Gemeente Deventer: Beter bomenbeleid dankzij data Cobra

Deventer heeft een Bomenbeleidsplan 2021-2030 aangenomen om verantwoorde keuzes te maken omtrent het gevarieerde bomenbestand van de gemeente. Het team ‘Inrichting & Beheer Leefomgeving’ geeft inzichten en advies aan de gemeenteraad, waarbij de informatie uit de BomenMonitor een belangrijke databron vormt. Deventer heeft een aantal ruimtelijke analyses uitgevoerd met de 2D-bomendata uit de BomenMonitor om geaggregeerde informatie te verkrijgen per wijk en buurt. De resulterende bedekkingsgraad geeft inzicht in de oppervlakten met boomkroonbedekking en de verschillen tussen de wijken en buurten binnen de gemeente. De resultaten van de analyses worden inzichtelijk en interactief gedeeld met de gemeenteraad via ArcGIS Dashboards.

Naast het dashboard met de bedekkingsgraad worden de bomen uit de BomenMonitor gebruikt om gerichter in te zetten op het beheer van de bomenvoorraad binnen de gemeente. Met behulp van de specifieke boomkroongegevens, zoals de hoogte van de kroon, kunnen kleine en grote bomen gespecifieerd worden, Hierdoor kan de reële impact van het kappen van bomen veel inzichtelijker gemaakt kan worden, waar voorheen alle bomen dezelfde status kregen.

TenneT: alles op één kaart

“De kaart werkt goed en snel en is up-to-date en betrouwbaar. Duidelijk leesbaar voor de eindgebruiker.”
Miroslav Svraka (GIS-data analist)

Voor netbeheerder TenneT is het hoge detailniveau de toegevoegde waarde van de TopoPlus kaart. Dit voorkomt dat ze nodige informatie uit andere bronnen moeten raadplegen. Zo bevat de kaart reliëf, waterdieptes, basisregistraties, markeringen en wegen. Een leuke tip die TenneT deelt is om de kaart te combineren met de luchtfoto met behulp van layer blending technieken.

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Een schat aan data

Binnen ArcGIS is er een enorme verzameling aan kaarten en geografische gegevens beschikbaar over duizenden onderwerpen. Met deze direct te gebruiken kaartlagen en dataproducten kunt u meer betekenis geven aan uw eigen data. Het data-aanbod is samengesteld met de best beschikbare bronnen van betrouwbare dataleveranciers. Naast de open data uit de Levende Atlas van Nederland, leveren een aantal datapartners hoogwaardige, premium dataproducten aan binnen ArcGIS.

Tekst: Inge van den Meiracker. Beeld: Esri Nederland.

Eco-Movement is de leverancier van gegevens over laadstations voor elektrische voertuigen. Als onafhankelijk dataplatform bundelt Eco-Movement relevante informatie van (semi-)openbare laadnetwerken over de hele wereld in een uniforme, nauwkeurige en complete database.

Dit dataproduct bevat een puntenlaag met de locaties van oplaadpunten in Nederland. Aan deze locaties zijn de specifieke laadpalen en connectoren per laadpaal gekoppeld. De service kan gebruikt worden voor uiteenlopende ruimtelijke analyses en beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld rondom laadvisies. Vind bijvoorbeeld de optimale locatiekeuze voor plaatsing van nieuwe laadpalen. Of combineer de laadpalen met een netwerkdataset om de bereikbaarheid van het laadnetwerk in kaart te brengen. De data rond laadinfrastructuur van Eco-Movement kan organisaties helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

3-30-300 kaart

De BomenMonitor

Laadpalen

In de Panden PLUS dataset combineert SPOTinfo meer dan 50 pandkenmerken in één dataset voor heel Nederland. Visualiseer bijvoorbeeld op bouwjaar, kwetsbaarheid van het pand, woningtype, energielabel of WOZ-waarde en breng hiermee waardevolle, ruimtelijke inzichten aan het licht. De pandkenmerken zijn gekoppeld aan de gebouwen van de 3D BAG (3DBAG by tudelft3d and 3DGI) aangevuld met ontbrekende panden van 2019 tot nu. De verrijkte 3D-pandendataset is een mooie aanvulling op een digital twin-omgeving voor informatiegedreven sturing.

Panden PLUS

TopoPlus, voorheen ook wel bekend als de OpenTopo kaart, is een referentiekaart die veel detail bevat. In de kaart zijn officiële basisregistraties gecombineerd met andere databronnen, zoals OpenStreetMap.

TopoPlus

Basisregistraties inzichtelijk

SPOTinfo verrijkt data tot direct toepasbare informatie. De verschillende databronnen worden steeds ververst, verrijkt en in samenhang gebracht, zodat er één integraal ‘kaartbeeld’ ontstaat van heel Nederland. SPOTinfo en Esri Nederland stellen samen de TopoPlus kaart en Panden PLUS dataset beschikbaar als premium producten binnen ArcGIS.

Inzicht in de groene leefomgeving

De 3-30-300-regel is een perfecte maatstaf om te sturen op vergroening en het succes van het stedelijke landschap inzichtelijk te maken. De regel toetst of er 3 bomen zichtbaar zijn vanuit elk huis, 30% boomkroonbedekking is rondom elk gebouw en de afstand tot de dichtstbijzijnde groene ruimte 300 meter is. Cobra Groeninzicht heeft de regel doorberekend voor de panden van heel Nederland. Het resulterende rapportcijfer per pand is beschikbaar als 2D-kaartlaag.

De BomenMonitor is een landelijke dataset met uitgebreide gegevens over bomen, zoals de kroonvorm, boomhoogte, stampositie en kluitmodel. Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden, drones en laserscandata en met een netwerk van professionals in het veld worden alle bomen nauwkeurig in kaart gebracht en gemonitord. Met de BomenMonitor is er zicht op alle bomen in Nederland, zowel in 2D als 3D.

Cobra Groeninzicht is een adviesbureau dat zich focust op het geven van inzicht in de groene leefomgeving van morgen. Cobra Groeninzicht en Esri Nederland stellen samen de BomenMonitor en de 3-30-300 kaart als premium data beschikbaar binnen ArcGIS.

Waardevolle data over laadstations

Meer informatie

De premium dataproducten van SPOTinfo, Eco-Movement en Cobra Groeninzicht zijn beschikbaar via de ArcGIS Marketplace.
Meer inhoudelijke informatie over de dataproducten is te vinden in de productinformatie per product.

Dit dataproduct bevat een puntenlaag met de locaties van oplaadpunten in Nederland. Aan deze locaties zijn de specifieke laadpalen en connectoren per laadpaal gekoppeld. De service kan gebruikt worden voor uiteenlopende ruimtelijke analyses en beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld rondom laadvisies. Vind bijvoorbeeld de optimale locatiekeuze voor plaatsing van nieuwe laadpalen. Of combineer de laadpalen met een netwerkdataset om de bereikbaarheid van het laadnetwerk in kaart te brengen. De data rond laadinfrastructuur van Eco-Movement kan organisaties helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

Laadpalen

Een schat aan data

Meer informatie

De premium dataproducten van SPOTinfo, Eco-Movement en Cobra Groeninzicht zijn beschikbaar via de ArcGIS Marketplace.
Meer inhoudelijke informatie over de dataproducten is te vinden in de productinformatie per product.

De BomenMonitor

Cobra Groeninzicht is een adviesbureau dat zich focust op het geven van inzicht in de groene leefomgeving van morgen. Cobra Groeninzicht en Esri Nederland stellen samen de BomenMonitor en de 3-30-300 kaart als premium data beschikbaar binnen ArcGIS.

Gemeente Deventer: Beter bomenbeleid dankzij data Cobra

Deventer heeft een Bomenbeleidsplan 2021-2030 aangenomen om verantwoorde keuzes te maken omtrent het gevarieerde bomenbestand van de gemeente. Het team ‘Inrichting & Beheer Leefomgeving’ geeft inzichten en advies aan de gemeenteraad, waarbij de informatie uit de BomenMonitor een belangrijke databron vormt. Deventer heeft een aantal ruimtelijke analyses uitgevoerd met de 2D-bomendata uit de BomenMonitor om geaggregeerde informatie te verkrijgen per wijk en buurt. De resulterende bedekkingsgraad geeft inzicht in de oppervlakten met boomkroonbedekking en de verschillen tussen de wijken en buurten binnen de gemeente. De resultaten van de analyses worden inzichtelijk en interactief gedeeld met de gemeenteraad via ArcGIS Dashboards.

Naast het dashboard met de bedekkingsgraad worden de bomen uit de BomenMonitor gebruikt om gerichter in te zetten op het beheer van de bomenvoorraad binnen de gemeente. Met behulp van de specifieke boomkroongegevens, zoals de hoogte van de kroon, kunnen kleine en grote bomen gespecifieerd worden, Hierdoor kan de reële impact van het kappen van bomen veel inzichtelijker gemaakt kan worden, waar voorheen alle bomen dezelfde status kregen.

De 3-30-300-regel is een perfecte maatstaf om te sturen op vergroening en het succes van het stedelijke landschap inzichtelijk te maken. De regel toetst of er 3 bomen zichtbaar zijn vanuit elk huis, 30% boomkroonbedekking is rondom elk gebouw en de afstand tot de dichtstbijzijnde groene ruimte 300 meter is. Cobra Groeninzicht heeft de regel doorberekend voor de panden van heel Nederland. Het resulterende rapportcijfer per pand is beschikbaar als 2D-kaartlaag.

3-30-300 kaart

De BomenMonitor is een landelijke dataset met uitgebreide gegevens over bomen, zoals de kroonvorm, boomhoogte, stampositie en kluitmodel. Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden, drones en laserscandata en met een netwerk van professionals in het veld worden alle bomen nauwkeurig in kaart gebracht en gemonitord. Met de BomenMonitor is er zicht op alle bomen in Nederland, zowel in 2D als 3D.

Inzicht in de groene leefomgeving

TopoPlus, voorheen ook wel bekend als de OpenTopo kaart, is een referentiekaart die veel detail bevat. In de kaart zijn officiële basisregistraties gecombineerd met andere databronnen, zoals OpenStreetMap.

Eco-Movement is de leverancier van gegevens over laadstations voor elektrische voertuigen. Als onafhankelijk dataplatform bundelt Eco-Movement relevante informatie van (semi-)openbare laadnetwerken over de hele wereld in een uniforme, nauwkeurige en complete database.

Waardevolle data over laadstations

In de Panden PLUS dataset combineert SPOTinfo meer dan 50 pandkenmerken in één dataset voor heel Nederland. Visualiseer bijvoorbeeld op bouwjaar, kwetsbaarheid van het pand, woningtype, energielabel of WOZ-waarde en breng hiermee waardevolle, ruimtelijke inzichten aan het licht. De pandkenmerken zijn gekoppeld aan de gebouwen van de 3D BAG (3DBAG by tudelft3d and 3DGI) aangevuld met ontbrekende panden van 2019 tot nu. De verrijkte 3D-pandendataset is een mooie aanvulling op een digital twin-omgeving voor informatiegedreven sturing.

Panden PLUS

TenneT: alles op één kaart

“De kaart werkt goed en snel en is up-to-date en betrouwbaar. Duidelijk leesbaar voor de eindgebruiker.”
Miroslav Svraka (GIS-data analist)

Voor netbeheerder TenneT is het hoge detailniveau de toegevoegde waarde van de TopoPlus kaart. Dit voorkomt dat ze nodige informatie uit andere bronnen moeten raadplegen. Zo bevat de kaart reliëf, waterdieptes, basisregistraties, markeringen en wegen. Een leuke tip die TenneT deelt is om de kaart te combineren met de luchtfoto met behulp van layer blending technieken.

TopoPlus

SPOTinfo verrijkt data tot direct toepasbare informatie. De verschillende databronnen worden steeds ververst, verrijkt en in samenhang gebracht, zodat er één integraal ‘kaartbeeld’ ontstaat van heel Nederland. SPOTinfo en Esri Nederland stellen samen de TopoPlus kaart en Panden PLUS dataset beschikbaar als premium producten binnen ArcGIS.

Tekst: Inge van den Meiracker. Beeld: Esri Nederland.

Basisregistraties inzichtelijk

Binnen ArcGIS is er een enorme verzameling aan kaarten en geografische gegevens beschikbaar over duizenden onderwerpen. Met deze direct te gebruiken kaartlagen en dataproducten kunt u meer betekenis geven aan uw eigen data. Het data-aanbod is samengesteld met de best beschikbare bronnen van betrouwbare dataleveranciers. Naast de open data uit de Levende Atlas van Nederland, leveren een aantal datapartners hoogwaardige, premium dataproducten aan binnen ArcGIS.