Iris Theunisse

Tim Brouwer

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Tekst: Tekschrijvers.nl. Beeld: Esri Nederland.

Software is altijd in ontwikkeling. Een logisch gevolg is dat er ook producten uitfaseren. Dit vraagt afhankelijk van de migratie extra werk en een investering van organisaties. Hoe dichter de deadlines van migraties in beeld komen des te spannender deze zijn. Belangrijk voor organisaties is te zorgen dat ze wendbaar zijn ingericht en daarmee klaar zijn voor huidige en toekomstige migraties. Zo kunnen ze blijven inspelen op technologische ontwikkelingen en veranderingen. "Wij denken mee met organisaties, bieden proactief advies en ondersteuning om het migratieproces en de geostrategie vorm te geven en uit te voeren", zeggen Tim Brouwer en Iris Theunisse, advisors bij Esri Nederland.

Iris vult aan: "Weet ook waarvoor en voor wie je het doet. Betrek medewerkers en stakeholders in het proces. Je wilt ze meekrijgen, want ook zij gaan – op verschillende niveaus - aan de slag met nieuwe functionaliteiten. Breng duidelijk over waarom en wanneer de migratie plaatsvindt. Creëer bewustzijn en draagvlak. Benoem de voordelen van de nieuwe software of het nieuwe platform. Niet iedereen kun je op hetzelfde moment meenemen in een veranderingsproces. Neem daar dan ook de tijd voor. Een organisatie heeft nu eenmaal te maken met andere projecten en werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers en stakeholders wennen aan de veranderende situatie en zich de nieuwe mogelijkheden toe-eigenen vanuit hun eigen rol en functie."

Investering met impact

Iris vervolgt: "Afhankelijk of het een grote of kleine migratie is, vraagt de verandering een investering van organisaties. Ik merk in de praktijk dat sommige organisaties een migratie als een obstakel zien en andere klanten er juist naar uitkijken vanwege de mogelijkheden. Een migratie kan soms veel impact hebben op de organisatie, zowel technisch als bij gebruikers. Voor ons als advisors van Esri is het onze taak om kennis, ondersteuning en overzicht te bieden. Ik probeer organisaties te overtuigen, gerust te stellen en migraties te laten omarmen. Belangrijk is ook het besef dat organisaties er niet alleen voor staan bij migraties. Deel ervaringen met elkaar en stel het ook niet uit. Maar we snappen absoluut dat migratie wat vraagt van organisaties."

Tim en Iris hebben als advisors bij uitstek te maken met klanten die staan voor langetermijn-uitdagingen, waarbinnen migraties een terugkerend element zijn. Zowel op het vlak van techniek als aan de menselijke kant. Volgens Tim zijn migraties grote stappen die organisaties moeten nemen. "Maar beschouw het als een volgende stap om je organisatie verder te helpen en één die ook voordelen biedt." "Klopt", zegt Iris. "Een migratie betekent de overstap naar een nieuw product of naar een nieuwe versie die onvermijdelijk en noodzakelijk is om up-to-date te blijven op GIS-gebied en te zorgen dat ook de beveiliging op peil blijft. Ook beschik je zo weer over de nieuwste technologieën die weer veel nieuwe mogelijkheden bieden. Bovendien vervalt de support na een uitfaseerdatum en zijn er vanaf dat moment geen updates of ondersteuning meer."

Betrek medewerkers en stakeholders
En vergeet de eindgebruiker niet!
Creëer een stabiele basis voor migratie

Tim: "Ik wil nog wel benadrukken dat zeker grote organisaties op het gebied van migraties behoorlijk zelfredzaam zijn. Zij hebben de tools en medewerkers om het helemaal zelf of grotendeels zelf te doen. Onze rol is dan voornamelijk op de achtergrond ondersteuning bieden, adviseren en ze tijdig informeren wanneer wat gaat gebeuren. En nu ik het toch over informeren heb. Vergeet de eindgebruiker niet. Dus niet als het hele proces al achter de rug is en je denkt; 'o ja, die eindgebruiker moeten we ook nog even een mailtje sturen.' Neem dit alles al mee gedurende het proces. Dan komt de eindgebruiker ook niet voor verrassingen te staan. De mensenkant van migratie is nu eenmaal net zo belangrijk als de technische kant."

Op de hoogte blijven van migraties in Esri-technologie?
Bekijk hier de levenscyclus-pagina van de verschillende ArcGIS-producten.

Een goede voorbereiding is volgens Tim het halve werk. "Maak bijvoorbeeld vooraf een stappenplan waarin de verschillende fases van de migratie naar voren komen. Zeker als het een grote migratie betreft, is het verstandig dit gefaseerd te doen. Zelf ben ik bij sommige grote organisaties al drie tot vier jaar bezig met een migratie naar ArcGIS Pro of Enterprise. De complexiteit is bij omvangrijke organisaties vaak groter; ook omdat je vaak te maken hebt met een grotere gebruikersgroep verspreid over meerdere locaties. Een migratie van dergelijke omvang kun je niet in één keer of binnen een paar weken uitvoeren. Het stappenplan, of zo nodig onderdelen ervan, kan bij iedere migratie gebruikt worden. Zo creëer je een stabiele basis voor iedere migratie. Begin in ieder geval op tijd. Inventariseer om te beginnen het huidige gebruik en kennisniveau binnen de organisatie. Breng in beeld welke medewerkers welke functionaliteit gebruiken en moeten gaan gebruiken. Bedenk een plan om het kennisniveau op het gewenste peil te krijgen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, waarbij we kunnen helpen. Bijvoorbeeld door medewerkers een passende opleiding te laten volgen. Als advisors kunnen we meedenken bij dergelijke inventarisaties, plannen en trainingen op te zetten en daarbij te begeleiden."

Meer weten?

Meer weten over migreren naar ArcGIS Pro? Bezoek deze webpagina of neem contact op.

Twee grote migraties
bij Esri

Op dit moment lopen er binnen de Esri-technologie twee grote migraties waar veel organisaties mee te maken hebben. De migratie van ArcMap naar ArcGIS Pro en de uitfasering van ArcGIS Web AppBuilder.

Vanaf maart 2024 gaat ArcMap in mature support. Dat betekent dat er geen software-updates, patches en hotfixes meer komen. Deze migratie van ArcMap naar ArcGIS Pro raakt ook upgrades van ArcGIS Enterprise. ArcGIS Enterprise 10.9.x, onderdeel van de ArcGIS 2021 releases, is de laatste versie die het publiceren en gebruiken van services vanuit ArcMap ondersteunt. Bent u een ArcGIS Enterprise-beheerder? Lees dan hier wat mogelijk het effect is op u en uw organisatie en hoe hiermee om te gaan.

ArcGIS Web AppBuilder wordt vanaf juli 2024 uitgefaseerd omdat de onderliggende JavaScript API, op basis van JavaScript 3.x., verouderd is. Om de inventarisatie van uw bestaande JavaScript 3.x.-apps eenvoudiger te maken is vanaf nu de kosteloze inventarisatietool voor de uitfasering van ArcGIS Web AppBuilder en andere ArcGIS JavaScript 3.x-apps beschikbaar. Lees hier meer over de uitfasering van ArcGIS Web AppBuilder en de inventarisatietool.

volgende stap
migraties
om uw organisatie verder te helpen
als de
Beschouw

Het is bij migraties belangrijk om oog te hebben voor zowel de technische als de menselijke kant

Beschouw migraties als de volgende stap om uw organisatie verder te helpen

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

En vergeet de eindgebruiker niet!

Tim: "Ik wil nog wel benadrukken dat zeker grote organisaties op het gebied van migraties behoorlijk zelfredzaam zijn. Zij hebben de tools en medewerkers om het helemaal zelf of grotendeels zelf te doen. Onze rol is dan voornamelijk op de achtergrond ondersteuning bieden, adviseren en ze tijdig informeren wanneer wat gaat gebeuren. En nu ik het toch over informeren heb. Vergeet de eindgebruiker niet. Dus niet als het hele proces al achter de rug is en je denkt; 'o ja, die eindgebruiker moeten we ook nog even een mailtje sturen.' Neem dit alles al mee gedurende het proces. Dan komt de eindgebruiker ook niet voor verrassingen te staan. De mensenkant van migratie is nu eenmaal net zo belangrijk als de technische kant."

Op de hoogte blijven van migraties in Esri-technologie?
Bekijk hier de levenscyclus-pagina van de verschillende ArcGIS-producten.

Twee grote migraties
bij Esri

Meer weten?

Meer weten over migreren naar ArcGIS Pro? Bezoek deze webpagina of neem contact op.

Op dit moment lopen er binnen de Esri-technologie twee grote migraties waar veel organisaties mee te maken hebben. De migratie van ArcMap naar ArcGIS Pro en de uitfasering van ArcGIS Web AppBuilder.

Vanaf maart 2024 gaat ArcMap in mature support. Dat betekent dat er geen software-updates, patches en hotfixes meer komen. Deze migratie van ArcMap naar ArcGIS Pro raakt ook upgrades van ArcGIS Enterprise. ArcGIS Enterprise 10.9.x, onderdeel van de ArcGIS 2021 releases, is de laatste versie die het publiceren en gebruiken van services vanuit ArcMap ondersteunt. Bent u een ArcGIS Enterprise-beheerder? Lees dan hier wat mogelijk het effect is op u en uw organisatie en hoe hiermee om te gaan.

ArcGIS Web AppBuilder wordt vanaf juli 2024 uitgefaseerd omdat de onderliggende JavaScript API, op basis van JavaScript 3.x., verouderd is. Om de inventarisatie van uw bestaande JavaScript 3.x.-apps eenvoudiger te maken is vanaf nu de kosteloze inventarisatietool voor de uitfasering van ArcGIS Web AppBuilder en andere ArcGIS JavaScript 3.x-apps beschikbaar. Lees hier meer over de uitfasering van ArcGIS Web AppBuilder en de inventarisatietool.

Het is bij migraties belangrijk om oog
te hebben voor zowel de technische
als de menselijke kant

Een goede voorbereiding is volgens Tim het halve werk. "Maak bijvoorbeeld vooraf een stappenplan waarin de verschillende fases van de migratie naar voren komen. Zeker als het een grote migratie betreft, is het verstandig dit gefaseerd te doen. Zelf ben ik bij sommige grote organisaties al drie tot vier jaar bezig met een migratie naar ArcGIS Pro of Enterprise. De complexiteit is bij omvangrijke organisaties vaak groter; ook omdat je vaak te maken hebt met een grotere gebruikersgroep verspreid over meerdere locaties. Een migratie van dergelijke omvang kun je niet in één keer of binnen een paar weken uitvoeren. Het stappenplan, of zo nodig onderdelen ervan, kan bij iedere migratie gebruikt worden. Zo creëer je een stabiele basis voor iedere migratie. Begin in ieder geval op tijd. Inventariseer om te beginnen het huidige gebruik en kennisniveau binnen de organisatie. Breng in beeld welke medewerkers welke functionaliteit gebruiken en moeten gaan gebruiken. Bedenk een plan om het kennisniveau op het gewenste peil te krijgen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, waarbij we kunnen helpen. Bijvoorbeeld door medewerkers een passende opleiding te laten volgen. Als advisors kunnen we meedenken bij dergelijke inventarisaties, plannen en trainingen op te zetten en daarbij te begeleiden."

Voor ArcGIS Online betekent dit dat ná de uitfasering er geen nieuwe Web ppBuilder-apps kunnen worden gemaakt, bestaande apps niet kunnen worden gewijzigd en dat er geen ondersteuning meer zal zijn door de supportafdeling van Esri. Verder zullen er geen beveiligingslekken worden gerepareerd. De apps blijven wel werken, zolang de browsers dit nog ondersteunen.

Voor ArcGIS Enterpise betekent dit dat de apps ondersteund worden conform de levenscyclus van de versie die geïnstalleerd is. Gedurende deze levenscyclus zullen echter enkel kritische bugs en veiligheidsupdates worden doorgevoerd.

De Developer Edition-apps blijven gewoon werken zolang browsers ze ondersteunen, maar ook voor deze apps zal er geen support geleverd worden en worden er geen (veiligheid)updates uitgerold.

Creëer een stabiele basis voor migratie

Investering met impact

Iris vervolgt: "Afhankelijk of het een grote of kleine migratie is, vraagt de verandering een investering van organisaties. Ik merk in de praktijk dat sommige organisaties een migratie als een obstakel zien en andere klanten er juist naar uitkijken vanwege de mogelijkheden. Een migratie kan soms veel impact hebben op de organisatie, zowel technisch als bij gebruikers. Voor ons als advisors van Esri is het onze taak om kennis, ondersteuning en overzicht te bieden. Ik probeer organisaties te overtuigen, gerust te stellen en migraties te laten omarmen. Belangrijk is ook het besef dat organisaties er niet alleen voor staan bij migraties. Deel ervaringen met elkaar en stel het ook niet uit. Maar we snappen absoluut dat migratie wat vraagt van organisaties."

Tim Brouwer

Iris Theunisse

Tim en Iris hebben als advisors bij uitstek te maken met klanten die staan voor langetermijn-uitdagingen, waarbinnen migraties een terugkerend element zijn. Zowel op het vlak van techniek als aan de menselijke kant. Volgens Tim zijn migraties grote stappen die organisaties moeten nemen. "Maar beschouw het als een volgende stap om je organisatie verder te helpen en één die ook voordelen biedt." "Klopt", zegt Iris. "Een migratie betekent de overstap naar een nieuw product of naar een nieuwe versie die onvermijdelijk en noodzakelijk is om up-to-date te blijven op GIS-gebied en te zorgen dat ook de beveiliging op peil blijft. Ook beschik je zo weer over de nieuwste technologieën die weer veel nieuwe mogelijkheden bieden. Bovendien vervalt de support na een uitfaseerdatum en zijn er vanaf dat moment geen updates of ondersteuning meer."

Software is altijd in ontwikkeling. Een logisch gevolg is dat er ook producten uitfaseren. Dit vraagt afhankelijk van de migratie extra werk en een investering van organisaties. Hoe dichter de deadlines van migraties in beeld komen des te spannender deze zijn. Belangrijk voor organisaties is te zorgen dat ze wendbaar zijn ingericht en daarmee klaar zijn voor huidige en toekomstige migraties. Zo kunnen ze blijven inspelen op technologische ontwikkelingen en veranderingen. "Wij denken mee met organisaties, bieden proactief advies en ondersteuning om het migratieproces en de geostrategie vorm te geven en uit te voeren", zeggen Tim Brouwer en Iris Theunisse, advisors bij Esri Nederland.

Betrek medewerkers en stakeholders

Tekst: Tekschrijvers.nl. Beeld: Esri Nederland.