Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Offline: This content can only be displayed when online.

"

"


Guido van Vulpen

Wethouder, Gemeente Wageningen

Mooi om te zien hoe een geografisch
informatiesysteem bijdraagt aan sociale verbeteringen 

Monitoring en lange termijn-aanpak

Helemaal honderd procent sluitend zal het formulier niet zijn, verwacht Robin Smale, beleidsmedewerker klimaat & duurzaamheid. “Het gaat ongetwijfeld voorkomen dat de proefberekening die we doen niet goed past bij een individuele situatie. In dat geval kunnen mensen contact opnemen en kijken we per geval mee. Maar dat we het overgrote deel van huishoudens kunnen beoordelen via het formulier scheelt ons heel veel maatwerk. Op basis van de woonsituatie komt de helft van Wageningen in aanmerking voor de regeling, dus het gaat om grote aantallen.” Ook ziet Smale veel potentie in de monitoringsmogelijkheden van deze manier van toetsen. “We zijn van plan het GIS-systeem ook te gebruiken om bij te houden door wie en waar de regeling uiteindelijk gebruikt wordt.” Ook wethouder Van Vulpen ziet hier veel potentie in. “De informatie die we hieruit halen is enorm waardevol. Op de plekken waar de regeling gebruikt wordt kunnen we weer in gesprek gaan met inwoners om te kijken wat we nog meer kunnen doen.” Van Vulpen hoopt dat dit formulier een voorbeeld is voor andere gemeenten in hoe Wageningen ter aanvulling op rijksmaatregelen gerichter ondersteuning biedt. “Je moet wel lef durven tonen om de organisatie zo op zijn kop te zetten, dat vraagt best wel wat inspanning van de medewerkers. Ik vind het mooi om te zien hoe een geografisch informatiesysteem kan bijdragen aan sociale verbeteringen en denk dat dit kan gaan helpen bij de aanpak van energie-armoede de komende jaren. Dit probleem tackelen en zorgen dat je een sociaal gezond klimaat kunt waarborgen doe je op basis van data. Dat is de daadwerkelijke situatie waarin mensen leven, in tegenstelling tot alleen het inkomen,” aldus Van Vulpen.

Volop GIS-kansen bij energievraagstukken

Een ander duurzaam initiatief waar de gemeente Wageningen zich mee bezighoudt is de groen/grijs analyse, die ze gebruiken bij het bepalen van het vergroeningsbeleid. Meer over deze methode voor het vergroenen van tuinen leest u hier. Daarbij heeft ook energiebesparing veel aandacht. De gemeente biedt inwoners met minima-inkomens op diverse manier ondersteuning om energie te kunnen besparen. Zo gaat er een energieklusteam langs de wijken om te helpen bij het installeren van energiebesparende materialen, zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen. Daarbij is er een witgoedregeling en kunnen bewoners een gratis energiedisplay opvragen. Ook bij deze maatregelen biedt GIS volop kansen. “Om een goede campagne te organiseren voor energiebesparing onder mensen die het meest kwetsbaar zijn voor energiearmoede, moet je informatie bij elkaar brengen over de energiesituatie en het inkomen van inwoners. Door in een ArcGIS-kaart al die informatie aan elkaar te koppelen kregen we inzicht in welke straten deze steun het meest nodig is. Dat helpt ons om de campagne te concretiseren,” zegt Robin. Van Vulpen onderstreept het belang van een goede samenwerking binnen de organisatie. “De ontwikkeling van dit initiatief heeft me geleerd dat we door met verschillende teams binnen de organisatie de handen ineen te slaan heel snel iets op poten kunnen zetten. Het datateam en het geografische team kunnen snel schakelen. Door die grenzen niet zo scherp te zien maar gewoon met elkaar aan de slag te gaan kun je samen mooie dingen doen.”


"

"


Guido van Vulpen

Wethouder, Gemeente Wageningen

De informatie die we hier uit halen
is enorm waardevol 


Pascal van de Laak

Geo-adviseur en GIS-beheerder, Gemeente Wageningen

"

"

Zodra duidelijk werd dat energielabels
een factor zijn, wisten we
dat we een GIS nodig hadden

Wethouder Van Vulpen

 Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Gemeente Wageningen / Guy Ackermans

Met deze vraag ging een divers team van energieadviseurs, beleidsmedewerkers en ICT’ers binnen de gemeente aan de slag. Al snel werd duidelijk dat de energielabels van huizen een belangrijke graadmeter zouden zijn in het rekenmodel. Pascal van de Laak, geo-adviseur en GIS-beheerder, is vanaf dat moment betrokken bij de ontwikkeling van het formulier waarmee inwoners van Wageningen kunnen toetsen of zij recht hebben op extra warmtetoeslag vanuit de gemeente. “Zodra het duidelijk werd dat energielabels een belangrijke factor zouden worden, wisten we dat we een geografisch informatiesysteem nodig hadden om dit te realiseren.”

Wanneer in 2022 de energieprijzen in een rap tempo toenemen, rijst ook bij de gemeente Wageningen de vraag hoe zij hun inwoners hierbij kunnen ondersteunen. Guido van Vulpen, als wethouder van de gemeente Wageningen onder andere verantwoordelijk voor Welzijn, vraagt zich hierbij af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat energietoeslagen terecht komen bij de mensen die het nodig hebben. Van Vulpen: “Vanuit het Rijk kwam er al snel een energietoeslag voor mensen met lage inkomens. Maar op den duur kwamen er voorbeelden voorbij van huishoudens met een energielabel G met een energierekening van meer dan 600 euro per maand. Dat red je met een modaal inkomen niet.” De gemeente besluit ook deze huishoudens tegemoet te komen en Van Vulpen is ervan overtuigd dat er een slimme manier moet zijn om te bepalen wie de toeslag nodig heeft, zonder dat dit enorm veel maatwerk oplevert.

Complexe uitdagingen
Slim rekenmodel voor warmtetoeslag
Energielabels belangrijke graadmeter

Om een zo rechtvaardig mogelijke financiële compensatie toe te kennen aan inwoners wordt een regeling bedacht gebaseerd op verschillende data. Het energielabel, het bouwjaar van de woning en het woningtype worden, naast het inkomen en het vermogen van de inwoners en de energiekosten, allemaal meegenomen. Eerdere ontvangen toeslagen vanuit de Rijksoverheid worden van de gemeentelijke toeslag afgetrokken. Bij die berekening kwamen al gauw complexe uitdagingen kijken. Pascal: “We kwamen er al snel achter dat we zo'n veertig procent van de energielabels in de stad niet kenden. Dat hebben we opgelost door aan die woningen een verwacht energielabel te koppelen, gebaseerd op het bouwjaar en het woningtype.” Inmiddels is het formulier in gebruik. Nadat de proefberekening via het formulier is gemaakt, kunnen inwoners direct de toeslag waar ze recht op hebben aanvragen. “Het is wettelijk verplicht dat dit soort aanvragen via DigiD binnenkomen. Het formulier in ArcGIS is dus stap 1 van 2. Nadat ze het formulier hebben ingevuld krijgen ze een mail met een objectcode en een link naar het DigiD-formulier. Hiermee kunnen ze de daadwerkelijke aanvraag indienen,” legt Pascal uit.

In de berekening van de Gemeente Wageningen wordt er ook gekeken naar type woning en bouwjaar

Meer informatie

Meer weten over hoe u ArcGIS kunt inzetten voor uw gemeente? Bekijk onze website.

GIS
kijkt voor toewijzing energietoeslag met behulp van         verder dan inkomen 
Gemeente Wageningen
Heading

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Offline: This content can only be displayed when online.
GIS
Gemeente Wageningen
kijkt voor toewijzing energietoeslag met behulp van         verder dan inkomen 

Meer informatie

Meer weten over hoe u ArcGIS kunt inzetten voor uw gemeente? Bekijk onze website.

Een ander duurzaam initiatief waar de gemeente Wageningen zich mee bezighoudt is de groen/grijs analyse, die ze gebruiken bij het bepalen van het vergroeningsbeleid. Meer over deze methode voor het vergroenen van tuinen leest u hier. Daarbij heeft ook energiebesparing veel aandacht. De gemeente biedt inwoners met minima-inkomens op diverse manier ondersteuning om energie te kunnen besparen. Zo gaat er een energieklusteam langs de wijken om te helpen bij het installeren van energiebesparende materialen, zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen. Daarbij is er een witgoedregeling en kunnen bewoners een gratis energiedisplay opvragen. Ook bij deze maatregelen biedt GIS volop kansen. “Om een goede campagne te organiseren voor energiebesparing onder mensen die het meest kwetsbaar zijn voor energiearmoede, moet je informatie bij elkaar brengen over de energiesituatie en het inkomen van inwoners. Door in een ArcGIS-kaart al die informatie aan elkaar te koppelen kregen we inzicht in welke straten deze steun het meest nodig is. Dat helpt ons om de campagne te concretiseren,” zegt Robin. Van Vulpen onderstreept het belang van een goede samenwerking binnen de organisatie. “De ontwikkeling van dit initiatief heeft me geleerd dat we door met verschillende teams binnen de organisatie de handen ineen te slaan heel snel iets op poten kunnen zetten. Het datateam en het geografische team kunnen snel schakelen. Door die grenzen niet zo scherp te zien maar gewoon met elkaar aan de slag te gaan kun je samen mooie dingen doen.”


Volop GIS-kansen bij energievraagstukken

"

"


Guido van Vulpen

Wethouder, Gemeente Wageningen

Mooi om te zien hoe een geografisch
informatiesysteem bijdraagt aan sociale verbeteringen 

Helemaal honderd procent sluitend zal het formulier niet zijn, verwacht Robin Smale, beleidsmedewerker klimaat & duurzaamheid. “Het gaat ongetwijfeld voorkomen dat de proefberekening die we doen niet goed past bij een individuele situatie. In dat geval kunnen mensen contact opnemen en kijken we per geval mee. Maar dat we het overgrote deel van huishoudens kunnen beoordelen via het formulier scheelt ons heel veel maatwerk. Op basis van de woonsituatie komt de helft van Wageningen in aanmerking voor de regeling, dus het gaat om grote aantallen.” Ook ziet Smale veel potentie in de monitoringsmogelijkheden van deze manier van toetsen. “We zijn van plan het GIS-systeem ook te gebruiken om bij te houden door wie en waar de regeling uiteindelijk gebruikt wordt.” Ook wethouder Van Vulpen ziet hier veel potentie in. “De informatie die we hieruit halen is enorm waardevol. Op de plekken waar de regeling gebruikt wordt kunnen we weer in gesprek gaan met inwoners om te kijken wat we nog meer kunnen doen.” Van Vulpen hoopt dat dit formulier een voorbeeld is voor andere gemeenten in hoe Wageningen ter aanvulling op rijksmaatregelen gerichter ondersteuning biedt. “Je moet wel lef durven tonen om de organisatie zo op zijn kop te zetten, dat vraagt best wel wat inspanning van de medewerkers. Ik vind het mooi om te zien hoe een geografisch informatiesysteem kan bijdragen aan sociale verbeteringen en denk dat dit kan gaan helpen bij de aanpak van energie-armoede de komende jaren. Dit probleem tackelen en zorgen dat je een sociaal gezond klimaat kunt waarborgen doe je op basis van data. Dat is de daadwerkelijke situatie waarin mensen leven, in tegenstelling tot alleen het inkomen,” aldus Van Vulpen.

Monitoring en lange termijn-aanpak

"

"


Guido van Vulpen

Wethouder, Gemeente Wageningen

De informatie die we hier uit halen
is enorm waardevol 

In de berekening van de Gemeente Wageningen wordt er ook gekeken naar type woning en bouwjaar

Om een zo rechtvaardig mogelijke financiële compensatie toe te kennen aan inwoners wordt een regeling bedacht gebaseerd op verschillende data. Het energielabel, het bouwjaar van de woning en het woningtype worden, naast het inkomen en het vermogen van de inwoners en de energiekosten, allemaal meegenomen. Eerdere ontvangen toeslagen vanuit de Rijksoverheid worden van de gemeentelijke toeslag afgetrokken. Bij die berekening kwamen al gauw complexe uitdagingen kijken. Pascal: “We kwamen er al snel achter dat we zo'n veertig procent van de energielabels in de stad niet kenden. Dat hebben we opgelost door aan die woningen een verwacht energielabel te koppelen, gebaseerd op het bouwjaar en het woningtype.” Inmiddels is het formulier in gebruik. Nadat de proefberekening via het formulier is gemaakt, kunnen inwoners direct de toeslag waar ze recht op hebben aanvragen. “Het is wettelijk verplicht dat dit soort aanvragen via DigiD binnenkomen. Het formulier in ArcGIS is dus stap 1 van 2. Nadat ze het formulier hebben ingevuld krijgen ze een mail met een objectcode en een link naar het DigiD-formulier. Hiermee kunnen ze de daadwerkelijke aanvraag indienen,” legt Pascal uit.

Complexe uitdagingen

"

"


Pascal van de Laak

Geo-adviseur en GIS-beheerder, Gemeente Wageningen

Zodra duidelijk werd dat energielabels
een factor zijn, wisten we
dat we een GIS nodig hadden

Met deze vraag ging een divers team van energieadviseurs, beleidsmedewerkers en ICT’ers binnen de gemeente aan de slag. Al snel werd duidelijk dat de energielabels van huizen een belangrijke graadmeter zouden zijn in het rekenmodel. Pascal van de Laak, geo-adviseur en GIS-beheerder, is vanaf dat moment betrokken bij de ontwikkeling van het formulier waarmee inwoners van Wageningen kunnen toetsen of zij recht hebben op extra warmtetoeslag vanuit de gemeente. “Zodra het duidelijk werd dat energielabels een belangrijke factor zouden worden, wisten we dat we een geografisch informatiesysteem nodig hadden om dit te realiseren.”

Energielabels belangrijke graadmeter

Wanneer in 2022 de energieprijzen in een rap tempo toenemen, rijst ook bij de gemeente Wageningen de vraag hoe zij hun inwoners hierbij kunnen ondersteunen. Guido van Vulpen, als wethouder van de gemeente Wageningen onder andere verantwoordelijk voor Welzijn, vraagt zich hierbij af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat energietoeslagen terecht komen bij de mensen die het nodig hebben. Van Vulpen: “Vanuit het Rijk kwam er al snel een energietoeslag voor mensen met lage inkomens. Maar op den duur kwamen er voorbeelden voorbij van huishoudens met een energielabel G met een energierekening van meer dan 600 euro per maand. Dat red je met een modaal inkomen niet.” De gemeente besluit ook deze huishoudens tegemoet te komen en Van Vulpen is ervan overtuigd dat er een slimme manier moet zijn om te bepalen wie de toeslag nodig heeft, zonder dat dit enorm veel maatwerk oplevert.

Slim rekenmodel voor warmtetoeslag

 Tekst: Willemijn Ruissen. Foto's: Gemeente Wageningen / Guy Ackermans

Wethouder Van Vulpen