ArcGIS Network Analyst

Regio waar een waterwagen zou kunnen worden ingezet 

Dekkingskaart gebruikt bij Brandweer Brabant Noord 

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Beschikbare brandkranen in de regio

ArcGIS
gebruikt
om risico's te beperken
Brandweer Brabant Noord

Tekst: Romana Dekker. Beeld: Veiligheidsregio Brabant Noord, Adobe Stock

Meer informatie

Meer weten over ArcGIS voor veiligheidsregio's? Neem contact op.

Bluswaterbeschikbaarheidsanalyse

“Om zicht te krijgen op de bluswaterbeschikbaarheid hebben we een analyse gebouwd op basis van de brandkranen in de regio en de dekking die zij kunnen leveren. Dit hebben we gedaan via een netwerkanalyse en met een dataset van Esri om zo zicht te krijgen op de dekking van panden met een verhoogde bluswatervraag.

We hebben hier ook rekening gehouden met de staat van een pand en de route die we met de bluswagen of slang moeten afleggen. Het is op een kaart wellicht eenvoudig te zien dat een brandkraan binnen 15 meter beschikbaar is, maar als deze met de slang door een pand getrokken moet worden werkt het niet. Over de weg kan de afstand opeens 30-40 meter zijn, hier moet rekening mee gehouden worden, want het kan de blustijd flink vertragen en de brandschade vergroten.

Glenn van Lith vertelt: “In ArcGIS hebben we een analyse gemaakt over
panden met een verhoogde vraag naar bluswater. Deze panden hebben
bij een brand een hogere vuurlast wat zich vertaald in een grotere vraag naar water. Dat kunnen woningen zijn die gebouwd zijn voor 1960 (de veiligheidseisen van toen waren minder streng dan nu, waardoor een brand zich makkelijker kan uitbreiden) of een pand waarin niet of minder zelfredzame mensen zich bevinden. Denk aan een verzorgingstehuis waar bewoners zichzelf niet snel kunnen evacueren. Voor deze panden willen wij weten wat de rijtijd is naar het pand en of er voldoende bluswatervoorziening beschikbaar is.”

Brandweer Brabant Noord heeft deze analyse kunnen maken dankzij ArcGIS Network Analyst. Met ArcGIS Network Analyst is de brandweer in staat complexe routesystemen te visualiseren en analyseren.

Samenwerkingspartners

De kaart als leidraad voor een goed gesprek

Met al deze informatie en de risico’s in kaart gaan Glenn en zijn collega’s een gesprek aan met de gemeente. “Door de risico’s te visualiseren hebben we gelijk een goed gesprek. We brengen de risico’s in kaart, maar samen met onze partners hebben we de taak om de risico’s te beperken en een veilige leefomgeving te behouden. Zo bepalen we samen wat de beste oplossing gaat zijn, denk aan het extra aanleggen van brandputten of het aanschaffen van een waterwagen. Zodat we, mocht er in het ergste geval iets gebeuren, voorbereid zijn en erger hebben voorkomen”, aldus Glenn.

Ook kijken we naar de status van het pand en is berekend wat de waterbehoefte zou zijn bij een eventuele brand. Is het voor 1960 gebouwd en dus kwetsbaarder, dan is er ook meer water nodig om te blussen. Is dat water beschikbaar? En we kijken of een pand een hoge ‘vuurlast’ heeft. Denk bijvoorbeeld aan een gecombineerd winkel/woon pand. Het pand zelf kan voldoen aan de eisen van na 1960, maar een brand in een kledingzaak is heviger dan in een normaal bewoond pand. Ook hier is meer water voor nodig om de schade te beperken”, aldus Glenn.

Kwetsbare panden op basis van demografische data

De brandweer maakt gebruik van het waterleidingnetwerk van drinkwaterbedrijven om branden te blussen, de drinkwaterbedrijven leggen de brandkranen aan en onderhouden deze. De gemeente is echter verantwoordelijk voor voldoende bluswatervoorziening en de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de brandkranen. Brandweer Brabant Noord (onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant Noord) gebruikt ArcGIS nu onder andere bij het opstellen van adviezen door de afdeling risicobeheersing, het uitvoeren van bluswaterbeschikbaarheidsanalyses en deelt deze informatie met haar ketenpartners.

De belangrijkste rol van een veiligheidsregio is het coördineren van hulpverlening bij rampen en crisissen in de regio. De brandweer is onderdeel van de veiligheidsregio. Vanuit daar wordt er, naast het bestrijden van calamiteiten, ook gekeken naar mogelijke risico’s en hoe deze te beperken. Hoe kan de brandweer zo veel mogelijk risico beperken en hoe maken ze dit inzichtelijk? En daarnaast, hoe kunnen ze dit eenvoudig delen met samenwerkingspartners zoals een gemeente of drinkwaterbedrijf? Met dit vraagstuk ging Glenn van Lith, adviseur geo-informatie, twee jaar geleden aan de slag bij Veiligheidsregio Brabant Noord. Hij kwam al snel tot de conclusie dat de vraagstukken er waren, maar de middelen om data te beheren, te visualiseren en te delen beperkter aanwezig waren. Zo kwam hij bij Esri en ArcGIS terecht.

Dekkingskaart gebruikt bij Brandweer Brabant Noord 

Met al deze informatie en de risico’s in kaart gaan Glenn en zijn collega’s een gesprek aan met de gemeente. “Door de risico’s te visualiseren hebben we gelijk een goed gesprek. We brengen de risico’s in kaart, maar samen met onze partners hebben we de taak om de risico’s te beperken en een veilige leefomgeving te behouden. Zo bepalen we samen wat de beste oplossing gaat zijn, denk aan het extra aanleggen van brandputten of het aanschaffen van een waterwagen. Zodat we, mocht er in het ergste geval iets gebeuren, voorbereid zijn en erger hebben voorkomen”, aldus Glenn.

De kaart als leidraad voor een goed gesprek

Ook kijken we naar de status van het pand en is berekend wat de waterbehoefte zou zijn bij een eventuele brand. Is het voor 1960 gebouwd en dus kwetsbaarder, dan is er ook meer water nodig om te blussen. Is dat water beschikbaar? En we kijken of een pand een hoge ‘vuurlast’ heeft. Denk bijvoorbeeld aan een gecombineerd winkel/woon pand. Het pand zelf kan voldoen aan de eisen van na 1960, maar een brand in een kledingzaak is heviger dan in een normaal bewoond pand. Ook hier is meer water voor nodig om de schade te beperken”, aldus Glenn.

Regio waar een waterwagen zou kunnen worden ingezet 

Brandweer Brabant Noord heeft deze analyse kunnen maken dankzij ArcGIS Network Analyst. Met ArcGIS Network Analyst is de brandweer in staat complexe routesystemen te visualiseren en analyseren.

ArcGIS Network Analyst

gebruikt
ArcGIS
om risico's te beperken
Brandweer Brabant Noord

Meer informatie

Meer weten over ArcGIS voor veiligheidsregio's? Neem contact op.

“Om zicht te krijgen op de bluswaterbeschikbaarheid hebben we een analyse gebouwd op basis van de brandkranen in de regio en de dekking die zij kunnen leveren. Dit hebben we gedaan via een netwerkanalyse en met een dataset van Esri om zo zicht te krijgen op de dekking van panden met een verhoogde bluswatervraag.

We hebben hier ook rekening gehouden met de staat van een pand en de route die we met de bluswagen of slang moeten afleggen. Het is op een kaart wellicht eenvoudig te zien dat een brandkraan binnen 15 meter beschikbaar is, maar als deze met de slang door een pand getrokken moet worden werkt het niet. Over de weg kan de afstand opeens 30-40 meter zijn, hier moet rekening mee gehouden worden, want het kan de blustijd flink vertragen en de brandschade vergroten.

Bluswater-beschikbaarheidsanalyse

Glenn van Lith vertelt: “In ArcGIS hebben we een analyse gemaakt over
panden met een verhoogde vraag naar bluswater. Deze panden hebben
bij een brand een hogere vuurlast wat zich vertaald in een grotere vraag naar water. Dat kunnen woningen zijn die gebouwd zijn voor 1960 (de veiligheidseisen van toen waren minder streng dan nu, waardoor een brand zich makkelijker kan uitbreiden) of een pand waarin niet of minder zelfredzame mensen zich bevinden. Denk aan een verzorgingstehuis waar bewoners zichzelf niet snel kunnen evacueren. Voor deze panden willen wij weten wat de rijtijd is naar het pand en of er voldoende bluswatervoorziening beschikbaar is.”

Kwetsbare panden op basis van demografische data

De brandweer maakt gebruik van het waterleidingnetwerk van drinkwaterbedrijven om branden te blussen, de drinkwaterbedrijven leggen de brandkranen aan en onderhouden deze. De gemeente is echter verantwoordelijk voor voldoende bluswatervoorziening en de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de brandkranen. Brandweer Brabant Noord (onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant Noord) gebruikt ArcGIS nu onder andere bij het opstellen van adviezen door de afdeling risicobeheersing, het uitvoeren van bluswaterbeschikbaarheidsanalyses en deelt deze informatie met haar ketenpartners.

Samenwerkingspartners

De belangrijkste rol van een veiligheidsregio is het coördineren van hulpverlening bij rampen en crisissen in de regio. De brandweer is onderdeel van de veiligheidsregio. Vanuit daar wordt er, naast het bestrijden van calamiteiten, ook gekeken naar mogelijke risico’s en hoe deze te beperken. Hoe kan de brandweer zo veel mogelijk risico beperken en hoe maken ze dit inzichtelijk? En daarnaast, hoe kunnen ze dit eenvoudig delen met samenwerkingspartners zoals een gemeente of drinkwaterbedrijf? Met dit vraagstuk ging Glenn van Lith, adviseur geo-informatie, twee jaar geleden aan de slag bij Veiligheidsregio Brabant Noord. Hij kwam al snel tot de conclusie dat de vraagstukken er waren, maar de middelen om data te beheren, te visualiseren en te delen beperkter aanwezig waren. Zo kwam hij bij Esri en ArcGIS terecht.

Tekst: Romana Dekker. Beeld: Veiligheidsregio Brabant Noord, Adobe Stock

Beschikbare brandkranen in de regio