Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

 Tekst: Tekstschrijvers.nl. Foto's: Petra Fotografie.

Dat die innovatieve drang intern en extern niet onopgemerkt blijft, merken Van Os, Vriends en Hol zo'n beetje wekelijks. Provincie Noord-Brabant is op dat gebied een voorbeeld voor anderen. "Regelmatig houden we presentaties, onder meer over de integratie van Esri en SAP", zegt Van Os. "Dit doen we onder andere tijdens GIS-events op locatie, soms zelfs in het buitenland, of hier op het provinciehuis. We vertellen graag over hoe we het hebben aangepakt en welke voordelen het oplevert en impact het maakt. Andere organisaties, maar ook provincies, hopen we zo te stimuleren om zo nodig ook die stappen te zetten naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Het levert je heel wat op. Niet voor niets blijven we ons ontwikkelen en laten we het niet na als we ergens een automatiseringsslag kunnen maken en deze ook gericht door kunnen voeren."

Stimuleren

Innovatie is de sleutel in dit integratieverhaal. De integratie van het ArcGIS en SAP S/4HANA is daar exemplarisch voor. "Als provincie willen we hierin vooroplopen, en dat doen we ook", zegt Van Os.

"Door steeds weer nieuwe technologieën toe te passen en ontwikkelingen op dat gebied nauwlettend te volgen, maken we ons werk efficiënter en eenvoudiger. Daarmee kunnen we ook betere oplossingen bedenken voor vraagstukken waar we als provincie mee worden geconfronteerd. Zowel in het algemeen als in de vastgoedsector. Kijk maar naar de vraagstukken rondom stikstofregels, behoud van natuur en de problemen op de woningmarkt. GIS-toepassingen in combinatie met SAP-applicaties helpen ons om de juiste data te verzamelen waarop we besluiten kunnen nemen en waar nodig beleid kunnen maken."

Marcel Hol, applicatiebeheerder SAP bij provincie Noord-Brabant: "SAP S/4HANA in combinatie met de GEF- module biedt een oplossing voor ruimtelijk assetmanagement en door de GIS-toevoeging kunnen we bedrijfsprocessen vanuit een kaart aansturen. Dat levert gebruikersvriendelijke kaarten en apps op die overal en altijd beschikbaar zijn. Ook kunnen we de Esri-kaarten rechtstreeks integreren in de SAP-applicaties. Een voorbeeld uit de praktijk is dat we realtime informatie hebben over de boekwaarde van gebouwen. Hierbij maken we ook gebruik van open data, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dankzij de GIS-component kun je ook beter naar de samenhang kijken van bepaalde onderwerpen." Vriends vult aan: "Zowel Esri als SAP committeren zich al heel lang aan open standaarden. Dat maakte die integratie dus makkelijker en mogelijk."

Al in 2012 werd de basis gelegd om een GIS-component toe te voegen aan bedrijfsinformatie. "Dat heeft zich door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Er ging als het ware een wereld voor ons open", zegt Van Os. "De integratie van het Esri-systeem en SAP betekent een betere standaard. Voordelen zijn dat we hiermee aan de voorkant en bij de bron blijven. Voor organisaties waar we intern en extern mee samenwerken levert dit snellere en meer nauwkeurige inzichten op, waardoor besluitvorming en processen worden geoptimaliseerd. Voor ons als provincie zelf betekent dit realtime data verkrijgen en combineren, en handmatige, en daarmee foutgevoelige processen elimineren. Dat zorgt alles bij elkaar voor een betere operationele efficiëntie."

"Helemaal correct", zo vult Guust Vriends, adviseur geo-informatie bij provincie Noord-Brabant, aan. "Dankzij de koppeling en de geautomatiseerde processen boeken we flinke tijdwinst en reduceren we de kans op fouten aanzienlijk. De visie dat we de informatie in ons bedrijfssysteem geografisch wilden ontsluiten was niet van vandaag of gisteren. Die bestond al langer. We zijn daarom blij dat we die integratiestap hebben gezet en het ook gelukt is. Complimenten aan ons team, de mensen bij SAP, met in het bijzonder Rudy Maas, en Esri die ons samen met hun support-afdeling optimaal hebben begeleid. En ons nog steeds van de nodige support voorzien. Waarvoor dank!"

Complimenten
Innovatie
Bedrijfsprocessen aansturen

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Succesvolle integratie ArcGIS
en SAP S/4HANA biedt provincie
Noord-Brabant snellere en nauwkeurigere inzichten

"Vergelijk ze allebei maar met een Rolls-Royce. Als je daar mee rijdt ben je verzekerd van het beste comfort en de hoogste kwaliteit", zegt Erik van Os, controller afdeling projecten en vastgoed bij provincie Noord-Brabant over Esri en SAP. Een koppeling van het Esri-systeem van de provincie met SAP S/4HANA via het SAP Geographical Enablement Framework (GEF) zorgt ervoor dat bedrijfsinformatie eenvoudiger en efficiënter geografisch ontsloten kan worden voor de eindgebruiker. "Hiermee lopen we als provincie al jaren voorop en boeken we nog steeds veel vooruitgang", aldus Van Os.

"Helemaal correct", zo vult Guust Vriends, adviseur geo-informatie bij provincie Noord-Brabant, aan. "Dankzij de koppeling en de geautomatiseerde processen boeken we flinke tijdwinst en reduceren we de kans op fouten aanzienlijk. De visie dat we de informatie in ons bedrijfssysteem geografisch wilden ontsluiten was niet van vandaag of gisteren. Die bestond al langer. We zijn daarom blij dat we die integratiestap hebben gezet en het ook gelukt is. Complimenten aan ons team, de mensen bij SAP, met in het bijzonder Rudy Maas, en Esri die ons samen met hun support-afdeling optimaal hebben begeleid. En ons nog steeds van de nodige support voorzien. Waarvoor dank!"

Complimenten

Al in 2012 werd de basis gelegd om een GIS-component toe te voegen aan bedrijfsinformatie. "Dat heeft zich door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Er ging als het ware een wereld voor ons open", zegt Van Os. "De integratie van het Esri-systeem en SAP betekent een betere standaard. Voordelen zijn dat we hiermee aan de voorkant en bij de bron blijven. Voor organisaties waar we intern en extern mee samenwerken levert dit snellere en meer nauwkeurige inzichten op, waardoor besluitvorming en processen worden geoptimaliseerd. Voor ons als provincie zelf betekent dit realtime data verkrijgen en combineren, en handmatige, en daarmee foutgevoelige processen elimineren. Dat zorgt alles bij elkaar voor een betere operationele efficiëntie."

Marcel Hol, applicatiebeheerder SAP bij provincie Noord-Brabant: "SAP S/4HANA in combinatie met de GEF- module biedt een oplossing voor ruimtelijk assetmanagement en door de GIS-toevoeging kunnen we bedrijfsprocessen vanuit een kaart aansturen. Dat levert gebruikersvriendelijke kaarten en apps op die overal en altijd beschikbaar zijn. Ook kunnen we de Esri-kaarten rechtstreeks integreren in de SAP-applicaties. Een voorbeeld uit de praktijk is dat we realtime informatie hebben over de boekwaarde van gebouwen. Hierbij maken we ook gebruik van open data, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dankzij de GIS-component kun je ook beter naar de samenhang kijken van bepaalde onderwerpen." Vriends vult aan: "Zowel Esri als SAP committeren zich al heel lang aan open standaarden. Dat maakte die integratie dus makkelijker en mogelijk."

Succesvolle integratie ArcGIS
en SAP S/4HANA biedt provincie
Noord-Brabant snellere en nauwkeurigere inzichten

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Dat die innovatieve drang intern en extern niet onopgemerkt blijft, merken Van Os, Vriends en Hol zo'n beetje wekelijks. Provincie Noord-Brabant is op dat gebied een voorbeeld voor anderen. "Regelmatig houden we presentaties, onder meer over de integratie van Esri en SAP", zegt Van Os. "Dit doen we onder andere tijdens GIS-events op locatie, soms zelfs in het buitenland, of hier op het provinciehuis. We vertellen graag over hoe we het hebben aangepakt en welke voordelen het oplevert en impact het maakt. Andere organisaties, maar ook provincies, hopen we zo te stimuleren om zo nodig ook die stappen te zetten naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Het levert je heel wat op. Niet voor niets blijven we ons ontwikkelen en laten we het niet na als we ergens een automatiseringsslag kunnen maken en deze ook gericht door kunnen voeren."

Bedrijfsprocessen aansturen
Stimuleren

Innovatie is de sleutel in dit integratieverhaal. De integratie van het ArcGIS en SAP S/4HANA is daar exemplarisch voor. "Als provincie willen we hierin vooroplopen, en dat doen we ook", zegt Van Os.

"Door steeds weer nieuwe technologieën toe te passen en ontwikkelingen op dat gebied nauwlettend te volgen, maken we ons werk efficiënter en eenvoudiger. Daarmee kunnen we ook betere oplossingen bedenken voor vraagstukken waar we als provincie mee worden geconfronteerd. Zowel in het algemeen als in de vastgoedsector. Kijk maar naar de vraagstukken rondom stikstofregels, behoud van natuur en de problemen op de woningmarkt. GIS-toepassingen in combinatie met SAP-applicaties helpen ons om de juiste data te verzamelen waarop we besluiten kunnen nemen en waar nodig beleid kunnen maken."

Innovatie

"Vergelijk ze allebei maar met een Rolls-Royce. Als je daar mee rijdt ben je verzekerd van het beste comfort en de hoogste kwaliteit", zegt Erik van Os, controller afdeling projecten en vastgoed bij provincie Noord-Brabant over Esri en SAP. Een koppeling van het Esri-systeem van de provincie met SAP S/4HANA via het SAP Geographical Enablement Framework (GEF) zorgt ervoor dat bedrijfsinformatie eenvoudiger en efficiënter geografisch ontsloten kan worden voor de eindgebruiker. "Hiermee lopen we als provincie al jaren voorop en boeken we nog steeds veel vooruitgang", aldus Van Os.

 Tekst: Tekstschrijvers.nl. Foto's: Petra Fotografie.