Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

Met die ontwikkeling is Locatus al bezig. Björn: “In december hebben we met enkele afnemers van de database rond de tafel gezeten om op te halen welke wensen er nog zijn. Daar kwam uit dat organisaties graag willen kunnen zien wat de koop/huur-verhouding is van de woningbouwplannen. En het toevoegen van informatie over het prijsniveau was een grote wens. Deze wensen gaan we in 2023 toevoegen.” Daarbij wordt er ook gewerkt aan een database van kantoorpanden. Volgens Jacco zijn deze toevoegingen ook voor ABN AMRO interessant. “De prijsniveaus zijn voor ons zeer waardevol. Dan kun je zien op welke markt een initiatiefnemer zich gaat richten. En kantoren zijn een groot aandeel van onze portefeuille, dus dat is voor ons ook interessant.” Björn: “Het wordt pas echt interessant wanneer je het dashboard van de woningbouwplannen combineert met de winkelgebieden, kantoorpanden of supermarkten. Of met eigen data. Een aantal van de afnemers van de database gebruikt daarnaast ook andere Esri-technologie. De Database Woningbouwplannen is voor hen ook als GIS-bestand in te laden in het grotere pakket. Jacco: “Zo zie je dat de database eigenlijk steeds interessanter wordt. Ik zie het zeker als een basis om verder op te kunnen bouwen.”

Jacco Gersen

Björn Jansen

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: Locatus, Esri Nederland

Locatus verzamelt al ruim 20 jaar data over retail. Zo’n 500 retailers, vastgoedpartijen, overheid en onderzoeksbureaus in de Benelux maken gebruik van deze Location Intelligence om betere beslissingen te maken. Sinds 2021 heeft Locatus ook de Database Woningbouwplannen Nederland: een landsdekkende database met meer dan 95% van alle woningbouwplannen in Nederland. Een database die door steeds meer organisaties ontdekt wordt. Zo gebruikt ABN AMRO het dashboard sinds kort als hulpmiddel bij het beoordelen van commerciële vastgoedprojecten.

Aanvullingen in 2023

Björn Jansen, algemeen directeur van Locatus, vertelt hoe de Database Woningbouwplannen tot stand is gekomen. “Het initiatief voor de Database Woningbouwplannen Nederland kwam in eerste instantie van SuperVastgoed, een makelaarskantoor voor beleggers in de supermarktbranche. Zij zijn begonnen hier een database van bij te houden om supermarkten en supermarktbeleggers te helpen bij transacties. Maar voor een makelaarskantoor is het bijhouden van een database natuurlijk niet de core business. Bij Locatus doen we dit al 20 jaar. Daarom hebben wij de database overgenomen en geprofessionaliseerd, om uiteindelijk een landsdekkende database van alle woningbouwplannen in Nederland te ontwikkelen,” aldus Björn. De database is door verschillende sectoren in te zetten in hun Location Intelligence-strategie.

Woningbouwopgave
Esri Partner Network
Behulpzame tool
Monnikenwerk

Op dit moment is de Database Woningbouwplannen Nederland voor de afdeling van Jacco nog een ‘nice-to-have’ Location Intelligence hulpmiddel. Jacco: “We zijn pas enkele weken geleden begonnen met het gebruik van de database. We pakken hem erbij wanneer we inzicht willen hebben in de plannen en wanneer we meer duiding willen hebben bij de rapportage van de taxateur.” In de toekomst denkt Jacco dat er zeker meer mogelijk is met de database. Zeker wanneer de tool zich verder door ontwikkelt.

Inmiddels gebruiken volgens Björn bijna alle Nederlandse supermarkten de Database Woningbouwplannen. Maar ook voor andere partijen is de database van grote waarde. Zo hebben diverse bouwbedrijven en bijvoorbeeld leveranciers van warmtepompen interesse getoond. Ook voor vastgoedpartijen blijkt de database een waardevolle bron van informatie. Jacco Gersen is business consultant in het Valuation Team van ABN AMRO, dat het dashboard sinds kort gebruikt. Jacco beoordeelt of rapportages van projecten binnen het commercieel vastgoed voldoen aan alle verwachtingen. Een belangrijke stap die de bank doorloopt bij de beoordeling om financiering af te geven. “Bij het beoordelen van vastgoedprojecten is het goed om te weten hoe de plannen zich verhouden tot andere plannen in de omgeving. De taxateur die het rapport opstelt doet daar al goed onderzoek naar, maar het is erg waardevol om op het dashboard te zien waar het project zich bevindt, welke plannen er op de korte en lange termijn zijn en hoe de concurrentie zich daartoe verhoudt,” vertelt Jacco. Het gebruiksgemak van het dashboard is volgens Jacco daarbij een groot pluspunt. “Het dashboard werkt erg eenvoudig. Je kan overal op klikken, inzoomen en overal mee aan de gang, zonder dat je iets kapot kan maken. En op het dashboard is het heel overzichtelijk hoe ver een project is in de ruimtelijke ordening. Je ziet direct of het nog in de oriëntatiefase zit of er bijvoorbeeld al een vergunningsprocedure loopt.”

De Database Woningplannen Nederland werpt ook licht op de huidige woningbouwopgave in Nederland. Om het woningtekort terug te dringen is er door het kabinet gesteld dat er tot 2030 circa 900.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Op het dashboard van de Database Woningplannen is te zien dat er momenteel 1,2 miljoen woningbouwplannen zijn. Björn: “Dat ziet er natuurlijk positief uit, maar wanneer je meer inzoomt zie je dat daar nog een grote uitdaging in zit. Veel van deze plannen zitten nog in de eerste, heel zachte fase. Het is dus de vraag of deze plannen wel voor 2030 gerealiseerd zijn. Hierin biedt het dashboard dus ook veel inzicht. We zijn inmiddels met diverse gemeenten en provincies in gesprek hierover.”

Locatus is aangesloten bij het Esri Partner Network, een wereldwijde community. Organisaties die onderdeel zijn van het Esri Partner Network werken aan geavanceerde geografische oplossingen op basis van ArcGIS. Naast de Database Woningbouwplannen Nederland biedt Locatus met de partneroplossing Locatus Online ook retaildata aan.

Inmiddels is er een database met ruim drieduizend woningbouwplannen in Nederland. Maar dat had wel wat voeten in de aarde. Björn: “De data die we verzameld hebben komt uit diverse bronnen. Van websites van gemeentes tot nieuwsberichtjes uit de lokale media. Daarbij hebben we ons ingeschreven bij alle woningbouwplannen als geïnteresseerde. Op die manier krijgen we vanzelf updates en ontwikkelingen binnen.” Het verzamelen en bijhouden van de database is dus overwegend handwerk, dat door vier medewerkers van Locatus wordt gedaan. Zij controleren twee keer per jaar alle woningbouwplannen om te checken of er plannen gewijzigd zijn. “Maar het wordt nog mooier”, vertelt Björn. “We hebben zo’n 15 buitendienstcollega’s die door het land rijden om de winkels in onze winkeldatabase te bezoeken. Wanneer zij langs woningbouwplannen komen is het een kleine moeite om even te stoppen en een foto te maken van de omgeving en het bouwbord. We controleren de plannen dus ook in het veld. Dus ja, het is echt monnikenwerk. Maar dat past helemaal in ons DNA.”
Volgens Björn zit de kracht van de database in het samenbrengen van al deze data én de overzichtelijke presentatie in het dashboard. “Wij delen geen geheime informatie. In principe kan iedere organisatie dit zelf. Maar dat is natuurlijk een forse tijdsinvestering.” In het dashboard van de database wordt, door het gebruik van verschillende kleuren, onderscheid gemaakt tussen vier fases: zacht, in voorbereiding, hard en in uitvoering. Hierdoor is wanneer je inzoomt op een buurt direct te zien welke projecten er zijn en hoe ver gevorderd de plannen zijn. Daarbij is de database opgebouwd in vier detailniveaus: provincieniveau, gemeenteniveau, overkoepelend planniveau, en – het meest gedetailleerd – planniveau.

Location Intelligence voor vastgoed

Meer weten over wat Location Intelligence kan betekenen voor de vastgoedsector?
Klik hier voor meer informatie.

bouwplannen
woning-
gedetailleerd in kaart
in Nederland
Alle

Met die ontwikkeling is Locatus al bezig. Björn: “In december hebben we met enkele afnemers van de database rond de tafel gezeten om op te halen welke wensen er nog zijn. Daar kwam uit dat organisaties graag willen kunnen zien wat de koop/huur-verhouding is van de woningbouwplannen. En het toevoegen van informatie over het prijsniveau was een grote wens. Deze wensen gaan we in 2023 toevoegen.” Daarbij wordt er ook gewerkt aan een database van kantoorpanden. Volgens Jacco zijn deze toevoegingen ook voor ABN AMRO interessant. “De prijsniveaus zijn voor ons zeer waardevol. Dan kun je zien op welke markt een initiatiefnemer zich gaat richten. En kantoren zijn een groot aandeel van onze portefeuille, dus dat is voor ons ook interessant.” Björn: “Het wordt pas echt interessant wanneer je het dashboard van de woningbouwplannen combineert met de winkelgebieden, kantoorpanden of supermarkten. Of met eigen data. Een aantal van de afnemers van de database gebruikt daarnaast ook andere Esri-technologie. De Database Woningbouwplannen is voor hen ook als GIS-bestand in te laden in het grotere pakket. Jacco: “Zo zie je dat de database eigenlijk steeds interessanter wordt. Ik zie het zeker als een basis om verder op te kunnen bouwen.”

Aanvullingen in 2023
Monnikenwerk

Op dit moment is de Database Woningbouwplannen Nederland voor de afdeling van Jacco nog een ‘nice-to-have’ Location Intelligence hulpmiddel. Jacco: “We zijn pas enkele weken geleden begonnen met het gebruik van de database. We pakken hem erbij wanneer we inzicht willen hebben in de plannen en wanneer we meer duiding willen hebben bij de rapportage van de taxateur.” In de toekomst denkt Jacco dat er zeker meer mogelijk is met de database. Zeker wanneer de tool zich verder door ontwikkelt.

Jacco Gersen

Björn Jansen

Locatus verzamelt al ruim 20 jaar data over retail. Zo’n 500 retailers, vastgoedpartijen, overheid en onderzoeksbureaus in de Benelux maken gebruik van deze Location Intelligence om betere beslissingen te maken. Sinds 2021 heeft Locatus ook de Database Woningbouwplannen Nederland: een landsdekkende database met meer dan 95% van alle woningbouwplannen in Nederland. Een database die door steeds meer organisaties ontdekt wordt. Zo gebruikt ABN AMRO het dashboard sinds kort als hulpmiddel bij het beoordelen van commerciële vastgoedprojecten.

bouwplannen
woning-
gedetailleerd in kaart
in Nederland
Alle

Location Intelligence voor vastgoed

Meer weten over wat Location Intelligence kan betekenen voor de vastgoedsector?
Klik hier voor meer informatie.

Locatus is aangesloten bij het Esri Partner Network, een wereldwijde community. Organisaties die onderdeel zijn van het Esri Partner Network werken aan geavanceerde geografische oplossingen op basis van ArcGIS. Naast de Database Woningbouwplannen Nederland biedt Locatus met de partneroplossing Locatus Online ook retaildata aan.

Esri Partner Network

De Database Woningplannen Nederland werpt ook licht op de huidige woningbouwopgave in Nederland. Om het woningtekort terug te dringen is er door het kabinet gesteld dat er tot 2030 circa 900.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Op het dashboard van de Database Woningplannen is te zien dat er momenteel 1,2 miljoen woningbouwplannen zijn. Björn: “Dat ziet er natuurlijk positief uit, maar wanneer je meer inzoomt zie je dat daar nog een grote uitdaging in zit. Veel van deze plannen zitten nog in de eerste, heel zachte fase. Het is dus de vraag of deze plannen wel voor 2030 gerealiseerd zijn. Hierin biedt het dashboard dus ook veel inzicht. We zijn inmiddels met diverse gemeenten en provincies in gesprek hierover.”

Woningbouwopgave

Inmiddels gebruiken volgens Björn bijna alle Nederlandse supermarkten de Database Woningbouwplannen. Maar ook voor andere partijen is de database van grote waarde. Zo hebben diverse bouwbedrijven en bijvoorbeeld leveranciers van warmtepompen interesse getoond. Ook voor vastgoedpartijen blijkt de database een waardevolle bron van informatie. Jacco Gersen is business consultant in het Valuation Team van ABN AMRO, dat het dashboard sinds kort gebruikt. Jacco beoordeelt of rapportages van projecten binnen het commercieel vastgoed voldoen aan alle verwachtingen. Een belangrijke stap die de bank doorloopt bij de beoordeling om financiering af te geven. “Bij het beoordelen van vastgoedprojecten is het goed om te weten hoe de plannen zich verhouden tot andere plannen in de omgeving. De taxateur die het rapport opstelt doet daar al goed onderzoek naar, maar het is erg waardevol om op het dashboard te zien waar het project zich bevindt, welke plannen er op de korte en lange termijn zijn en hoe de concurrentie zich daartoe verhoudt,” vertelt Jacco. Het gebruiksgemak van het dashboard is volgens Jacco daarbij een groot pluspunt. “Het dashboard werkt erg eenvoudig. Je kan overal op klikken, inzoomen en overal mee aan de gang, zonder dat je iets kapot kan maken. En op het dashboard is het heel overzichtelijk hoe ver een project is in de ruimtelijke ordening. Je ziet direct of het nog in de oriëntatiefase zit of er bijvoorbeeld al een vergunningsprocedure loopt.”

Behulpzame tool

Inmiddels is er een database met ruim drieduizend woningbouwplannen in Nederland. Maar dat had wel wat voeten in de aarde. Björn: “De data die we verzameld hebben komt uit diverse bronnen. Van websites van gemeentes tot nieuwsberichtjes uit de lokale media. Daarbij hebben we ons ingeschreven bij alle woningbouwplannen als geïnteresseerde. Op die manier krijgen we vanzelf updates en ontwikkelingen binnen.” Het verzamelen en bijhouden van de database is dus overwegend handwerk, dat door vier medewerkers van Locatus wordt gedaan. Zij controleren twee keer per jaar alle woningbouwplannen om te checken of er plannen gewijzigd zijn. “Maar het wordt nog mooier”, vertelt Björn. “We hebben zo’n 15 buitendienstcollega’s die door het land rijden om de winkels in onze winkeldatabase te bezoeken. Wanneer zij langs woningbouwplannen komen is het een kleine moeite om even te stoppen en een foto te maken van de omgeving en het bouwbord. We controleren de plannen dus ook in het veld. Dus ja, het is echt monnikenwerk. Maar dat past helemaal in ons DNA.”
Volgens Björn zit de kracht van de database in het samenbrengen van al deze data én de overzichtelijke presentatie in het dashboard. “Wij delen geen geheime informatie. In principe kan iedere organisatie dit zelf. Maar dat is natuurlijk een forse tijdsinvestering.” In het dashboard van de database wordt, door het gebruik van verschillende kleuren, onderscheid gemaakt tussen vier fases: zacht, in voorbereiding, hard en in uitvoering. Hierdoor is wanneer je inzoomt op een buurt direct te zien welke projecten er zijn en hoe ver gevorderd de plannen zijn. Daarbij is de database opgebouwd in vier detailniveaus: provincieniveau, gemeenteniveau, overkoepelend planniveau, en – het meest gedetailleerd – planniveau.

Björn Jansen, algemeen directeur van Locatus, vertelt hoe de Database Woningbouwplannen tot stand is gekomen. “Het initiatief voor de Database Woningbouwplannen Nederland kwam in eerste instantie van SuperVastgoed, een makelaarskantoor voor beleggers in de supermarktbranche. Zij zijn begonnen hier een database van bij te houden om supermarkten en supermarktbeleggers te helpen bij transacties. Maar voor een makelaarskantoor is het bijhouden van een database natuurlijk niet de core business. Bij Locatus doen we dit al 20 jaar. Daarom hebben wij de database overgenomen en geprofessionaliseerd, om uiteindelijk een landsdekkende database van alle woningbouwplannen in Nederland te ontwikkelen,” aldus Björn.

Tekst: Willemijn Ruissen. Beeld: Locatus, Esri Nederland

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?