Guus de Ruiter
Market Planner, KFC

“Net als bij veel andere spelers in food en retail, is het bij ons zo dat expansiestrategie is belegd bij de vastgoedafdeling," vertelt De Ruiter. "Ik heb zelf ook een vastgoedachtergrond. Veel personen in die rol hebben geen ervaring met GIS of Location Intelligence en kunnen zich er een beetje onwennig bij voelen. Dat gold ook voor mij. Een jaar of drie geleden ben ik voor het eerst in contact gekomen met Esri Nederland. We hadden toentertijd wel een soort GIS, maar dat was erg basaal en we waren op zoek naar meer functionaliteiten. Uiteindelijk zijn we een jaar geleden begonnen met ArcGIS. Ik heb toen een training ArcGIS Pro gevolgd, waardoor ik het snel kon oppakken.” Daarbij kreeg De Ruiter ondersteuning van Esri-consultant Frans Keijzer. Als eerste stap zijn De Ruiter en Keijzer aan de slag gegaan met het opbouwen van een eigen systeem voor KFC. “We wilden ervoor zorgen dat alle relevante informatie voor KFC in één systeem kwam te staan,” vertelt De Ruiter. “Natuurlijk ons eigen portfolio: de locaties van onze restaurants en alle bijbehorende informatie. Hoeveel omzet heeft een restaurant, hoeveel zitplaatsen en hoeveel bezoekers komen er? Daarbij informatie over de concurrentie: welke merken zitten er in de buurt? Deze informatie wilden we voor heel Noord-Europa, in totaal zeven landen, in kaart brengen. De expertise van Esri was hierbij heel waardevol, omdat de technologie landgrensoverschrijdend werkt en eenvoudig data uit al deze landen ontsluit. Andere aanbieders konden vaak alleen data uit een beperkt aantal landen aanbieden.”

KFC gebruikt de informatie in ArcGIS bij het opstellen van marktplannen voor de betreffende landen. Deze marktplannen bestaan uit een verzameling verzorgingsgebieden: gebieden waar op basis van uiteenlopende informatie een nieuwe KFC gerechtvaardigd is. Toen De Ruiter met ArcGIS begon had hij eerder marktplannen voor Nederland en België gemaakt, maar nog niet voor de andere vijf landen. De Ruiter bespaarde veel tijd door het werken met ArcGIS. “Voor het Nederlandse marktplan hebben we alles zelf moeten tekenen. Dat heeft minimaal een maand geduurd. Zeker omdat ik alle data zelf bij diverse bronnen moest ophalen. Voor bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden lag er met ondersteuning van Frans binnen drie dagen een marktplan.”

Location Intelligence
voor de vastgoedspecialist

Kentucky Fried Chicken (KFC) is aan het uitbreiden in Noord-Europa. Hoewel de keten in Nederland inmiddels meer dan 80 restaurants heeft, zijn er in Scandinavië slechts enkele vestigingen. Noorwegen is zelfs een volledig nieuwe markt. Guus de Ruiter, Market Planner bij KFC Northern Europe, maakte met behulp van Location Intelligence een expansiestrategie voor zeven Noord-Europese landen. Die aanpak beviel zo goed, dat deze inmiddels voor nog meer landen wordt ingezet.

vindt de beste nieuwe
vestigingen dankzij
Location Intelligence

Frans Keijzer
business developer Esri Nederland


“Voor het project bij KFC hebben we vooraf heel duidelijk de prioriteiten bepaald. De grootste behoefte lag bij het verzamelen van data en het creëren van een proces ter ondersteuning van de marktplannen en investeringsvoorstellen. Vervolgens pakten we (de voor de vastgoedspecialist meer onbekende) taken op zoals geografische analyses, het opzetten van ArcGIS Dashboards en het gebruik van Business Analyst. Uiteindelijk bleken die heel waardevol te zijn. Met GIS, of Location Intelligence, maak je beslissingen op basis van feiten, in plaats van met het onderbuikgevoel. Het is mogelijk om met ArcGIS razendsnel de business te voorzien van geografische informatie. Met behulp van eigen data en externe gegevens zijn de belangrijkste groeifactoren voor alle landen in het portfolio in kaart gebracht, waarmee een veel meer onderbouwde beslissing kan worden gemaakt voor een nieuwe locatie.”

"


Guus de Ruiter

KFC

Deze wijze van investeringsvoorstellen presenteren is de nieuwe standaard geworden binnen KFC.

Willemijn Ruissen

Veel beschikbare data

Waar De Ruiter erg blij mee is, is de ruime beschikbaarheid van data. “Voor het bepalen van nieuwe vestigingslocaties wilden we diverse factoren in kaart brengen die een verkeersaantrekkende werking hebben,” legt De Ruiter uit. “Daarbij is het bijvoorbeeld handig om niet alleen te weten dat er een hotel in de buurt zit, maar ook of deze vijftig of vijfhonderd gasten kan ontvangen. Dit soort factoren hebben we verzameld door verschillende datasets met elkaar te combineren. Esri biedt ons toegang tot al die datasets. Dat is voor ons een groot pluspunt.” Daarbij zijn verschillende type data compatible in ArcGIS, en is de data op verschillende manieren te ontsluiten. Dat komt volgens De Ruiter vaak van pas: “Hoewel het portfolio natuurlijk altijd een geografisch component kent, heb ik ook de mogelijkheid een dataset in Excel te exporteren. Handig als ik de informatie wil delen met een andere afdeling binnen onze organisatie, die geen toegang heeft tot ArcGIS.”

Tijdens de coronapandemie zijn er meer toepassingen van het werken met Location Intelligence van waarde gebleken. De Ruiter: “In de coronacrisis merkten we dat bezorging in populariteit steeg. ArcGIS Business Analyst bood ons de technologie om een radius van een bepaalde afstand om een restaurant heen te bouwen, direct te zien hoeveel mensen hier wonen en deze op efficiënte wijze met elkaar te vergelijken. Bovendien hielp deze benchmark met het beoordelen van de delivery-potentie van nieuwe locaties.

Meer informatie

Meer weten over hoe Location Intelligence kan bijdragen aan expansiestrategie? Klik hier.

Esri Nederland, KFC en Unsplash

Met de verzamelde data kon De Ruiter investeringsvoorstellen opstellen voor het managementteam. “Ons MT, met veelal leden van Amerikaanse en Australische afkomst, kent de geografische context van Noord-Europa logischerwijs minder goed dan mensen uit Nederland. Er is dus een sterke behoefte aan deze context wanneer er investeringsvoorstellen worden gemaakt voor deze landen.” Met ArcGIS en het gebruik van diverse basiskaarten creëerde De Ruiter een vaste manier om een locatie aan de MT-leden te presenteren. “In de voorstellen presenteren we een gebied, waarbij we steeds verder inzoomen op de lokale situatie. We beginnen met een kaart van het land en de locatie van de nieuwe potentiële vestiging. Vervolgens zoomen we in op de provincie en brengen we potentiële verzorgingsgebieden in kaart. Op nog kleinere schaal tonen we de concurrentie in de buurt. En tot slot bekijken we de directe omgeving van de beoogde locatie, waarbij we bijvoorbeeld functies met een verkeersaantrekkende werking in de nabije omgeving en de hoeveelheid passerende auto's in kaart brengen. Iedere stap toont een ander niveau van detail. Deze wijze van investeringsvoorstellen presenteren is uiteindelijk de nieuwe standaard geworden binnen onze organisatie.”

Verschillende detailniveaus
in kaart

“Net als bij veel andere spelers in food en retail, is het bij ons zo dat expansiestrategie is belegd bij de vastgoedafdeling," vertelt De Ruiter. "Ik heb zelf ook een vastgoedachtergrond. Veel personen in die rol hebben geen ervaring met GIS of Location Intelligence en kunnen zich er een beetje onwennig bij voelen. Dat gold ook voor mij. Een jaar of drie geleden ben ik voor het eerst in contact gekomen met Esri Nederland. We hadden toentertijd wel een soort GIS, maar dat was erg basaal en we waren op zoek naar meer functionaliteiten. Uiteindelijk zijn we een jaar geleden begonnen met ArcGIS. Ik heb toen een training ArcGIS Pro gevolgd, waardoor ik het snel kon oppakken.” Daarbij kreeg De Ruiter ondersteuning van Esri-consultant Frans Keijzer. Als eerste stap zijn De Ruiter en Keijzer aan de slag gegaan met het opbouwen van een eigen systeem voor KFC. “We wilden ervoor zorgen dat alle relevante informatie voor KFC in één systeem kwam te staan,” vertelt De Ruiter. “Natuurlijk ons eigen portfolio: de locaties van onze restaurants en alle bijbehorende informatie. Hoeveel omzet heeft een restaurant, hoeveel zitplaatsen en hoeveel bezoekers komen er? Daarbij informatie over de concurrentie: welke merken zitten er in de buurt? Deze informatie wilden we voor heel Noord-Europa, in totaal zeven landen, in kaart brengen. De expertise van Esri was hierbij heel waardevol, omdat de technologie landgrensoverschrijdend werkt en eenvoudig data uit al deze landen ontsluit. Andere aanbieders konden vaak alleen data uit een beperkt aantal landen aanbieden.”

KFC gebruikt de informatie in ArcGIS bij het opstellen van marktplannen voor de betreffende landen. Deze marktplannen bestaan uit een verzameling verzorgingsgebieden: gebieden waar op basis van uiteenlopende informatie een nieuwe KFC gerechtvaardigd is. Toen De Ruiter met ArcGIS begon had hij eerder marktplannen voor Nederland en België gemaakt, maar nog niet voor de andere vijf landen. De Ruiter bespaarde veel tijd door het werken met ArcGIS. “Voor het Nederlandse marktplan hebben we alles zelf moeten tekenen. Dat heeft minimaal een maand geduurd. Zeker omdat ik alle data zelf bij diverse bronnen moest ophalen. Voor bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden lag er met ondersteuning van Frans binnen drie dagen een marktplan.”

Met de verzamelde data kon De Ruiter investeringsvoorstellen opstellen voor het managementteam. “Ons MT, met veelal leden van Amerikaanse en Australische afkomst, kent de geografische context van Noord-Europa logischerwijs minder goed dan mensen uit Nederland. Er is dus een sterke behoefte aan deze context wanneer er investeringsvoorstellen worden gemaakt voor deze landen.” Met ArcGIS en het gebruik van diverse basiskaarten creëerde De Ruiter een vaste manier om een locatie aan de MT-leden te presenteren. “In de voorstellen presenteren we een gebied, waarbij we steeds verder inzoomen op de lokale situatie. We beginnen met een kaart van het land en de locatie van de nieuwe potentiële vestiging. Vervolgens zoomen we in op de provincie en brengen we potentiële verzorgingsgebieden in kaart. Op nog kleinere schaal tonen we de concurrentie in de buurt. En tot slot bekijken we de directe omgeving van de beoogde locatie, waarbij we bijvoorbeeld functies met een verkeersaantrekkende werking in de nabije omgeving en de hoeveelheid passerende auto's in kaart brengen. Iedere stap toont een ander niveau van detail. Deze wijze van investeringsvoorstellen presenteren is uiteindelijk de nieuwe standaard geworden binnen onze organisatie.”

Verschillende detailniveaus
in kaart

"


Guus de Ruiter

KFC

Deze wijze van investeringsvoorstellen presenteren is de nieuwe standaard geworden binnen KFC.

Location Intelligence
voor de vastgoedspecialist

Guus de Ruiter
Market Planner, KFC

Kentucky Fried Chicken (KFC) is aan het uitbreiden in Noord-Europa. Hoewel de keten in Nederland inmiddels meer dan 80 restaurants heeft, zijn er in Scandinavië slechts enkele vestigingen. Noorwegen is zelfs een volledig nieuwe markt. Guus de Ruiter, Market Planner bij KFC Northern Europe, maakte met behulp van Location Intelligence een expansiestrategie voor zeven Noord-Europese landen. Die aanpak beviel zo goed, dat deze inmiddels voor nog meer landen wordt ingezet.

GIS
KFC
vindt de beste nieuwe
vestigingen dankzij
Location Intelligence
de beste
nieuwe vestigingen
Veel beschikbare data

Waar De Ruiter erg blij mee is, is de ruime beschikbaarheid van data. “Voor het bepalen van nieuwe vestigingslocaties wilden we diverse factoren in kaart brengen die een verkeersaantrekkende werking hebben,” legt De Ruiter uit. “Daarbij is het bijvoorbeeld handig om niet alleen te weten dat er een hotel in de buurt zit, maar ook of deze vijftig of vijfhonderd gasten kan ontvangen. Dit soort factoren hebben we verzameld door verschillende datasets met elkaar te combineren. Esri biedt ons toegang tot al die datasets. Dat is voor ons een groot pluspunt.” Daarbij zijn verschillende type data compatible in ArcGIS, en is de data op verschillende manieren te ontsluiten. Dat komt volgens De Ruiter vaak van pas: “Hoewel het portfolio natuurlijk altijd een geografisch component kent, heb ik ook de mogelijkheid een dataset in Excel te exporteren. Handig als ik de informatie wil delen met een andere afdeling binnen onze organisatie, die geen toegang heeft tot ArcGIS.”

Tijdens de coronapandemie zijn er meer toepassingen van het werken met Location Intelligence van waarde gebleken. De Ruiter: “In de coronacrisis merkten we dat bezorging in populariteit steeg. ArcGIS Business Analyst bood ons de technologie om een radius van een bepaalde afstand om een restaurant heen te bouwen, direct te zien hoeveel mensen hier wonen en deze op efficiënte wijze met elkaar te vergelijken. Bovendien hielp deze benchmark met het beoordelen van de delivery-potentie van nieuwe locaties.

Esri Nederland, KFC en Unsplash

Willemijn Ruissen

Meer informatie

Meer weten over hoe Location Intelligence kan bijdragen aan expansiestrategie? Klik hier.

Frans Keijzer
business developer Esri Nederland


“Voor het project bij KFC hebben we vooraf heel duidelijk de prioriteiten bepaald. De grootste behoefte lag bij het verzamelen van data en het creëren van een proces ter ondersteuning van de marktplannen en investeringsvoorstellen. Vervolgens pakten we (de voor de vastgoedspecialist meer onbekende) taken op zoals geografische analyses, het opzetten van ArcGIS Dashboards en het gebruik van Business Analyst. Uiteindelijk bleken die heel waardevol te zijn. Met GIS, of Location Intelligence, maak je beslissingen op basis van feiten, in plaats van met het onderbuikgevoel. Het is mogelijk om met ArcGIS razendsnel de business te voorzien van geografische informatie. Met behulp van eigen data en externe gegevens zijn de belangrijkste groeifactoren voor alle landen in het portfolio in kaart gebracht, waarmee een veel meer onderbouwde beslissing kan worden gemaakt voor een nieuwe locatie.”