Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Tekst: Jeroen van Winden. Beeld: Esri Nederland.

‘Enterprise readiness’ is onderwerp van gesprek bij steeds meer organisaties. Wat omvat deze term precies en waar krijgt GIS een plek binnen enterprise readiness? Waarom is enterprise readiness belangrijk? En ben je als organisatie alleen enterprise ready met ArcGIS Enterprise of kan dat ook met ArcGIS Online?

Met deze ontwikkelingen veranderen ook de verwachtingen rond de inzet van GIS. Daarmee verwacht men van een GIS hetzelfde als van andere bedrijfssystemen als het gaat om technologie en architectuur. Dit betekent dat GIS langs dezelfde meetlat wordt gelegd op onderwerpen zoals IT-standaarden, aansluiting op databases en/of data lakes en cloud-infrastructuur. ArcGIS moet kunnen inspelen op ontwikkelingen op organisatiegebied en passen bij nieuwe trends zoals data lakes, nieuwe besturingssystemen en AI-assistenten.

ArcGIS is hier klaar voor. Met de Web GIS-visie loopt ArcGIS voorop met een architectuur waarin we klaar zijn voor dit soort veranderingen. Met services kun je beter schalen, beter integreren en beter aansluiten op nieuwe data-architecturen. Een veel voorkomende misvatting is dat alleen ArcGIS Enterprise voor de enterprise is en ArcGIS Online niet. Maar enterprise readiness betekent niet per se de inzet van ArcGIS Enterprise, maar het klaar zijn voor brede inzet van GIS in een organisatie voor elke architectuur. Omdat SaaS steeds vaker als standaard gekozen wordt binnen organisaties, betekent dit dat ook SaaS-oplossingen zoals ArcGIS Online klaar moeten zijn voor de enterprise. Ook ArcGIS Online wordt daarom steeds meer uitgebreid met functionaliteit gericht op enterprise readiness.

Kortom, de ontwikkelingen rondom enterprise readiness staan niet stil. Enterprise readiness is een belangrijk aspect bij het integreren van GIS in de enterprise architectuur van organisaties. Bij Esri volgen we deze ontwikkelingen en zijn we continu aan het vernieuwen om te voldoen aan wensen op het gebied van enterprise readiness. Dit geldt voor alle architecturen en niet alleen om technische aspecten, maar ook om organisatorische aspecten. ArcGIS is op basis van de WebGIS-visie klaar voor deze uitdaging en blijft zich vernieuwen om klaar te zijn voor de enterprise-toekomst.

GIS maakt steeds meer impact in organisaties, door het steeds bredere gebruik van locatie-informatie in de gehele organisatie. Een positieve ontwikkeling. Een gevolg is dat GIS steeds vaker wordt meegenomen in de totale IT-architectuur van een organisatie en dat geo-informatie steeds meer onderdeel wordt van de algemene informatiestrategie. Het beheer van GIS wordt dan ook onderdeel van het bredere IT-beheer in een organisatie. Daarmee raken de verwachtingen op het gebied van enterprise readiness dus ook GIS. ArcGIS past zodoende in de enterprisegedachte. Dit maakt dat er andere eisen gesteld worden aan de software, maar ook aan de mensen die het beheren of ermee werken. Enterprise readiness is dus niet alleen een technische kijk op zaken, maar ook een organisatorisch onderwerp.

4 redenen waarom enterprise readiness zo belangrijk is

 • Kwaliteit en betrouwbaarheid:
  Enterprise ready producten en diensten zijn consistent van hoge kwaliteit. Door standaardisatie en kwaliteitscontroles wordt de kans op fouten en problemen geminimaliseerd.

 • Schaalbaarheid en groeipotentieel:
  Enterprise ready producten en diensten maken het mogelijk operaties eenvoudig op te schalen en flexibel in te spelen op veranderingen in de markt en technologie.

 • Wettelijke nalevering en veiligheid:
  Enterprise ready producten en diensten helpen organisaties aan de wettelijke eisen te voldoen op het gebied van persoonsgegevens en veiligheid.

 • Efficiëntie en kostenbesparing:
  Door gestandaardiseerde en geoptimaliseerde processen kunnen organisaties kosten besparen.

Waarom is het nastreven van enterprise readiness op het gebied van GIS en IT-systemen zo belangrijk voor organisaties? Samengevat in 4 redenen:

Enterprise readiness houdt in dat technologie voldoet aan de vereisten en standaarden van de organisaties van nu en de toekomst. Dit omvat zaken als schaalbaarheid, compliancy, security, integreerbaarheid en weerbaarheid van software (zie kader). Vanuit het perspectief van enterprise readiness naar GIS gekeken betekent dat er op het gebied van beheer dezelfde lat wordt gelegd als voor andere IT-systemen in een organisatie. Daarmee komt er ook meer aandacht voor het ondersteunen van een open architectuur zoals algemene open IT-standaarden, standaard databases en/of data lakes en cloud-infrastructuur.

Bij het vormgeven van een meer enterprise ready IT-landschap denken organisaties na over het integreren van geo-informatie in de bredere enterprise achtitectuur. Dit vereist ook inhoudelijke kennis van geografie en het gebruik van locatie in meer informatiesystemen. Daarmee komen er ook nieuwe rollen waarin de kracht van geo-informatie wordt ingezet. CIO’s, architecten, security officers, data scientists en - niet onbelangrijk - de business zullen ieder op een eigen manier betrokken raken bij het gebruik van geo-informatie.

Meer weten?

Meer weten over enterprise readiness? Neem contact op.

Enterprise readiness:
ArcGIS is er klaar voor
 • Kwaliteit en betrouwbaarheid:
  Enterprise ready producten en diensten zijn consistent van hoge kwaliteit. Door standaardisatie en kwaliteitscontroles wordt de kans op fouten en problemen geminimaliseerd.

 • Schaalbaarheid en groeipotentieel:
  Enterprise ready producten en diensten maken het mogelijk operaties eenvoudig op te schalen en flexibel in te spelen op veranderingen in de markt en technologie.

 • Wettelijke nalevering en veiligheid:
  Enterprise ready producten en diensten helpen organisaties aan de wettelijke eisen te voldoen op het gebied van persoonsgegevens en veiligheid.

 • Efficiëntie en kostenbesparing:
  Door gestandaardiseerde en geoptimaliseerde processen kunnen organisaties kosten besparen.

Waarom is het nastreven van enterprise readiness op het gebied van GIS en IT-systemen zo belangrijk voor organisaties? Samengevat in 4 redenen:

4 redenen waarom enterprise readiness zo belangrijk is

Enterprise readiness:
ArcGIS is er klaar voor

Meer weten?

Meer weten over enterprise readiness? Neem contact op.

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Enterprise readiness houdt in dat technologie voldoet aan de vereisten en standaarden van de organisaties van nu en de toekomst. Dit omvat zaken als schaalbaarheid, compliancy, security, integreerbaarheid en weerbaarheid van software (zie kader). Vanuit het perspectief van enterprise readiness naar GIS gekeken betekent dat er op het gebied van beheer dezelfde lat wordt gelegd als voor andere IT-systemen in een organisatie. Daarmee komt er ook meer aandacht voor het ondersteunen van een open architectuur zoals algemene open IT-standaarden, standaard databases en/of data lakes en cloud-infrastructuur.

Met deze ontwikkelingen veranderen ook de verwachtingen rond de inzet van GIS. Daarmee verwacht men van een GIS hetzelfde als van andere bedrijfssystemen als het gaat om technologie en architectuur. Dit betekent dat GIS langs dezelfde meetlat wordt gelegd op onderwerpen zoals IT-standaarden, aansluiting op databases en/of data lakes en cloud-infrastructuur. ArcGIS moet kunnen inspelen op ontwikkelingen op organisatiegebied en passen bij nieuwe trends zoals data lakes, nieuwe besturingssystemen en AI-assistenten.

ArcGIS is hier klaar voor. Met de Web GIS-visie loopt ArcGIS voorop met een architectuur waarin we klaar zijn voor dit soort veranderingen. Met services kun je beter schalen, beter integreren en beter aansluiten op nieuwe data-architecturen. Een veel voorkomende misvatting is dat alleen ArcGIS Enterprise voor de enterprise is en ArcGIS Online niet. Maar enterprise readiness betekent niet per se de inzet van ArcGIS Enterprise, maar het klaar zijn voor brede inzet van GIS in een organisatie voor elke architectuur. Omdat SaaS steeds vaker als standaard gekozen wordt binnen organisaties, betekent dit dat ook SaaS-oplossingen zoals ArcGIS Online klaar moeten zijn voor de enterprise. Ook ArcGIS Online wordt daarom steeds meer uitgebreid met functionaliteit gericht op enterprise readiness.

Kortom, de ontwikkelingen rondom enterprise readiness staan niet stil. Enterprise readiness is een belangrijk aspect bij het integreren van GIS in de enterprise architectuur van organisaties. Bij Esri volgen we deze ontwikkelingen en zijn we continu aan het vernieuwen om te voldoen aan wensen op het gebied van enterprise readiness. Dit geldt voor alle architecturen en niet alleen om technische aspecten, maar ook om organisatorische aspecten. ArcGIS is op basis van de WebGIS-visie klaar voor deze uitdaging en blijft zich vernieuwen om klaar te zijn voor de enterprise-toekomst.

Bij het vormgeven van een meer enterprise ready IT-landschap denken organisaties na over het integreren van geo-informatie in de bredere enterprise achtitectuur. Dit vereist ook inhoudelijke kennis van geografie en het gebruik van locatie in meer informatiesystemen. Daarmee komen er ook nieuwe rollen waarin de kracht van geo-informatie wordt ingezet. CIO’s, architecten, security officers, data scientists en - niet onbelangrijk - de business zullen ieder op een eigen manier betrokken raken bij het gebruik van geo-informatie.

GIS maakt steeds meer impact in organisaties, door het steeds bredere gebruik van locatie-informatie in de gehele organisatie. Een positieve ontwikkeling. Een gevolg is dat GIS steeds vaker wordt meegenomen in de totale IT-architectuur van een organisatie en dat geo-informatie steeds meer onderdeel wordt van de algemene informatiestrategie. Het beheer van GIS wordt dan ook onderdeel van het bredere IT-beheer in een organisatie. Daarmee raken de verwachtingen op het gebied van enterprise readiness dus ook GIS. ArcGIS past zodoende in de enterprisegedachte. Dit maakt dat er andere eisen gesteld worden aan de software, maar ook aan de mensen die het beheren of ermee werken. Enterprise readiness is dus niet alleen een technische kijk op zaken, maar ook een organisatorisch onderwerp.

‘Enterprise readiness’ is onderwerp van gesprek bij steeds meer organisaties. Wat omvat deze term precies en waar krijgt GIS een plek binnen enterprise readiness? Waarom is enterprise readiness belangrijk? En ben je als organisatie alleen enterprise ready met ArcGIS Enterprise of kan dat ook met ArcGIS Online?

Tekst: Jeroen van Winden. Beeld: Esri Nederland.