Offline: This content can only be displayed when online.

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

“Actueel inzicht in CO2-reductie is waardevol”

De koppeling met ArcGIS is voor Verheij vooral van belang om hun werkzaamheden inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers. “Wij werken zelf veel met ArcGIS en informatie in ArcGIS laat zich eenvoudig delen. Dat is bij andere pakketten nog wel eens lastig. Bovendien kun je in ArcGIS de machines georefereren, zodat gemeentes alleen machines van ons zien binnen hun eigen gemeente en niet ook alle andere machines”, vertelt Paul. Een functie van Fleets-Online die Verheij ook gebruikt is het bijhouden van CO2-uitstoot. “Bij iedere grote aanbesteding willen opdrachtgevers zien hoe we onze uitstoot kunnen reduceren. Daarom zijn we daar zo transparant mogelijk over en maken we deze data zichtbaar in een dashboard”, aldus Niels. Paul: “De samenwerking tussen Fleets-Online en ArcGIS maakt het mogelijk deze data actueel aan te bieden, we merken dat dat heel goed aansluit bij de wensen van de opdrachtgevers.”

Verheij Integrale groenzorg verzorgt groenaanleg, groenonderhoud en groenadvies voor zowel overheden als commerciële opdrachtgevers. Sinds 2019 gebruiken zij Fleets-Online om de GPS-registratie van hun machines te koppelen met hun onderhoudskaarten. Paul Wervenbos, hoofd uitvoering planning en materieel en Niels Rijksen, GIS-specialist bij Verheij vertellen over de werkwijze. “Al onze machines die je niet op kunt tillen worden in Fleets-Online getrackt,” vertelt Paul. “Dus alle kranen, gazonmaaiers, borstelmachines, houtversnipperaars, minigravers en shovels. Onze grootste behoefte was heel simpel: een onderhoudskaart waarop je deze voertuigen en machines kunt zien rijden. Omdat wij veel met ArcGIS werken was de koppeling met dit systeem het meest logisch. Met Fleets-Online is deze koppeling gemaakt en zijn we inmiddels verder aan het kijken of we ook ons HRM-pakket eraan kunnen koppelen,” legt Paul Wervenbos uit. Niels vult aan: “Uiteindelijk willen we een grote driehoek maken van de planning in het HRM-systeem, de machines in Fleets-Online en de kaarten en dashboard in ArcGIS.”

 Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Fleets-Online, Freepik

Afvalverwerkingbedrijf Avri is verantwoordelijk voor veegwerkzaamheden in de gemeentes Tiel, West-Betuwe, Neder-Betuwe en Buren. Vanuit deze gemeentes kwam de wens om inzichtelijk te hebben waar en wanneer er geveegd is en of dit volgens planning is verlopen. Hiervoor heeft Avri onlangs vier nieuwe veegmachines aangeschaft. Bert-Jan Oude Nijhuis, adviseur informatievoorziening bij de afdeling ICT van Avri werkt vanuit zijn rol veel met ArcGIS om de IBOR-taken in de vier gemeentes te reguleren. “Een tijd geleden hebben we vier nieuwe veegmachines aangeschaft. Deze wilden we uitrusten met een tracker, om bij te houden waar er op welk moment gereden wordt. Dat is informatie die de gemeentes willen inzien. Een legitieme vraag, want wij doen werk voor hen, dus moeten we ook kunnen aantonen wat er gebeurd is. Maar het bleek niet mogelijk om data van deze machine in te laden in ArcGIS terwijl we dat wel graag wilden. Toen wees onze contactpersoon bij Esri ons op Fleets-Online en zijn we om de tafel gegaan om dit in te regelen,” vertelt Bert-Jan. Fleets-Online plaatste alle benodigde trackers in de machines en leverde de API waardoor de data in ons systeem terecht komt. Door Esri is in Notebook de koppeling gemaakt met ArcGIS. “Nu hebben we precies inzichtelijk wat de veegmachines op welk moment doen.”

Momenteel is Avri bezig om dezelfde werkwijze ook toe te passen op de strooiwagens. “Op dit moment hebben onze strooiwagens wel trackers die bijhouden waar ze rijden, maar is dit nog niet gekoppeld. Dit willen we wel graag, want ArcGIS is ons platform, dus ik verwacht dat we daar de komende jaren mee aan de slag gaan,” besluit Bert-Jan.

“Momenteel wordt de koppeling tussen ons IoT-platform en ArcGIS vooral gebruikt door organisaties die veeg-, maai- en strooiwerkzaamheden uitvoeren. Dat zijn organisaties die al veelvuldig met ArcGIS werken. Voor hen is het van belang om alle data in één omgeving bij elkaar te hebben zodat zij aan de wensen van opdrachtgevers, vaak gemeentes, kunnen voldoen. Ten eerste willen zij bewijs hebben van het werk dat gedaan is en hoe dat is uitgevoerd. Ten tweede is er vaak de wens om realtime te kunnen zien waar machines werkzaamheden uitvoeren en wat zij doen. En de laatste wens - die steeds belangrijker wordt - is het kunnen aantonen van de hoeveelheid CO2- en stikstofuitstoot van bepaalde werkzaamheden en machines”, vertelt Kees.

De combinatie van Fleets-Online en ArcGIS zorgt dat er aan al deze wensen voldaan wordt. Kees: “Bij Fleets-Online hebben we een heel scala aan trackers: GPS-, bluetooth-, asset trackers. Deze sensoren houden van alles bij. Uiteraard de GPS-locatie van een wagen, maar bijvoorbeeld ook wanneer de maaibladen van een grasmaaier of borstels van een veegmachine omlaag staan en wanneer de zuiger aanstaat. Hierdoor is tot in detail vast te leggen hoe bepaalde werkzaamheden verlopen. Om de zoveel seconden worden deze activiteiten geregistreerd.” Door het geautomatiseerd bijhouden van deze data vergaart de organisatie waardevolle informatie. “Voorheen werd deze data handmatig bijgehouden door de chauffeurs van de machines. Geautomatiseerd is dit natuurlijk veel sneller, nauwkeuriger en gedetailleerder. Aan de hand van deze data kan een organisatie precies zien hoe lang een bepaalde machine ergens over gedaan heeft en hier lessen uit trekken. Bijvoorbeeld bij de overstap van een diesel naar een elektrische wagen: wat doet dat met de productiviteit? Dat draagt bij aan toekomstige beslissingen en efficiëntie,” legt Kees uit.

Vooral op het gebied van CO2- en stikstofmetingen ziet Kees nog veel kansen. “Wij leggen inmiddels al veel CO2-data vast en nu worden door onder andere TNO en Connekt ook stikstofberekeningen ontwikkeld. Het berekenen van de stikstofuitstoot wordt gedaan door een combinatie van het meten van brandstofverbruik en het bijhouden van de motortemperatuur. Bij een koude motor wordt er namelijk meer stikstof uitgestoten dan bij een warme motor. Deze manier van meten blijkt veel nauwkeuriger te zijn dan het meten met behulp van stikstofsensoren,” vertelt Kees. De vraag naar data over CO2- en stikstofuitstoot neemt volgens Kees tegenwoordig sterk toe bij organisaties die hun uitstoot willen verminderen en zo willen verduurzamen. “De grootgebruikers van onze oplossing, zoals bedrijven in de grond-, weg-, waterbouw, infra en de groene sector, willen per project en perceel alle CO2-emissie en stikstofdata in kaart hebben, zodat zij dit kunnen presenteren aan hun opdrachtgevers. We zijn inmiddels met diverse partijen in gesprek over hoe we dit voor de toekomst zo goed mogelijk vorm kunnen geven. We kunnen deze data nu allemaal al berekenen, maar de vraag is nog hoe organisaties dit aan hun opdrachtgevers willen laten zien. Daar is de combinatie met ArcGIS hard bij nodig. We proberen diverse organisaties te laten aanhaken op ArcGIS, zodat ze van deze mogelijkheden kunnen profiteren.”

Zelf aan de slag met het koppelen en integreren van ArcGIS met andere systemen? Lees in dit artikel meer over welke mogelijkheden ArcGIS biedt om software te ontwikkelen op basis van ArcGIS.

Fleets-Online in de praktijk
“Inzicht in locatie nieuwe veegwagens”
Stikstofmetingen cruciaal voor duurzame toekomst

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze koppeling voor uw organisatie?

ArcGIS
met
maakt GPS-data inzichtelijk door koppeling 
Fleets-Online
“Actueel inzicht in CO2-reductie is waardevol”
Offline: This content can only be displayed when online.

Afvalverwerkingbedrijf Avri is verantwoordelijk voor veegwerkzaamheden in de gemeentes Tiel, West-Betuwe, Neder-Betuwe en Buren. Vanuit deze gemeentes kwam de wens om inzichtelijk te hebben waar en wanneer er geveegd is en of dit volgens planning is verlopen. Hiervoor heeft Avri onlangs vier nieuwe veegmachines aangeschaft. Bert-Jan Oude Nijhuis, adviseur informatievoorziening bij de afdeling ICT van Avri werkt vanuit zijn rol veel met ArcGIS om de IBOR-taken in de vier gemeentes te reguleren. “Een tijd geleden hebben we vier nieuwe veegmachines aangeschaft. Deze wilden we uitrusten met een tracker, om bij te houden waar er op welk moment gereden wordt. Dat is informatie die de gemeentes willen inzien. Een legitieme vraag, want wij doen werk voor hen, dus moeten we ook kunnen aantonen wat er gebeurd is. Maar het bleek niet mogelijk om data van deze machine in te laden in ArcGIS terwijl we dat wel graag wilden. Toen wees onze contactpersoon bij Esri ons op Fleets-Online en zijn we om de tafel gegaan om dit in te regelen,” vertelt Bert-Jan. Fleets-Online plaatste alle benodigde trackers in de machines en leverde de API waardoor de data in ons systeem terecht komt. Door Esri is in Notebook de koppeling gemaakt met ArcGIS. “Nu hebben we precies inzichtelijk wat de veegmachines op welk moment doen.”

Momenteel is Avri bezig om dezelfde werkwijze ook toe te passen op de strooiwagens. “Op dit moment hebben onze strooiwagens wel trackers die bijhouden waar ze rijden, maar is dit nog niet gekoppeld. Dit willen we wel graag, want ArcGIS is ons platform, dus ik verwacht dat we daar de komende jaren mee aan de slag gaan,” besluit Bert-Jan.

“Inzicht in locatie nieuwe veegwagens”
met ArcGIS
Fleets-Online
maakt GPS-data inzichtelijk door koppeling 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze koppeling voor uw organisatie?

De koppeling met ArcGIS is voor Verheij vooral van belang om hun werkzaamheden inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers. “Wij werken zelf veel met ArcGIS en informatie in ArcGIS laat zich eenvoudig delen. Dat is bij andere pakketten nog wel eens lastig. Bovendien kun je in ArcGIS de machines georefereren, zodat gemeentes alleen machines van ons zien binnen hun eigen gemeente en niet ook alle andere machines”, vertelt Paul. Een functie van Fleets-Online die Verheij ook gebruikt is het bijhouden van CO2-uitstoot. “Bij iedere grote aanbesteding willen opdrachtgevers zien hoe we onze uitstoot kunnen reduceren. Daarom zijn we daar zo transparant mogelijk over en maken we deze data zichtbaar in een dashboard”, aldus Niels. Paul: “De samenwerking tussen Fleets-Online en ArcGIS maakt het mogelijk deze data actueel aan te bieden, we merken dat dat heel goed aansluit bij de wensen van de opdrachtgevers.”

Verheij Integrale groenzorg verzorgt groenaanleg, groenonderhoud en groenadvies voor zowel overheden als commerciële opdrachtgevers. Sinds 2019 gebruiken zij Fleets-Online om de GPS-registratie van hun machines te koppelen met hun onderhoudskaarten. Paul Wervenbos, hoofd uitvoering planning en materieel en Niels Rijksen, GIS-specialist bij Verheij vertellen over de werkwijze. “Al onze machines die je niet op kunt tillen worden in Fleets-Online getrackt,” vertelt Paul. “Dus alle kranen, gazonmaaiers, borstelmachines, houtversnipperaars, minigravers en shovels. Onze grootste behoefte was heel simpel: een onderhoudskaart waarop je deze voertuigen en machines kunt zien rijden. Omdat wij veel met ArcGIS werken was de koppeling met dit systeem het meest logisch. Met Fleets-Online is deze koppeling gemaakt en zijn we inmiddels verder aan het kijken of we ook ons HRM-pakket eraan kunnen koppelen,” legt Paul Wervenbos uit. Niels vult aan: “Uiteindelijk willen we een grote driehoek maken van de planning in het HRM-systeem, de machines in Fleets-Online en de kaarten en dashboard in ArcGIS.”

Fleets-Online in de praktijk

Vooral op het gebied van CO2- en stikstofmetingen ziet Kees nog veel kansen. “Wij leggen inmiddels al veel CO2-data vast en nu worden door onder andere TNO en Connekt ook stikstofberekeningen ontwikkeld. Het berekenen van de stikstofuitstoot wordt gedaan door een combinatie van het meten van brandstofverbruik en het bijhouden van de motortemperatuur. Bij een koude motor wordt er namelijk meer stikstof uitgestoten dan bij een warme motor. Deze manier van meten blijkt veel nauwkeuriger te zijn dan het meten met behulp van stikstofsensoren,” vertelt Kees. De vraag naar data over CO2- en stikstofuitstoot neemt volgens Kees tegenwoordig sterk toe bij organisaties die hun uitstoot willen verminderen en zo willen verduurzamen. “De grootgebruikers van onze oplossing, zoals bedrijven in de grond-, weg-, waterbouw, infra en de groene sector, willen per project en perceel alle CO2-emissie en stikstofdata in kaart hebben, zodat zij dit kunnen presenteren aan hun opdrachtgevers. We zijn inmiddels met diverse partijen in gesprek over hoe we dit voor de toekomst zo goed mogelijk vorm kunnen geven. We kunnen deze data nu allemaal al berekenen, maar de vraag is nog hoe organisaties dit aan hun opdrachtgevers willen laten zien. Daar is de combinatie met ArcGIS hard bij nodig. We proberen diverse organisaties te laten aanhaken op ArcGIS, zodat ze van deze mogelijkheden kunnen profiteren.”

Zelf aan de slag met het koppelen en integreren van ArcGIS met andere systemen? Lees in dit artikel meer over welke mogelijkheden ArcGIS biedt om software te ontwikkelen op basis van ArcGIS.

Stikstofmetingen cruciaal voor duurzame toekomst

“Momenteel wordt de koppeling tussen ons IoT-platform en ArcGIS vooral gebruikt door organisaties die veeg-, maai- en strooiwerkzaamheden uitvoeren. Dat zijn organisaties die al veelvuldig met ArcGIS werken. Voor hen is het van belang om alle data in één omgeving bij elkaar te hebben zodat zij aan de wensen van opdrachtgevers, vaak gemeentes, te kunnen voldoen. Ten eerste willen zij bewijs hebben van het werk dat gedaan is en hoe dat is uitgevoerd. Ten tweede is er vaak de wens om real time te kunnen zien waar machines werkzaamheden uitvoeren en wat zij doen. En de laatste wens - die steeds belangrijker wordt - is het kunnen aantonen van de hoeveelheid CO2- en stikstofuitstoot van bepaalde werkzaamheden en machines”, vertelt Kees. De combinatie van Fleets-Online en ArcGIS zorgt dat er aan al deze wensen voldaan wordt. Kees: “Bij Fleets-Online hebben we een heel scala aan trackers: GPS-, bluetooth-, asset trackers. Deze sensoren houden van alles bij. Uiteraard de GPS-locatie van een wagen, maar bijvoorbeeld ook wanneer de maaibladen van een grasmaaier of borstels van een veegmachine omlaag staan en wanneer de zuiger aanstaat. Hierdoor is tot in detail vast te leggen hoe hgbepaalde werkzaamheden verlopen. Om de zoveel seconden worden deze activiteiten geregistreerd.” Door het geautomatiseerd bijhouden van deze data vergaart de organisatie waardevolle informatie. “Voorheen werd deze data bijgehouden door de chauffeurs van de machines, handmatig. Geautomatiseerd is dit natuurlijk veel sneller, nauwkeuriger en gedetailleerder. Aan de hand van deze data kan een organisatie precies zien hoe lang een bepaalde machine ergens over gedaan heeft en hier lessen uit trekken. Bijvoorbeeld bij de overstap van een diesel naar een elektrische wagen: wat doet dat met gfde productiviteit? Dat draagt bij aan toekomstige beslissingen en efficiëntie,” legt Kees uit.

 Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Fleets-Online, Freepik