waterschap Limburg ontstond in 2017 uit de fusie van twee voorgaande waterschappen. Hierbij moest ook de (geo-)informatievoorziening van de waterschappen bij elkaar worden gebracht. Onderdeel van de Roadmap Informatievoorziening 2017-2021 was het project ‘Op niveau brengen van de generieke geovoorzieningen’. Het GIS moest andere manieren van werken en samenwerking met de omgeving verder ondersteunen én blijven aansluiten op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maar waar te beginnen? Harry Pergens neemt ons mee in zijn aanpak. “Het maken van het technische plan is niet zo lastig, maar alle stakeholders meenemen in de te veranderen processen is een ander verhaal. Onder andere door de fusie kregen we te maken met veel wijzigingen in taken en rollen en het verlies van expertise. Dat bracht een hele uitdaging met zich mee. Zonder de juiste kennis en vaardigheden, geen succesvolle migratie. Om die reden is de migratie naar ArcGIS Enterprise en ArcGIS Pro opgedeeld in verschillende fases.”

Ieder fase moest er voor zorgen dat Waterschap Limburg een verantwoorde stap maakte in de technologische verandering en de juiste stakeholders meekrijgen in de verandering. Zie figuur 1 en 2 voor de verschillende fases en bijbehorende stappen. 


Samenbrengen van geo-informatie

Staat uw organisatie aan het begin van een migratietraject? Waterschap Limburg ging u voor onder leiding van Harry Pergens, adviseur informatievoorziening. In dit artikel belicht hij het proces dat het waterschap heeft doorlopen en welke lessen er waardevol zijn gebleken. 

naar
Stap voor stap van
ArcMap

ArcGIS Pro

Meer informatie

Handvatten voor uw migratiepad nodig? Bekijk de website

Esri Nederland

Lotte Brasser

Esri Nederland

Lotte Brasser

Meer informatie

Handvatten voor uw migratiepad nodig? Bekijk de website

"Je kunt kennis inkopen maar uiteindelijk moeten de medewerkers zelf succesvol worden met de nieuwe mogelijkheden. Ze moeten daar voldoende tijd voor krijgen én nemen. Tijdens het project hoorden we regelmatig hoeveel tijd het kost om je te verdiepen in iets nieuws naast alle andere werkzaamheden en veranderingen.  Maar nu horen we vaker: ‘Waarom hebben we de overstap naar ArcGIS Pro niet eerder gemaakt? Het werkt zoveel fijner.’ Dat is altijd achteraf. Het project is nu succesvol afgerond, maar de innovatie is nog maar net begonnen” aldus Pergens. Met het nieuwe platform heeft de organisatie een stabiele basis en de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op te pakken.

Stabiele basis voor nieuwe ontwikkelingen

Iedereen leert anders
Binnen waterschap Limburg is geo-informatie verweven in de organisatie. Uiteindelijk moesten dan ook alle stakeholders in meer of mindere maten iets van de nieuwe functionaliteiten leren. Hiervoor heeft de content manager van Esri Nederland, Wybren Raap, samen met de organisatie ruim dertig ArcGIS Pro instructievideo’s gemaakt. In deze video’s van enkele minuten wordt de meest gebruikte ArcGIS Pro-functionaliteit op basis van eigen waterschapsdata helder uitgelegd. Deze video’s zijn, samen met de opgenomen webinars in de leeromgeving van waterschap Limburg beschikbaar gesteld. Hiermee kan iedere deelnemer in zijn eigen tempo de gewenste informatie raadplegen,” aldus Pergens.

Neem de tijd
Het is in het projectteam van de migratie een belangrijke afweging geweest om het migratietraject te verspreiden over de beschikbare capaciteit van de organisatie. Hierdoor werd het mogelijk om de medewerkers te laten wennen aan de veranderingen en om het kennisniveau in de organisatie structureel op te schalen. Zoals in fase

2 stap 3 wordt aangeduid beginnen de ‘koplopers’ als eerst met het volgen van een ArcGIS Pro-training. “Dit zijn medewerkers die veel met GIS werken. Zij verspreiden uiteindelijk hun kennis in de organisatie en zetten de eerste templates klaar voor de volgende stroming,” zo licht Pergens nader toe.

Kennisniveau
Door in kaart te brengen wie wanneer geraakt werd door de migratie en het kennisniveau vroeg in het proces te peilen konden diverse uitdagingen vroeg worden getackeld. “Het blijft natuurlijk moeilijk om altijd iedereen op hetzelfde moment mee te nemen in de verandering. Het is namelijk druk en er lopen ook veel andere

projecten die aandacht vragen. We hebben er dus voor gezorgd dat iedereen ruim van te voren wist wat er aan zat te komen en dus ook ruim de tijd had om het kennisniveau op peil te krijgen” aldus Pergens.

Zoals in de figuren te zien, zijn er voor het migratietraject meerdere kleine behapbare stappen gemaakt. Voornamelijk fase 1: ‘Focus op een stabiele werkomgeving’ was hierin een cruciaal onderdeel. In deze fase is gekeken naar de aanwezige en benodigde kennis van de medewerkers, maar ook naar de stakeholders en de middelen. Het doel van Waterschap Limburg was niet alleen de overstap te maken van platform X naar platform Y, maar ook om te innoveren en een professionalisering mogelijk te maken.

Innoveren en professionaliseren

Het project is succesvol afgerond, maar de innovatie is nog maar net begonnen.


Harry Pergens

Adviseur informatievoorziezing, Waterschap Limburg

"

Het Waterschap Limburg ontstond in 2017 uit de fusie van twee voorgaande waterschappen. Hierbij moest ook de (geo-)informatievoorziening van de waterschappen bij elkaar worden gebracht. Onderdeel van de Roadmap Informatievoorziening 2017-2021 was het project ‘Op niveau brengen van de generieke geovoorzieningen’. Het GIS moest andere manieren van werken en samenwerking met de omgeving verder ondersteunen én blijven aansluiten op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maar waar te beginnen? Harry Pergens neemt ons mee in zijn aanpak. “Het maken van het technische plan is niet zo lastig, maar alle stakeholders meenemen in de te veranderen processen is een ander verhaal. Onder andere door de fusie kregen we te maken met veel wijzigingen in taken en rollen en het verlies van expertise. Dat bracht een hele uitdaging met zich mee. Zonder de juiste kennis en vaardigheden, geen succesvolle migratie. Om die reden is de migratie naar ArcGIS Enterprise en ArcGIS Pro opgedeeld in verschillende fases.”

Ieder fase moest er voor zorgen dat Waterschap Limburg een verantwoorde stap maakte in de technologische verandering en de juiste stakeholders meekrijgen in de verandering. Zie figuur 1 en 2 voor de verschillende fases en bijbehorende stappen. 


Samenbrengen van geo-informatie

Staat uw organisatie aan het begin van een migratietraject? Waterschap Limburg ging u voor onder leiding van Harry Pergens, adviseur informatievoorziening. In dit artikel belicht hij het proces dat het waterschap heeft doorlopen en welke lessen er waardevol zijn gebleken. 

naar
Stap voor stap van
ArcMap

ArcGIS Pro