Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

De module MarlinDT

locatiedenken
in de hele organisatie bevordert
van Telenet het
Hoe de
'geospatial transformation'

Stef de Ridder, Telenet

Katleen Wouters, Wyre

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: Telenet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat location intelligence voor uw organisatie kan betekenen? Klik hier.

Samenwerken in MarlinDT

Katleen: “We trainen onze medewerkers in het gebruik van MarlinDT. Dat zijn geen GIS-ingenieurs, die hebben we namelijk niet binnen Wyre. Gelukkig is MarlinDT heel gebruiksvriendelijk en begeleiden workflows de medewerkers in hun design-werk. Hierdoor ligt de drempel laag voor onze medewerkers om ermee aan de slag te gaan. We trainen ook aannemers om rechtstreeks in MarlinDT te werken. Het is voor ons niet gebruikelijk dat aannemers in onze tooling tekenen. Tot voor kort werkte iedereen in hun eigen design-tools, wat wij vervolgens overtekenden. Dat is nu achter de rug, waardoor we nu allemaal in dezelfde tooling werken.”

Het programma waarmee Wyre inmiddels werkt heet MarlinDT , een oplossing van Esri-partner Merkator die werkt als een module binnen ArcGIS Pro. In MarlinDT is het gehele netwerk van Wyre geprojecteerd, van het niveau ‘waar loopt een buis’ tot het type kabel en het kleinste niveau van de glasvezel. Hiermee is zowel de medewerker op het hoofdkantoor als de technicus in het veld op de hoogte van de realtime situatie en kunnen aanpassingen worden gedaan aan de inventory tot op het diepste niveau.

Een voorbeeld van hoe de geospatial transformation invloed heeft gehad op de gehele organisatie kan worden geïllustreerd door de manier waarop presales-taken van Telenet werden verbeterd. “Als er vroeger een aanvraag voor een glasvezelaansluiting werd gedaan, werd er door een fiber-engineer handmatig een berekening gemaakt. Dat kon soms dagen duren. Nu klikt onze presales-engineer op een kaartje en wordt de berekening automatisch gedaan, waarbij het systeem rekening houdt met een aantal design-rules. Binnen een paar minuten ziet het systeem of er een klantaansluiting mogelijk is en rolt er een prijsindicatie uit,” vertelt Stef. Ook bij Wyre profiteert men van deze geospatial benadering. Een groot traject voor Wyre is de ‘fiber to the home roll-out’, het aansluiten van zoveel mogelijk huishoudens op glasvezel. “In Nederland zijn ze hier al verder mee, maar bij Telenet was de behoefte aan glasvezel in het verleden niet zo groot omdat het coax-netwerk al 1GB per seconde aankon, dus voldoende snelheid en capaciteit bood,” vertelt Katleen. “Maar gericht op de toekomst willen we ons glasvezelnetwerk uiteindelijk verder uitrollen. Doordat ons systeem alle relevante ruimtelijke parameters bevat kunnen we bepalen welke gebieden we als eerst dienen aan te pakken. Zo zien we waar we een glasvezelinvestering naar voren kunnen trekken, bijvoorbeeld in een gebied waar wij hoge kosten hebben op het onderhoud van coax. Door daar eerst te investeren in glasvezel schakelen we die hoge onderhoudskosten in de toekomst uit. Bovendien hebben we in het verleden op veel plekken al lege buizen in de grond gelegd, dankzij de synergiewetgeving. Daar kunnen we nu snel uitrollen want het graafwerk is al achter de rug. Al die factoren en ruimtelijke datalagen combineren we in ons location intelligence-platform om een prioritering te bepalen,” aldus Katleen.

30.000 unieke beelden per dag

Fiber to the home roll-out

Inzicht voor iedereen

Van noodzaak tot grote waarde

De grootste waarde van location intelligence bij Telenet en Wyre is volgens Katleen het inzicht dat iedere medewerker in de organisatie nu tot zijn beschikking heeft. “Er is zoveel data beschikbaar per adres. Iedere afdeling en individu kan daarmee zelf aan de slag om een inzicht te verkrijgen dat hij of zij op dat moment nodig heeft. Deze benodigde inzichten kunnen voor mij totaal verschillen met de behoeften van een collega. En ik merk dat we nu, doordat we er allemaal mee bezig zijn, elkaar enorm beïnvloeden en inspireren in het geografisch denken.” Stef: “Dat is inderdaad de versnelling die we zien binnen de gehele organisatie. We denken bij Telenet al decennia lang ruimtelijk, want vrijwel alles wat we doen heeft een specifieke locatie. Maar nu zit deze manier van denken ook verweven in de tools en de data die ons toelaten om complexe denkoefeningen sneller en accurater uit te voeren. Of je nu een planner, engineer, marketeer of aannemer bent, ruimtelijke tooling is voor iedereen beschikbaar. En dit blijft groeien. Alles wat we weten over een adreslocatie verrijken we. Een adres heeft in ons systeem nu meer dan 120 datapunten met informatie. Wat voor type woning het is, in wat voor sociaaleconomisch gebied het zich bevindt, de afstand tot ons netwerk, de aard van de verbinding, enzovoorts. Doordat we zoveel weten op dit diepste niveau, zijn we in staat op hoog niveau de juiste strategische keuzes te maken.”

De overstap naar MarlinDT betekende een grote omslag voor de organisatie. Katleen: “We begonnen met het digitaliseren van het netwerk, waarbij we zowel het coax- als het glasvezelnetwerk volgens een bepaald datamodel in de ondergrond positioneerden en intekenden. Hierbij werden we geholpen door de Vlaamse overheid. Na een gasramp in 2004 heeft de overheid het gebruik van KLIP (het Kabel- en Leidinginformatieportaal) verplicht gesteld. Hierdoor kwam er een standaard datamodel voor nutsbedrijven met een basemap waarop wij onze gegevens moesten intekenen.” Dankzij deze digitalisering wordt de synergiewetgeving in Vlaanderen nageleefd. “Als je in Vlaanderen ergens in de grond wil graven, is het verplicht om synergie aan te vragen bij andere nutsbedrijven. Indien zij ook werkzaamheden willen uitvoeren op die plek hebben ze een aantal dagen de tijd om in te schrijven op het project, zodat de werkzaamheden op dezelfde dag gebeuren,” legt Katleen uit. Deze ontwikkeling was het startpunt van de geospatial transformation van Telenet. Stef: “Uiteindelijk bleek de digitalisering en het samenbrengen van de twee netwerken van grote waarde, niet alleen voor engineers maar voor de hele organisatie. Ook domeinen als strategie, business development, marketing en sales hebben daar de vruchten van geplukt.”

Telenet en Wyre

Telenet is een entertainment- en telecombedrijf in Vlaanderen dat onder andere digitale televisie, internet en telefoniediensten aanbiedt. In juli 2023 is het bedrijf Wyre in het leven geroepen, dat sinds kort eigenaar is van het coax- en glasvezelnetwerk dat voorheen eigendom was van Telenet en Fluvius. Telenet is nu gebruiker van het netwerk van Wyre. Het merendeel van de medewerkers dat zich voorheen bij Telenet bezighield met het netwerk is overgegaan naar Wyre. Katleen Wouters is een van hen: “Deze splitsing stelt ons in staat om als infrastructuurbedrijf volledig te focussen op het netwerk en de benodigde investeringen te doen om het netwerk van de toekomst te bouwen. Bovendien is werkzaam zijn bij Wyre een heel nieuwe manier van werken. Voorheen waren alle bewoners met een aansluiting onze klanten, nu zijn telecombedrijven onze klant.” Voor zowel Telenet als Wyre is location intelligence een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Stef de Ridder: “Een jaar of vijftien geleden zijn we bij Telenet een traject gestart om onze twee netwerken, coax en glasvezel, te verenigen in één systeem. Toentertijd waren dit namelijk twee volledig verschillende eilanden binnen Telenet: twee legacy-systemen en ook twee verschillende teams die hiermee werkten. De eerste basale situatie die we hiermee wilden oplossen was wanneer een klant ons belde met de vraag of diens adres aangesloten kan worden op ons netwerk. We zochten naar een oplossing waarbij de sales-advisor dan op één kaartje beide netwerken kon zien om die vraag te beantwoorden. Dit vraagstuk was de start van de implementatie van Esri-technologie met als doel technische inzichten te verschaffen voor een breed publiek binnen de organisatie.”

Katleen Wouters: “In feite zijn de coax- en glasvezelnetwerken natuurlijk één netwerk, die hangen aan elkaar. Een klant die op coax aangesloten is gebruikt namelijk ook het glasvezelnetwerk. Het is puur van oudsher dat die twee als gescheiden netwerken werden gezien, maar dit is nu totaal niet meer logisch.”

Het Vlaamse telecombedrijf Telenet zit al enkele jaren in een ‘geospatial transformation’. Het digitaliseren en samenbrengen van het coax- en glasvezelnetwerk was het begin van een datagedreven organisatie. Niet alleen de netwerkengineers worden dagelijks ondersteund door location intelligence, maar ook andere afdelingen van de organisatie, zoals sales, marketing en strategie. Stef de Ridder, product owner Location Intelligence bij Telenet en Katleen Wouters, delivery manager van netwerkbeheerder Wyre, vertellen over de GIS-transformatie binnen het telecombedrijf.

De overstap naar MarlinDT betekende een grote omslag voor de organisatie. Katleen: “We begonnen met het digitaliseren van het netwerk, waarbij we zowel het coax- als het glasvezelnetwerk volgens een bepaald datamodel in de ondergrond positioneerden en intekenden. Hierbij werden we geholpen door de Vlaamse overheid. Na een gasramp in 2004 heeft de overheid het gebruik van KLIP (het Kabel- en Leidinginformatieportaal) verplicht gesteld. Hierdoor kwam er een standaard datamodel voor nutsbedrijven met een basemap waarop wij onze gegevens moesten intekenen.” Dankzij deze digitalisering wordt de synergiewetgeving in Vlaanderen nageleefd. “Als je in Vlaanderen ergens in de grond wil graven, is het verplicht om synergie aan te vragen bij andere nutsbedrijven. Indien zij ook werkzaamheden willen uitvoeren op die plek hebben ze een aantal dagen de tijd om in te schrijven op het project, zodat de werkzaamheden op dezelfde dag gebeuren,” legt Katleen uit. Deze ontwikkeling was het startpunt van de geospatial transformation van Telenet. Stef: “Uiteindelijk bleek de digitalisering en het samenbrengen van de twee netwerken van grote waarde, niet alleen voor engineers maar voor de hele organisatie. Ook domeinen als strategie, business development, marketing en sales hebben daar de vruchten van geplukt.”

Een voorbeeld van hoe de geospatial transformation invloed heeft gehad op de gehele organisatie kan worden geïllustreerd door de manier waarop presales-taken van Telenet werden verbeterd. “Als er vroeger een aanvraag voor een glasvezelaansluiting werd gedaan, werd er door een fiber-engineer handmatig een berekening gemaakt. Dat kon soms dagen duren. Nu klikt onze presales-engineer op een kaartje en wordt de berekening automatisch gedaan, waarbij het systeem rekening houdt met een aantal design-rules. Binnen een paar minuten ziet het systeem of er een klantaansluiting mogelijk is en rolt er een prijsindicatie uit,” vertelt Stef. Ook bij Wyre profiteert men van deze geospatial benadering. Een groot traject voor Wyre is de ‘fiber to the home roll-out’, het aansluiten van zoveel mogelijk huishoudens op glasvezel. “In Nederland zijn ze hier al verder mee, maar bij Telenet was de behoefte aan glasvezel in het verleden niet zo groot omdat het coax-netwerk al 1GB per seconde aankon, dus voldoende snelheid en capaciteit bood,” vertelt Katleen. “Maar gericht op de toekomst willen we ons glasvezelnetwerk uiteindelijk verder uitrollen. Doordat ons systeem alle relevante ruimtelijke parameters bevat kunnen we bepalen welke gebieden we als eerst dienen aan te pakken. Zo zien we waar we een glasvezelinvestering naar voren kunnen trekken, bijvoorbeeld in een gebied waar wij hoge kosten hebben op het onderhoud van coax. Door daar eerst te investeren in glasvezel schakelen we die hoge onderhoudskosten in de toekomst uit. Bovendien hebben we in het verleden op veel plekken al lege buizen in de grond gelegd, dankzij de synergiewetgeving. Daar kunnen we nu snel uitrollen want het graafwerk is al achter de rug. Al die factoren en ruimtelijke datalagen combineren we in ons location intelligence-platform om een prioritering te bepalen,” aldus Katleen.

Fiber to the home roll-out

Katleen: “We trainen onze medewerkers in het gebruik van MarlinDT. Dat zijn geen GIS-ingenieurs, die hebben we namelijk niet binnen Wyre. Gelukkig is MarlinDT heel gebruiksvriendelijk en begeleiden workflows de medewerkers in hun design-werk. Hierdoor ligt de drempel laag voor onze medewerkers om ermee aan de slag te gaan. We trainen ook aannemers om rechtstreeks in MarlinDT te werken. Het is voor ons niet gebruikelijk dat aannemers in onze tooling tekenen. Tot voor kort werkte iedereen in hun eigen design-tools, wat wij vervolgens overtekenden. Dat is nu achter de rug, waardoor we nu allemaal in dezelfde tooling werken.”

Hoe de 'geospatial transformation' van Telenet het locatiedenken in de hele organisatie bevordert

De grootste waarde van location intelligence bij Telenet en Wyre is volgens Katleen het inzicht dat iedere medewerker in de organisatie nu tot zijn beschikking heeft. “Er is zoveel data beschikbaar per adres. Iedere afdeling en individu kan daarmee zelf aan de slag om een inzicht te verkrijgen dat hij of zij op dat moment nodig heeft. Deze benodigde inzichten kunnen voor mij totaal verschillen met de behoeften van een collega. En ik merk dat we nu, doordat we er allemaal mee bezig zijn, elkaar enorm beïnvloeden en inspireren in het geografisch denken.” Stef: “Dat is inderdaad de versnelling die we zien binnen de gehele organisatie. We denken bij Telenet al decennia lang ruimtelijk, want vrijwel alles wat we doen heeft een specifieke locatie. Maar nu zit deze manier van denken ook verweven in de tools en de data die ons toelaten om complexe denkoefeningen sneller en accurater uit te voeren. Of je nu een planner, engineer, marketeer of aannemer bent, ruimtelijke tooling is voor iedereen beschikbaar. En dit blijft groeien. Alles wat we weten over een adreslocatie verrijken we. Een adres heeft in ons systeem nu meer dan 120 datapunten met informatie. Wat voor type woning het is, in wat voor sociaaleconomisch gebied het zich bevindt, de afstand tot ons netwerk, de aard van de verbinding, enzovoorts. Doordat we zoveel weten op dit diepste niveau, zijn we in staat op hoog niveau de juiste strategische keuzes te maken.”

Inzicht voor iedereen

Van noodzaak tot grote waarde

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat location intelligence voor uw organisatie kan betekenen? Klik hier.

Het programma waarmee Wyre inmiddels werkt heet MarlinDT , een oplossing van Esri-partner Merkator die werkt als een module binnen ArcGIS Pro. In MarlinDT is het gehele netwerk van Wyre geprojecteerd, van het niveau ‘waar loopt een buis’ tot het type kabel en het kleinste niveau van de glasvezel. Hiermee is zowel de medewerker op het hoofdkantoor als de technicus in het veld op de hoogte van de realtime situatie en kunnen aanpassingen worden gedaan aan de inventory tot op het diepste niveau.

Samenwerken in MarlinDT

Telenet is een entertainment- en telecombedrijf in Vlaanderen dat onder andere digitale televisie, internet en telefoniediensten aanbiedt. In juli 2023 is het bedrijf Wyre in het leven geroepen, dat sinds kort eigenaar is van het coax- en glasvezelnetwerk dat voorheen eigendom was van Telenet en Fluvius. Telenet is nu gebruiker van het netwerk van Wyre. Het merendeel van de medewerkers dat zich voorheen bij Telenet bezighield met het netwerk is overgegaan naar Wyre. Katleen Wouters is een van hen: “Deze splitsing stelt ons in staat om als infrastructuurbedrijf volledig te focussen op het netwerk en de benodigde investeringen te doen om het netwerk van de toekomst te bouwen. Bovendien is werkzaam zijn bij Wyre een heel nieuwe manier van werken. Voorheen waren alle bewoners met een aansluiting onze klanten, nu zijn telecombedrijven onze klant.” Voor zowel Telenet als Wyre is location intelligence een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Telenet en Wyre

Stef de Ridder: “Een jaar of vijftien geleden zijn we bij Telenet een traject gestart om onze twee netwerken, coax en glasvezel, te verenigen in één systeem. Toentertijd waren dit namelijk twee volledig verschillende eilanden binnen Telenet: twee legacy-systemen en ook twee verschillende teams die hiermee werkten. De eerste basale situatie die we hiermee wilden oplossen was wanneer een klant ons belde met de vraag of diens adres aangesloten kan worden op ons netwerk. We zochten naar een oplossing waarbij de sales-advisor dan op één kaartje beide netwerken kon zien om die vraag te beantwoorden. Dit vraagstuk was de start van de implementatie van Esri-technologie met als doel technische inzichten te verschaffen voor een breed publiek binnen de organisatie.”

Katleen Wouters: “In feite zijn de coax- en glasvezelnetwerken natuurlijk één netwerk, die hangen aan elkaar. Een klant die op coax aangesloten is gebruikt namelijk ook het glasvezelnetwerk. Het is puur van oudsher dat die twee als gescheiden netwerken werden gezien, maar dit is nu totaal niet meer logisch.”

Het Vlaamse telecombedrijf Telenet zit al enkele jaren in een ‘geospatial transformation’. Het digitaliseren en samenbrengen van het coax- en glasvezelnetwerk was het begin van een datagedreven organisatie. Niet alleen de netwerkengineers worden dagelijks ondersteund door location intelligence, maar ook andere afdelingen van de organisatie, zoals sales, marketing en strategie. Stef de Ridder, product owner Location Intelligence bij Telenet en Katleen Wouters, delivery manager van netwerkbeheerder Wyre, vertellen over de GIS-transformatie binnen het telecombedrijf.

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: Telenet.

Stef de Ridder, Telenet

Katleen Wouters, Wyre

De module MarlinDT