Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Tekst: Tekstschrijvers. Foto's: WDO Delta/Boskalis

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen overstromingen. De komende jaren wordt 29 kilometer dijk versterkt, zodat de dijk weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Onder de naam IJsselwerken werken Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en aannemer Boskalis Nederland als één team aan dit omvangrijke twee-fasenproject. “Door GIS-data als standaard in te voeren binnen één systeem kunnen we sneller de juiste stappen zetten en efficiënter werken”, aldus Peter Visser, GIS-specialist bij Boskalis Nederland.

Maurits ziet veel voordelen van de samenwerking: “In plaats van dat het ingenieursbureau zelfstandig een ontwerp maakt, draaien het waterschap en Boskalis mee in het ontwerpproces. Ik kan er zo voor zorgen dat de belangen van het waterschap ingebracht worden in het Uitvoeringsontwerp. Zoals een extra dijkoprit, of andere dingen die het beheer straks vereenvoudigen. Ook kunnen we uitvoeringsrisico’s nu al beter beheersen. Nog voor we alle vergunningen aanvragen, weten we dat het ontwerp maakbaar is.” “Inderdaad”, zegt Peter. “Doordat we samen aan het ontwerp werken, zien we al veel eerder wat mogelijk is. Ook komen er in een vroeger stadium dingen boven water die niet kloppen. Dat scheelt kostbare tijd.”

Samenwerken aan waterveiligheid

Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Om overstromingen in Nederland te voorkomen worden in het programma de komende dertig jaar 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen versterkt. Het is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Boskalis Nederland voert meerdere dijkversterkingsprojecten uit en ook Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft meerdere projecten binnen het gebied.

Single Source of Truth

Het team maakt via het ArcGIS-portaal gebruik van één GeoWeb-viewer vertelt Peter. “Met een dergelijk omvangrijk project heb je met enorm veel data te maken. Ontwerpdata, lijnen van het ruimtebeslag, eigendomsgegevens uit het Kadaster, bodemonderzoeken, geotechnische data. En voor de uitvoeringsplanning zijn straks ook data over waterstanden en broedseizoenen van belang. Alle data wordt ontsloten op onze GeoWeb-pagina, waarbij we een dusdanige structuur hanteren dat we altijd weten waar de data vandaan komt en wat de status is. Zo kan iedereen binnen het project werken vanuit een single source of truth.”

Het samenwerkingsverband IJsselwerken bestaat uit tientallen collega’s van het waterschap, Boskalis en ingenieursbureau Witteveen+Bos die samenwerken in hetzelfde pand in Zwolle. “In 2017 startte de Verkenningsfase, die inmiddels is afgerond. Op dit moment zitten we in de Planuitwerkingsfase”, legt Maurits van Dijk uit. Als assetmanager is hij vanuit het waterschap bij het project betrokken. “In de Verkenningsfase zijn verschillende manieren onderzocht waarop de dijk versterkt kan worden. Daaruit is een Voorkeursalternatief voortgekomen. Op dit moment is het ontwerp-projectbesluit bijna gereed en werken we het Voorkeursalternatief in detail uit in een Uitvoeringsontwerp.”

Gezamenlijk ontwerp
Assetmanagement

Binnen het waterschap kijken ze nog verder vooruit. “Onze informatiebehoefte varieert tijdens het proces. In de voorbereidende en planfase spelen andere dingen dan na de oplevering. In het kader van assetmanagement is het voor ons heel belangrijk dat we precies weten wat er straks opgeleverd wordt. Wij moeten de dijk tientallen jaren zo goed mogelijk kunnen onderhouden”, legt Maurits uit. “Naar de toekomst toe willen we enerzijds het ontwerp in 3D uitwerken, maar het opgeleverde ontwerp moet ook vertaald worden naar een GIS-omgeving. Het belangrijkste is dat het systeem aansluit bij de wensen van het waterschap.”

Gefaseerde uitvoering
Laagdrempelig toegang tot alle informatie

Maurits vult aan: "Het ontwerpen van de dijkversterking is een heel zorgvuldig proces. Het ontwerp zelf kent een groot detailniveau, waarin veel disciplines een rol hebben. Denk hierbij aan ecologen, rivierkundigen, werkvoorbereiders en landschapsarchitecten." Het totale project is opgedeeld in vier deelgebieden en elk deelgebied is verdeeld in drie dijkmodules. “Elke kilometer ziet er anders uit. Zowel boven- als ondergronds”, legt Peter uit. “Voor elk stuk van de dijk brengen we alles tot in detail in kaart. Uiteindelijk komt alles samen in GIS. Zo hebben we via de GeoWeb Viewer op elk moment een compleet overzicht, in welk stadium het werk zich straks ook bevindt.”

Van engineer tot omgevingsmanager, iedereen maakt gebruik van GeoWeb. “Een groot voordeel van deze GIS-omgeving is dat het heel laagdrempelig is”, vertelt Maurits. “Iedereen kan er mee werken. Je kunt eenvoudig verschillende lagen zien en zelf informatie opzoeken, zonder dat daar een specialist voor nodig is. Of het nu voor een intern overleg of informatiebijeenkomst voor omwonenden is, met een paar klikken breng je relevante data in kaart. Dat is heel prettig.”

Meer weten?

Meer weten over dit artikel? Neem contact op.

De locatie bij Olst-Zwolle waar de dijk wordt versterkt

De landingspagina voor gebruikers van het GIS-portaal

Ruimtebeslag en ontwerp van de dijk

Team IJsselwerken zet dijkversterking op de kaart

Het team maakt via het ArcGIS-portaal gebruik van één GeoWeb-viewer vertelt Peter. “Met een dergelijk omvangrijk project heb je met enorm veel data te maken. Ontwerpdata, lijnen van het ruimtebeslag, eigendomsgegevens uit het Kadaster, bodemonderzoeken, geotechnische data. En voor de uitvoeringsplanning zijn straks ook data over waterstanden en broedseizoenen van belang. Alle data wordt ontsloten op onze GeoWeb-pagina, waarbij we een dusdanige structuur hanteren dat we altijd weten waar de data vandaan komt en wat de status is. Zo kan iedereen binnen het project werken vanuit een single source of truth.”

Team IJsselwerken zet dijkversterking op de kaart

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Gefaseerde uitvoering

Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Om overstromingen in Nederland te voorkomen worden in het programma de komende dertig jaar 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen versterkt. Het is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Boskalis Nederland voert meerdere dijkversterkingsprojecten uit en ook Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft meerdere projecten binnen het gebied.

Samenwerken aan waterveiligheid

Binnen het waterschap kijken ze nog verder vooruit. “Onze informatiebehoefte varieert tijdens het proces. In de voorbereidende en planfase spelen andere dingen dan na de oplevering. In het kader van assetmanagement is het voor ons heel belangrijk dat we precies weten wat er straks opgeleverd wordt. Wij moeten de dijk tientallen jaren zo goed mogelijk kunnen onderhouden”, legt Maurits uit. “Naar de toekomst toe willen we enerzijds het ontwerp in 3D uitwerken, maar het opgeleverde ontwerp moet ook vertaald worden naar een GIS-omgeving. Het belangrijkste is dat het systeem aansluit bij de wensen van het waterschap.”

Assetmanagement

De locatie bij Olst-Zwolle waar de dijk wordt versterkt

Maurits vult aan: "Het ontwerpen van de dijkversterking is een heel zorgvuldig proces. Het ontwerp zelf kent een groot detailniveau, waarin veel disciplines een rol hebben. Denk hierbij aan ecologen, rivierkundigen, werkvoorbereiders en landschapsarchitecten." Het totale project is opgedeeld in vier deelgebieden en elk deelgebied is verdeeld in drie dijkmodules. “Elke kilometer ziet er anders uit. Zowel boven- als ondergronds”, legt Peter uit. “Voor elk stuk van de dijk brengen we alles tot in detail in kaart. Uiteindelijk komt alles samen in GIS. Zo hebben we via de GeoWeb Viewer op elk moment een compleet overzicht, in welk stadium het werk zich straks ook bevindt.”

Meer weten?

Meer weten over dit artikel? Neem contact op.

De landingspagina voor gebruikers van het GIS-portaal

Onderschrift

Van engineer tot omgevingsmanager, iedereen maakt gebruik van GeoWeb. “Een groot voordeel van deze GIS-omgeving is dat het heel laagdrempelig is”, vertelt Maurits. “Iedereen kan er mee werken. Je kunt eenvoudig verschillende lagen zien en zelf informatie opzoeken, zonder dat daar een specialist voor nodig is. Of het nu voor een intern overleg of informatiebijeenkomst voor omwonenden is, met een paar klikken breng je relevante data in kaart. Dat is heel prettig.”

Maurits ziet veel voordelen van de samenwerking: “In plaats van dat het ingenieursbureau zelfstandig een ontwerp maakt, draaien het waterschap en Boskalis mee in het ontwerpproces. Ik kan er zo voor zorgen dat de belangen van het waterschap ingebracht worden in het Uitvoeringsontwerp. Zoals een extra dijkoprit, of andere dingen die het beheer straks vereenvoudigen. Ook kunnen we uitvoeringsrisico’s nu al beter beheersen. Nog voor we alle vergunningen aanvragen, weten we dat het ontwerp maakbaar is.” “Inderdaad”, zegt Peter. “Doordat we samen aan het ontwerp werken, zien we al veel eerder wat mogelijk is. Ook komen er in een vroeger stadium dingen boven water die niet kloppen. Dat scheelt kostbare tijd.”

Ruimtebeslag en ontwerp van de dijk

Laagdrempelig toegang tot alle informatie

Single Source of Truth

Het samenwerkingsverband IJsselwerken bestaat uit tientallen collega’s van het waterschap, Boskalis en ingenieursbureau Witteveen+Bos die samenwerken in hetzelfde pand in Zwolle. “In 2017 startte de Verkenningsfase, die inmiddels is afgerond. Op dit moment zitten we in de Planuitwerkingsfase”, legt Maurits van Dijk uit. Als assetmanager is hij vanuit het waterschap bij het project betrokken. “In de Verkenningsfase zijn verschillende manieren onderzocht waarop de dijk versterkt kan worden. Daaruit is een Voorkeursalternatief voortgekomen. Op dit moment is het ontwerp-projectbesluit bijna gereed en werken we het Voorkeursalternatief in detail uit in een Uitvoeringsontwerp.”

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen overstromingen. De komende jaren wordt 29 kilometer dijk versterkt, zodat de dijk weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Onder de naam IJsselwerken werken Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en aannemer Boskalis Nederland als één team aan dit omvangrijke twee-fasenproject. “Door GIS-data als standaard in te voeren binnen één systeem kunnen we sneller de juiste stappen zetten en efficiënter werken”, aldus Peter Visser, GIS-specialist bij Boskalis Nederland.

Gezamenlijk ontwerp

Tekst: Tekstschrijvers. Foto's: WDO Delta/Boskalis