Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

ethisch handelen
datagedreven werken
Organisatieverandering
pijlers voor
:
en

In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang heeft datagedreven werken een revolutie teweeg gebracht bij organisaties over de hele wereld. Bedrijven genereren, verzamelen en analyseren enorme hoeveelheden gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Een succesvolle implementatie van datagedreven werken vereist een holistische aanpak, waarin een aantal cruciale organisatieveranderingen centraal staat. Deze veranderingen zijn het meest zichtbaar met het verschijnen van nieuwe rollen in een organisatie, zoals data scientists, data-engineers, data-analisten, ... Daarnaast moeten ook nieuwe afspraken gemaakt worden in de vorm van bijvoorbeeld ethiek, privacy en security wat vaak de grootste uitdagingen zijn bij deze verandering.

Tekst: Bas Bijtelaar. Foto's: Esri Nederland

Succesvol implementeren van datagedreven werken vereist een holistische aanpak. Esri streeft ernaar om organisaties te ondersteunen bij het navigeren door dit proces.

Als technologiemarktleider blijven we ons inzetten om datagedreven werken te bevorderen met onder andere ethiek en cultuurverandering als essentiële pijlers. Samen kunnen we een toekomst creëren waarin data op een verantwoorde manier wordt gebruikt, waardoor organisaties succesvol zijn in een steeds complexere en datarijke wereld.

  • Verantwoordelijkheid: organisaties moeten verantwoordelijkheid nemen voor de gegevens die ze verzamelen en gebruiken. Dat gaat onder meer over het waarborgen van de privacy van individuen, het beschermen van gevoelige informatie en het minimaliseren van risico’s op misbruik. Gelukkig hebben we in Europa en Nederland een steeds beter wettelijk kader waaraan organisaties moeten voldoen. Dit is voor andere delen van de wereld niet per definitie het geval. Daarom is het van belang dat organisaties weten waar hun data vandaan komt en waar de data op gebaseerd is. Data moet dus zo goed mogelijk herleidbaar en betrouwbaar zijn.

  • Transparantie: het is de vraag die het meest gesteld wordt. “Wat doe jij met mijn data?”. Transparant communiceren met alle stakeholders over het doel, de methode en potentiële gevolgen van datagedreven werken is van groot belang. Datawantrouwen neemt alleen maar toe als er weinig duidelijkheid is over de gebruikte data.

  • Zonder vooroordelen: organisaties moeten ervoor zorgen dat hun datagedreven processen geen ongelijkheid in de hand werken. Het vermijden van vooroordelen en het waarborgen van gelijke kansen en behandeling zijn essentieel bij het analyseren en interpreteren van data. Data kan namelijk tal van vooroordelen bevatten. Denk hierbij onder andere aan AI: het trainen van modellen kan beïnvloed worden door de persoon of organisatie die de training uitvoert. Maar ook datasets an sich kunnen vooroordelen bevatten. Het is dus aan organisaties om de representativiteit van data te waarborgen.

Ethisch verantwoord datagedreven werken moet dus, wat Esri Nederland betreft, gebeuren op basis van een aantal principes:

Ethiek speelt een cruciale rol in het succesvol implementeren van datagedreven werken. Organisaties moeten zich bewust zijn van de potentiële impact van data op zowel individueel als gemeenschappelijk niveau. “Data” en alles wat er aan verwant is, wordt vaak gezien als een bedreiging voor de inclusieve samenleving. Niet iedereen heeft op dezelfde manier toegang tot digitale middelen.

Daarnaast is er veel wantrouwen ten opzichte van data. De toename van en aandacht voor nepnieuws zorgt ervoor dat men data niet meer altijd als feiten accepteert. Ondanks de belofte van inzicht en objectiviteit kan data een gevoel geven van permanente onzekerheid. Is de data dus voldoende eerlijk, transparant en neutraal?

Om datagedreven werken succesvol te implementeren, moet daarnaast een cultuur van vertrouwen en transparantie worden gecreëerd. Medewerkers moeten zich gesteund voelen om gegevens te verzamelen, te analyseren en te delen zonder angst voor negatieve gevolgen. Dit vereist dat organisaties een open dialoog faciliteren waarin medewerkers worden aangemoedigd om vragen te stellen, uitdagingen te bespreken en inzichten te delen die zijn gebaseerd op data. Het delen van successen en leren van mislukkingen moet worden aangemoedigd om een cultuur van voortdurende verbetering te bevorderen. Vanuit Esri moedigen we “fail fast” aan, zeker op dit gebied: ga zo snel en laagdrempelig mogelijk aan de slag met datagedreven werken.

Datagedreven werken vereist binnen de organisatie een cultuur van samenwerking en interdisciplinair werken. Verschillende afdelingen en teams binnen de organisatie moeten met elkaar worden verbonden, zodat ze gezamenlijk data kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren. Dit vereist het doorbreken van traditionele silo's en het implementeren van een platform en processen die de uitwisseling van kennis en expertise bevorderen. Interdisciplinaire teams kunnen verschillende perspectieven bieden en een allesomvatttend begrip van de gegevens mogelijk maken.

Organisatieverandering en cultuur
Ethisch handelen: verantwoordelijk en transparant

Meer informatie

Meer weten over datagedreven werken?

ethisch handelen
datagedreven werken
pijlers voor
:
Organisatieverandering
en

Om datagedreven werken succesvol te implementeren, moet daarnaast een cultuur van vertrouwen en transparantie worden gecreëerd. Medewerkers moeten zich gesteund voelen om gegevens te verzamelen, te analyseren en te delen zonder angst voor negatieve gevolgen. Dit vereist dat organisaties een open dialoog faciliteren waarin medewerkers worden aangemoedigd om vragen te stellen, uitdagingen te bespreken en inzichten te delen die zijn gebaseerd op data. Het delen van successen en leren van mislukkingen moet worden aangemoedigd om een cultuur van voortdurende verbetering te bevorderen. Vanuit Esri moedigen we “fail fast” aan, zeker op dit gebied: ga zo snel en laagdrempelig mogelijk aan de slag met datagedreven werken.

Datagedreven werken vereist binnen de organisatie een cultuur van samenwerking en interdisciplinair werken. Verschillende afdelingen en teams binnen de organisatie moeten met elkaar worden verbonden, zodat ze gezamenlijk data kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren. Dit vereist het doorbreken van traditionele silo's en het implementeren van een platform en processen die de uitwisseling van kennis en expertise bevorderen. Interdisciplinaire teams kunnen verschillende perspectieven bieden en een allesomvatttend begrip van de gegevens mogelijk maken.

In het tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang heeft datagedreven werken een revolutie teweeg gebracht bij organisaties over de hele wereld. Bedrijven genereren, verzamelen en analyseren enorme hoeveelheden gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Een succesvolle implementatie van datagedreven werken vereist een holistische aanpak, waarin een aantal cruciale organisatieveranderingen centraal staat. Deze veranderingen zijn het meest zichtbaar met het verschijnen van nieuwe rollen in een organisatie, zoals data scientists, data-engineers, data-analisten, ... Daarnaast moeten ook nieuwe afspraken gemaakt worden in de vorm van bijvoorbeeld ethiek, privacy en security wat vaak de grootste uitdagingen zijn bij deze verandering.

Organisatieverandering en cultuur
  • Verantwoordelijkheid: organisaties moeten verantwoordelijkheid nemen voor de gegevens die ze verzamelen en gebruiken. Dat gaat onder meer over het waarborgen van de privacy van individuen, het beschermen van gevoelige informatie en het minimaliseren van risico’s op misbruik. Gelukkig hebben we in Europa en Nederland een steeds beter wettelijk kader waaraan organisaties moeten voldoen. Dit is voor andere delen van de wereld niet per definitie het geval. Daarom is het van belang dat organisaties weten waar hun data vandaan komt en waar de data op gebaseerd is. Data moet dus zo goed mogelijk herleidbaar en betrouwbaar zijn.

  • Transparantie: het is de vraag die het meest gesteld wordt. “Wat doe jij met mijn data?”. Transparant communiceren met alle stakeholders over het doel, de methode en potentiële gevolgen van datagedreven werken is van groot belang. Datawantrouwen neemt alleen maar toe als er weinig duidelijkheid is over de gebruikte data.

  • Zonder vooroordelen: organisaties moeten ervoor zorgen dat hun datagedreven processen geen ongelijkheid in de hand werken. Het vermijden van vooroordelen en het waarborgen van gelijke kansen en behandeling zijn essentieel bij het analyseren en interpreteren van data. Data kan namelijk tal van vooroordelen bevatten. Denk hierbij onder andere aan AI: het trainen van modellen kan beïnvloed worden door de persoon of organisatie die de training uitvoert. Maar ook datasets an sich kunnen vooroordelen bevatten. Het is dus aan organisaties om de representativiteit van data te waarborgen.

Tekst: Bas Bijtelaar. Foto's: Esri Nederland

Meer informatie

Meer weten over datagedreven werken?

Ethiek speelt een cruciale rol in het succesvol implementeren van datagedreven werken. Organisaties moeten zich bewust zijn van de potentiële impact van data op zowel individueel als gemeenschappelijk niveau. “Data” en alles wat er aan verwant is, wordt vaak gezien als een bedreiging voor de inclusieve samenleving. Niet iedereen heeft op dezelfde manier toegang tot digitale middelen.

Daarnaast is er veel wantrouwen ten opzichte van data. De toename van en aandacht voor nepnieuws zorgt ervoor dat men data niet meer altijd als feiten accepteert. Ondanks de belofte van inzicht en objectiviteit kan data een gevoel geven van permanente onzekerheid. Is de data dus voldoende eerlijk, transparant en neutraal?

Ethisch handelen: verantwoordelijk en transparant

Ethisch verantwoord datagedreven werken moet dus, wat Esri Nederland betreft, gebeuren op basis van een aantal principes:

Succesvol implementeren van datagedreven werken vereist een holistische aanpak. Esri streeft ernaar om organisaties te ondersteunen bij het navigeren door dit proces.

Als technologiemarktleider blijven we ons inzetten om datagedreven werken te bevorderen met onder andere ethiek en cultuurverandering als essentiële pijlers. Samen kunnen we een toekomst creëren waarin data op een verantwoorde manier wordt gebruikt, waardoor organisaties succesvol zijn in een steeds complexere en datarijke wereld.