Geronimo.AI en het Esri Startup Programma

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Geronimo.AI neemt deel aan het Esri Startup Programma, een exclusief programma om beginnende startups te ondersteunen in het benutten van de kracht van location intelligence. Startups krijgen toegang tot mogelijkheden voor het ontwikkelen en migreren van uw oplossing, het succesvol in de markt brengen van uw product en bouwen aan een langdurige samenwerking met Esri.

CropMapp al een product in een ander domein, ChangeMaps. Tom: “Met ChangeMaps detecteren we veranderingen in gebouwen binnen gemeentes, zoals aanbouwen of dakkappellen. Hoewel dit een heel ander domein is, is de toepassing best vergelijkbaar. Het valt beide onder ‘change detection’.” De mogelijkheden hiervan zijn volgens Tom inderdaad eindeloos, maar de kracht van Geronimo.AI zit hem volgens hem in de focus op specifieke domeinen. “Wat ons op dit moment goed maakt in dit werkveld, is niet alleen de technische kennis, maar ook onze kennis van het domein. Hierdoor is de nauwkeurigheid van CropMapp heel groot. Vanuit die basis kun je weer verder ontwikkelen.”

“CropMapp is voor ons van grote meerwaarde. Het is een enorme win dat we in de tool het hele areaal kunnen overzien. Hierdoor zijn we veel actiever bezig met handhaven. De tool draagt dus uiteindelijk bij aan duurzaam bodembeheer,” vertelt Eelco. Hij ziet hierin nog meer kansen en mogelijkheden voor de toekomst. “Ten eerste zouden we de huidige tool nog verder kunnen laten ontwikkelen. Zo zou het waardevol zijn om nog vaker per jaar een kaart te krijgen en dat de tool nog meer gewassen herkent. Daarnaast zou je een soortgelijke tool in tal van andere domeinen kunnen gebruiken. Ik zou het wel interessant vinden om dit bijvoorbeeld ook toe te passen op woonboten. Liggen ze op de juiste plek, is er sprake van illegaal gebruik, enzovoorts.” Geronimo.AI heeft naast

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: RVB, Geronimo.AI en Freepik

Door gebruik te maken van satellietbeelden en geavanceerde AI-analyse, creëert startup Geronimo.AI gedetailleerde gewaskaarten van Nederland. Hiermee controleert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) of agrariërs zich aan de voorgeschreven bouwplannen houden. Dankzij de nieuwe tool kan RVB sneller overtredingen opsporen, efficiënter handhaven en uiteindelijk bijdragen aan duurzamer grondgebruik.

Change detection in andere domeinen

Winnende oplossing

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verhuurt en verpacht gronden van de Rijksoverheid aan agrarische ondernemers. Bij het verpachten van landbouwgrond schrijft de RVB bouwplannen voor om te borgen dat de grond zo duurzaam mogelijk gebruikt wordt. Hier staat in welke gewassen er de komende jaren verbouwd mogen worden op de percelen en hoe vaak. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om twee jaar achter elkaar aardappelen op dezelfde grond te telen, omdat dit de grond uitput en het risico op ziektes hiermee toeneemt. Eelco Terpstra is hoofd sectie Agrarisch Gebruik bij RVB: “Enkele jaren geleden had ik een gesprek met de toenmalige staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en kwamen enkele knelpunten in ons vakgebied ter sprake. Door veldinspecties wisten we dat zo’n 40% van de verpachte percelen afweek van de bouwplannen die wij voorschreven. Dat is om twee redenen niet wenselijk: ten eerste wordt er roofbouw gepleegd op de grond, wat totaal niet duurzaam is. En ten tweede werkt het oneerlijke concurrentie in de hand, doordat pachters die zich niet aan de bouwplannen houden meer rendabele gewassen verbouwen dan pachters die zich wel aan de regels houden. Kort daarna kregen we een bericht van de staatssecretaris: ‘we zijn bezig met een startupproject, daarin gaan we deze uitdaging voorleggen’.”

Gewaskaart aan de hand van verkleuring
Controleren en handhaven

Tom legt uit wat de oplossing van Geronimo.AI inhoudt: “Om te kunnen bepalen welke gewassen je waar en wanneer kunt verbouwen, is een correcte gewaskaart van Nederland nodig. Daarmee kun je die regels bepalen. Die gewaskaart maken wij aan de hand van satellietbeelden. Hierbij kijken we naar de verkleuring van de gewassen in de tijd. We gebruiken dus niet één satellietbeeld, maar een hele reeks: van iedere vier à vijf dagen. Aan de verkleuring van de gewassen over de tijd kun je vervolgens zien welk gewas er op het land staat. De analyse van de verkleuringen wordt gedaan door een AI-model, wat uiteindelijk resulteert in de gewaskaart. We maken vier keer per jaar, van juni tot augustus, een kaart, en deze wordt langzaam steeds beter omdat er meer informatie beschikbaar komt over hoe een gewas verkleurt.”

Gebruiksvriendelijke applicatie

Het ontwikkeltraject van de applicatie voor RVB had volgens Eelco nog wel wat voeten in de aarde. “Door de technische discussie over waar de oplossing zou draaien, intern bij RVB of als SaaS-oplossing, kwam de ontwikkeling enige tijd stil te liggen. Totdat vanuit ICT de knoop werd doorgehakt om het als een SaaS-oplossing af te nemen.” Bij het ontwikkelen van de SaaS-oplossing zocht Geronimo.AI naar een gebruiksvriendelijke applicatie. “Het technische stuk van onze oplossing, het maken van de kaart, het AI-model en het toetsen van de regels, kunnen we allemaal zelf. Maar we hadden behoefte aan een applicatie waar we al die gegevens veilig in konden zetten en met een wachtwoord ervoor beschikbaar konden stellen aan RVB. Hiervoor kwamen we uiteindelijk bij Esri uit, die ons geholpen hebben bij de ontwikkeling van de applicatie in ArcGIS Experience Builder.”

Eén van de deelnemende startups aan het project was Geronimo.AI. De startup was op dat moment net opgericht. Tom van Loef, een van de oprichters van Geronimo.AI: “We zijn Geronimo.AI begonnen vanuit het raakvlak tussen informatica en remote sensing. Oftewel: op basis van beeldmateriaal en slimme software kaarten maken. In het begin was het nog een beetje zoeken naar praktische toepassingen daarvan, maar toen kwam dit startupproject voorbij en konden we gericht aan de slag.” De oplossing van Geronimo.AI werd uit ongeveer 35 inzendingen uitgekozen. Eelco: “Geronimo.AI won doordat zij een oplossing boden die wij zelf ook voor ogen hadden en omdat ze direct een totaaloplossing presenteerden. Natuurlijk moest die nog wel gebouwd worden, maar het gaf direct vertrouwen.”

Bij aanklikken van object krijg je te zien wat de afwijking betreft. In dit geval is er sprake van een oppervlakte-afwijking

Afbeelding van perceel met afwijking in kleur rood

In de toolk kun je inzoomen op de afwijking voor meer inzicht

Inmiddels werkt het RVB voor het tweede jaar met de app CropMapp. Geronimo.AI levert de gewaskaarten kant-en-klaar aan bij het RVB. Zij kunnen op de kaart zien waar er potentieel overtredingen plaatsvinden. Eelco: “We gebruiken CropMapp als controletool. Op de kaart zien we aan de kleurschakeringen waar er dingen niet kloppen. Dan kan een medewerker van achter zijn bureau de eerste controle uitvoeren. Wat is de overtreding? Wat is de aanleiding? Als de overtreding echt serieus is sturen we de rentmeester het veld in om het te controleren en vast te leggen. Toen we nog niet met CropMapp werkten voerden we de volledige controle uit door langs alle percelen te rijden. We kunnen nu dus veel gerichter sturen waar onze rentmeester naartoe gaat, en deze bezoekjes zo ook veel beter plannen.” Doordat de inspecties nu efficiënter verlopen, kan de RVB nu beter handhaven op de overtredingen. “Voor handhaving volgen we meerdere stappen. Pachters die zich niet aan de bouwplannen houden krijgen eerst een waarschuwing. Houden ze zich daarna nog steeds niet aan regels, dan trekken we de pachtovereenkomst in. Die maatregel doet wel even zeer bij de pachters,” aldus Eelco.

Meer informatie

Meer weten over het Esri Startup Programma? Klik hier of neem contact op.

Rijksvastgoedbedrijf
verduurzaamt landbouw met AI-oplossing
Geronimo.AI en het Esri Startup Programma

Afbeelding van perceel met afwijking in kleur rood

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verhuurt en verpacht gronden van de Rijksoverheid aan agrarische ondernemers. Bij het verpachten van landbouwgrond schrijft de RVB bouwplannen voor om te borgen dat de grond zo duurzaam mogelijk gebruikt wordt. Hier staat in welke gewassen er de komende jaren verbouwd mogen worden op de percelen en hoe vaak. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om twee jaar achter elkaar aardappelen op dezelfde grond te telen, omdat dit de grond uitput en het risico op ziektes hiermee toeneemt. Eelco Terpstra is hoofd sectie Agrarisch Gebruik bij RVB: “Enkele jaren geleden had ik een gesprek met de toenmalige staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en kwamen enkele knelpunten in ons vakgebied ter sprake. Door veldinspecties wisten we dat zo’n 40% van de verpachte percelen afweek van de bouwplannen die wij voorschreven. Dat is om twee redenen niet wenselijk: ten eerste wordt er roofbouw gepleegd op de grond, wat totaal niet duurzaam is. En ten tweede werkt het oneerlijke concurrentie in de hand, doordat pachters die zich niet aan de bouwplannen houden meer rendabele gewassen verbouwen dan pachters die zich wel aan de regels houden. Kort daarna kregen we een bericht van de staatssecretaris: ‘we zijn bezig met een startupproject, daarin gaan we deze uitdaging voorleggen’.”

“CropMapp is voor ons van grote meerwaarde. Het is een enorme win dat we in de tool het hele areaal kunnen overzien. Hierdoor zijn we veel actiever bezig met handhaven. De tool draagt dus uiteindelijk bij aan duurzaam bodembeheer,” vertelt Eelco. Hij ziet hierin nog meer kansen en mogelijkheden voor de toekomst. “Ten eerste zouden we de huidige tool nog verder kunnen laten ontwikkelen. Zo zou het waardevol zijn om nog vaker per jaar een kaart te krijgen en dat de tool nog meer gewassen herkent. Daarnaast zou je een soortgelijke tool in tal van andere domeinen kunnen gebruiken. Ik zou het wel interessant vinden om dit bijvoorbeeld ook toe te passen op woonboten. Liggen ze op de juiste plek, is er sprake van illegaal gebruik, enzovoorts.” Geronimo.AI heeft naast

Change detection in andere domeinen

Bij aanklikken van object krijg je te zien wat de afwijking betreft. In dit geval is er sprake van een oppervlakte-afwijking

Gebruiksvriendelijke applicatie

Tom legt uit wat de oplossing van Geronimo.AI inhoudt: “Om te kunnen bepalen welke gewassen je waar en wanneer kunt verbouwen, is een correcte gewaskaart van Nederland nodig. Daarmee kun je die regels bepalen. Die gewaskaart maken wij aan de hand van satellietbeelden. Hierbij kijken we naar de verkleuring van de gewassen in de tijd. We gebruiken dus niet één satellietbeeld, maar een hele reeks: van iedere vier à vijf dagen. Aan de verkleuring van de gewassen over de tijd kun je vervolgens zien welk gewas er op het land staat. De analyse van de verkleuringen wordt gedaan door een AI-model, wat uiteindelijk resulteert in de gewaskaart. We maken vier keer per jaar, van juni tot augustus, een kaart, en deze wordt langzaam steeds beter omdat er meer informatie beschikbaar komt over hoe een gewas verkleurt.”

Winnende oplossing

Door gebruik te maken van satellietbeelden en geavanceerde AI-analyse, creëert startup Geronimo.AI gedetailleerde gewaskaarten van Nederland. Hiermee controleert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) of agrariërs zich aan de voorgeschreven bouwplannen houden. Dankzij de nieuwe tool kan RVB sneller overtredingen opsporen, efficiënter handhaven en uiteindelijk bijdragen aan duurzamer grondgebruik.

Rijksvast-goedbedrijf
verduurzaamt landbouw met AI-oplossing

Meer informatie

Meer weten over het Esri Startup Programma? Klik hier of neem contact op.

Geronimo.AI neemt deel aan het Esri Startup Programma, een exclusief programma om beginnende startups te ondersteunen in het benutten van de kracht van location intelligence. Startups krijgen toegang tot mogelijkheden voor het ontwikkelen en migreren van uw oplossing, het succesvol in de markt brengen van uw product en bouwen aan een langdurige samenwerking met Esri.

Inmiddels werkt het RVB voor het tweede jaar met de app CropMapp. Geronimo.AI levert de gewaskaarten kant-en-klaar aan bij het RVB. Zij kunnen op de kaart zien waar er potentieel overtredingen plaatsvinden. Eelco: “We gebruiken CropMapp als controletool. Op de kaart zien we aan de kleurschakeringen waar er dingen niet kloppen. Dan kan een medewerker van achter zijn bureau de eerste controle uitvoeren. Wat is de overtreding? Wat is de aanleiding? Als de overtreding echt serieus is sturen we de rentmeester het veld in om het te controleren en vast te leggen. Toen we nog niet met CropMapp werkten voerden we de volledige controle uit door langs alle percelen te rijden. We kunnen nu dus veel gerichter sturen waar onze rentmeester naartoe gaat, en deze bezoekjes zo ook veel beter plannen.” Doordat de inspecties nu efficiënter verlopen, kan de RVB nu beter handhaven op de overtredingen. “Voor handhaving volgen we meerdere stappen. Pachters die zich niet aan de bouwplannen houden krijgen eerst een waarschuwing. Houden ze zich daarna nog steeds niet aan regels, dan trekken we de pachtovereenkomst in. Die maatregel doet wel even zeer bij de pachters,” aldus Eelco.

Controleren en handhaven

Vervolgens kan je inzoomen op afwijking en krijg je inzichtelijk wat de afwijking is

Eén van de deelnemende startups aan het project was Geronimo.AI. De startup was op dat moment net opgericht. Tom van Loef, een van de oprichters van Geronimo.AI: “We zijn Geronimo.AI begonnen vanuit het raakvlak tussen informatica en remote sensing. Oftewel: op basis van beeldmateriaal en slimme software kaarten maken. In het begin was het nog een beetje zoeken naar praktische toepassingen daarvan, maar toen kwam dit startupproject voorbij en konden we gericht aan de slag.” De oplossing van Geronimo.AI werd uit ongeveer 35 inzendingen uitgekozen. Eelco: “Geronimo.AI won doordat zij een oplossing boden die wij zelf ook voor ogen hadden en omdat ze direct een totaaloplossing presenteerden. Natuurlijk moest die nog wel gebouwd worden, maar het gaf direct vertrouwen.”

Gewaskaart aan de hand van verkleuring

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: RVB, Geronimo.AI en Freepik

Het ontwikkeltraject van de applicatie voor RVB had volgens Eelco nog wel wat voeten in de aarde. “Door de technische discussie over waar de oplossing zou draaien, intern bij RVB of als SaaS-oplossing, kwam de ontwikkeling enige tijd stil te liggen. Totdat vanuit ICT de knoop werd doorgehakt om het als een SaaS-oplossing af te nemen.” Bij het ontwikkelen van de SaaS-oplossing zocht Geronimo.AI naar een gebruiksvriendelijke applicatie. “Het technische stuk van onze oplossing, het maken van de kaart, het AI-model en het toetsen van de regels, kunnen we allemaal zelf. Maar we hadden behoefte aan een applicatie waar we al die gegevens veilig in konden zetten en met een wachtwoord ervoor beschikbaar konden stellen aan RVB. Hiervoor kwamen we uiteindelijk bij Esri uit, die ons geholpen hebben bij de ontwikkeling van de applicatie in ArcGIS Experience Builder.”

CropMapp al een product in een ander domein, ChangeMaps. Tom: “Met ChangeMaps detecteren we veranderingen in gebouwen binnen gemeentes, zoals aanbouwen of dakkappellen. Hoewel dit een heel ander domein is, is de toepassing best vergelijkbaar. Het valt beide onder ‘change detection’.” De mogelijkheden hiervan zijn volgens Tom inderdaad eindeloos, maar de kracht van Geronimo.AI zit hem volgens hem in de focus op specifieke domeinen. “Wat ons op dit moment goed maakt in dit werkveld, is niet alleen de technische kennis, maar ook onze kennis van het domein. Hierdoor is de nauwkeurigheid van CropMapp heel groot. Vanuit die basis kun je weer verder ontwikkelen.”