Als gebruiker van ArcGIS Pro 3.0 merk je direct aan een bestaand ArcGIS Pro-project dat dit een major-release is. Het te openen project toont een waarschuwing dat het project eerst moet worden opgeslagen voordat je het kunt openen. Dit nieuwe project (nog steeds een .aprx-bestand) kan niet meer

geopend worden in ArcGIS Pro 2.x. Dit komt omdat de interne structuur van een projectbestand niet langer in XML maar in JSON wordt opgeslagen. Gelukkig kan een nieuw project via een Project Package nog worden weggeschreven naar een 2.x-versie, om het zo alsnog te openen in ArcGIS Pro 2.x. Een tip is om de Save As-optie te gebruiken, om zo een kopie te bewaren van een bestaand project in het 2.x formaat.

Ook bij ArcGIS Pro 3.0, beschikbaar in juni 2022, is er geen backward-compatibiliteit beschikbaar. Wat is de oorzaak hiervan en hoe kunt u zich hier op voorbereiden?Dit heeft drie redenen:

  1. De ondersteuning van Microsoft .NET 6 (voorheen .NET Core). 
  2. Significante veranderingen in de code. Deze zijn doorgevoerd om nieuwe functionaliteit mogelijk te maken, performance te verbeteren en kwaliteitsverbeteringen toe te passen. 
  3. De onderliggende ArcGIS Pro API is aangepast, zodat ook deze weer klaar is voor toekomstige ontwikkelingen.


Er is een nieuwe tool om Network Analyst-lagen te kopiëren door middel van de Copy Network Analysis Layer-tool. Daarnaast is er een handige knop om de verschillende lagen van een network-dataset als groeplaag toe te voegen aan de kaart.

Binnen Data Management zijn diverse uitbreidingen zoals ondersteuning van Feature Binning op Google Big Query-data toegevoegd.

Data Management

Slechtzienden

Een nieuwe functie, Color Vision Simulator, maakt het mogelijk om een kaart te testen voor slechtzienden.

Network Analyst-extensie

Nieuwe rasterfuncties

Diverse nieuwe rasterfuncties zijn beschikbaar of uitgebreid. Een voorbeeld van een nieuwe rasterfunctie is de Create Color Composite. Hiermee kan een driebandraster gemaakt worden van een multibandrasterdataset.

Daarbij zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd op visualisatiegebied om een betere performance te krijgen op minder sterke hardware, zoals shaduwringen.

Bovenstaande opsomming is slechts een greep uit de nieuwe functies en verbeteringen in ArcGIS Pro 3.0. Meer informatie is beschikbaar via de ArcGIS Blogs. Tijdens de Esri GIS Conferentie in September 2022 besteden we ook aandacht aan ArcGIS Pro 3.0, evenals tijdens de ArcGIS Pro Roadshow in november 2022.

Geanimeerde watersymbolen hebben nu een meer realistische weergave (rechts) dan in de vorige versie van ArcGIS Pro (links).

Visuele effecten

Nieuwe functionaliteit

De focus voor de ArcGIS Pro 3.0-release ligt op het bovenstaande. Desondanks bevat deze nieuwe versie ook nieuwe functionaliteit.

De startpagina van ArcGIS Pro heeft weer een nieuw design gekregen. Vanuit deze pagina is er nu ook direct toegang tot de What’s New-pagina via de nieuwe Learn-omgeving.
Geoprocessingtools tonen nu per laag of er een selectie op de laag aanwezig is en hoeveel records er geselecteerd zijn. Dit is handig om te zien met welke records de analyse wordt uitgevoerd.

Toolboxes van ArcGIS Pro 3.0 worden in het nieuwe .atbx-formaat opgeslagen, in plaats van .tbx. Oude toolboxes kunnen nog wel geopend worden in ArcGIS Pro 3.0.

Tijdens het uitvoeren van geoprocessingtools wordt er een log bijgehouden welke parameters er zijn gebruikt. Deze historie wordt normaal gesproken opgeslagen in het projectbestand. Vanaf ArcGIS Pro 3.0 wordt deze in een aparte map opgeslagen.


Waarom een major-release?

Na de eerste release van ArcGIS Pro in januari 2015, ruim 7 jaar geleden, zijn er vele nieuwe versies van ArcGIS Pro uitgekomen. In het begin waren dit versies met een mix van nieuwe functies en functies die ook al te vinden waren in ArcMap. Inmiddels is ArcGIS Pro zo compleet dat het ArcMap volledig kan vervangen. De focus ligt nu op nieuwe functies.

Onder de motorkap van ArcGIS Pro vinden er bij verschillende versies soms ook grote veranderingen plaats. Een eindgebruiker zal hier vaak weinig van merken, maar deze zijn noodzakelijk omdat het framework waarop ArcGIS Pro gebouwd is aanpassingen vereist, zodat ArcGIS Pro ook in de toekomst goed blijft werken.


ArcGIS Pro werkt met zogenaamde major- en minor-releases van de software. De major-releases zijn te herkennen aan het eerste getal in de versienummering een minor-release door het tweede getal

Dus ArcGIS Pro 2.8 en 2.9 zijn minor-releases en ArcGIS Pro 2.0 was een major-release

Hoewel in zowel een minor- als een major-release nieuwe functionaliteit beschikbaar komt, wordt er bij een major-release niet altijd backward-comptabiliteit gegarandeerd. Dit betekent dat een ArcGIS Pro-project van de nieuwe versie niet geopend kan worden in oudere versies van de software.

In juni 2022 komt er een nieuwe major-release van ArcGIS Pro uit: ArcGIS Pro 3.0. Wat zijn de grootste veranderingen en welke nieuwe functionaliteit biedt deze versie?

Wat is nieuw in
ArcGIS Pro 3.0?

Meer informatie

Meer weten over ArcGIS Pro 3.0? In de ArcGIS Pro roadmap is meer te lezen over toekomstige ontwikkelingen in ArcGIS Pro.

Esri Nederland

Ernst Eijkelenboom

Esri Nederland

Ernst Eijkelenboom

Meer informatie

Meer weten over ArcGIS Pro 3.0? In de ArcGIS Pro roadmap is meer te lezen over toekomstige ontwikkelingen in ArcGIS Pro.

Diverse nieuwe rasterfuncties zijn beschikbaar of uitgebreid. Een voorbeeld van een nieuwe rasterfunctie is de Create Color Composite. Hiermee kan een driebandraster gemaakt worden van een multibandrasterdataset.

Nieuwe rasterfuncties

Iedereen leert anders
Binnen waterschap Limburg is geo-informatie verweven in de organisatie. Uiteindelijk moesten dan ook alle stakeholders in meer of mindere maten iets van de nieuwe functionaliteiten leren. Hiervoor heeft de content manager van Esri Nederland, Wybren Raap, samen met de organisatie ruim dertig ArcGIS Pro instructievideo’s gemaakt. In deze video’s van enkele minuten wordt de meest gebruikte ArcGIS Pro-functionaliteit op basis van eigen waterschapsdata helder uitgelegd. Deze video’s zijn, samen met de opgenomen webinars in de leeromgeving van waterschap Limburg beschikbaar gesteld. Hiermee kan iedere deelnemer in zijn eigen tempo de gewenste informatie raadplegen,” aldus Pergens.

Neem de tijd
Het is in het projectteam van de migratie een belangrijke afweging geweest om het migratietraject te verspreiden over de beschikbare capaciteit van de organisatie. Hierdoor werd het mogelijk om de medewerkers te laten wennen aan de veranderingen en om het kennisniveau in de organisatie structureel op te schalen. Zoals in fase

2 stap 3 wordt aangeduid beginnen de ‘koplopers’ als eerst met het volgen van een ArcGIS Pro-training. “Dit zijn medewerkers die veel met GIS werken. Zij verspreiden uiteindelijk hun kennis in de organisatie en zetten de eerste templates klaar voor de volgende stroming,” zo licht Pergens nader toe.

Kennisniveau
Door in kaart te brengen wie wanneer geraakt werd door de migratie en het kennisniveau vroeg in het proces te peilen konden diverse uitdagingen vroeg worden getackeld. “Het blijft natuurlijk moeilijk om altijd iedereen op hetzelfde moment mee te nemen in de verandering. Het is namelijk druk en er lopen ook veel andere

projecten die aandacht vragen. We hebben er dus voor gezorgd dat iedereen ruim van te voren wist wat er aan zat te komen en dus ook ruim de tijd had om het kennisniveau op peil te krijgen” aldus Pergens.

Ook bij ArcGIS Pro 3.0, beschikbaar in juni 2022, is er geen backward-compatibiliteit beschikbaar. Wat is de oorzaak hiervan en hoe kunt u zich hier op voorbereiden?Dit heeft drie redenen:

  1. De ondersteuning van Microsoft .NET 6 (voorheen .NET Core). 
  2. Significante veranderingen in de code. Deze zijn doorgevoerd om nieuwe functionaliteit mogelijk te maken, performance te verbeteren en kwaliteitsverbeteringen toe te passen. 
  3. De onderliggende ArcGIS Pro API is aangepast, zodat ook deze weer klaar is voor toekomstige ontwikkelingen.

Als gebruiker van ArcGIS Pro 3.0 merk je direct aan een bestaand ArcGIS Pro-project dat dit een major-release is. Het te openen project toont een waarschuwing dat het project eerst moet worden opgeslagen voordat je het kunt openen. Dit nieuwe project (nog steeds een .aprx-bestand) kan niet meer geopend worden in ArcGIS Pro 2.x. Dit komt omdat de interne structuur van een projectbestand niet langer in XML maar in JSON wordt opgeslagen. Gelukkig kan een nieuw project via een Project Package nog worden weggeschreven naar een 2.x-versie, om het zo alsnog te openen in ArcGIS Pro 2.x. Een tip is om de Save As-optie te gebruiken, om zo een kopie te bewaren van een bestaand project in het 2.x formaat.


Waarom een major-release?

Het project is succesvol afgerond, maar de innovatie is nog maar net begonnen.


Harry Pergens

Adviseur informatievoorziezing, Waterschap Limburg

"

Na de eerste release van ArcGIS Pro in januari 2015, ruim 7 jaar geleden, zijn er vele nieuwe versies van ArcGIS Pro uitgekomen. In het begin waren dit versies met een mix van nieuwe functies en functies die ook al te vinden waren in ArcMap. Inmiddels is ArcGIS Pro zo compleet dat het ArcMap volledig kan vervangen. De focus ligt nu op nieuwe functies.

Onder de motorkap van ArcGIS Pro vinden er bij verschillende versies soms ook grote veranderingen plaats. Een eindgebruiker zal hier vaak weinig van merken, maar deze zijn noodzakelijk omdat het framework waarop ArcGIS Pro gebouwd is aanpassingen vereist, zodat ArcGIS Pro ook in de toekomst goed blijft werken.


ArcGIS Pro werkt met zogenaamde major- en minor-releases van de software. De major-releases zijn te herkennen aan het eerste getal in de versienummering een minor-release door het tweede getal

Dus ArcGIS Pro 2.8 en 2.9 zijn minor-releases en ArcGIS Pro 2.0 was een major-release

Hoewel in zowel een minor- als een major-release nieuwe functionaliteit beschikbaar komt, wordt er bij een major-release niet altijd backward-comptabiliteit gegarandeerd. Dit betekent dat een ArcGIS Pro-project van de nieuwe versie niet geopend kan worden in oudere versies van de software.

Samenbrengen van geo-informatie

In juni 2022 komt er een nieuwe major-release van ArcGIS Pro uit: ArcGIS Pro 3.0. Wat zijn de grootste veranderingen en welke nieuwe functionaliteit biedt deze versie?

Heading
Wat is nieuw in
ArcGIS Pro 3.0?