Esri Managed Services – Specialistisch beheer voor totale ontzorging

De basis van goed beheer is het maken van heldere afspraken. Een Managed Services-overeenkomst start met de designfase waarin specialisten van Esri Nederland alle onderdelen die van belang zijn voor het beheer met de klant bespreken. Voldoet de huidige omgeving? Security en privacy komen uiteraard aan bod. Hoe krijgt Esri toegang tot de omgeving? Evert Verveer van Esri Nederland: “Het doel van de designfase is dat zowel de klant als wij exact weten wat we van elkaar kunnen verwachten binnen onze overeenkomst. Geen aannames doen, maar verwachtingen over en weer uitspreken en kaders schetsen. Vervolgens leggen we in een Managed Services Architecture Document alle afspraken en procedures formeel vast.”

Na de designfase volgt het installeren van de monitoringsoftware en het gereedmaken voor beheer. Evert: “Als het goed is merkt de klant weinig van ons werk, maar alles wat we doen wordt vastgelegd. In een maandelijkse rapportage geven we uitgebreid overzicht over de algehele status van de omgeving. We signaleren het als licenties of certificaten verlopen en tonen bijvoorbeeld gebruiksdata van applicaties en programma’s. De klant wordt volledig ontzorgd én heeft op elk moment inzicht in de stand van zaken. Zo hoort het.”

Volgende stap

Weer focus op onze ambities

Jean-Paul kijkt al verder vooruit. “Zodra we de migratie naar Azure samen met Esri hebben afgerond, kunnen we ons gaan focussen op het gebruik en de mogelijkheden die ArcGIS ons biedt. Ik zou ook graag binnen de organisatie meer over dit soort dingen in gesprek gaan. Met de gebruikers van het GIS-systeem. Wat willen zij ermee? Wat is er nodig? Dat wil ik weten. Hierover gaan we ook met Esri in gesprek. We hebben nu ruimte voor dit soort vraagstukken en kunnen ons richten op het verder verbeteren van onze interne dienstverlening.”

Hoewel er met het vernieuwde ArcGIS-systeem grote slagen gemaakt zijn, is Jean-Paul nog niet klaar. “Dit hele proces was eigenlijk een tussenstap. We werken nu nog met ArcGIS Desktop en Citrix. Komend jaar stappen we over naar ArcGIS Pro en Azure. Eerder kon dat niet, omdat de aanbesteding en licentievraagstukken nog liepen”, legt Jean-Paul uit. “Het lijkt misschien dubbel werk, maar deze stap was heel nuttig en nodig. We konden niet langer wachten. Zodra we definitief overgestapt zijn, worden er nog wat aanpassingen doorgevoerd, zodat het aan de beheereisen van Esri Nederland voldoet en Esri de service kan blijven leveren.”

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Evert Verveer, Esri Nederland

Jean-Paul Vis (rechts) met functioneel beheerder OIV Thierry van Wijland

Veiligheidsregio Haaglanden
bij
Optimale continuïteit en beschikbaarheid met
Managed Services

Tekst: Tekstschrijvers. Beeld: Veiligheidsregio Haaglanden

Meer informatie

Meer weten over Managed Services?

Lees meer

Goede samenwerking

Esri Nederland heeft samen met Veiligheidsregio Haaglanden eerst de designfase doorlopen. Er werden heldere afspraken gemaakt en ook zijn alle programma’s, koppelingen en databases in kaart gebracht. Een flinke klus. In de volgende fase is de nieuwe serveromgeving ingericht. Informatiemanager Jean-Paul Vis: “Voor een organisatie als deze is het cruciaal dat het systeem up en running blijft. Esri begrijpt dat en heeft er alles aan gedaan om dit proces met ons goed te doorlopen.”

Zoals dat in organisaties gaat, is het ArcGIS-systeem bij Veiligheidsregio Haaglanden in de loop der jaren gegroeid. “Koppelingen, licenties; veel informatie zat in hoofden van mensen en niet alles was even goed gedocumenteerd. Daarnaast beschikten we intern niet meer over voldoende capaciteit om het beheer op het juiste niveau uit te voeren”, aldus Jean-Paul. “Daarnaast moest de geo-omgeving robuuster gemaakt worden. Voor mij voldoende aanleiding om naar Esri Nederland te stappen voor gespecialiseerd beheer. Managed Services was op dat moment een nieuwe dienst, en ik zag de mogelijkheden voor onze organisatie.”

Testen voor succesvolle overgang

Geografische informatievoorziening is essentieel

Jean-Paul is tot nu toe tevreden over de dienstverlening van Esri. “Geografische informatievoorziening is essentieel in onze organisatie en ik kan er echt van op aan dat ons systeem goed werkt. Binnen de Managed Services-overeenkomst monitoren ze de systemen en denken ze met ons mee over verbeteringen. Maandelijks ontvangen we een rapportage over de algehele status van de omgeving en wat Esri allemaal doet om deze gezond te houden. Mocht zich onverhoopt iets voordoen in de omgeving, dan wordt dit snel opgepakt en afgehandeld. Ook is nu alle beheerinformatie over het systeem goed gedocumenteerd.”

“Voordat de nieuwe omgeving live ging, hebben we de wijzigingen samen grondig getest in een acceptatieomgeving. Een belangrijke stap om mogelijke fouten of bugs te detecteren voordat ze de gebruikersomgeving bereiken. Het moest 100% werken”, benadrukt Jean-Paul. "Systemen moeten betrouwbaar zijn. De afdeling OIV (Operationele Informatievoorziening), die direct met ArcGIS werkt, gaat hierbij erg zorgvuldig te werk. En daarbij hebben we goede afspraken gemaakt. Hiermee is het allemaal zeer goed verlopen.”

Gespecialiseerd beheer

Van de locatie van brandweerkazernes, risico-objecten, aanrijroutes tot brandwerende muren en brandkranen. Veiligheidsregio Haaglanden brengt het allemaal in kaart met ArcGIS. Jean-Paul: “Naast gegevens uit diverse databases, voegen onze tekenaars essentiële informatie handmatig toe. De grootverbruikers van de geografische informatie zijn onze afdeling Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding. Risicobeheersing voert bijvoorbeeld allerlei inspecties uit op het gebied van object-, gebruiks- en omgevingsveiligheid, zoals de brandveiligheid van nieuwbouw en bedrijven, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Ook behandelen zij ook vergunningaanvragen voor bevoegd gezag.

De afdeling Operationele Voorbereiding houdt zich bezig met de brandweerzorg op straat en gebruikt hiervoor onder andere informatiesystemen op de voertuigen. “Het is essentieel dat de benodigde informatie tijdig en betrouwbaar beschikbaar is bij incidenten. Dit helpt de brandweercollega’s zo efficiënt en effectief mogelijk te handelen”. Ook worden er op straat controles van de bereikbaarheid van objecten uitgevoerd. De medewerkers in het veld voeren alle relevante informatie ter plekke op hun tablet in, waarna het direct bij de tekenaars terecht komt. Zij verwerken het op hun beurt in de kaarten die via GeoWeb geraadpleegd kunnen worden.”

In het geval van een groot incident mogen hulpdiensten niet voor verrassingen komen te staan. Voor bereikbaarheidskaarten en risicobeheersing maakt Veiligheidsregio Haaglanden al jaren gebruik van ArcGIS. Voor het beheer koos Informatiemanager Jean-Paul Vis afgelopen jaar voor Managed Services van Esri Nederland. “Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat het systeem altijd bereikbaar en up-to-date is. Managed Services geeft ons dat vertrouwen.”

Jean-Paul Vis (rechts) met functioneel beheerder OIV Thierry van Wijland

Jean-Paul kijkt al verder vooruit. “Zodra we de migratie naar Azure samen met Esri hebben afgerond, kunnen we ons gaan focussen op het gebruik en de mogelijkheden die ArcGIS ons biedt. Ik zou ook graag binnen de organisatie meer over dit soort dingen in gesprek gaan. Met de gebruikers van het GIS-systeem. Wat willen zij ermee? Wat is er nodig? Dat wil ik weten. Hierover gaan we ook met Esri in gesprek. We hebben nu ruimte voor dit soort vraagstukken en kunnen ons richten op het verder verbeteren van onze interne dienstverlening.”

Weer focus op onze ambities

Hoewel er met het vernieuwde ArcGIS-systeem grote slagen gemaakt zijn, is Jean-Paul nog niet klaar. “Dit hele proces was eigenlijk een tussenstap. We werken nu nog met ArcGIS Desktop en Citrix. Komend jaar stappen we over naar ArcGIS Pro en Azure. Eerder kon dat niet, omdat de aanbesteding en licentievraagstukken nog liepen”, legt Jean-Paul uit. “Het lijkt misschien dubbel werk, maar deze stap was heel nuttig en nodig. We konden niet langer wachten. Zodra we definitief overgestapt zijn, worden er nog wat aanpassingen doorgevoerd, zodat het aan de beheereisen van Esri Nederland voldoet en Esri de service kan blijven leveren.”

Volgende stap

Jean-Paul is tot nu toe tevreden over de dienstverlening van Esri. “Geografische informatievoorziening is essentieel in onze organisatie en ik kan er echt van op aan dat ons systeem goed werkt. Binnen de Managed Services-overeenkomst monitoren ze de systemen en denken ze met ons mee over verbeteringen. Maandelijks ontvangen we een rapportage over de algehele status van de omgeving en wat Esri allemaal doet om deze gezond te houden. Mocht zich onverhoopt iets voordoen in de omgeving, dan wordt dit snel opgepakt en afgehandeld. Ook is nu alle beheerinformatie over het systeem goed gedocumenteerd.”

Geografische informatievoorziening is essentieel

“Voordat de nieuwe omgeving live ging, hebben we de wijzigingen samen grondig getest in een acceptatieomgeving. Een belangrijke stap om mogelijke fouten of bugs te detecteren voordat ze de gebruikersomgeving bereiken. Het moest 100% werken”, benadrukt Jean-Paul. "Systemen moeten betrouwbaar zijn. De afdeling OIV (Operationele Informatievoorziening), die direct met ArcGIS werkt, gaat hierbij erg zorgvuldig te werk. En daarbij hebben we goede afspraken gemaakt. Hiermee is het allemaal zeer goed verlopen.”

Testen voor succesvolle overgang

Optimale continuïteit en beschikbaarheid dankzij Managed Services bij Veiligheidsregio Haaglanden

Meer informatie

Meer weten over Managed Services?

De basis van goed beheer is het maken van heldere afspraken. Een Managed Services-overeenkomst start met de designfase waarin specialisten van Esri Nederland alle onderdelen die van belang zijn voor het beheer met de klant bespreken. Voldoet de huidige omgeving? Security en privacy komen uiteraard aan bod. Hoe krijgt Esri toegang tot de omgeving? Evert Verveer van Esri Nederland: “Het doel van de designfase is dat zowel de klant als wij exact weten wat we van elkaar kunnen verwachten binnen onze overeenkomst. Geen aannames doen, maar verwachtingen over en weer uitspreken en kaders schetsen. Vervolgens leggen we in een Managed Services Architecture Document alle afspraken en procedures formeel vast.”

Na de designfase volgt het installeren van de monitoringsoftware en het gereedmaken voor beheer. Evert: “Als het goed is merkt de klant weinig van ons werk, maar alles wat we doen wordt vastgelegd. In een maandelijkse rapportage geven we uitgebreid overzicht over de algehele status van de omgeving. We signaleren het als licenties of certificaten verlopen en tonen bijvoorbeeld gebruiksdata van applicaties en programma’s. De klant wordt volledig ontzorgd én heeft op elk moment inzicht in de stand van zaken. Zo hoort het.”

Esri Nederland heeft samen met Veiligheidsregio Haaglanden eerst de designfase doorlopen. Er werden heldere afspraken gemaakt en ook zijn alle programma’s, koppelingen en databases in kaart gebracht. Een flinke klus. In de volgende fase is de nieuwe serveromgeving ingericht. Informatiemanager Jean-Paul Vis: “Voor een organisatie als deze is het cruciaal dat het systeem up en running blijft. Esri begrijpt dat en heeft er alles aan gedaan om dit proces met ons goed te doorlopen.”

Goede samenwerking

Zoals dat in organisaties gaat, is het ArcGIS-systeem bij Veiligheidsregio Haaglanden in de loop der jaren gegroeid. “Koppelingen, licenties; veel informatie zat in hoofden van mensen en niet alles was even goed gedocumenteerd. Daarnaast beschikten we intern niet meer over voldoende capaciteit om het beheer op het juiste niveau uit te voeren”, aldus Jean-Paul. “Daarnaast moest de geo-omgeving robuuster gemaakt worden. Voor mij voldoende aanleiding om naar Esri Nederland te stappen voor gespecialiseerd beheer. Managed Services was op dat moment een nieuwe dienst, en ik zag de mogelijkheden voor onze organisatie.”

Gespecialiseerd beheer

Van de locatie van brandweerkazernes, risico-objecten, aanrijroutes tot brandwerende muren en brandkranen. Veiligheidsregio Haaglanden brengt het allemaal in kaart met ArcGIS. Jean-Paul: “Naast gegevens uit diverse databases, voegen onze tekenaars essentiële informatie handmatig toe. De grootverbruikers van de geografische informatie zijn onze afdeling Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding. Risicobeheersing voert bijvoorbeeld allerlei inspecties uit op het gebied van object-, gebruiks- en omgevingsveiligheid, zoals de brandveiligheid van nieuwbouw en bedrijven, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Ook behandelen zij ook vergunningaanvragen voor bevoegd gezag.

De afdeling Operationele Voorbereiding houdt zich bezig met de brandweerzorg op straat en gebruikt hiervoor onder andere informatiesystemen op de voertuigen. “Het is essentieel dat de benodigde informatie tijdig en betrouwbaar beschikbaar is bij incidenten. Dit helpt de brandweercollega’s zo efficiënt en effectief mogelijk te handelen”. Ook worden er op straat controles van de bereikbaarheid van objecten uitgevoerd. De medewerkers in het veld voeren alle relevante informatie ter plekke op hun tablet in, waarna het direct bij de tekenaars terecht komt. Zij verwerken het op hun beurt in de kaarten die via GeoWeb geraadpleegd kunnen worden.”

In het geval van een groot incident mogen hulpdiensten niet voor verrassingen komen te staan. Voor bereikbaarheidskaarten en risicobeheersing maakt Veiligheidsregio Haaglanden al jaren gebruik van ArcGIS. Voor het beheer koos Informatiemanager Jean-Paul Vis afgelopen jaar voor Managed Services van Esri Nederland. “Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat het systeem altijd bereikbaar en up-to-date is. Managed Services geeft ons dat vertrouwen.”

Tekst: Tekstschrijvers. Beeld: Veiligheidsregio Haaglanden

Esri Managed Services – Specialistisch beheer voor totale ontzorging