Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

"

"

Jeroen van Winden

CTO, Esri Nederland

Geografie is de lijm voor het werken met verschillende databronnen

Aanleg van het warmtenet

 

 

Tekst: Jeroen van Winden. Beeld: Esri Nederland

Organisaties die succesvol willen zijn in het datagedreven werken, moeten aandacht besteden aan verschillende aspecten. Data speelt uiteraard een belangrijke rol, maar ook organisatieverandering, de mens, de bedrijfscultuur, technologie en privacy zijn onderdelen die bijdragen aan het succesvol toepassen van datagedreven werken. In deze serie artikelen staan we telkens stil bij één van deze aspecten en hoe dit zich verhoudt tot innovatie bij Esri. In dit verhaal zoomen we in op het aspect 'technologie'.

Technologie is vaak de aanleiding tot datagedreven werken, omdat innovaties op technisch gebied het nu écht mogelijk maken om met grote hoeveelheden data uit verschillende silo’s iets te doen. De grote cloud infrastructuurleveranciers spelen in op de trend van datagedreven werken met nieuwe oplossingen voor het werken met grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. De kern van het verhaal is het loskoppelen van het datavraagstuk van de silo’s in een organisatie. Data wordt onafhankelijk van de toepassingen verzameld, gemodelleerd, opgeslagen en beschikbaar gesteld. Vervolgens kan de data weer gebruikt worden in de verschillende domeinen waar een representatie van de data nodig is.

Databronnen integreren en ontsluiten
Belang van geografie
wordt groter
Nieuwe ontwikkelingen drijven datagedreven werken

In Esri’s technische visie is geografie de lijm voor het werken met vele verschillende databronnen. Dit is altijd al Esri’s visie geweest op de kracht van geografie. Met datagedreven werken komt alleen maar meer data beschikbaar om te combineren, te relateren, te analyseren en bovenal te visualiseren. Geografie kan daarom een nog grotere rol gaan spelen in het succesvol omzetten van data in relevante informatieproducten die afdeling- of zelfs organisatie-overschrijdend zijn.

Met het aansluiten op deze nieuwe technieken verandert de positie van geo-informatievoorziening binnen organisaties. Het wordt onderdeel van de enterprise architectuur en dus ook onderdeel van de algehele informatievoorziening. Omdat de data wordt opgetild uit haar bronsystemen naar een meer centrale plek in bijvoorbeeld een data lake zal geografie onderdeel worden van de totale datastrategie en daarmee zal ook geografische functionaliteit (GIS) buiten de geijkte paden ingezet worden.

Data gebruikt voor datagedreven werken, wordt in een data-first architectuur “bevrijd” uit zijn silo’s of domeinen. Dus ook binnen het GIS-domein zal bovenstaande technologie moeten gaan passen in deze nieuwe architectuur. Hiervoor ontwikkelt Esri meerdere nieuwe technologische componenten en integraties. De data-first-technologie wordt als het ware verrijkt met geografische functionaliteit. Denk hierbij aan componenten die het concept van geografie toevoegen aan data ingestion, data lakes, cloud data warehouse, notebooks, pipelines, BI en AI. Geografie wordt dus naadloos beschikbaar in een moderne datagedreven aanpak.

De Esri-technologie is in de basis ontworpen voor integratie van verschillende databronnen. We ontsluiten deze middels webservices met API’s. We leggen de werking hiervan vast in de vorm van een geo-informatiemodel waarin we middels lagen (web layers) verwijzen naar de bron, de soort data, de betekenis van de data, de visualisatie van de data, de bevraging van de data en nog vele andere eigenschappen. Deze lagen maken het gebruik van de data transparant voor de eindgebruiker in een begrijpbare en gemeenschappelijke taal. Hierdoor kunnen we met Esri-technologie relaties en patronen in data ontdekken welke in andere software verborgen blijven. Door de lagen samen te voegen in kaarten (2D) en scenes (3D) kunnen deze patronen en relaties optimaal gebruikt worden in informatieproducten, apps en integraties met andere platformen.

De technische wereld achter datagedreven werken is volop in beweging en maakt een belangrijke evolutie door. Een paar voorbeelden van nieuwe technische ontwikkelingen zijn het Lake House (combinatie van data lakes en data warehouses) en de data mesh (decentralisatie en distributie op basis van domeinen). Hiermee zijn er vele mogelijke architecturen in te richten die allemaal vallen onder de noemer datagedreven werken. Er zal dus niet één standaardtechnologie voor geografie beschikbaar zijn om in al deze architecturen te passen.

Om hier goed op aan te blijven sluiten staan de ontwikkelingen bij Esri niet stil. Esri ontsluit data niet alleen vanuit traditionele dataopslag zoals file-systemen of relationele databases, maar we sluiten ook aan op alle relevante nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data.

Meer informatie

Meer weten over datagedreven werken? Bekijk de website.

Het aantal weidevogels wordt steeds kleiner. Zo is het aantal grutto’s sinds 2000 bijna gehalveerd tot minder dan 30.000 broedende paren. Daarom gaat de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) namens de provincie Utrecht proactief broedende weidevogels beschermen. 

datagedreven werken
Technologie
versnelt

Nooit meer een editie van

het Esri Magazine missen?

 

Data gebruikt voor datagedreven werken, wordt in een data-first architectuur “bevrijd” uit zijn silo’s of domeinen. Dus ook binnen het GIS-domein zal bovenstaande technologie moeten gaan passen in deze nieuwe architectuur. Hiervoor ontwikkelt Esri meerdere nieuwe technologische componenten en integraties. De data-first-technologie wordt als het ware verrijkt met geografische functionaliteit. Denk hierbij aan componenten die het concept van geografie toevoegen aan data ingestion, data lakes, cloud data warehouse, notebooks, pipelines, BI en AI. Geografie wordt dus naadloos beschikbaar in een moderne datagedreven aanpak.

In Esri’s technische visie is geografie de lijm voor het werken met vele verschillende databronnen. Dit is altijd al Esri’s visie geweest op de kracht van geografie. Met datagedreven werken komt alleen maar meer data beschikbaar om te combineren, te relateren, te analyseren en bovenal te visualiseren. Geografie kan daarom een nog grotere rol gaan spelen in het succesvol omzetten van data in relevante informatieproducten die afdeling- of zelfs organisatie-overschrijdend zijn.

Databronnen integreren en ontsluiten

"

"

Jeroen van Winden

CTO, Esri Nederland

Geografie is de lijm voor het werken met verschillende databronnen

Meer informatie

Meer weten over datagedreven werken? Bekijk de website.

De Esri-technologie is in de basis ontworpen voor integratie van verschillende databronnen. We ontsluiten deze middels webservices met API’s. We leggen de werking hiervan vast in de vorm van een geo-informatiemodel waarin we middels lagen (web layers) verwijzen naar de bron, de soort data, de betekenis van de data, de visualisatie van de data, de bevraging van de data en nog vele andere eigenschappen. Deze lagen maken het gebruik van de data transparant voor de eindgebruiker in een begrijpbare en gemeenschappelijke taal. Hierdoor kunnen we met Esri-technologie relaties en patronen in data ontdekken welke in andere software verborgen blijven. Door de lagen samen te voegen in kaarten (2D) en scenes (3D) kunnen deze patronen en relaties optimaal gebruikt worden in informatieproducten, apps en integraties met andere platformen.

 

Met het aansluiten op deze nieuwe technieken verandert de positie van geo-informatievoorziening binnen organisaties. Het wordt onderdeel van de enterprise architectuur en dus ook onderdeel van de algehele informatievoorziening. Omdat de data wordt opgetild uit haar bronsystemen naar een meer centrale plek in bijvoorbeeld een data lake zal geografie onderdeel worden van de totale datastrategie en daarmee zal ook geografische functionaliteit (GIS) buiten de geijkte paden ingezet worden.

Belang van geografie
wordt groter

De technische wereld achter datagedreven werken is volop in beweging en maakt een belangrijke evolutie door. Een paar voorbeelden van nieuwe technische ontwikkelingen zijn het Lake House (combinatie van data lakes en data warehouses) en de data mesh (decentralisatie en distributie op basis van domeinen). Hiermee zijn er vele mogelijke architecturen in te richten die allemaal vallen onder de noemer datagedreven werken. Er zal dus niet één standaardtechnologie voor geografie beschikbaar zijn om in al deze architecturen te passen.

Om hier goed op aan te blijven sluiten staan de ontwikkelingen bij Esri niet stil. Esri ontsluit data niet alleen vanuit traditionele dataopslag zoals file-systemen of relationele databases, maar we sluiten ook aan op alle relevante nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data.

Nieuwe ontwikkelingen drijven datagedreven werken

Technologie is vaak de aanleiding tot datagedreven werken, omdat innovaties op technisch gebied het nu écht mogelijk maken om met grote hoeveelheden data uit verschillende silo’s iets te doen. De grote cloud infrastructuurleveranciers spelen in op de trend van datagedreven werken met nieuwe oplossingen voor het werken met grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. De kern van het verhaal is het loskoppelen van het datavraagstuk van de silo’s in een organisatie. Data wordt onafhankelijk van de toepassingen verzameld, gemodelleerd, opgeslagen en beschikbaar gesteld. Vervolgens kan de data weer gebruikt worden in de verschillende domeinen waar een representatie van de data nodig is.

Organisaties die succesvol willen zijn in het datagedreven werken, moeten aandacht besteden aan verschillende aspecten. Data speelt uiteraard een belangrijke rol, maar ook organisatieverandering, de mens, de bedrijfscultuur, technologie en privacy zijn onderdelen die bijdragen aan het succesvol toepassen van datagedreven werken. In deze serie artikelen staan we telkens stil bij één van deze aspecten en hoe dit zich verhoudt tot innovatie bij Esri. In dit verhaal zoomen we in op het aspect 'technologie'.

Tekst: Jeroen van Winden. Beeld: Esri Nederland

datagedreven werken
Technologie
versnelt